základní škola Praha – Kolovraty

26 Červen

Krásné prázdniny a úřední hodiny během nich

Dovolte,  abychom vám poděkovali za vaši přízeň a spolupráci, prožijte příjemné prázdniny a v novém školním roce 2020/2021 se na  vás těšíme!!!

Úřední hodiny ředitelství školy (Mírová 57/47) jsou stanoveny na každou středu, v době 9-12:00 a 13-14:00.

V případě potřeby volejte na kontaktní telefonní čísla.

 

 

24 Červen

Žáci přijatí do školní družiny pro školní rok 2020/21

Pro školní rok 2020/21 byli do školní družiny přijatí tito žáci:

1 ŠD084/20 38 ŠD017/20 75 ŠD145/20 112 ŠD115/20 149 ŠD029/20
2 ŠD158/20 39 ŠD150/20 76 ŠD092/20 113 ŠD137/20 150 ŠD094/20
3 ŠD155/20 40 ŠD151/20 77 ŠD135/20 114 ŠD032/20 151 ŠD196/20
4 ŠD156/20 41 ŠD001/19 78 ŠD136/20 115 ŠD160/20 152 ŠD140/20
5 ŠD193/20 42 ŠD086/20 79 ŠD143/20 116 ŠD089/20 153 ŠD141/20
6 ŠD103/20 43 ŠD085/20 80 ŠD100/20 117 ŠD070/20 154 ŠD023/20
7 ŠD098/20 44 ŠD062/20 81 ŠD101/20 118 ŠD146/20 155 ŠD009/20
8 ŠD041/20 45 ŠD076/20 82 ŠD138/20 119 ŠD079/20 156 ŠD010/20
9 ŠD096/20 46 ŠD057/20 83 ŠD178/20 120 ŠD049/20 157 ŠD011/20
10 ŠD050/20 47 ŠD063/20 84 ŠD108/20 121 ŠD132/20 158 ŠD024/20
11 ŠD102/20 48 ŠD149/20 85 ŠD030/20 122 ŠD091/20 159 ŠD106/20
12 183/20 49 ŠD043/20 86 ŠD081/20 123 ŠD066/20 160 ŠD105/20
13 ŠD073/20 50 ŠD002/20 87 ŠD060/20 124 ŠD045/20 161 ŠD051/20
14 ŠD148/20 51 ŠD003/20 88 ŠD185/20 125 ŠD161/20 162 ŠD021/20
15 ŠD113/20 52 ŠD020/20 89 ŠD044/20 126 ŠD162/20 163 ŠD038/20
16 ŠD018/20 53 ŠD031/20 90 ŠD048/20 127 ŠD067/20 164 ŠD127/20
17 ŠD055/20 54 ŠD110/20 91 ŠD015/20 128 ŠD035/20 165 ŠD112/20
18 ŠD012/20 55 184/20 92 ŠD082/20 129 ŠD037/20 166 ŠD169/20
19 ŠD153/20 56 ŠD016/20 93 ŠD184/20 130 ŠD039/20 167 ŠD104/20
20 ŠD174/20 57 ŠD190/20 94 ŠD131/20 131 ŠD133/20 168 ŠD065/20
21 ŠD088/20 58 ŠD095/20 95 ŠD093/20 132 ŠD167/20 169 ŠD147/20
22 ŠD171/20 59 ŠD152/20 96 ŠD026/20 133 ŠD114/20 170 ŠD142/20
23 ŠD172/20 60 ŠD087/20 97 ŠD027/20 134 ŠD194/20 171 ŠD157/20
24 ŠD173/20 61 ŠD068/20 98 ŠD122/20 135 ŠD195/20 172 ŠD046/20
25 ŠD189/20 62 ŠD109/20 99 ŠD187/20 136 ŠD111/20 173 ŠD047/20
26 ŠD166/20 63 ŠD097/20 100 ŠD083/20 137 ŠD107/20 174 ŠD099/20
27 ŠD052/20 64 ŠD061/20 101 ŠD090/20 138 ŠD117/20 175 ŠD118/20
28 ŠD163/20 65 ŠD180/20 102 ŠD034/20 139 ŠD177/20 176 ŠD129/20
29 ŠD059/20 66 ŠD004/20 103 ŠD013/20 140 ŠD124/20 177 ŠD188/20
30 ŠD077/20 67 ŠD033/20 104 ŠD036/20 141 ŠD128/20 178 ŠD125/20
31 ŠD019/20 68 ŠD075/20 105 ŠD005/20 142 ŠD054/20 179 ŠD134/20
32 ŠD022/20 69 ŠD025/20 106 ŠD006/20 143 ŠD192/20 180 ŠD176/20
33 ŠD014/20 70 ŠD071/20 107 ŠD116/20 144 ŠD080/20 181 ŠD144/20
34 ŠD165/20 71 ŠD181/20 108 ŠD179/20 145 ŠD008/20 182 ŠD139/20
35 ŠD170/20 72 ŠD040/20 109 ŠD042/20 146 ŠD130/20 183 ŠD069/20
36 ŠD154/20 73 ŠD164/20 110 185/20 147 ŠD078/20 184 ŠD186/20
37 ŠD007/20 74 ŠD074/20 111 ŠD120/20 148 ŠD028/20 185 ŠD058/20
186 ŠD183/20
187 ŠD126/20
23 Červen

Informace pro rodiče budoucích šesťáků

Upozorňujeme rodiče budoucích šesťáků, že pokud budou pokračovat na druhém stupni v naší  škole, není potřeba podávat přihlášku.
Pokud žák přestupuje na jinou školu, je potřeba vyplnit formulář Odhlášení žáka (naleznete v záložce školní rok – dokumenty ke stažení).

