základní škola Praha – Kolovraty

19 Duben

Velikonoční jarmark ŠD

Dne 16. dubna 2019 pořádala školní družina Velikonoční jarmark. Počasí nám přálo, takže děti své výrobky mohly nabízet venku. Děkujeme všem, kteří svým nákupem podpořily děti ze školní družiny a přejeme příjemné prožití velikonočních svátků. Několik fotografií naleznete zde.

17 Duben

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/20

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/20

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2019/20 dětí s unikátními kód viz níže
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha-Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

 

kód kód kód
1. 19050500 26. 19011400 51. 19062400
2. 19082700 27. 19061700 52. 19062100
3. 19082500 28. 19062000 53. 19082702
4. 19041100 29. 19060100 54. 19012901
5. 19073100 30. 19071900 55. 19031102
6. 19090900 31. 19101100 56. 19031101
7. 19012900 32. 19071500 57. 19090500
8. 19122200 33. 19092500 58. 19031100
9. 19053100 34. 19092800 59. 19082701
10. 19081600 35. 19050200 60. 19083100
11. 19060600 36. 19080700 61. 19050900
12. 19022700 37. 19121300 62. 19060400
13. 19040100 38. 19100700 63. 19060500
14. 19071100 39. 19020300 64. 19061200
15. 19121800 40. 19102400 65. 19012100
16. 19012400 41. 19071800 66. 19072200
17. 19121100 42. 19070200 67. 19011700
18. 19051700 43. 19052300 68. 19123000
19. 19110900 44. 19100800 69. 19072600
20. 19083000 45. 19050100 70. 19071901
21. 19052000 46. 19111700 71. 19041400
22. 19020400 47. 19010600 72. 19060700
23. 19092700 48. 19062700 73. 19061900
24. 19112700 49. 19020100 74. 19052301
25. 19112900 50. 19102900

V Praze dne 17.dubna 2019

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

16 Duben

Velikonoční jarmark

V sobotu 13.4.2019 se žáci školní družiny zúčastnili kolovratského jarmarku. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotografie naleznete zde.

16 Duben

Turnaj v dámě

Dne 12.4. se již tradičně konal turnaj v české dámě. Zúčastnilo se ho 32 žáků naší školy (po dvou zástupcích z každé třídy). Finále dopadlo následovně: 1.místo Jakub Bohuslav, 2. místo Filip Leun, 3. místo Maxim Lehocký, 4. místo Ondřej Dlasek.

Blahopřejeme!

Fotografie z akce naleznete v naší galerii.

16 Duben

Zápis do prvních tříd

Ve dnech 9. a 10.4. se v naší škole konal zápis budoucích prvňáčků. Letos jsme zvolili téma zvířátka z filmu Madagaskar. Dostavilo se celkem 76 dětí a my doufáme, že se jim u nás líbilo. Velký dík patří žákům pátých tříd, kteří se o budoucí školáky vzorně starali. Na to, jaká u nás ve škole panovala atmosféra, se můžete podívat ZDE.

16 Duben

Zapomenuté oblečení z jídelny

Vážení rodiče, chceme Vás informovat, že oblečení, které Vaše děti v průběhu tohoto školního roku zapomněly ve školní jídelně, je k vyzvednutí v budově školy U Pošty.

8 Duben

Lákání dítěte do auta

Vážení rodiče, dnes nás policie informovala o události, která se odehrála v neděli v podvečer u dětského hřiště v Kolovratech. Prosím věnujte pozornost níže uvedeným skutečnostem a poučte své děti.

Informace od PČR:

Muž, běloch, hnědé vlasy, modré oči, oholený. V černém autě a v černém oblečení, typ vozidla bohužel nevíme.  Pod legendou maminky dítěte v nemocnici lákal dne 7.4.2019 v podvečerních hodinách chlapce do svého vozu, že jej za maminkou odveze a že má v autě i bonbony, které mu dá. Žádám Vás tímto o seznámení hlavně dětí nižších ročníků, aby si dávaly pozor při odchodu ze školy a i při hraní na veřejných hřištích. V případě, že budou takovýmto mužem kontaktovány, aby utekly za nejbližší důvěryhodnou dospělou osobu a požádaly o zavolání policie na místo. V žádném případě do vozidla nenastupovat a s mužem nekomunikovat. Kdyby si náhodou všimly značky a typu vozidla, bude to velké plus.

8 Duben

Velikonoční jarmark ve školní družině

Zveme všechny rodiče a příznivce školy v úterý 16. dubna 2019  od 14. do 17. hod. na Velikonoční jarmark, který se bude konat u školy Albíny Hochové. V případě nepříznivého počasí v budovách školy K Poště a Albíny Hochové. Přijďte se naladit na velikonoční čas a podpořit děti školní družiny.
Srdečně Vás zvou a těší se na Vás děti a vychovatelky ŠD.

29 Březen

Výstava PIXAR 30

Děti ze 4.A se 22.3. vypravily na výlet. Na výstavě PIXAR 30 viděly, jak vznikaly animované filmy Rebelka, Auta, Toy Story, Coco, Hledá se Nemo, Úžasňákovi…….. . Děti také poznaly některá „kouzla“, která se v animaci používají.
A výstavu všem doporučují.
20 Březen

Den zdraví

Jako každý rok, konal se i letos u nás ve škole Den zdraví. Ve spolupráci se studenty Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy 5.května si naši žáci připomněli zásady první pomoci, péče o zdraví, zdravé výživy a spoustu dalších témat. Nechybělo stanoviště o třídění odpadů a na školním dvoře se děti mohly seznámit i s prací hasičů. Na fotografie z této vydařené akce se podívejte zde.