základní škola Praha – Kolovraty

Sběrová soutěž ve školním roce 2018/19

Aktuální pořadí školy ve sběrové soutěži můžete sledovat ZDE.
AKTUÁLNÍ POŘADÍ žáků je vyvěšeno v jednotlivých třídách.

Datum přistavení kontejneru  10-17.9.2018
 

Pořadí tříd k 18.9.2018:

  třída září celkem žáci/třída
1. 1.A 1472 1 472 14
2. 3.A 899 899 22
3. 5.B 449 449 18
4. 2.B 448 448 23
5. 3.C 437 437 20
6. 4.D 423 423 21
7. 5.A 397 397 21
8. 5.C 386 386 22
9. 3.B 355 355 23
10. 2.C 338 338 22
11. 4.B 325 325 20
12. 4.C 289 289 21
13. 1.B 233 233 20
14. 2.A 151 151 17
15. 4.A 85 85 14
16. 1.C 59 59 20
    6 746 6 746 318

Pořadí tříd v přepočtu na 1 žáka:

  třída září celkem kg na 1 ž.
1. 1.A 105,15 105,15
2. 3.A 42,80 42,80
3. 5.B 24,94 24,94
4. 3.C 21,85 21,85
5. 4.D 20,14 20,14
6. 2.B 19,48 19,48
7. 5.A 18,90 18,90
8. 5.C 16,78 16,78
9. 4.B 16,25 16,25
10. 3.B 15,44 15,44
11. 2.C 15,37 15,37
12. 4.C 13,76 13,76
13. 1.B 12,26 12,26
14. 2.A 8,88 8,88
15. 4.A 6,07 6,07
16. 1.C 2,95 2,95
kg na 1 žáka 21,21 21,21
celkem/kg/měsíc 6 746 6 746

Vážení rodiče a přátelé školy,

pro školní rok 2018/19 jsme se opět přihlásili do sběrové soutěže pořadatele: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120

Výkupní cena Sběrového papíru (Papír a lepenka) činí – 2 300 Kč/t.

Snížení výkupní ceny Sběrového papíru bude Pořadatel uskutečňovat v případě, že Školní zařízení dodá Sběrový papír v jiné nežli dohodnuté kvalitě, jako např.:

  • syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (např. utěrky apod.),
  • odpady či příměsi, mezi které patří zejména: kovy, plasty, textilie, dřevo, inertní materiály, syntetické materiály a nebezpečné odpady,
  • znečištěný papír,
  • jakékoliv jiné odpady, než je Sběrový papír.

V případě, že Sběrový papír bude obsahovat výše uvedené nepovolené nečistoty a příměsi dojde mezi Pořadatelem a Školním zařízením ke snížení výkupní ceny (které bude úměrné k množství znečištění Sběrového papíru s ohledem ke zvýšeným nákladům na straně Pořadatele). Prosíme všechny, kteří nám do sběrové soutěže poskytují papír a lepenku, aby důsledně dbali těchto pokynů:

  • Sběr papíru probíhá celý školní rok od září do června následujícího roku. Podle odezvy rodičů na množství nasbíraného papíru se objedná přistavení kontejneru na školní zahradu, kde je možnost papír odevzdat. Z důvodu velkého množství odevzdaného papíru, který rok od roku roste jsme stanovili určitá pravidla pro co nejsnadnější a nejméně namáhavou  práci.
  • Datum přistavení kontejneru bude zveřejněno na našich stránkách a zapsán do žákovské knížky (notýsku). Při naplnění se kontejner zavírá. Přinesené a označené balíky papíru ponechte prosím na školním dvoře na paletách a přikrejte je plachtou.
  • Sběr se skládá vedle kontejneru na volné místo.
  • Sběr bude podepsán a označen třídou, aby nedošlo k záměně při shodě jmen a připsání sběru nesprávnému sběrači.
  • Sběr se neváží a netřídí. Všem bude zvážen spravedlivě na jedné váze.

Veškeré získané finance budou použity na pomůcky a vybavení školy. Děkujeme tímto všem, kteří se podílí na zkvalitnění výuky v naší škole.

POZOR!

Kam s ním? Hádanky z kontejneru pro naše sběrače naleznete ZDE.

Ceny pro nejlepší sběrače za školní kolo ve školním roce 2017/18:
1. místo – tablet
2. místo – mobilní telefon
3. místo – MP3 přehrávač

Dárky dostanou také žáci, kteří se umístí na 4. – 10. místě.

Další ceny dostanou žáci, v případě vítězného umístění školy, od pořadatele soutěže. Vítězná škola také obdrží finanční dar.