5 Březen

Upozornění ke stravování od 8.3.2021

Upozorňujeme, že od 8.3.2021 do odvolání budou obědy pro všechny strávníky vydávány pouze v jídelně K Poště.

 • Do jídelny budou vpouštěny pouze osoby s předepsanou ochranou úst a nosu.
 • Každý si při vstupu do jídelny vydezinfikuje ruce.

Nevstupujte do jídelny, pokud:

 • Jste vy či někdo ze společné domácnosti v karanténě.
 • Pokud vy, či někdo ze společné domácnosti trpí respiračními problémy.
  V uvedených případech proveďte odhlášení obědů.

Prosím, buďte zodpovědní a ohleduplní. Uvědomte si, že personál školní jídelny manipuluje s jídlonosiči.

 

1 Březen

Provoz školy od 1. 3. 2021 (8. 3. 2021)

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola je od 1. 3. 2021 uzavřena, včetně školní družiny a školní jídelny (pro MŠ).

 • VÝUKA 8.3.2021

Od 8. 3. 2021 probíhá pro všechny žáky vzdělávání pouze distančním způsobem. Výuka bude probíhat dle  rozvrhů pro distanční výuku (rozvrhy naleznete na webových stránkách školy v záložkách jednotlivých tříd.

Zapůjčení notebooků

Pokud máte zájem o zapůjčení notebooku, obracejte se na paní hospodářku Janu Vlkovou: jvlkova@zskolovraty.cz.

Prosíme, žádejte pouze v nevyhnutelných případech. Ntb máme již omezený počet. Další nákupy řešíme.

 • STRAVOVÁNÍ od 8.3.2021

Žáci ZŠ, kteří jsou vzdělávání distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd.

Od 8. 3. bude v provozu školní jídelna, a to:

 • pro žáky základní školy
 • zaměstnance školy
 • cizí strávníky.

Výdej obědů bude probíhat výhradně do jídlonosičů.

Vstup do školní jídelny je povolen pouze za přepokladu dodržení povinného zakrytí úst a nosu (žáci zdravotnická rouška, dospělé osoby respirátor) a dezinfekci rukou při vstupu.

Výdej obědů:

 • jídelna K Poště 11:50 – 13:20,
 • jídelna Pod Zastávkou  11.45 – 13.15

Pokud o obědy nemáte zájem, je nutné již přihlášené obědy odhlásit. Dlouhodobé odhlášky je možné provést emailem na jidelna@zskolovraty.cz.

 • OSTATNÍ

Od pondělí 8.3.2021 je zajištěn provoz tříd v ZŠ U Obory pro děti, jejichž rodiče pracují v IZS a dalších vyjmenovaných službách a profesích (viz vládní nařízení). V případě zájmu se obraťte na svého zaměstnavatele.

 • Ošetřovné

Informace k ošetřovnému naleznete ZDE.

 • Informace k omezení pohybu

Informace, formuláře  MVCR naleznete ZDE.

24 Únor

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Upozorňujeme rodiče, že s účinností od 25. 2. 2021 je nutné dodržovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Plné znění tohoto opatření naleznete ZDE. Pro naše žáky z tohoto nařízení vyplývá nutnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Není tedy nadále přípustné nosit textilní roušku.

18 Únor

Sport Kids Camp

,,Vážení rodiče,
v návaznosti na naši novou spolupráci se Sport Kids Camp, Vám zasíláme nabídku přihlášení Vašeho syna/dcery na letní sportovní příměstský kemp Sport Kids Camp. Jedná se o akci pro děti ve věku od 5 let, která zahrnuje širokou nabídku sportovních aktivit a jejímž cílem je v dětech probouzet co největší lásku ke sportu, nadšení z pohybu a motivaci zlepšovat se. Trenéři se zaměřují na sportovní rozvoj, ale také osobnostní růst dětí. Sport, zábava, kamarádi a super trenéři, to je léto se Sport Kids Camp 2021!
 
Vybrat si můžete z několika turnusů:
1. turnus: příměstská forma, 19.-23.7. 2021: ZŠ Horáčkova, Praha 4 – Pankrác
2. turnus: forma s přespáním, 3.-10.7. 2021: OPEN GATE SCHOOL, Babice u Prahy
3. turnus: příměstská forma, 9.-13.8. 2021: ZŠ Dolní Břežany
4. turnus: příměstská forma, 16.-20.8. 2021: ZŠ Poláčkova, Praha 4 – Budějovická
 
Více se o kempu dozvíte na tomto odkazu, kde najdete také jednoduché epřihlášky na všechny turnusy léta 2021. Přihláška je nezávazná, pokud by se některá z akcí nemohla konat z důvodu COVID situace, organizátoři ručí za navrácení částky za kemp ve výši 100%. Závazné přihlášky se odvezdávají v květnu. 
 
2 Únor

Elektronická verze testů k jednotným přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na přijímací
zkoušky do maturitních oborů středních škol.

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na
přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté
studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

 

21 Leden

Přijímací řízení na střední školy 2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přihlášek na střední školy, uvádíme postup, který je nutný dodržet:

 • Přihlášky vytiskne zástupkyně ředitelky školy po ukončení 1. pololetí školního roku na základě vyplněného formuláře, který dostanou žáci od třídních učitelů
 • S vyplněnou přihláškou dostanou žáci Žádost o vydání zápisového lístku
 • Přihlášky podávají zákonní zástupci žáka na příslušné gymnázium do 1. 3. 2021
 • Zápisový lístek s informacemi k jeho vyplnění dostanou žáci nejpozději do 15. 3. od ZŘŠ po odevzdání žádosti o vydání zápisového lístku
 • Jednotná přijímací zkouška pro osmiletá gymnázia se koná ve dnech 14. a 15. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení zveřejní příslušné střední školy.

Celkové informace MŠMT k přijímacímu řízení

Doporučené odkazy:

CERMAT  ZDE

MŠMT ZDE