základní škola Praha – Kolovraty

Sběrová soutěž ve školním roce 2018/19

Aktuální pořadí školy ve sběrové soutěži můžete sledovat ZDE.
AKTUÁLNÍ POŘADÍ žáků je vyvěšeno v jednotlivých třídách.

Datum přistavení kontejneru
24. – 30.6.2019

Pořadí tříd k 26.5.2019:

třída září říjen listopad leden únor březen duben květen celkem
1. 3.A 899 686 1757 917 312 157 1172 848 6 748
2. 5.B 449 361 292 295 250 447 154 263 2 511
3. 1.A 1472 217 121 72 86 133 149 247 2 497
4. 2.B 448 226 112 199 273 602 299 280 2 439
5. 3.B 355 287 186 294 220 313 84 454 2 193
6. 5.A 397 517 251 131 193 279 335 60 2 163
7. 3.C 437 166 179 219 163 256 541 119 2 080
8. 2.A 151 412 92 152 75 650 142 400 2 074
9. 4.B 325 189 192 259 471 184 303 146 2 069
10. 1.B 233 429 189 156 115 119 412 67 1 720
11. 5.C 386 83 149 315 209 86 177 186 1 591
12. 4.D 423 145 78 141 149 292 91 144 1 463
13. 1.C 59 296 257 127 113 179 39 378 1 448
14. 4.C 289 119 150 166 166 163 128 222 1 403
15. 2.C 338 125 193 114 96 185 76 6 1 133
16. 4.A 85 134 73 118 70 79 170 66 795
6 746 4 392 4 271 3 675 2 961 4 124 4 272 3 886 34 327

Pořadí tříd v přepočtu na 1 žáka:

třída září říjen listopad leden únor březen duben květen celkem kg na 1 ž.
1. 3.A 40.87 31.18 79.87 41.69 14.19 8.00 53.28 38.55 307.63
2. 1.A 105.15 15.50 8.65 5.15 6.15 10.00 10.65 17.65 178.90
3. 5.B 24.94 20.06 16.23 16.39 13.89 25.00 8.56 14.62 139.69
4. 2.A 8.88 24.24 5.42 8.95 4.42 39.00 8.36 23.53 122.80
5. 2.B 19.48 9.83 4.87 8.66 11.87 27.00 13.00 12.18 106.89
6. 4.B 16.25 9.45 9.60 12.95 23.55 10.00 15.15 7.30 104.25
7. 3.C 21.85 8.30 8.95 10.95 8.15 13.00 27.05 5.95 104.20
8. 5.A 18.90 24.62 11.96 6.24 9.19 14.00 15.96 2.86 103.73
9. 3.B 15.44 12.48 8.09 12.97 9.57 14.00 3.66 19.74 95.95
10. 1.B 12.26 21.45 9.45 7.80 5.75 6.00 20.60 3.35 86.66
11. 1.C 2.95 14.80 12.85 6.35 5.65 9.00 1.95 18.90 72.45
12. 5.C 16.78 3.77 6.78 14.32 9.50 4.00 8.05 8.46 71.66
13. 4.D 20.14 6.91 3.72 6.72 7.10 14.00 4.34 6.86 69.79
14. 4.C 13.76 5.67 7.15 7.91 7.91 8.00 6.10 10.58 67.08
15. 4.A 6.07 9.57 5.22 8.43 5.00 6.00 12.15 4.72 57.16
16. 2.C 15.37 5.68 8.78 5.43 4.58 9.00 3.62 0.30 52.76
kg na 1 žáka 21.21 13.81 13.48 11.60 9.34 13.01 13.48 12.26 108.19
celkem/kg/měsíc 6 746 4 392 4 271 3 675 2 961 4 124 4 272 3 886 34 327


Vážení rodiče a přátelé školy,

pro školní rok 2018/19 jsme se opět přihlásili do sběrové soutěže pořadatele: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120

Výkupní cena Sběrového papíru (Papír a lepenka) činí – 2 300 Kč/t.

Snížení výkupní ceny Sběrového papíru bude Pořadatel uskutečňovat v případě, že Školní zařízení dodá Sběrový papír v jiné nežli dohodnuté kvalitě, jako např.:

  • syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (např. utěrky apod.),
  • odpady či příměsi, mezi které patří zejména: kovy, plasty, textilie, dřevo, inertní materiály, syntetické materiály a nebezpečné odpady,
  • znečištěný papír,
  • jakékoliv jiné odpady, než je Sběrový papír.

V případě, že Sběrový papír bude obsahovat výše uvedené nepovolené nečistoty a příměsi dojde mezi Pořadatelem a Školním zařízením ke snížení výkupní ceny (které bude úměrné k množství znečištění Sběrového papíru s ohledem ke zvýšeným nákladům na straně Pořadatele). Prosíme všechny, kteří nám do sběrové soutěže poskytují papír a lepenku, aby důsledně dbali těchto pokynů:

  • Sběr papíru probíhá celý školní rok od září do června následujícího roku. Podle odezvy rodičů na množství nasbíraného papíru se objedná přistavení kontejneru na školní zahradu, kde je možnost papír odevzdat. Z důvodu velkého množství odevzdaného papíru, který rok od roku roste jsme stanovili určitá pravidla pro co nejsnadnější a nejméně namáhavou  práci.
  • Datum přistavení kontejneru bude zveřejněno na našich stránkách a zapsán do žákovské knížky (notýsku). Při naplnění se kontejner zavírá. Přinesené a označené balíky papíru ponechte prosím na školním dvoře na paletách a přikrejte je plachtou.
  • Sběr se skládá vedle kontejneru na volné místo.
  • Sběr bude podepsán a označen třídou, aby nedošlo k záměně při shodě jmen a připsání sběru nesprávnému sběrači.
  • Sběr se neváží a netřídí. Všem bude zvážen spravedlivě na jedné váze.

Veškeré získané finance budou použity na pomůcky a vybavení školy. Děkujeme tímto všem, kteří se podílí na zkvalitnění výuky v naší škole.

POZOR!

Kam s ním? Hádanky z kontejneru pro naše sběrače naleznete ZDE.

Ceny pro nejlepší sběrače za školní kolo ve školním roce 2017/18:
1. místo – tablet
2. místo – mobilní telefon
3. místo – MP3 přehrávač

Dárky dostanou také žáci, kteří se umístí na 4. – 10. místě.

Další ceny dostanou žáci, v případě vítězného umístění školy, od pořadatele soutěže. Vítězná škola také obdrží finanční dar.