základní škola Praha – Kolovraty

Třídní učitelka: Mgr. Alena Bláhová

Konzultační hodiny dle domluvy

        1.
8.00 – 8.45
         2.
8.55 – 9.40
           3.
10.00 – 10.45
           4.
10.55 – 11.40
           5.
11.50 – 12.35
         6.
12.45 – 13.20
Pondělí KD ČJ M ČJ
Úterý ČJ AJ M ČJ HV
Středa M ČJ PRV ČJ
Čtvrtek ČJ M VV
Pátek M ČJ PRV TV TV

Čtvrtek 25.6.

Milí druháčci, dneska si užijte den pohybem, stavěním domečku někde venku, v lese… nabijte se venku sluníčkem a zítra se na vás všechny moc těším!!!:)

Pondělí – středa 22.-24.6.

Milí druháčci, v těchto dnech doděláme, co nám chybí v PS. Projděte si postupně český jazyk,vzadu si vyplňte, jak má vypadat adresa, když někomu píšete pohled a napiš, projdi matematiku, co bude chybět, v průběhu těchto dnů doděláme.

V prvouce vypracujte poslední listy v PS, kde jsou z jedné strany otázky a z druhé strany doplňování.

V PS aj dodělej Unit 7, co ti chybí.

Procvičuj na těchto odkazech: gramar.in, skolakov.eu,  www.rysava.websnadno.cz

Přeji vám hezké dny a těším se na vás v pátek 26. června!:)

 

Pátek 19.6. A je tu předposlední pátek… chybí nám toho už opravdu málo…:)

MATEMATIKA – PS na str. 85, vypracuj podle zadání

ČESKÝ JAZYK – PS str. 19, vypracuj podle zadání

PRVOUKA – dokonči v PS poslední stranu opakování

Jdi na příjemnou procházku, pokud nebude pršet, zaběhej si, zaskákej, jeď na kolo, zkrátka něco příjemného:)

Krásný víkend!:)

Čtvrtek 18.6.

ČESKÝ JAZYK –  otevři si PS na str. 45, vypracuj cv. 1 a 2, procvičuj si.

Jdi na odkaz: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

MATEMATIKA – v PS na str. 81 procvičujeme geometrii, vypracuj postupně celou stranu. Pokud nestihneš dnes, udělej zítra:)

Na procvičení násobení 4:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/mezi-broucky/nasobeni4priklad1.htm

Vezmi si papír, pastelky, křídy, tempery, vodovky, voskovky….je to na tobě, zkus barevně vytvořit barvami obrázek, který vystihne tvoji náladu.

 

Středa 17.6.  Ahoj druháčci, dnes v 9:30h videohovor!:)

MATEMATIKA – procvičuj si násobení, dělení

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3

/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/zachrante-sipkovou-ruzenku/priklad1.htm

ČESKÝ JAZYK – dodělej si v PS na str. 44 cv. 2

PRVOUKA – vypracuj v PS str. 69

ČTENÍ, PSANÍ – pokud nemáš ze včerejška písanku na str. 36, dopiš, pokud ano, pokračuj na další stránce 38.

 

Úterý 16.6.

ČESKÝ JAZYK – zopakuj si opět slovní druhy, vypracuj v PS na str. 44 cv. 1 i se soutěží a cv. 3.

ANGLICKÝ JAZYK – pusť si písničku ze 7. lekce I´m skipping, slovní zásoba:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_07?cc=hu&selLanguage=hu

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song2?cc=hu&selLanguage=hu, zacvič si podle ní, obrázky ti napoví. Pokud nemáš, udělej str. 55 v PS.

Posílám do skupiny nahrávky z PS str. 53 a 58. Postupně si dodělávej v PS 7.lekci. Nová slovní zásoba I´m pulling – táhnu, I´m pushing – tlačím. Doplňuj pak v PS str. 56 podle obrázků  a pokračuj postupně v dodělávání 7.lekce do příštího týdne.

MATEMATIKA – pokračujeme v opakovámí geometrie, udělej v PS str. 84.

ČTENÍ, PSANÍ – pokračuje v písance str. 36, podívej se na jeden díl Děti z Bullerbynu:)

 

Pondělí 15.6. dnes v 9:30h videohovor:)

ČJ – zopakuj si slovní druhy, udělej v PS cv. 2 a pak cv. 1 na str. 43. Pro rychlíky cv. 3. Procvič si předložky, jdi na odkaz:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm

MAT – opakujeme geometrii, připrav opět pravítko, ořezanou tužku a gumu, udělej v PS na str. 83 cv. 2 a 4.

