základní škola Praha – Kolovraty

17 Září

Klub rodičů Klubko – příspěvky škole

Vážení rodiče a přátelé školy,

na třídních schůzkách jste byli informováni o možnosti přispět škole prostřednictvím příspěvku do klubu rodičů Klubko.
Za vaše případné příspěvky děkujeme a vážíme si jich.

Za Klubko: Radana Štefková

Za školu: Vladimíra Reinerová

 

Přehled využití příspěvků v minulém školním roce a plán využití pro tento školní rok naleznete ZDE

 

 

15 Září

Přihlašování na zájmové kroužky

Vážení rodiče, milí žáci, upozorňujeme Vás, že do 19. 9. se můžete přihlašovat na zájmové kroužky pořádané agenturou Kroužky. Nabídku a potřebné informace naleznete ZDE. Přihlašovací formulář je ZDE.

13 Září

Provoz škol od 13.9.2021

Informujeme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu při výuce.

Podrobné informace naleznete ZDE.

Všechna aktuální opatření týkající se provozu škol naleznete v záložce Covid 19 na úvodní straně webových stránek.

7 Září

Hlasuj o nejhezčí motiv

Milí žáci, vážení rodiče,

naše škola zahájila spolupráci se  společností Schools United, s.r.o., která se věnuje návrhům a výrobě sportovního oblečení s motivem školy. Na e-shopu si tak celé třídy i jednotlivci, zaměstnanci nebo příznivci naší školy budou moci objednávat oblečení s jednotným logem školy.

Vybrali jsme pro vás pět krásných barev a další krok je na vás. Pojďte si vybrat motiv, který se vám na oblečení bude nejvíce líbit.
O nejlepším návrhu rozhodněte ZDE. Hlasovat můžete do 20.9.2021.

Oblékneme si školu 🙂

3 Září

Logická olympiáda

Milé děti, od 1. 9. do 30. 9. je opět možné registrovat se do soutěže Logická olympiáda. Věříme, že se mezi Vámi najde hodně úspěšných řešitelů. Veškeré informace naleznete na tomto letáčku a na webových stránkách Logické olympiády ZDE.

 

3 Září

Setkání se speciálním pedagogem

Vážení rodiče,

dne 7. 9. 2021 od 16:30 proběhne krátká schůzka se speciální pedagožkou pro zájemce z řad rodičů. Schůzka se uskuteční v multimediální učebně v budově školy Mírová.

26 Srpen

Organizace vyučování v prvním školním týdnu

Přivítání prvňáčků a organizace vyučování 1. tříd

 • proběhne 1. 9. 2021 v 8:00 v tělocvičně budovy Mírová 47/57 (Vchod – Sportovní centrum, Mírová)
 • prvňáčky přivítá paní ředitelka Vladimíra Reinerová a pan starosta Antonín Klecanda
 • společně zvládneme první povinné testování
 • paní učitelky dětem předají dárečky a pamětní listy

Prosíme o dodržování platného nařízení vlády o povinném zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

2. – 3. 9. 2021 mají 1. třídy 2 vyučovací hodiny. Po druhé vyučovací hodině si prvňáčky mohou vyzvednout rodiče. Družinové děti si převezmou paní vychovatelky.

Organizace výuky od 1. do 3. 9. 2021 pro 2. až 7. ročníky

 • 1. 9. 2021 proběhne testování žáků a zahájení školního roku ve třídách. Vyučování 1. 9. končí v 8:45. Družinové děti si převezmou od třídních učitelů vychovatelky ŠD.  Oběd bude vydáván od 11:00 do 12:30

Upozorňujeme, že ranní družina 1.9. nebude.

 • 2. 9. –  první 2 hodiny budou probíhat třídnické práce, pak výuka podle rozvrhu
 • Od 3. 9. se všichni učí podle platného rozvrhu
 • V prvním týdnu končí vyučování nejpozději ve 12:35
 • V 7. třídách se střídají sudé a liché cykly. 1. týden od 1. 9. je lichý, volitelné předměty budou tedy poprvé ve čtvrtek 9. 9., vždy ve dvouhodinových blocích.

Informace k opatřením v souvislosti s šířením onemocnění COVID 19 naleznete ZDE

24 Srpen

Rozmístění tříd ve školním roce 2021/22

Ve školním roce 2021/22 budou třídy rozmístěny takto:

Budova Mírová 57/47

 • přízemí: 3. A, 4. A, 4. B
 • 1. patro: 4. C, 5. A, 5. B
 • podkroví: 5. C

Budova K Poště 450/07

 • přízemí: 2. A, 2. B
 • 1. patro: 2. C, 3. B, 3. C

Budova Albíny Hochové 880/26a

 • 1. A, 1. B, 1. C

Budova Do Hlinek 926/9

 • přízemí: 6. A, 6. B
 • 1. patro: 7. A, 7. B