základní škola Praha – Kolovraty

Mgr. Lenka Zadražilová

 

1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.45 – 13.20
Pondělí     Tv      M       Aj      Pří      KD
Úterý     Aj      Čj       M       Čj      Vv      Vv
Středa     Čj      Aj      Pří       M      Tv
Čtvrtek     Čj      M      Hv      Vla      Ćj
Pátek     Čj      M       Čj      Vla      Pč

Vyučující Aj : paní učitelka Nováková Libuše

Hv: paní učitelka Polnická Veronika

 

Akce školy/ třídy:  listopad, prosinec

27. 11.- Černé divadlo na Národní třídě- „Ulice plná kouzel“ cena 90 Kč

2.12.-vánoční koncert  v době výuky „U Boudů“ – 40 Kč

4.12.- třídní schůzka v 17.00 ve třídě- těším se na viděnou s Vámi

10.12.- Vánoce na zámku Stránov (zaplaceno)

17.12.- Vánoce v Praze- půjdeme na nám.Míru- zpívání na schodech

ještě jednou velké díky za pomoc při akci “ batůžek“, vybavili jsme s dětmi 7 batůžků, sice v nich nemáme boty, ale i tak z toho máme radost!

od 11.do 15. 11. nás čekají čtvrtletní pís. práce z ČJ a Mat. a malé opakovací testíky z vlastivědy a přírodovědy

13.11. žádám o kontrolu vlasů- ve třídě se vyskytly vši, děkuji za důkladnou kontrolu vlasů