Procvičuj dále násobky, popros někoho doma, ať ti nadiktuje tyto příklady, piš pouze výsledky:

4 . 4 , 6 . 5 , 3 . 9, 2 . 6, 5 . 7,  4 . 6, 21 : 3, 20 : 4 , 15 : 3, 32 : 4, 18 : 3, 45 : 5.

ČTENÍ, PSANÍ – pokračuj v písance na str. 37, čti si svoji knihu.

Pátek 12.6.

MATEMATIKA – pokračuj v opakování geometrie. Zopakuj si, jak se značí bod, úsečka, délka úsečky. Připrav si pravítko, gumu, pořádně ořezanou tužku, až budeš rýsovat, netlač na ni:) Podle zadání pracuj v PS na str. 79 ve cv. 5 a 6. Pak na str. 83 cv. 1.

ČESKÝ JAZYK – dodělej v PS str. 42 – jsou tam cvičení na opakování.

PRVOUKA – otevři učebnici na str. 57, přečti a prohlédni si obrázky. Pak se znovu podívej na strany 58-59, 60-61 a str. 62-63. V PS vypracuj str. 68. Zhlédni tento odkaz, zopakuj si, co ses naučil(a): http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto_okoliobydli1.htm

To je vše. Přeju vám krásný víkend!:)

Čtvrtek 11.6.

ČESKÝ JAZYK – dnes si otevři malý sešit, napiš datum 11.června a k tomu učebnici na str. 106, udělej cv. 4. V PS vypracvuj cv. 3 na str. 42. Písanka str.35, napiš podle zadání.

MATEMATIKA – procvič si dnes dělení 4 na http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele4_1.htm

Jdeme opět procvičit geometrii. V PS na str. 79 vypracuj cv. 1,2,3,4.

A teď se pohodlně usaď a poslechni si pohádku:)

 

 

 

Středa 10.6.  dnes videohovor ve 12:30h)

MATEMATIKA – dodělej str. 66 v PS, nahoře dopiš výsledky k slovním úlohám, můžeš si tam napsat i příklad, cv. 9. Otoč na str. 78, připrav si tužku, gumu, udělej cv. 1, 3, 5.

ČESKÝ JAZYK – PS str. 40, dokonči tuto stranu, chybí tam cv. 4. Na str. 41 vypracuj cv. 4,5 i se soutěží.

PRVOUKA – otevři si učebnici a na str. 60-61 se podívej na léto na louce, prohlédni si, co vše můžeš na louce vidět. V PS na str. 67 pracuj podle zadání.

ČTENÍ, PSANÍ – pokračuj v písance na str. 34, čti si ve své knize.

 

Úterý 9.6.

ČESKÝ JAZYK – opakuj spojování vět do souvětí v PS na str. 40 cv. 1,2,3. Otevři si malý sešit, napiš datum a vymysli souvětí se spojkou ale.

ANGLICKÝ JAZYK – zopakuj si slovní zásobu z lekce 6, pusť si poslech v učebnici na str. 53. Dokonči v PS lekci 6, co ti chybí. Podívej se na novou slovní zásobu v učebnici na str. 59 a v PS vypracuj str. 52.

MATEMATIKA – pokud nemáš hotovo, dokonči str. 69 v PS. Domaluj na str. 70 obrázky.

ČTENÍ – otevři si čítanku na str. 122-123, čti nahlas, potichu a zodpověz otázky pod příběhem.

 

Pondělí 8.6. – dnes opět videohovor v 9:30h

ČESKÝ JAZYK – pokračuj v procvičování spojování vět do jednoduchých souvětí v PS na str. 39, pracuj podle zadání, cv. 1,2.

MATEMATIKA – otevři PS na str. 69 a vylušti názvy pohádek (pohádkových bytostí), je to zábava, užij si to!:)

ČESKÝ JAZYK – napiš další stránku v písance na str. 32. Čti si ve své knize.

Pátek 5.6.

MATEMATIKA – pokračuj v procvičování PS na str. 68, cv. 1,2,3 a udělej si dole sebehodnocení.

Koukni se na hezké procvičování, počítej na: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html

ČESKÝ JAZYK – otevři PS na str. 38, vypracuj podle zadání cv. 1 i soutěž, pak cv. 2, připomeň si pohádky.

