základní škola Praha – Kolovraty

Mgr. Simona Beránková

email: sberankova@zskolovraty.cz

konzultace dle osobní domluvy

__________________________________________________________________________________

INFORMACE

Planetarium Praha  středa 19.2.

Sraz: 7,30 před školou, odjezd 7,48 vlakem směr Praha

Návrat: okolo 12,35 ke škole

S sebou svačinu, pití, 2 jízdenky 16 Kč nebo průkazku. Doporučuji ke zvážení kapesné.

 

Plán akcí třídy 3.B 2019 – 20

Průběžně bude aktualizován.

Únor

10.2. Společné bubnování /2…..50 Kč

19.2.Vesmír kolem nás”………75 Kč, www.planetarium.cz

Březen

11.3. Společné bubnování /3…..50 Kč

18.3. “ Průvodce mladého   ZMĚNA 17.3.

člověka orchestrem………100 Kč, www.fok.cz

18.3. Den zdraví ( ve škole)

Duben

22.4. Společné bubnování /4…..50 Kč

29.4.Pedagogické muzeum ……40 Kč

Květen

6.5. Společné bubnování /5…..50 Kč

Červen

9.6. “ Sněhová královna”…….180 Kč, www.minor.cz

22.6. Společné bubnování /6…..50 Kč

 

 

PROGRAM TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 10. 9. 2019

1) Organizace šk. roku, plán akcí školy – www.zskolovraty.cz

  • ředitelské volno 31.10.a 1.11.2019
  • další konzultace s rodiči  – 11.12.2019
  • akce třídy – divadlo, planetárium, Říčany – muzeum, bubnování, projekt mraveniště( IQ hračky ), vycházka do Prahy
  • sběr papíru a víček

2) Volby nových členů školské rady + předání informací rodičům, oba podpisy

3) Dotazníky pro rodiče a učitele

4) Souhlas s činností školního poradenského pracoviště

5) Seznámení rodičů se ŠŘ, celé znění na www. zskolovraty.cz

  • omlouvání žáků ( do 3 kalendářních dnů, dopředu – 1-2 učitel, více ředitel školy, formulář na webu školy, doplnění učiva předem, uvolnění žáka z probíhající výuky pouze na základě písemné žádosti nebo osobně)
  • včasný příchod do školy,otevřeno od 7.40, nejdéle 7.50, 7.55 přípravné zvonění
  • hodnocení a klasifikace

6) Informace o Klubku

  • předání o informace o hospodaření a činnosti spolku Klubko
  • odsouhlasení stávajícího zástupce třídy – pí Sedláčková, vybírání příspěvku – zástupce vybírá 300,- (za každé 1 a 2 dítě, 3.dítě 0,- Kč)

7) Seznámení rodičů s „Koncepcí domácí přípravy“ a její odsouhlasení

8) Příprava každý den na vyučování, kontrola ŽK, ÚKOLNÍČEK, sešity a aktovka. DÚ – pouze označené, procvičovat dle potřeby, čtení – stále 1 stránka z vlastní knihy.

Doporučuji využívat www.skolakov.eu, www.gramar.in, www.matika.in, www.rysava.websnadno.cz, www.onlinecviceni.cz

9) Zapomínání úkolů a pomůcek do školy

10) Školní jídelna – čip

11) Třídní fond –- vybráno 200 Kč/ žák

– již zakoupeny sešity, desky 2 ks

12) Nastavení si pravidel komunikace s rodiči – email sberankova@zskolovraty.cz, tel.č. 732 924 250. Konzultační hodiny – dle dohody.

13) Hlásit změny údajů v průběhu roku i zdravotní problémy

14) Kroužky www.zskolovraty.cz

15) Logická olympiáda do 30.9. –registrace webové stránky + další soutěže ve škole

16) Obaly na ŽK (průhledný, bezbarvý), učebnice obalit

17) Čtenářský deník – 4 knihy za rok, zapisují PŘESNĚ podle pokynů na deskách pro 3. třídu. Kniha přiměřená věku.

18) Čtenářská dílna – KAŽDÝ SVOJI KNIHU – nechává se ve škole

19) Návrh na zakoupení dalšího PS z M – Zajímavá matematika pro třeťáky, Prodos ( rozvoj logického a samostatného myšlení)

20) Obědy, družina – odchody Po,ÚT,ST 13,00, ČT 12,20, PÁ 13,20

21) Odměny – samolepky, reklamní předměty. Výukové deskové hry – Ypsilonie

22) Vši, pravidelná kontrola hlavy

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,
zdravím Vás po prázdninách a přeji nám všem mnoho úspěchů v novém školním roce.

Organizace 1. týdne

2.9. vyučování 8:00 – 8:45 hod., navazuje pro přihlášené děti školní družina, nepřihlášené si vyzvednou rodiče v 8,45 nebo musí mít lísteček, že mohou jít samostatně domů. Výdej obědů od 11:00 do 12:30.
9.9.   Společné bubnování – cena 50,-Kč (do 9.9.)                                                                                                                                                                                    10.9.  Třídní schůzky od 17 hodin. Prosím o účast.
9. – 16.9. Sběr papíru

Od 3.9.2019 vyučování dle rozvrhu hodin.

 

ROZVRH HODIN  3. B       2019/20

1.
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.45 – 13.20
Pondělí KD Aj Cj M Cj
Úterý Tv Tv Aj M Cj
Středa Cj M Cj Pr Pc
Čtvrtek Cj Aj M Hv
Pátek Cj M Cj Pr Vv

 

Seznam pomůcek do 3. třídy

Penál: 2x pero, 2x tužku č. 2, 1x tužka č. 3, pastelky, guma, pravítko (malé), nůžky, lepidlo (tuhé v tyčince), ořezávátko

Kufřík na VV: vodovky (nejlépe české obdélníkového tvaru), tempery (balení 10 ks, Koh-i-nor), kulatý štětec č. 6, plochý štětec č. 12, paleta, igelitová podložka na lavici, kelímek, modelína, voskovky, fixy, zástěra, tuš, špejle, 20 ks čtvrtek A4, lepidlo tuhé v tyčince. Všechny věci mohou být od loňska, pokud jsou zachovalé.

Plátěný sáček na TV: tričko, tepláky, tenisky se světlou podrážkou (nejlépe na suchý zip) pěnový míček (malý).

Šatna: přezůvky v textilním sáčku na zavěšení

Třída: krabička papírových kapesníků (vytahovací), trojúhelník s ryskou na rýsování, 200 Kč třídní fond

( sešity, další výtvarné pomůcky, odměny……)

VŠE PODEPSANÉ!!! Věci bez podpisu nelze dohledat, zvláště bačkory, pytle na bačkory a tělocvik….

Pomůcky přinést během prvního školního týdne.

Sešity koupím společně, zaplatíme z třídního fondu.