základní škola Praha – Kolovraty

Sběrová soutěž ve školním roce 2017/18

Aktuální pořadí školy ve sběrové soutěži můžete sledovat ZDE.
AKTUÁLNÍ POŘADÍ žáků je vyvěšeno v jednotlivých třídách.

Datum přistavení kontejneru  16.4.-22.4.2018

Pořadí tříd k 28.4.2018:

třída září říjen listopad prosinec leden únor březen duben celkem
1. 2.A 1428 1527 563 664 468 820 188 703 6 361
2. 4.A 298 384 1974 401 127 265 296 87 3 832
3. 2.C 799 623 377 221 378 105 229 196 2 928
4. 3.B 439 540 164 228 593 210 253 371 2 798
5. 4.B 548 395 273 203 133 459 127 330 2 468
6. 3.C 381 405 337 206 147 382 283 225 2 366
7. 5.B 302 228 201 266 205 393 66 177 1 838
8. 1.B 661 115 52 162 398 139 145 73 1 745
9. 3.D 524 155 140 142 161 201 162 105 1 590
10. 3.A 398 456 74 224 68 89 109 47 1 465
11. 1.A 72 228 108 193 154 232 245 230 1 462
12. 5.A 346 224 162 112 208 101 150 140 1 443
13. 4.C 208 211 145 189 147 296 17 161 1 374
14. 1.C 175 81 139 332 73 228 204 4 1 236
15. 2.B 182 210 172 75 182 139 46 68 1 074
6 761 5 782 4 881 3 618 3 442 4 059 2 520 2 917 33 980

Pořadí tříd v přepočtu na 1 žáka:

třída září říjen listopad prosinec leden únor březen duben celkem kg na 1 ž.
1. 2.A 68,00 72,71 26,81 31,62 22,29 39,05 8,95 33,48 302,91
2. 4.A 14,90 19,20 98,70 20,05 6,35 13,25 14,08 4,35 190,88
3. 2.C 42,05 32,79 19,84 11,63 19,89 5,53 12,05 10,31 154,09
4. 3.B 21,95 27,00 8,20 11,40 29,65 10,5 12,65 18,55 139,90
5. 4.B 28,84 20,79 14,37 10,68 7,00 24,16 6,68 17,37 129,89
6. 3.C 18,14 19,29 16,05 9,81 7,00 18,19 13,48 10,71 112,67
7. 3.A 28,43 32,57 5,29 16,00 4,86 6,36 7,79 3,36 104,66
8. 1.A 4,24 13,41 6,35 11,35 9,06 13,65 14,41 13,53 86,00
9. 3.D 27,57 8,16 7,37 7,47 8,47 10,58 8,53 5,53 83,68
10. 5.B 13,13 9,91 8,73 11,57 8,91 17,09 2,87 7,70 79,91
11. 1.B 30,05 5,23 2,36 7,36 18,09 6,32 6,59 3,32 79,32
12. 4.C 9,04 9,17 6,30 8,22 6,39 12,87 0,74 7,00 59,73
13. 1.C 7,95 3,68 6,32 15,09 3,32 10,36 9,27 0,18 56,17
14. 5.A 12,81 8,30 6,00 4,15 7,70 3,74 5,56 5,19 53,45
15. 2.B 7,91 9,13 7,48 3,26 7,91 6,04 2,00 2,96 46,69
kg na 1 žáka 21,88 18,65 15,75 11,67 11,10 13,09 8,13 9,41 109,68

Vážení rodiče a přátelé školy,

pro školní rok 2017/18 jsme se opět přihlásili do sběrové soutěže pořadatele: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120

Výkupní cena Sběrového papíru (Papír a lepenka) činí – 2 300 Kč/t.

Snížení výkupní ceny Sběrového papíru bude Pořadatel uskutečňovat v případě, že Školní zařízení dodá Sběrový papír v jiné nežli dohodnuté kvalitě, jako např.:

  • syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (např. utěrky apod.),
  • odpady či příměsi, mezi které patří zejména: kovy, plasty, textilie, dřevo, inertní materiály, syntetické materiály a nebezpečné odpady,
  • znečištěný papír,
  • jakékoliv jiné odpady, než je Sběrový papír.

V případě, že Sběrový papír bude obsahovat výše uvedené nepovolené nečistoty a příměsi dojde mezi Pořadatelem a Školním zařízením ke snížení výkupní ceny (které bude úměrné k množství znečištění Sběrového papíru s ohledem ke zvýšeným nákladům na straně Pořadatele). Prosíme všechny, kteří nám do sběrové soutěže poskytují papír a lepenku, aby důsledně dbali těchto pokynů:

  • Sběr papíru probíhá celý školní rok od září do června následujícího roku. Podle odezvy rodičů na množství nasbíraného papíru se objedná přistavení kontejneru na školní zahradu, kde je možnost papír odevzdat. Z důvodu velkého množství odevzdaného papíru, který rok od roku roste jsme stanovili určitá pravidla pro co nejsnadnější a nejméně namáhavou  práci.
  • Datum přistavení kontejneru bude zveřejněno na našich stránkách a zapsán do žákovské knížky (notýsku). Při naplnění se kontejner zavírá. Přinesené a označené balíky papíru ponechte prosím na školním dvoře na paletách a přikrejte je plachtou.
  • Sběr se skládá vedle kontejneru na volné místo.
  • Sběr bude podepsán a označen třídou, aby nedošlo k záměně při shodě jmen a připsání sběru nesprávnému sběrači.
  • Sběr se neváží a netřídí. Všem bude zvážen spravedlivě na jedné váze.

Veškeré získané finance budou použity na pomůcky a vybavení školy. Děkujeme tímto všem, kteří se podílí na zkvalitnění výuky v naší škole.

POZOR!

Kam s ním? Hádanky z kontejneru pro naše sběrače naleznete ZDE.

Ceny pro nejlepší sběrače za školní kolo ve školním roce 2017/18:
1. místo – tablet
2. místo – mobilní telefon
3. místo – MP3 přehrávač

Dárky dostanou také žáci, kteří se umístí na 4. – 10. místě.

Další ceny dostanou žáci, v případě vítězného umístění školy, od pořadatele soutěže. Vítězná škola také obdrží finanční dar.