PRVOUKA – podívej se v učebnici na str. 58-59, jak vypadá statek v létě. Zkus si sám(sama) pojmenovat všechna zvířátka, která zde vidíš, pomůže ti nápověda po straně:) V PS jdi na str. 66, vypracuj celou stranu.

Pak se podívej na pohádku Chaloupka na vršku:) https://www.youtube.com/watch?v=9gNMTGiFey0

Krásný víkend!:)

 

Čtvrtek 4.6.

ČESKÝ JAZYK –  otevři si učebnici na str. 103. Dnes se podíváme na spojování vět do souvětí a k tomu se ti budou hodit spojky, jeden z domečků slovních druhů, číslo osm, připomeň si, co jsou spojky. Přečti si na této straně pozorně žlutý rámeček a udělej si ústně cv. 2. Otevři PS na str. 37 a vypracuj tuto stranu podle zadání, piš psace.

MATEMATIKA – procvičuj v PS na str. 67, vypočítej, kolik stihneš, klidně celou stranu v rámci procvičování, minimálně však cv. 1,2,3. Stále si procvičuj násobky 2,3,4,5 nahlas i s příklady. 

Čti si ve své knize. A můžeš nakreslit svoje oblíbené zvířátko:)

Středa 3.6. Dnes videohovor!:)

MATEMATIKA – pokračujeme v procvičování a opakování. Otevři PS na str. 66 cv. 5 a 6. K dalšímu procvičení jdi dále na odkaz:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

ČESKÝ JAZYK – dnes si napíšeme společně diktát, zopakuj si tvrdé, měkké souhlásky a kdy píšeme u, ů, ú.  Doděláme v PS na str. 36 cv. 2 a na str. 38 cv. 3.

PRVOUKA – neodkládej PS českého jazyka a udělej si vzadu přílohu č. 2. Vystřihni a nalep:) V učebnici jdi na str.56 a čti si nahlas, potichu str. 56, to je místo ČTENÍ:) V PS jdi na poslední stranu, jsou tam fialové a žluté rámečky s otázkami. Vystřihni a z druhé strany doplň, pokud budeš vědět, sám(sama) , jinak si vezmi na pomoc učebnici.

 

Úterý 2.6. Děti, doufám, že jste včera pěkně oslavily Den dětí?!:)

ČESKÝ JAZYK – opakuj si psaní velkých písmen, při doplňování pozor na význam slov!!! Otevři PS na str. 36 cv. 1,2, 4. Dopiš si na předchozí straně ve cv. 4 svoji adresu, zkus si zapamatovat, jak má být napsaná:) Opět pozor na psaní velkých písmen!!!

ANGLICKÝ JAZYK – zopakuj si v učebnici na str. 53 podle poslechu. Otoč na str. 55 a poslech příběhu na str. 56, pošlu do skupiny. Všimni si nahoře obrázků s větami, které říkají, jaké je počasí?  Čti si v učebnici str. 57, hezky nahlas, procvič výslovnost. S pomocí toho udělej v PS str. 48, pak str. 49. Do příštího týdne si udělej str. 51 v rámci procvičování, lepší je každý den trochu:)

MATEMATIKA – opakuj nahlas s příklady násobky 5, to znamená jako minule: 0 . 5 = 0, 1 . 5 = 5 atd…dodělej str. 65, nahoře napiš výsledky a pak dole cv. 6. Otoč na str. 66, vypracuj podle zadání cv. 7.

ČESKÝ JAZYK – písanka str. 32

Pro dnešek vše:)

Pondělí 1.6.

Děti, víte už ode mě, co je dnes za speciální den…:) Ano, je Den dětí! A my si ho dnes připomeneme spolu, kdo může, těším se na vás v 9:30h ve videohovoru!:)

Pro ty, co nebudou, přeji alespoň takto, hodně zdraví, štěstí a užijte si pěkně dnešní den!!!:)

Dnes si budeme malovat, dívat se na pohádku a podle počasí půjdeme možná ven.

A namalujte nějaký obrázek i vy, děti, co jste doma ☺️ Něco hezkého, třeba pro děti, které Den dětí nemohou z nějakého důvodu slavit… co vás napadne.

 

Pátek 29.5 

MATEMATIKA – zopakuj si násobky 2,3,4,5. Ale říkej si u toho i příklady, to znamená 0 . 2 = 0, 1 . 2 = 2, 2. 2= 4 atd. V PS udělej cv. 5 a 7.

