základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitelka Mgr. Jana Chalupová, mail : jpavlisova@zskolovraty.cz

 

UŽIJTE SI KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA A RADOSTI. JANA CHALUPOVÁ

 

ROZVRH PLATNÝ PRO ŠR 2021/2022

 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina 7.hodina 8.hodina
Pondělí         AJ       ČJ       Dě       Př     Tv ch     Tv ch      Tv d     Tvd
Úterý         FY      Př       Dě        Ma          Ze       VV     VV
Středa         Ma       AJ       Ma        Zsv     HV      Fy
Čtvrtek         ČJ       Che       ČJ        Ma       Inf             Vp       Vp
Pátek         AJ       ČJ       Ze        DCj       DCj     

DCj=další cizí jazyk ( německý jazyk, ruský jazyk),  Vp= volitelný předmět / pouze čtvrtek v sudém týdnu/

 

V 7. třídách se střídají liché a sudé cykly (týdny).

  1. týden = od 1. 9 do 3. 9. JE LICHÝ.

Volitelné předměty budou probíhat VŽDY VE ČTVRTEK V SUDÉM TÝDNU a to vždy po 2 vyučovacích hodinách.

Volitelné předměty PROBĚHNOU tedy POPRVÉ  VE ČTVRTEK 9.9. !

 

 

Pokud došlo u žáka k jakékoliv změně týkající se kontaktních údajů (adresa trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonného zástupce, změna mailové adresy, telefonního kontaktu na zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny žáka) nebo k jiné změně důležité pro školní evidenci žáka, je třeba ji neprodleně písemně (mailem) zaslat třídní učitelce. Případné změny je třeba třídním učitelem zadat do školního evidenčního systému Bakalář v prvním vyučovacím týdnu.

 

 

Použití webové aplikace Bakaláři – návod pro rodiče/žáky

Naše adresa systému bakalář: https://bakalari.zskolovraty.cz/

První přihlášení

Při prvním přihlášení postupujte přes zapomenuté heslo.
Do zapomenutého hesla zadejte Váš email (rodič: e-mail, který předal škole pro komunikaci, žák: e-mail přidělený školou).

Obratem Vám dorazí do e-mailové schránky zpráva s předmětem „BAKALÁŘI – změna hesla“ z adresy bakalari@zskolovraty.cz.

Ve zprávě naleznete odkaz pro vytvoření nového hesla.

V horní části formuláře máte přihlašovací jméno, to si poznamenejte.
Do formuláře zadejte 2x heslo, které budete používat pro přístup do systému bakaláři.

 

Přihlášení do systému

Pro přihlášení zadejte přihlašovací jméno, které jste si poznamenali při vytváření hesla.

Přihlašovací jméno ve tvaru Xxxxxyyyyy je vygenerováno systémem, např.: Hlava35286 (jméno nelze měnit!)

Zadejte heslo, které jste si zvolili pro přihlašování do systému bakaláři.

Po přihlášení

Nástroje

Přehled přihlášení

Zde si můžete prohlédnout přehled svých prohlášení a filtrovat si je dle zadaného časového

období. Pokud objevíte nějakou podezřelou aktivitu (např. přihlášení z IP adresy, o které nic nevíte),

doporučujeme změnit své heslo v sekci Nástroje -> Změna hesla

Propojení účtů

Pokud máte více dětí na škole, je možné jejich účty spojit do jednoho a využít jednoho

přihlášení do systému pro zobrazení informací o všech dětech. Podrobný postup, jak toto provést,

naleznete v sekci 2.2 nahoře v tomto návodu.

Nastavení

V nastavení si můžete změnit jazyk Bakalářů na angličtinu, řazení domácích úkolů, zobrazení

aktuálního rozvrhu, případně si obnovit nastavení panelů na hlavní stránce

Mobilní aplikace

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu nebo tabletu.

z příslušného obchodu, odkazy na aplikace najdete na přihlašovací stránce.

Po její instalaci zapište adresu https://bakalari.zskolovraty.cz/,

zadejte vaše uživatelské jméno a heslo, které jste si vytvořili.

Mobilní aplikace je vhodná pro rychlý přístup a přehled. Neobsahuje všechny funkcionality.

 

 

Připomeňme si ještě jednou pravidla:

Zároveň je nutné sledovat vaše školní maily.

 

POZOR – NA TOMTO ODKAZU NAJDETE JEDNODUCHÝ NÁVOD, JAK NAHRÁVAT ZADANÉ ÚKOLY DO VAŠICH UČEBEN GOOGLE CLASSROOMS. ZADANÉ ÚKOLY VŽDY NAHREJTE PŘÍMO K TOMU ZADÁNÍ A NEPOSÍLEJTE JE UČITELŮM NA JEJICH MAILY !!!!! 

NÁVOD: https://www.youtube.com/watch?v=c0GrGcJ6rrY

 

Kontakt na TU: jpavlisova@zskolovraty.cz