základní škola Praha – Kolovraty

 

Třídní učitelka 7.B – Ing. Lucie Nejedlá

Kontakt: lnejedla@zskolovraty.cz

Vážení rodiče, v pondělí 10. 1. budou mít děti z personálních důvodů přehozený tělocvik, a to takto –  dívky 11:50 – 13:20, hoši pak od 13:40 do 15:10. Děkuji za pochopení. Přeji krásný a bezcovidový zbytek týdne. Lucie Nejedlá

PF 2022

    V 7. třídách se střídají liché a sudé cykly (týdny).

        1. týden = od 1. 9 do 3. 9. JE LICHÝ.

Volitelné předměty (pouze 7. ročník) budou probíhat VŽDY VE ČTVRTEK V SUDÉM TÝDNU a to vždy v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Volitelné předměty PROBĚHNOU tedy POPRVÉ  VE ČTVRTEK 9. 9.

 

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídní učitelce. Případné změny je třeba třídním učitelem zadat do školního evidenčního systému Bakalář v prvním vyučovacím týdnu.

====================================================================================================

ROZVRH PLATNÝ PRO ŠR 2021/2022

 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina 7.hodina 8.hodina
Pondělí         ČJ       AJ       ČJ        M     Tv ch     Tv ch      Tv d     Tvd
Úterý         M       Vv       Vv        Př      Dě
Středa         AJ       Fy       M        Zsv      Ze       Ch     Hv
Čtvrtek               ČJ       M        Fy      Inf        Vp       Vp
Pátek         ČJ       AJ              DCj       DCj       Ze

DCj=další cizí jazyk ( německý jazyk, ruský jazyk),  Vp= volitelný předmět / pouze čtvrtek v sudém týdnu/

Vyučující 7.B:  

 ČJ – Markéta Fialová

 AJ – Michaela Kotzyová / Anna Klimets 

 RJ – Anna Klimets     

 NJ – Lucie Nejedlá                                          

 M – Lucie Nejedlá 

 Fy – Lucie Nejedlá

Ch –  Lucie Nejedlá

– Daniela Mašková

Ze  – Lucie Nejedlá

  – Jana Dynybilová

Zsv – Daniela Mašková

Inf– Jakub Pečenka

Hv – Lucie Nejedlá

Tv – Michaela Kotzyová, Jaroslav Kincl

================================================================================================================

Od 8. 2. 2021 jsme začali používat elektronickou ŽK:

Použití webové aplikace Bakaláři – návod pro rodiče/žáky

Naše adresa systému bakalář:

https://bakalari.zskolovraty.cz/

První přihlášení

Při prvním přihlášení postupujte přes zapomenuté heslo.
Do zapomenutého hesla zadejte Váš email (rodič: e-mail, který předal škole pro komunikaci, žák: e-mail přidělený školou).

Obratem Vám dorazí do e-mailové schránky zpráva s předmětem „BAKALÁŘI – změna hesla“ z adresy bakalari@zskolovraty.cz.

Ve zprávě naleznete odkaz pro vytvoření nového hesla.

V horní části formuláře máte přihlašovací jméno, to si poznamenejte.
Do formuláře zadejte 2x heslo, které budete používat pro přístup do systému bakaláři.

 

Přihlášení do systému

Pro přihlášení zadejte přihlašovací jméno, které jste si poznamenali při vytváření hesla.

Přihlašovací jméno ve tvaru Xxxxxyyyyy je vygenerováno systémem, např.: Hlava35286 (jméno nelze měnit!)

Zadejte heslo, které jste si zvolili pro přihlašování do systému bakaláři.

Po přihlášení

Nástroje

Přehled přihlášení

Zde si můžete prohlédnout přehled svých prohlášení a filtrovat si je dle zadaného časového

období. Pokud objevíte nějakou podezřelou aktivitu (např. přihlášení z IP adresy, o které nic nevíte),

doporučujeme změnit své heslo v sekci Nástroje -> Změna hesla

Propojení účtů

Pokud máte více dětí na škole, je možné jejich účty spojit do jednoho a využít jednoho

přihlášení do systému pro zobrazení informací o všech dětech. Podrobný postup, jak toto provést,

naleznete v sekci 2.2 nahoře v tomto návodu.

Nastavení

V nastavení si můžete změnit jazyk Bakalářů na angličtinu, řazení domácích úkolů, zobrazení

aktuálního rozvrhu, případně si obnovit nastavení panelů na hlavní stránce

Mobilní aplikace

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu nebo tabletu.

z příslušného obchodu, odkazy na aplikace najdete na přihlašovací stránce.

Po její instalaci zapište adresu https://bakalari.zskolovraty.cz/,

zadejte vaše uživatelské jméno a heslo, které jste si vytvořili.

Mobilní aplikace je vhodná pro rychlý přístup a přehled. Neobsahuje všechny funkcionality


Google Classrooms 2020/2021

Skupina žáků č. 1 = skupina, která má AJ s paní učitelkou Kotzyovou

Skupina žáků č. 2 = skupina, která má AJ s paní učitelkou Březinovou

M1 – https://classroom.google.com/c/MTgyMjMzNjA2NjUw

M2 – https://classroom.google.com/c/MTg5ODU4MTc2Njgz

Fy1 – https://classroom.google.com/c/MTg2NjY5NDEyNjAw

Fy2 – https://classroom.google.com/c/MTg2NjczNDY4MTY1

Ch1 – https://classroom.google.com/c/MzQ2NTc3ODY2MzQx

Ch2 – https://classroom.google.com/c/MzQ2NTc3ODY2MzYw

Z1 – https://classroom.google.com/c/NDA3NTQ2OTUzNTc5

Z2- https://classroom.google.com/c/NDA3NTQ2OTUzNDY3

NJ – Nejedlá – https://meet.google.com/crn-iwsw-xwq

Dě1 – Dynybilová –

Dě2- Dynybilová –

AJ – Kotzyová – https://classroom.google.com/c/MTgxMjI4NTAzMTkw

AJ – Klimec – 

ČJ1+2 – Fialová –

Př1 – Mašková-

Př2 – Mašková-

IT1,2 – Pečenka – https://classroom.google.com/c/MTc3ODM3NTI5MDIz?cjc=6b32ow5

Konzultační místnost  Pokec borců: https://meet.google.com/lookup/eedcehnznd