ČESKÝ JAZYK – připomeň si, když jsme byly na škole v přírodě a psal(a) jsi pohled domů. Co na něm nesmí chybět? Ano, správně, oslovení, jméno a příjmení, ulice, město a poštovní směrovací číslo. Než napíšeme samotný pohled, zopakuj si v PS na str. 35 ve cv. 1,2,3 psaní jsmen.

PRVOUKA – zopakuj si vše, co jsme se učily o jaru, jaké měsíce k jaru patří, co se děje na jaře v přírodě. Dodělej si v PS str. 64 a udělej i str. 65.

A na závěr si pusť písničku, která se nám hodí i do prvouky:) https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU

Hezký víkend!:)

 

Čtvrtek 28.5. Děti, kdo dnes může, ve 12:30h videohovor!:)

ČESKÝ JAZYK – připomeň si psaní psacích a tiskacích písmen a udělej v PS na str. 34 cv. 3 a soutěž dole na stránce. Písanka – str. 19, pracuj podle zadání. Otevři si učebnici na str. 101 a přepiš do malého sešitu podle zadání. Nejprve napiš datum 28.května. Pozor, v úryvku jsou schovaná vlastní jména, ta jediná se píší velkým písmenem, piš psace!:)

MATEMATIKA – dnes si procvič k násobení a dělení opět i sčítání a odčítání, a to v PS na str 65 cv. 8, je to žlutý sloupeček. A cv. 4.

 

Středa 27.5. Ahoj děti, jsem moc ráda, že jsem se včera viděla i s těmi, co jsou doma přes videohovor. Těším se zase na čtvrtek ve stejném čase!:)

MATEMATIKA – zopakuj znovu všechny násobky. Otevři si PS na str. 64, nejprve udělej cv. 2, hledej činitele, to znamená, že budeš násobit dvěma čísly (ty se právě v násobení nazývají činitel, činitel a jejich výsledek součin je napsaný uprostřed. Pak si otevři malý sešit, napiš datum 27.5. a vypracuj cv. 1. (zápis, výpočet, odpověď).

ČESKÝ JAZYK – zopakuj všechny slovní druhy. Dnes budeš mít takový rébus:) Víš, že každý slovní druh má své místo a číslo. To můžeme psát nad slova ve větě, když určujeme slovní druhy. Vymysli věty tak, abys dodržel(a) následující slova ve větě. (Uvedu příklad: 1 5 5 – Maminka jde nakoupit. První slovo 1 – podstatné jméno, druhé slovo 5 – sloveso, třetí slovo 5 – sloveso. Za čísla vymyslím slova, která odpovídají slovním druhům…) Teď zkus ty, napiš do malého sešitu: (1  8  1  5  5), ( 1  5  7   1), (5   7   1   7   1). Zkus místo těchto čísel doplnit slovní druhy, uvidíš, je to zábava! Věřím, že se povedou hezké věty!!!:)

PRVOUKA – posílám do skupiny dvě křížovky, téma hospodářská zvířata. Zkus si překreslit políčka a doplň věty. V obou křížovkách ti v tajence vyjde příbytek hospodářského zvířete. Pak si zopakuj si, co jsou stálí a co stěhovaví ptáci. V PS si udělej str. 64, stačí do pátku:)

ČTENÍ, PSANÍ – čti si ve své knize.

Hotovo a děkuji:)

 

Úterý 26.5. Ahoj děti, všechny vás zdravím. Ty z vás, které nejste s námi ve třídě, dnes ve 12:30h, kdo může, připojte se na videohovor:)

ČESKÝ JAZYK – procvič si v odkazu slovní druhy, možná už jsi dělal(a), ale opakování není nikdy dost:)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.htm

Otevři PS na str. 34, udělej si cvičení 2, pozor, jsou to vlastní jména, nezapomeň na začátku na velké písmeno!

ANGLICKÝ JAZYK – zopakuj si novou slovní zásobu: a dress, shorts, sandals, a sunhat, a T-shirt, trainers a znovu otázku: What are you wearing? A odpověď: I´m wearing ….dále se procvičuje v poslechu a cvičeních.

Pošlu do skupiny poslechy z učebnice a v PS na str. 46 poslouchej a vyber. Pak se podívej na str. 47, popros někoho doma.