Informace k výuce v budoucích 6. třídách

Výuka bude od října 2020 zajištěna v nově vybudované dřevostavbě (do předání stavby v budově Mírová, kde jsou připraveny 2 plně vybavené učebny).

Třídní učitelé:

6. A – Mgr. Jana Pavlisová
6. B – Ing. Lucie Nejedlá

Učební plán 2. stupně ZŠ Praha-Kolovraty

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Čj 4 4 4 4
Anglický jazyk Aj 3 3 3 3
Další cizí jazyk DCj 2 2 2
Matematika a její aplikace Matematika M 5 4   4 5
Informatika a komunikační technologie Informatika Inf 1 1 1
Člověk a společnost Dějepis D 2 2 2 2
Základy společenských věd Zsv 1 1 1 1
Člověk a příroda Fyzika F 2 2 2 2
Chemie Ch 1 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis Z 2 2 2 1
Umění a kultura Hudební výchova Hv 1 1 1 1
Výtvarná výchova Vv 2 2    1    1
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv 2 2 2 2
Výchova ke zdraví Vzdr 1 1
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1
Volba povolání Vp 1
Volitelný předmět   1 2 2
Týdenní počet hodin 28   30 32 32
Druhý cizí jazyk:

  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk

Plánované volitelné předměty:

  • Konverzace v AJ
  • Biologická praktika
  • Chemická praktika
  • Informatika
  • Sportovní hry

Volitelné a nepovinné předměty se budou otvírat při optimální naplněnosti skupiny, minimální počet žáků je stanoven na sedm. Zaměření volitelných předmětů si žáci vyberou každý rok od 7. do 9. ročníku. Jejich nabídka se bude měnit v závislosti na počtu žáků v ročníku a na aktuálních organizačních možnostech školy.

4 Červen

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků – schůzky a rozdělení do tříd

Vážení rodiče, z vyhodnocení dotazníku k preferované metodě výuky písma vyplynul většinový zájem o metodu klasického vázaného písma. Ve všech budoucích prvních třídách tedy budou paní učitelky učit děti psát klasickou metodou. Další podrobnosti k výuce obdržíte na prvních třídních schůzkách v termínech uvedených níže.

Rozdělení dětí do tříd dle kódů ZDE.

Při rozdělováni dětí do tříd jsme se snažili vyhovět vašim přáním, nicméně ne vždy je to reálné. Všechny třídy spolu budou spolupracovat a děti budou vzájemně v kontaktu :-).

Termíny schůzek v sále U Boudů:

10.6. 2020 od 17.00  – 1. B  Mgr. Simona Beránková

11.6.2020 od 17.00 – 1. C  Mgr. Pavla Homolová

18.6.2020 od 17.00 1. A  Mgr. Jana Kejřová

Těšíme se na vás 🙂

28 Květen

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními není možné letos uskutečnit hru na školu pro budoucí prvňáčky. Proběhnou pouze schůzky rodičů (dle tříd) a to v prostorách sálu U Boudů tak, aby bylo možné dodržet předepsané vzdálenosti mezi osobami.

Termíny schůzek:

10.6. 2020 od 17.00  – 1. B Mgr. Simona Beránková

11.6.2020 od 17.00 – 1. C Mgr. Pavla Homolová

18.6.2020 od 17.00 1. A Mgr. Jana Kejřová

Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na webových stránkách školy (budou zveřejněny registrační kódy žáků)  po vyhodnocení krátkého dotazníku, o jehož vyplnění Vás tímto žádáme. Dotazník se věnuje zájmu o výuku psaní metodou Comenia Script. Možnost vyplnit dotazník budete mít do středy 3.6.2020 do 14.00 hod.

28 Květen

Registrace do školní družiny ve škol. roce 2020/21

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že od 1.6.2020 do 21.6.2020 bude spuštěna registrace do školní družiny na příští školní rok. Podrobné pokyny a kritéria k přijímání naleznete v záložce školní družina – informace ŠD.

Děkujeme za spolupráci.

27 Květen

Odhlašování obědů

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v současné době probíhá stravování v jiném režimu, prosíme vás o odhlašování pouze telefonicky či emailem na:

Telefon: 267 711 444
E-mail: skolnijidelna@zskolovraty.cz

Děkujeme.