základní škola Praha – Kolovraty

Sběrová soutěž ve školním roce 2018/19

Aktuální pořadí školy ve sběrové soutěži můžete sledovat ZDE.
AKTUÁLNÍ POŘADÍ žáků je vyvěšeno v jednotlivých třídách.

Datum přistavení kontejneru  19.-26.11. 2018
 

Pořadí tříd k 24.10.2018:

  třída září říjen celkem žáci/třída
1. 1.A 1472 217 1 689 14
2. 3.A 899 686 1 585 22
3. 5.A 397 517 914 21
4. 5.B 449 361 810 18
5. 2.B 448 226 674 23
6. 1.B 233 429 662 20
7. 3.B 355 287 642 23
8. 3.C 437 166 603 20
9. 4.D 423 145 568 21
10. 2.A 151 412 563 17
11. 4.B 325 189 514 20
12. 5.C 386 83 469 22
13. 2.C 338 125 463 22
14. 4.C 289 119 408 21
15. 1.C 59 296 355 20
16. 4.A 85 134 219 14
    6 746 4 392 11 138 318

Pořadí tříd v přepočtu na 1 žáka:

  třída září říjen celkem kg na 1 ž.
1. 1.A 105,15 15,50 120,65
2. 3.A 42,80 31,18 73,98
3. 5.B 24,94 20,06 45,00
4. 5.A 18,90 24,62 43,52
5. 1.B 12,26 21,45 33,71
6. 2.A 8,88 24,24 33,12
7. 3.C 21,85 8,30 30,15
8. 2.B 19,48 9,83 29,31
9. 3.B 15,44 12,48 27,92
10. 4.D 20,14 6,91 27,05
11. 4.B 16,25 9,45 25,70
12. 2.C 15,37 5,68 21,05
13. 5.C 16,78 3,77 20,55
14. 4.C 13,76 5,67 19,43
15. 1.C 2,95 14,80 17,75
16. 4.A 6,07 9,57 15,64
kg na 1 žáka 21,21 13,81 35,02


Vážení rodiče a přátelé školy,

pro školní rok 2018/19 jsme se opět přihlásili do sběrové soutěže pořadatele: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120

Výkupní cena Sběrového papíru (Papír a lepenka) činí – 2 300 Kč/t.

Snížení výkupní ceny Sběrového papíru bude Pořadatel uskutečňovat v případě, že Školní zařízení dodá Sběrový papír v jiné nežli dohodnuté kvalitě, jako např.:

  • syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (např. utěrky apod.),
  • odpady či příměsi, mezi které patří zejména: kovy, plasty, textilie, dřevo, inertní materiály, syntetické materiály a nebezpečné odpady,
  • znečištěný papír,
  • jakékoliv jiné odpady, než je Sběrový papír.

V případě, že Sběrový papír bude obsahovat výše uvedené nepovolené nečistoty a příměsi dojde mezi Pořadatelem a Školním zařízením ke snížení výkupní ceny (které bude úměrné k množství znečištění Sběrového papíru s ohledem ke zvýšeným nákladům na straně Pořadatele). Prosíme všechny, kteří nám do sběrové soutěže poskytují papír a lepenku, aby důsledně dbali těchto pokynů:

  • Sběr papíru probíhá celý školní rok od září do června následujícího roku. Podle odezvy rodičů na množství nasbíraného papíru se objedná přistavení kontejneru na školní zahradu, kde je možnost papír odevzdat. Z důvodu velkého množství odevzdaného papíru, který rok od roku roste jsme stanovili určitá pravidla pro co nejsnadnější a nejméně namáhavou  práci.
  • Datum přistavení kontejneru bude zveřejněno na našich stránkách a zapsán do žákovské knížky (notýsku). Při naplnění se kontejner zavírá. Přinesené a označené balíky papíru ponechte prosím na školním dvoře na paletách a přikrejte je plachtou.
  • Sběr se skládá vedle kontejneru na volné místo.
  • Sběr bude podepsán a označen třídou, aby nedošlo k záměně při shodě jmen a připsání sběru nesprávnému sběrači.
  • Sběr se neváží a netřídí. Všem bude zvážen spravedlivě na jedné váze.

Veškeré získané finance budou použity na pomůcky a vybavení školy. Děkujeme tímto všem, kteří se podílí na zkvalitnění výuky v naší škole.

POZOR!

Kam s ním? Hádanky z kontejneru pro naše sběrače naleznete ZDE.

Ceny pro nejlepší sběrače za školní kolo ve školním roce 2017/18:
1. místo – tablet
2. místo – mobilní telefon
3. místo – MP3 přehrávač

Dárky dostanou také žáci, kteří se umístí na 4. – 10. místě.

Další ceny dostanou žáci, v případě vítězného umístění školy, od pořadatele soutěže. Vítězná škola také obdrží finanční dar.