základní škola Praha – Kolovraty

Provoz školní družiny při ZŠ Praha-Kolovraty je zajištěn v budově školy K Poště 450/07 a v nové budově školy Albíny Hochové 880/ 26a

Budova K Poště do kabinetu: 272 681 985, mobil: 605 742  201.

Budova Albíny Hochové: 222 365 479, mobil 704 435 372.

O žáky pečují paní vychovatelky:

Lenka Holubová – vedoucí vychovatelka

Luďka Kvašová – vychovatelka

Lucie Velendorfová – vychovatelka

Dagmar Bárová – vychovatelka

Romana Stejskalová – vychovatelka

Ing. Jaroslava Stejskalová – vychovatelka

Miluše Doubravová – vychovatelka

Ing. Petra Schoulová – vychovatelka

Bohumila Procházková – vychovatelka