základní škola Praha – Kolovraty

Bc. Ivana Boušková

Aktuální informace :

21.11. probíhá školní akce – anglické divadlo v tělocvičně – 35 Kč platím z třídního fondu

29.11. budeme mít ve třídě „Dotkni se písmene “

Braillovo písmo                                                                        

Zábavně vzdělávací program, seznamuje děti se vznikem slepeckého písma, principy jeho použití, literaturou pro nevidomé a dalšími pomůckami ze světa zrakově postižených. Prostřednictvím tyflografických (hmatových, reliéfních) obrázků a dalších metodických pomůcek se malí posluchači seznámí s psaním a čtením.

45Kč budu také platit z třídního fondu.

6.12. pojedeme do Prahy – divadlo -„Sněhová královna“, vybírám 90 Kč

sraz v 7:45, předpokládaný návrat okolo 12:30. Svačinu a open card s sebou.

7.12. probíhá prodejní vánoční jarmark naší školy – tentokrát ve vlastních třídách,

začátek bude od 16.h. do 18.h.

19.12. pojedeme do skanzenu v Kouřimi, „Čas adventní a vánoční“, sraz i návrat bude v čase výuky,

vybíráme 120 Kč

22.12. budeme mít třídní školní besídku,

Krásný adventní čas i Vánoce přeje ze srdce I. Boušková

 

 

  1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.45 – 13.20
Pondělí M Čj AJ Prv Vv
Úterý Aj  Čj M Čj Hv
Středa M  Tv Tv  Čj
Čtvrtek M Čj Kd Čj
Pátek  Čj AJ  M Čj Prv