základní škola Praha – Kolovraty

Bc. Ivana Boušková – třídní učitelka

 

1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.40 – 13.25
Pondělí KD M ČJ  PRV
Úterý ČJ M VV
Středa ČJ M ČJ HV
Čtvrtek ČJ PRV ČJ ČJ
Pátek M Čj TV TV

Aktuální informace:

 

19.3. 2019 se konají třídní schůzky od 17 hodin ve třídách.

 

17.4. 2019 jedou první třídy na výlet na horu Říp, bližší informace děti dostanou.

 

Ve dnech 6. a 7.5. 2019 jsou vyhlášena ředitelská volna.

 

Vše pěkné do roku 2019, radost z dětí,  zdraví a pohoda, ať Vás celým tímto rokem provází a nic Vám neschází. 🙂

 

Akce prosinec:

13.12. Vás zveme na školní vánoční jarmark. Děti jej budou mít ve svých třídách od 16 – 18 hodin.

19.12. jedeme s dětmi do Prokopské štoly v Příbrami, program s vánoční tematikou

21.12. budou mít děti vánoční besídku v rámci vyučování.

Akce listopad :

Začínáme s haptickými masážemi, zaměřenými na upevňování zdravých vztahů ve třídě, pod odborným vedením lektorek – program MISP

Proč program MISP ve školách?

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy dotekového aktivizačního cvičení jsou:

  1. Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.
  2. Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.
  3. Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.
  4. Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.
  5. Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.
  6. Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.
  7. Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.
  8. Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.
  9. Učebna je tišší.

 

ORGANIZACE zahájení školního roku

Zahájení školního roku proběhne 3.9. od 8:00 do 8:45, družinové děti budou dvě hodiny s třídní učitelkou a pak si je přebírá paní vychovatelka. Oběd je od 11:30 do 12:30.

Do konce týdne se děti učí vždy dvě hodiny, pak jsou s třídní učitelkou a od 11.h si je přebírá paní vychovatelka. Děti, které nejdou do družiny si vyzvednou rodiče.Od 4.9. se učíme dvě hodiny- dle platného rozvrhu.

6.9.2018 bude focení prvňáčků od 8:00 a v tento den budou od 17.h. i třídní schůzky pro první třídy (ve svých třídách).