základní škola Praha – Kolovraty

Sběrová soutěž ve školním roce 2019/20

Aktuální pořadí školy ve sběrové soutěži můžete sledovat ZDE.
AKTUÁLNÍ POŘADÍ žáků je vyvěšeno v jednotlivých třídách.

Datum přistavení kontejneru  4. 11. – 11. 11. 2019

Pořadí tříd k 11.11.2019:

třída září říjen listopad celkem
1. 4.A 973 491 432 1 896
2. 1.B 632 502 292 1 426
3. 5.B 531 302 366 1 199
4. 4.B 635 83 260 978
5. 2.C 471 281 204 956
6. 3.B 742 76 119 937
7. 3.A 164 96 599 859
8. 4.C 502 71 227 800
9. 2.B 393 233 12 638
10. 5.C 527 9 87 623
11. 5.D 427 61 114 602
12. 2.A 164 54 367 585
13. 3.C 25 35 458 518
14. 5.A 241 122 83 446
15. 1.C 100 6 59 165
16. 1.A 92 12 12 116

 

Pořadí tříd v přepočtu na 1 žáka:

třída září říjen listopad celkem kg na 1 žáka
1. 4.A 46.34 23.38 20.57 90.29
2. 5.B 26.55 15.10 18.30 59.95
3. 1.B 26.34 20.92 12.17 59.43
4. 2.C 23.55 14.05 10.20 47.80
5. 3.A 8.64 5.06 31.53 45.23
6. 3.B 33.73 3.46 5.41 42.60
7. 4.C 26.43 3.74 11.95 42.12
8. 4.B 26.46 3.46 10.83 40.75
9. 2.A 10.94 3.60 24.47 39.01
10. 2.B 21.84 12.95 0.67 35.46
11. 5.A 18.54 9.39 6.39 34.32
12. 5.D 21.35 3.05 5.70 30.10
13. 5.C 25.10 0.43 4.14 29.67
14. 3.C 1.19 1.67 21.81 24.67
15. 1.C 4.35 0.26 2.57 7.18
16. 1.A 5.12 0.63 0.63 6.38
kg na 1 žáka 20.82 7.63 11.57 40.02


Vážení rodiče a přátelé školy,

pro školní rok 2019/20 jsme se opět přihlásili do sběrové soutěže pořadatele: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120

Výkupní cena Sběrového papíru (Papír a lepenka) činí – 2 300 Kč/t.

Snížení výkupní ceny Sběrového papíru bude Pořadatel uskutečňovat v případě, že Školní zařízení dodá Sběrový papír v jiné nežli dohodnuté kvalitě, jako např.:

  • syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (např. utěrky apod.),
  • odpady či příměsi, mezi které patří zejména: kovy, plasty, textilie, dřevo, inertní materiály, syntetické materiály a nebezpečné odpady,
  • znečištěný papír,
  • jakékoliv jiné odpady, než je Sběrový papír.

V případě, že Sběrový papír bude obsahovat výše uvedené nepovolené nečistoty a příměsi dojde mezi Pořadatelem a Školním zařízením ke snížení výkupní ceny (které bude úměrné k množství znečištění Sběrového papíru s ohledem ke zvýšeným nákladům na straně Pořadatele). Prosíme všechny, kteří nám do sběrové soutěže poskytují papír a lepenku, aby důsledně dbali těchto pokynů:

  • Sběr papíru probíhá celý školní rok od září do června následujícího roku. Podle odezvy rodičů na množství nasbíraného papíru se objedná přistavení kontejneru na školní zahradu, kde je možnost papír odevzdat. Z důvodu velkého množství odevzdaného papíru, který rok od roku roste jsme stanovili určitá pravidla pro co nejsnadnější a nejméně namáhavou  práci.
  • Datum přistavení kontejneru bude zveřejněno na našich stránkách a zapsán do žákovské knížky (notýsku). Při naplnění se kontejner zavírá. Přinesené a označené balíky papíru ponechte prosím na školním dvoře na paletách a přikryjte je plachtou.
  • Sběr se skládá vedle kontejneru na volné místo.
  • Sběr bude podepsán a označen třídou, aby nedošlo k záměně při shodě jmen a připsání sběru nesprávnému sběrači.
  • Sběr se neváží a netřídí. Všem bude zvážen spravedlivě na jedné váze.

Veškeré získané finance budou použity na pomůcky a vybavení školy. Děkujeme tímto všem, kteří se podílí na zkvalitnění výuky v naší škole.