základní škola Praha – Kolovraty

1 Březen

Provoz školy od 1. 3. 2021 (8. 3. 2021)

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola je od 1. 3. 2021 uzavřena, včetně školní družiny a školní jídelny (pro MŠ).

 • VÝUKA 8.3.2021

Od 8. 3. 2021 probíhá pro všechny žáky vzdělávání pouze distančním způsobem. Výuka bude probíhat dle  rozvrhů pro distanční výuku (rozvrhy naleznete na webových stránkách školy v záložkách jednotlivých tříd.

Zapůjčení notebooků

Pokud máte zájem o zapůjčení notebooku, obracejte se na paní hospodářku Janu Vlkovou: jvlkova@zskolovraty.cz.

Prosíme, žádejte pouze v nevyhnutelných případech. Ntb máme již omezený počet. Další nákupy řešíme.

 • STRAVOVÁNÍ od 8.3.2021

Žáci ZŠ, kteří jsou vzdělávání distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd.

Od 8. 3. bude v provozu školní jídelna, a to:

 • pro žáky základní školy
 • zaměstnance školy
 • cizí strávníky.

Výdej obědů bude probíhat výhradně do jídlonosičů.

Vstup do školní jídelny je povolen pouze za přepokladu dodržení povinného zakrytí úst a nosu (žáci zdravotnická rouška, dospělé osoby respirátor) a dezinfekci rukou při vstupu.

Výdej obědů:

 • jídelna K Poště 11:50 – 13:20,
 • jídelna Pod Zastávkou  11.45 – 13.15

Pokud o obědy nemáte zájem, je nutné již přihlášené obědy odhlásit. Dlouhodobé odhlášky je možné provést emailem na jidelna@zskolovraty.cz.

 • OSTATNÍ

Od pondělí 8.3.2021 je zajištěn provoz tříd v ZŠ U Obory pro děti, jejichž rodiče pracují v IZS a dalších vyjmenovaných službách a profesích (viz vládní nařízení). V případě zájmu se obraťte na svého zaměstnavatele.

 • Ošetřovné

Informace k ošetřovnému naleznete ZDE.

 • Informace k omezení pohybu

Informace, formuláře  MVCR naleznete ZDE.

24 Únor

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Upozorňujeme rodiče, že s účinností od 25. 2. 2021 je nutné dodržovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Plné znění tohoto opatření naleznete ZDE. Pro naše žáky z tohoto nařízení vyplývá nutnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Není tedy nadále přípustné nosit textilní roušku.

18 Únor

Sport Kids Camp

,,Vážení rodiče,
v návaznosti na naši novou spolupráci se Sport Kids Camp, Vám zasíláme nabídku přihlášení Vašeho syna/dcery na letní sportovní příměstský kemp Sport Kids Camp. Jedná se o akci pro děti ve věku od 5 let, která zahrnuje širokou nabídku sportovních aktivit a jejímž cílem je v dětech probouzet co největší lásku ke sportu, nadšení z pohybu a motivaci zlepšovat se. Trenéři se zaměřují na sportovní rozvoj, ale také osobnostní růst dětí. Sport, zábava, kamarádi a super trenéři, to je léto se Sport Kids Camp 2021!
 
Vybrat si můžete z několika turnusů:
1. turnus: příměstská forma, 19.-23.7. 2021: ZŠ Horáčkova, Praha 4 – Pankrác
2. turnus: forma s přespáním, 3.-10.7. 2021: OPEN GATE SCHOOL, Babice u Prahy
3. turnus: příměstská forma, 9.-13.8. 2021: ZŠ Dolní Břežany
4. turnus: příměstská forma, 16.-20.8. 2021: ZŠ Poláčkova, Praha 4 – Budějovická
 
Více se o kempu dozvíte na tomto odkazu, kde najdete také jednoduché epřihlášky na všechny turnusy léta 2021. Přihláška je nezávazná, pokud by se některá z akcí nemohla konat z důvodu COVID situace, organizátoři ručí za navrácení částky za kemp ve výši 100%. Závazné přihlášky se odvezdávají v květnu. 
 
2 Únor

Elektronická verze testů k jednotným přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na přijímací
zkoušky do maturitních oborů středních škol.

