základní škola Praha – Kolovraty

Mgr. Monika Pikardová

1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.45 – 13.20
Pondělí Kd Čj Aj  M Čj
Úterý Tv Tv Čj  Aj M
Středa M Čj Čj Prv Hv
Čtvrtek  Čj Aj M Čj
Pátek Čj M Prv Vv

 

KVĚTEN

2.5. výlet na horu Říp. Sraz na parkovišti u Boudů v 7:50 hod. (Děti, které jsou v ranní družině si vyzvednu ve škole.) S sebou: vhodné oblečení a obuv, pláštěnku, pokrývku hlavy, velkou svačinu. Na tento den mají děti odhlášené obědy. Návrat 14:45 – 15: 15 k Boudům. Družinové děti si pak převezme paní vychovatelka.

6. a 7.5. ředitelské volno

14.5. focení tříd

20. a 22.5. 14 – 18 hod. konzultace ve třech (dle rozpisu)

Do 20.5. přinést 340,- Kč na výlet do Botanicusu. (Pojedeme 13.6.)

 

 

DUBEN

3.4. 8 – 10 hod. Sklář – přednáška + dílna. Sraz ve škole v 7:45 hod. Cena 50,- Kč

Do 5.4. uhradit 330,- Kč za výlet na horu Říp (pojedeme 2.5.)

18.4. velikonoční prázdniny

 

BŘEZEN

8.3. od 20 hod. školní ples v sále U Boudů. Všichni jste srdečně zváni.

18. – 24.3. bude na dvoře staré budovy školy přistaven kontejner na sběr papíru.

19.3. od 17 hod. třídní schůzky

20.3. Den zdraví

28.3. Planetárium Praha – Vesmír kolem nás. Sraz u školy v 7:40 hod.!! Návrat přibližně ve 12 hod. S sebou průkazku nebo 2 jízdenky MHD, svačinu, pití.

Cena 75,- Kč bude uhrazena z výtěžku z jarmarku.

 

ÚNOR

1.2. pololetní prázdniny

 

LEDEN

7. – 13.1. bude na dvoře staré budovy školy přistaven kontejner na sběr papíru.

31.1. vydávání vysvědčení poslední vyučovací hodinu.

 

PROSINEC

4.12. 16.30-18 hod. konzultace

5.12.Mikulášská nadílka

10.12. vánoční výtvarná dílna. 10:00 – 11:40 v Uhříněvsi. S sebou průkazku, nebo 2 jízdenky.

12.12. od 11 hod. Karavana – představení na téma 100. výročí ČSR

13.12. beseda s policií ČR

13.12. 16-18 hod. vánoční jarmark ve všech budovách školy

21.12. vánoční besídka ve třídě

 

LISTOPAD

5.11. beseda s městskou policií

12.-16.11. škola v přírodě Srní

Sraz v 7:30 U Boudů. Návrat mezi 15-16 hod. tamtéž. S sebou přinést vyplněnou bezinfekčnost a dotazník pro zdravotníka.

19.-26.11. bude na dvoře staré budovy školy přistaven kontejner na sběr papíru.

 28.11.vánoční výtvarná dílna. 10:00 – 11:40 v Uhříněvsi. S sebou průkazku, nebo 2 jízdenky. Výtvarná dílna bude přesunuta na jiný termín.

 

ŘÍJEN

15.-21.10. bude na dvoře staré budovy školy přistaven kontejner na sběr papíru.

Do 25.10. odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti na ŠVP.

29. a 30.10. podzimní prázdniny

19.-26.11. bude na dvoře staré budovy školy přistaven kontejner na sběr papíru.

 

ZÁŘÍ

3.9. Zahájení školního roku od 8:00 do 8:45 hod. Poté je v provozu školní družina. Obědy budou vydávány od 11 hodin.

6.9. bubnování – vybíráme 50,- Kč.

11.9. od 17 hod. třídní schůzky

10.-17.9. bude na dvoře staré budovy školy přistaven kontejner na sběr papíru.

Do 30.9. uhradit doplatek 1200,- Kč na školu v přírodě na účet číslo 292 297 319/0800. Jako variabilní symbol použijte unikátní kód, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte, Srní.

 

Seznam pomůcek do 3. třídy

Přezůvky, látkový sáček na přezůvky, trojúhelník s ryskou, pořadač (užší) s košilkami.

V penálu: 2 x pero, 2 x tužka č. 2, 2 x tužka č. 3, pastelky, guma, ořezávátko, krátké pravítko, nůžky, lepidlo v tyčince.

V kufříku na Vv, Pč: vodovky, tempery sada 10 kusů, plochý štětec č. 12, sada plochých a kulatých štětců, paleta, kelímek na vodu, igelit na lavici, fixy, permanentní fix černý (M), suchý pastel – sada, voskovky, modelína, nůžky, tuhé lepidlo v tyčince, zástěra nebo stará košile.

V sáčku na Tv: sálová obuv, tepláky/kraťasy, tričko, švihadlo.

Vše podepsané.

Do třídy přinést krabičku papírových kapesníků.