základní škola Praha – Kolovraty

Bc. Ivana Boušková – třídní učitelka

 

1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.40 – 13.25
Pondělí KD M ČJ  PRV
Úterý ČJ M VV
Středa ČJ M ČJ HV
Čtvrtek ČJ PRV ČJ ČJ
Pátek TV TV M ČJ

Aktuální informace:

14.5. focení tříd 

16.5. a 23.5. máme konzultace za 3. čtvrtletí, jde o formu konzultace – dítě, rodič a učitel. Komunikovat budeme o prospěchu a chování a celkovém průběhu a přístupu ve všech oblastech během prvního školního roku dítěte. Z časových důvodů budou konzultace od 14.h. do 18.h. Na tuto konzultaci je třeba si předem domluvit čas. 

 

19.3. 2019 se konají třídní schůzky od 17 hodin ve třídách.

 

17.4. 2019 jedou první třídy na výlet na horu Říp, bližší informace děti dostanou.

 

Ve dnech 6. a 7.5. 2019 jsou vyhlášena ředitelská volna.

 

Vše pěkné do roku 2019, radost z dětí,  zdraví a pohoda, ať Vás celým tímto rokem provází a nic Vám neschází. 🙂

 

Akce prosinec:

13.12. Vás zveme na školní vánoční jarmark. Děti jej budou mít ve svých třídách od 16 – 18 hodin.

19.12. jedeme s dětmi do Prokopské štoly v Příbrami, program s vánoční tematikou

21.12. budou mít děti vánoční besídku v rámci vyučování.

Akce listopad :

Začínáme s haptickými masážemi, zaměřenými na upevňování zdravých vztahů ve třídě, pod odborným vedením lektorek – program MISP

Proč program MISP ve školách?

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy dotekového aktivizačního cvičení jsou:

  1. Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.
  2. Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.
  3. Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.
  4. Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.
  5. Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.
  6. Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.
  7. Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.
  8. Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.
  9. Učebna je tišší.

 

ORGANIZACE zahájení školního roku

Zahájení školního roku proběhne 3.9. od 8:00 do 8:45, družinové děti budou dvě hodiny s třídní učitelkou a pak si je přebírá paní vychovatelka. Oběd je od 11:30 do 12:30.

Do konce týdne se děti učí vždy dvě hodiny, pak jsou s třídní učitelkou a od 11.h si je přebírá paní vychovatelka. Děti, které nejdou do družiny si vyzvednou rodiče.Od 4.9. se učíme dvě hodiny- dle platného rozvrhu.

6.9.2018 bude focení prvňáčků od 8:00 a v tento den budou od 17.h. i třídní schůzky pro první třídy (ve svých třídách).