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na
přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté
studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

 

21 Leden

Přijímací řízení na střední školy 2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přihlášek na střední školy, uvádíme postup, který je nutný dodržet:

 • Přihlášky vytiskne zástupkyně ředitelky školy po ukončení 1. pololetí školního roku na základě vyplněného formuláře, který dostanou žáci od třídních učitelů
 • S vyplněnou přihláškou dostanou žáci Žádost o vydání zápisového lístku
 • Přihlášky podávají zákonní zástupci žáka na příslušné gymnázium do 1. 3. 2021
 • Zápisový lístek s informacemi k jeho vyplnění dostanou žáci nejpozději do 15. 3. od ZŘŠ po odevzdání žádosti o vydání zápisového lístku
 • Jednotná přijímací zkouška pro osmiletá gymnázia se koná ve dnech 14. a 15. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení zveřejní příslušné střední školy.

Celkové informace MŠMT k přijímacímu řízení

Doporučené odkazy:

CERMAT  ZDE

MŠMT ZDE

20 Leden

Lucie Nejedlá: Škola v době “covidové”

                            Škola v době “covidové”

Nacházíme se v nelehké době, která vstoupila do našich životů a zasáhla každého z nás – ať už prvňáčka nebo ostříleného šesťáka, učitele, asistentky, vychovatelky a všechny, kteří se na každodenním koloběhu školy podílejí. Náročná je tato doba stejně tak i pro rodiny žáků a vůbec každého kolem nás.

Z médií k nám putují různé informace, pseudoinformace a mnohdy i “erudované” studie o tom, kam díky této době naše školství směřuje nebo dokonce, kam se vzdělanost našich dětí díky distanční výuce řítí… Díky sociálním sítím a různým diskusním fórům si můžeme sdílet informace, vyjadřovat své názory, pomáhat si radami, ale také vyjadřovat kritiku, nesouhlas nebo dokonce hodnotit cokoliv a také kohokoliv. Můžeme si přečíst katastrofické scénáře o tom, jak naše děti budou nevzdělané, odříznuté od reality, sociálních kontaktů a ztratí i ty znalosti a dovednosti, které doposud stačily získat.

Máme svobodu slova, právo na vyjádření svého názoru. Každý, nechť si vlastní názor učiní svobodně podle svého.

Když sleduji kolem sebe své kolegy – nejen jako pedagožka, ale také jako matka žáka, vzdělávaného většinou on-line formou výuky, vyhraněné katastrofické scénáře nemohu podpořit.

Vidím totiž obrovský kus práce, snahy, úsilí a každodenní nové a nové dovednosti, které učitelé, asistenti i vychovatelé získávají, a ještě dále rozvíjejí, aby je předávali žákům. Jsem přesvědčená, že naše děti tuto vzdělávací “transfuzi” z druhé strany monitorů PC, tabletů nebo mobilů přijímají a vstřebávají víc, než si pesimisté myslí. Možná dokonce některým žákům vyhovuje taková forma vzdělávání více než ta klasická prezenční.

Naše děti pracují dále na projektech, dále čtou, píšou, počítají, přemýšlí, vymýšlí řešení a plní různé úkoly, stejně jako tomu bylo předtím ve školních lavicích. Jako bonus ovšem získávají mnoho nových dovedností, které jim prezenční výuka sama nemůže nabídnout – práci s multimédii, nebo různými platformami – např. Google Classroom. Zvládnou již pracovat v prostředí on-line testů, cvičení, kvízů a dotazníků, což jsou také dovednosti (soft skills) potřebné pro 21. století.

Ještě nedávno se mnozí potýkali s tím, jak poslat domácí úkol jako mailovou přílohu. Dnes ti samí žáci natáčí a posílají jako domácí práce krátká videa, podmalovaná hudbou přímo do virtuální učebny. Naše virtuální učebny dokonce fungují jako místa, kde se spolužáci setkávají i v době mimo výukový čas. Mohou se tak potkávat i ti, kteří by se jinak po vyučování nesetkali, dokonce se tu mohou setkávat i s učiteli.

Vím a věřím, že stejně jako naše děti, i my, tuhle dobu zvládneme navzdory všem těm katastrofickým scénářům a prognózám. Nic není jen černé nebo bílé, ale pokud se podíváte například na ukázky z lednové práce našich letošních šesťáků, věřím, že černé scénáře nebudete číst …

 

Lucie Nejedlá