základní škola Praha – Kolovraty

Mgr. Ivana Boušková – třídní učitelka

 

1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.40 – 13.25
Pondělí KD M ČJ  PRV
Úterý ČJ M VV
Středa ČJ M ČJ HV
Čtvrtek ČJ PRV ČJ ČJ
Pátek TV TV M ČJ

 

Informace akcí do konce školního roku :

17.6. budeme slavnostně pasováni na čtenáře v Info centru. Naše třída bude připravena v 8:45, srdečně zveme všechny rodiče

24.6. Vás všechny uvítáme na závěrečné školní besídce, která bude od 17.h.

25.6. Jedeme do Botanicusu, sraz ve škole, návrat kolem 14.h., k jídelně. Obědy jsou odhlášené a máme výborné palačinky za 30 Kč.

Vstup do Botanicusu, včetně ceny za autobus je 169 Kč.

 

V areálu se platí groši, které si mohou děti směnit na pokladně.

1 groš  =10,–Kč

Ceník řemesel:

Knihtisk                      2 groše               Výroba ručního papíru          2 groše

Řezbářství                  3 groše               Výroba lněného provazu       2 groše

Rýžoviště zlata          2 groše               Výroba bylinného mýdla       5 grošů

Výroba svíček            3 groše               Brusírna kamene               4-5 grošů

Ražba mincí               2 groše              Drátování                            2-3 groše

Výroba loutky            2 groše               Kožařství                             5-7 grošů

Košíkářství                 3 groše               Keramika                            3-5 grošů

Lukostřelba                1 groš

26.6. je Den páťáků s  připraveným programem pro ostatní třídy, svačina, pití, vhodné oblečení

27.6. třídnické práce a úklid třídy

28.6. vysvědčení, vydávat se bude první hodinu. Děti si pak přebírá družina a v jídelně je stále možnost obědů. ( Peníze za pracovní sešity do 2. tř. již máme vybrány, kufřík na VV i věci na TV zůstavají obsahově jako v první třídě).

Děkuji za vstřícný přístup během celého školního roku a všem přeji odpočinek a krásné prázdniny.

 

14.5. focení tříd

16.5. a 23.5. máme konzultace za 3. čtvrtletí, jde o formu konzultace – dítě, rodič a učitel. Komunikovat budeme o prospěchu a chování a celkovém průběhu a přístupu ve všech oblastech během prvního školního roku dítěte. Z časových důvodů budou konzultace od 14.h. do 18.h. Na tuto konzultaci je třeba si předem domluvit čas.

 

19.3. 2019 se konají třídní schůzky od 17 hodin ve třídách.

 

17.4. 2019 jedou první třídy na výlet na horu Říp, bližší informace děti dostanou.

 

Ve dnech 6. a 7.5. 2019 jsou vyhlášena ředitelská volna.

 

Vše pěkné do roku 2019, radost z dětí,  zdraví a pohoda, ať Vás celým tímto rokem provází a nic Vám neschází. 🙂

 

Akce prosinec:

13.12. Vás zveme na školní vánoční jarmark. Děti jej budou mít ve svých třídách od 16 – 18 hodin.

19.12. jedeme s dětmi do Prokopské štoly v Příbrami, program s vánoční tematikou

21.12. budou mít děti vánoční besídku v rámci vyučování.

Akce listopad :

Začínáme s haptickými masážemi, zaměřenými na upevňování zdravých vztahů ve třídě, pod odborným vedením lektorek – program MISP

Proč program MISP ve školách?

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy dotekového aktivizačního cvičení jsou:

  1. Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.
  2. Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.
  3. Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.
  4. Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.
  5. Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.
  6. Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.
  7. Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.
  8. Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.
  9. Učebna je tišší.

 

ORGANIZACE zahájení školního roku

Zahájení školního roku proběhne 3.9. od 8:00 do 8:45, družinové děti budou dvě hodiny s třídní učitelkou a pak si je přebírá paní vychovatelka. Oběd je od 11:30 do 12:30.

Do konce týdne se děti učí vždy dvě hodiny, pak jsou s třídní učitelkou a od 11.h si je přebírá paní vychovatelka. Děti, které nejdou do družiny si vyzvednou rodiče.Od 4.9. se učíme dvě hodiny- dle platného rozvrhu.

6.9.2018 bude focení prvňáčků od 8:00 a v tento den budou od 17.h. i třídní schůzky pro první třídy (ve svých třídách).