základní škola Praha – Kolovraty

třídní učitelka Lucie Kubatíková

email: lkubatikova@zskolovraty.cz

(Veronika Lišková – asistentka pedagoga)

      1.           2.       3. 4.
Pondělí  KD ČJ  TV TV
Úterý  ČJ  M ČJ HV
Středa ČJ M  PR PR
Čtvrtek  ČJ M  ČJ
Pátek  M ČJ  ČJ VV

Aktuální informace: