základní škola Praha – Kolovraty

třídní učitelka Lucie Kubatíková

email: lkubatikova@zskolovraty.cz

(Veronika Lišková – asistentka pedagoga)

      1.           2.       3. 4.
Pondělí  KD ČJ  TV TV
Úterý  ČJ  M ČJ HV
Středa ČJ M  PR PR
Čtvrtek  ČJ M  ČJ
Pátek  M ČJ  ČJ VV

Organizace školního roku 2018/2019:

ZÁŘÍ

3.9. vyučování 8:00 – 8:45, navazuje pro přihlášené děti školní družina, nepřihlášené si vyzvednou rodiče v 8,45.

Výdej obědů od 11:00 do 12:30.

4.9. – 7.9. vyučování pouze 2 vyučovací hodiny (vždy navazuje  šk. družina)

6.9. 2018  focení prvňáčků od 8:00 během vyučování.

–  V tento den budou od 17:00 i třídní schůzky (ve svých třídách).

10. – 17.9.  Sběr papíru