základní škola Praha – Kolovraty

Hlavní (stará) budova
Mírová 57/47, Praha 10 Kolovraty, 103 00
tel. 267 712 795 (ředitelka školy), 267 711 445 (hospodářka školy)
e-mail: reditel@zskolovraty.cz 

Datová schránka: d8amnkk

Nová budova (školní družina)
K Poště 450/7, Praha 10 Kolovraty, 103 00
tel. 272 681 985,  ŠD – mobil  605 742 201
e-mail: druzina@zskolovraty.cz

Kontejnerová budova Albíny Hochové (školní družina)
Albíny Hochové 880/26a
tel. 222 365 479, ŠD – mobil 704 435 372

Školní jídelna
K Poště 416, Praha 10 Kolovraty, 103 00
tel. 267 711 444
e-mail: skolnijidelna@zskolovraty.cz

Školní hřiště
Na Parkáně 100/10, Praha 10 Kolovraty, 103 00
tel. 267 712 795
e-mail: reditel@zskolovraty.cz

Tělocvična
Mírová 57/47, Praha 10 Kolovraty, 103 00
tel. 222 365 592 recepce – tělocvična
tel. 222 365 572 hospodářka – tělocvična
e-mail: jvlkova@zskolovraty.cz

číslo účtu školy: 292 297 319/0800
Při všech platbách uvádějte předepsaný variabilní symbol  (unikátní kód žáka)  a do poznámky jméno dítěte a účel platby.