základní škola Praha – Kolovraty

Sběrová soutěž ve školním roce 2019/20

Aktuální pořadí školy ve sběrové soutěži můžete sledovat ZDE.
AKTUÁLNÍ POŘADÍ žáků je vyvěšeno v jednotlivých třídách.

Datum přistavení kontejneru  3.2.- 9.2.2020

Pořadí tříd k 10. 2. 2020:

třída září říjen listopad prosinec leden únor celkem
1. 4.A 973 491 432 125 802 508 3 331
2. 1.B 632 502 292 22 380 516 2 344
3. 5.B 531 302 366 87 131 189 1 606
4. 4.B 635 83 260 189 325 100 1 592
5. 2.C 471 281 204 386 34 203 1 579
6. 2.A 164 54 367 307 389 269 1 550
7. 3.B 742 76 119 111 299 81 1 428
8. 4.C 502 71 227 197 157 200 1 354
9. 5.C 527 9 87 197 326 133 1 279
10. 3.A 164 96 599 130 52 104 1 145
11. 2.B 393 233 12 95 254 138 1 125
12. 3.C 25 35 458 73 77 142 810
13. 5.D 427 61 114 101 21 39 763
14. 5.A 241 122 83 77 64 94 681
15. 1.A 92 12 12 202 52 111 481
16. 1.C 100 6 59 170 53 7 395
6 619 2 434 3 691 2 469 3 416 2 834 21 463

Pořadí tříd v přepočtu na 1 žáka:

třída září říjen listopad prosinec leden únor celkem kg na 1 ž.
1. 4.A 46,34 23,38 20,57 5,96 40,10 24,19 160,54
2. 2.A 10,94 3,60 24,47 20,47 25,94 17,94 103,36
3. 1.B 26,34 20,92 12,17 0,92 15,84 21,50 97,69
4. 5.B 26,55 15,10 18,30 4,35 6,55 9,45 80,30
5. 2.C 23,55 14,05 10,20 19,30 1,70 10,15 78,95
6. 4.C 26,43 3,74 11,95 10,37 8,27 10,53 71,29
7. 4.B 26,46 3,46 10,83 7,88 13,55 4,17 66,35
8. 3.B 33,73 3,46 5,41 5,05 13,59 3,69 64,93
9. 2.B 21,84 12,95 0,67 5,28 14,12 7,67 62,53
10. 5.C 25,10 0,43 4,14 9,38 15,53 6,34 60,92
11. 3.A 8,64 5,06 31,53 6,85 2,60 5,48 60,16
12. 5.A 18,54 9,39 6,39 5,93 4,93 7,23 52,41
13. 3.C 1,19 1,67 21,81 3,48 3,67 6,77 38,59
14. 5.D 21,35 3,05 5,70 5,05 1,05 1,95 38,15
15. 1.A 5,12 0,63 0,63 10,64 2,60 5,55 25,17
16. 1.C 4,35 0,26 2,57 7,40 2,31 0,31 17,20
kg na 1 žáka 20,82 7,63 11,57 7,74 10,68 8,86 67,30
celkem/kg/měsíc 6 619 2 434 3 691 2 469 3 416 2 834 21 463


Vážení rodiče a přátelé školy,

pro školní rok 2019/20 jsme se opět přihlásili do sběrové soutěže pořadatele: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120

Výkupní cena Sběrového papíru (Papír a lepenka) činí – 2 300 Kč/t.

Snížení výkupní ceny Sběrového papíru bude Pořadatel uskutečňovat v případě, že Školní zařízení dodá Sběrový papír v jiné nežli dohodnuté kvalitě, jako např.:

  • syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (např. utěrky apod.),
  • odpady či příměsi, mezi které patří zejména: kovy, plasty, textilie, dřevo, inertní materiály, syntetické materiály a nebezpečné odpady,
  • znečištěný papír,
  • jakékoliv jiné odpady, než je Sběrový papír.

V případě, že Sběrový papír bude obsahovat výše uvedené nepovolené nečistoty a příměsi dojde mezi Pořadatelem a Školním zařízením ke snížení výkupní ceny (které bude úměrné k množství znečištění Sběrového papíru s ohledem ke zvýšeným nákladům na straně Pořadatele). Prosíme všechny, kteří nám do sběrové soutěže poskytují papír a lepenku, aby důsledně dbali těchto pokynů:

  • Sběr papíru probíhá celý školní rok od září do června následujícího roku. Podle odezvy rodičů na množství nasbíraného papíru se objedná přistavení kontejneru na školní zahradu, kde je možnost papír odevzdat. Z důvodu velkého množství odevzdaného papíru, který rok od roku roste jsme stanovili určitá pravidla pro co nejsnadnější a nejméně namáhavou  práci.
  • Datum přistavení kontejneru bude zveřejněno na našich stránkách a zapsán do žákovské knížky (notýsku). Při naplnění se kontejner zavírá. Přinesené a označené balíky papíru ponechte prosím na školním dvoře na paletách a přikryjte je plachtou.
  • Sběr se skládá vedle kontejneru na volné místo.
  • Sběr bude podepsán a označen třídou, aby nedošlo k záměně při shodě jmen a připsání sběru nesprávnému sběrači.
  • Sběr se neváží a netřídí. Všem bude zvážen spravedlivě na jedné váze.

Veškeré získané finance budou použity na pomůcky a vybavení školy. Děkujeme tímto všem, kteří se podílí na zkvalitnění výuky v naší škole.