základní škola Praha – Kolovraty

Aktualizace 24. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se nošení ochranných prostředků s účinností od 25. 2. 2021. Jeho znění si můžete přečíst ZDE. Odkaz na příslušné stránky Ministerstva zdravotnictví ČR naleznete ZDE.

MŠMT vydalo nařízení k vydávání vysvědčení (výpisu) za 1. pololetí š.r. 2020/21. Jeho plné znění si můžete přečíst ZDE.

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení do  22.1.2021 naleznete ZDE.

Usnesení vlády ze dne 7.1.2021 ZDE

 

Podrobná pravidla pro fungování školy naleznete ZDE.

 

Opatření PES pro oblast školství ZDE

Krizové opatření k omezení provozu škol škol a školských nařízení ze dne 14.12.2020 naleznete ZDE.

Odkazy:

 • Hygienická stanice HMP ZDE
 • Další informace MZd ZDE
 • FAQ ke coronaviru – odkaz MŠMT ZDE

Platná opatření

 • Nové: mimořádná opatření MZdČR ze dne 22. 2. 2021 ZDE, ZDE, ZDE
 • Nové: Usnesení vlády ze dne 7.1.2021 ZDE
 • Nové: Krizové opatření MZd k provozu škol a školských zařízení od 7. 12.2020 ZDE
 • Nové: Krizové opatření MZd k nošení roušek od 3.12.2020 ZDE
 • Nové: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu najdete ZDE.
 • Nové: Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností od 14. října do 10. listopadu 2020 najdete ZDE.
 • Nové: krizové opatření k zajištění nezbytné péče o děti vybraných profesí najdete ZDE.
 • Další krizová opatření přijatá vládou 12. října najdete ZDE.
 • Opatření ze dne 8. 10.2020 platná od 9.10. a od 12.10.2020 ZDE
 • Nařízení MZd ČR ze dne 17.9. 2020 ZDE.
 • Od 5. 10. jsou zpřísněna některá opatření – jejich přehled zveřejněný Ministerstvem zdravotnictví ČR naleznete ZDE
 • S účinností od 5. 10. platí ve školství nařízení krajských hygienických stanic – přehled naleznete ZDE
 • S účinností od 18. 9. 2020 platí pro žáky 2. stupně povinnost nošení roušek po celou dobu vyučování uvnitř budovy
 • S účinností od 10.9.2020 platí povinnost nošení roušek v prostorách školy (pro žáky a vyučující platí mimo učebny).
 • Cizí osoby se mohou v prostorách školy pohybovat pouze s rouškou.
 • Metodický pokyn MZ k nařízení karantény ve školách ZDE

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

 • Dotčení žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

Metody a formy distanční výuky na ZŠ Kolovraty

Formy distanční výuky:

 1. synchronní výuka
 • Učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy Google Meet.
 • Třída je rozdělena do skupinek. Každá skupinka má jasně stanovené časy připojení.
 • Skupina v čase určeným závazným rozvrhem distanční výuky pracuje pod vedením učitele  na stejném/podobném úkolu.
 • Rozvrh časů připojení bude během dneška zveřejněn na webových stránkách v záložkách jednotlivých tříd.
 1. asynchronní výuka
 • Žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.
 • Využívána pro tento druh práce bude zejména platforma Google Classroom k zadávání a odevzdávání úkolů, emailová komunikace prostřednictvím Google účtů žáků a emailových adres zákonných zástupců (u žáků 1. ročníků), webových stránek tříd a dále podpůrně využijeme vzdělávací portály.

Každý žák a pedagogický zaměstnanec školy má zřízen účet na doméně zskolovraty.cz. Pouze prostřednictvím tohoto účtu je možné využívat služby G-Suite (Classroom, Disk, Dokumenty). Zřizování a správu účtů zajišťuje lokální administrátor domény. Přihlašovací údaje žáka obdrží žák i jeho zákonný zástupce dne 13.10.2020 v obálce od TU.

Minimální rozsah synchronní výuky

Roč. M ČJ AJ Komunikační setkání Individ. konzultace, individuální čtení Ostatní předměty
1. 1x 20 min/skupinky po 5-7 ž. 1x 20 min/skupinky po 5-7 ž. 2x 20 min/ skupinky po 5-7 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
2. 2 x 25 min/skupinky po 7 -10 ž. 2x 25 min/skupinky po 7-10 ž. 1x 25 min/skupinky po 7-10 ž. 1 x 30 min/ skupinky po 17-10 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
3. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 1x 30 min/skupinky po 7-10 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
4. 3×30 min/skupinky po 10 -12 ž. 3×30 min/ skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování VL, PŘ

1x 30 min/ skup. po 10 ž.

5. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování VL, PŘ

1x 30 min/ skup. po 10 ž.

6. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování 1×30 min/ skup. po 10-12 ž.

F, Dě, Ze, Př

Školní jídelna

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Školní družina

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Kontakty

Odpovědná osoba školy v oblasti COVID 19: Miluše Doubravová: mdoubravova@zskolovraty.cz, tel. 604186724 (školní COVID linka)

 • Evidence případů případného výskytu COVID 19 u žáků či zaměstnanců školy
 • Evidence případů nařízené karantény u žáků či zaměstnanců školy
 • Sledování dodržování aktuálních opatření
 • Komunikace se zákonnými zástupci v oblasti COVID 19
 • Aktualizace informací školy ke COVID 19

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy