základní škola Praha – Kolovraty

Mgr. Simona Beránková

email: berankova@zskolovraty.cz

konzultace dle osobní domluvy

 

INFORMACE

1.9.2. Divadlo v Dlouhé „Jak jsem se ztratil“, vstupné 120 Kč
Sraz normálně u školy, návrat kolem 13 h ke škole.
S sebou jízdní doklad nebo 2 nepřestupní jízdenky, svačinu,pití,vhodné oblečení.
2.PLAVÁNÍ
Od 2.3. do konce školního roku budeme jezdit plavat Na Fialku. Jedná se o povinný plavecký výcvik, kurzovné hradí škola. Rodiče platí jen jízdné, které budu platit z třídního fondu. Zatím tam peníze máme 1555 Kč, 1000 Kč je však výdělek dětí z vánočního jarmarku, takže v březnu na schůzkách dovyberu.
Informace přikládám v příloze emailu. Všichni prosím čepice na cestu zpět a koupací čepice hlavně u holčiček.
Po dětech posílám PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. Prosím vyplňte a pošlete zpět.
3.PRÁZDNINY
Na prázdniny děti dostanou zadané čtení, nebude toho hodně, jen aby nezapomněly. Ideální by bylo doplnit čtením z vlastní knihy. Doporučuji také procvičovat sčítání a odčítání do 10 zpaměti.
4. MASÁŽE
Po prázdninách ve čtvrtek  22.1. budou mít děti poslední masáže,něco jako „zkoušku“ :-),kterou samozřejmě   všichni složí. Bylo by určitě přínosné a příjemné doma trénovat. Budu vděčná za vaši zpětnou vazbu.
Hezké prázdniny SB

 TŘÍDNÍ SCHŮZKY   12.12.2017

 

1.Akce třídy

– Výlet Takonín  8.12.2017 – zhodnocení

– Vánoční besídka třídy 22.12.2017 dopoledne (občerstvení a dárky)

– Divadlo V Dlouhé – únor

– Plavání – pátky 2.3. – 22.6.2018, Na Fialce Říčany

 

 1. Vánoční jarmark – výtěžek po odečtení nákladů 2042 Kč, 50% 1021 Kč převedeno

do tř.fondu

 

 1. Třídní fond v současné době zůstatek 1398 Kč (včetně jarmarku)
 2. Masáže do škol – bližší info lektorky 300Kč / 4lekce

Projekt MISA :

– 2 rokem výborné zkušenosti v jiných třídách

– relaxace

– zklidnění třídy

– podpora tvorby kamarádských vztahů, třídního kolektivu

– proti šikaně

 

 1. Informace o učivu, prospěchu a chování žáků

Úkoly, zápis do úkolníčku.

 Webové stránky k procvičování:

www.skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

www.matika.in

www.gramar.in

 

 1. Penál – ořezané pastelky, pomoc, kontrola, příp. nové pastelky

 

 1. Valná hromada KLUBKA 14.12.2017 v 17hod. p.Sedláčková

 

 1. Knihy, časopisy – knihovnička na chodbě

 

 1. 11. – 18.12. Sběr papíru

 

 1. 23.12.2017 – 2.1.2018 Vánoční prázdniny (do školy ve středu 3. ledna 2018)

 

 1. 120. výročí školy – ples 21.4.2018 + den otevřených dveří

Prosíme o pomoc:  příprava občerstvení na stoly (ples)

pomoc při organizaci – např. v šatně

staré fotografie a předměty vážící se ke škole

 

 1. Školní kalendáře – 130,- Kč a 150,- Kč/ks

 

 1. Diskuse

Akce prosinec

5.12.2017 Mikulášská nadílka (zajistím) – dopoledne nadělují páťáci

7.12.2017 Vánoční jarmark – ve všech budovách školy od 16,00 – 18,00
                   V budově K Poště v 1.B   výrobky naší třídy. 50% výtěžku zůstává                                dětem ve třídě.
8.12.2017 Výlet –vybíráme 210,-Kč do 5.12.2017 (divadlo + dílna + doprava:
                   asi 1 hodina jízdy)
                     Sraz v 7.50  u školy K Poště, odjezd 8,15 od Boudů.                                                     Prosím o včasný příchod.
                     Návrat kolem 12,30 k jídelně, oběd normálně.

                     S sebou: pití, svačinu, kapesníky, Kinedryl ( kdo potřebuje)

http://www.penkavuvdvur.cz/subs/certovska.php
12.12.2017 Třídní schůzky od 17hodin
22.12.2017 Vánoční besídka – probíhá ve třídě místo vyučování a bez rodičů.

                    S sebou penál, žákovskou knížku, svačinu, dobrůtky, dárek pro                                  vylosovaného kamaráda a další dárky dle uvážení.
                    Upřesním ještě na tř.schůzkách.
Hezký advent SB

Dobrý den,vážení rodiče,

ráda bych Vám poskytla několik informací k probíranému učivu a procvičování.
1.ČTENÍ
Děti by měly každý den číst.Pokud nedostanou úkol ode mě, přečtěte si věty z minula.Kromě čtení od pondělí do pátku bude nějaký drobný písemný úkol.
Úkol na čtení budou dostávat na víkend i prázdniny. Přečíst si jednou nestačí. Píšeme si většinou 5x.
Ve třídě je větší počet dětí, které už čtou. Pro ty platí: Přečtou si 1x text z učebnice, pokud to půjde VÝBORNĚ, přejdou k rozkopírovanému textu. V případě, že pro ně bude obtížný, napište mi to a čtěte jen z učebnice.
Technika čtení pro všechny:
Nejdříve slovo po písmenech,pak celé slovo dohromady ( toto ještě nemusí všichni vždy zvládat). Potom celou větu. Čtenáři si slovo v žádném případě nepředšeptávají. Obtížnější slova taktéž po písmenkách.
Stále trénujte „Marťanskou řeč“.
2.PSANÍ
Cvičíme uvolnění ruky. Negumujeme, může se nepovést. Ovšem v případě, že vidíte, že je úkol odbytý,vložte papír a můžete cvik procvičit znovu.
3.MATEMATIKA
Některé děti píšou číslice zrcadlově, prosím, docvičte si,
Zatím sčítáme do 5, příští týden přidáme odčítání. Děti mohou počítat na prstech.
Obecně platí, pokud vidíte , že něco nejde, procvičte si to.
Prosím o důkladnou přípravu aktovky a penálu.
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den SB

 

Projekt MŮJ DEN

Od 12.9.začínáme s projektem Můj den. Cílem projektu je, aby se děti lépe poznaly. Na každý den připadá jedno dítě dle rozpisu. Spolužákům poví něco o své rodině, co má rád, co rád nemá, co ho baví, jaké má koníčky…. Děti si mohou přinést pár fotografií (i na „ flešce“), oblíbenou hračku, knížku. Rády také předvádí své domácí mazlíčky. Ti menší (morče, křeček …) s námi mohou zůstat celý den, pejsky nebo kočičky přivedou v 8 hod. rodiče a zase si je v 8,05 hod. odvedou. Fantazii se meze nekladou. Aktivitě budeme věnovat cca 10 min.

Prosím vás o spolupráci, neboť pro děti to bude velmi významná událost.

ROZVRH HODIN

1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.45 – 13.20
Pondělí KD  ČJ M HV
Úterý  ČJ M ČJ PRV
Středa ČJ  M ČJ  PČ
Čtvrtek ČJ M  ČJ VV
Pátek ČJ  PRV  TV TV