Poslechů a doplňování bude víc, ale nech si to rozložené do celého týdne, nemusíš mít vše dnes. Poslouchej, procvičuj průběžně:)

ČTENÍ, PSANÍ – nakreslil(a) jsi pejska? Kdo ještě neposlal, dejte do skupiny. Otevři písanku a pracuj podle zadání na str. 31.

HV – opakuj si známé písně, které se ti líbí.

 

MATEMATIKA – v PS si procvič ve cv. 5 dělení 2,3, 4, 5. Nechvátej a počítej pozorně. PS str. 64, cv. 5

 

Pondělí 25. 5.

KD – napiš 1 – 2 věty, co jsi dělal(a) o víkendu. Pak se zamysli nad tím, jak se teď cítíš, jak bereš, že jsi buď doma nebo pokud jsi ve škole, jaké to pro tebe je? Napiš 1 – 3 věty.

Kdo není ve škole, pošli do skupiny:)

ČESKÝ JAZYK – zopakuj si hezky slovní druhy. Otevři si učebnici a malý sešit, kam nejprve napíšeš datum 25. května. Z učebnice na str. 97 opiš věty ze cv. 5 a udělej podle zadání. Nezapomeň, že slovesa podtrháváme vlnovkou!:)

MATEMATIKA – k procvičení jdi na odkaz

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

Zopakuj s nějakým pohybem násobky 5 a v PS udělej na str. 63 cv. 2 a 3. Ve cv. 2 si pozorně přečti ve žlutém rámečku a zapamatuj si: NULOU DĚLIT NELZE!

ČESKÝ JAZYK – vezmi si čítanku a otevři na str. 46. Přečti potichu, nahlas, odpověz na úkoly dole na stránce a pokud bude čas, namaluj si na papír pejska, buď třeba takového, jakého máš doma, někdo z kamarádů nebo zkrátka nakresli pejska, jaký se ti líbí.

A je hotovo:)

 

Pátek 22.5.

MATEMATIKA – včera jsme zkoušely něco z geometrie, úsečku, přímku a polopřímku. Zopakuj si ústně, co je úsečka, přímka, jak značíme bod. A teď se dáme na násobilku. Procvičujeme násobilku 5, zopakuj si s výskoky, dřepy tam i zpět. Otevři si PS na str. 63, dodělej tuto stranu. Na další procvičování jdi na odkaz

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html

ČESKÝ JAZYK – dnes se podívej v učebnici na str. 100, přečti si žlutý rámeček, jak píšeme místní jména, udělej si ústně cv. 1 a 2. Otevři PS na str. 34, udělej cv. 1.

PRVOUKA – povídáme si o hospodářských zvířatech, domácích ptácích, kreslil(a) jsi do sešitu, vybral(a) sis jedno zvířátko, které bys chtěl(a) mít doma a jak by ses o něj staral(a). Otevři si učebnici, pročti si znovu str. 52 – 55, spoustu věcí si už pamatuješ:) A připomeneme si, jací ptáci jsou stěhovaví, tedy odlétají a jací jsou stálí. Pak si vypracuj v PS str. 63. Viděl(a) jsi někde hnízdo jednoho z těchto ptáků?

TĚLOCVIK – zajezdíme si na kole v ležte:) Lehni si na záda, zvedni pokrčené nohy a pohybuj nohama, jako když šlapeš na kole:) Odpočiň a zkus udělat svíčku, dáš nohy až za hlavu? Pěkně se protáhni, lež jako hadrová panenka, natáhni ruce nad hlavu a vytahuj do dálky pravou ruku a levou nohu, pak levou ruku a pravou nohu, několikrát. Poté vytáhni do dálky levou nohu, levou ruku a pak pravou nohu , pravou ruku. Můžeš dělat několikrát za sebou. A má být hezky, tak se jdi proběhnout ven:)

Hezký víkend!:)

 

Čtvrtek 21.5.  dnes videohovor, v 9:30h a v 10:30h:)

ČESKÝ JAZYK – jak vám, děti, dopadl včera diktát? Některé z vás mi poslaly a co vy ostatní?:) Zopakuj si všechny slovní druhy. Otevři si sešit, napiš si datum 21. května a nadepiš si PODSTATNÁ JMÉNA – a vymysli, napiš 3, SLOVESA – napiš 3 slova, PŘEDLOŽKY – napiš 3 slova, SPOJKY – napiš 3 slova. Udělej si v PS na str. 33 cv. 1, ve videohovoru uděláme společně.

MATEMATIKA – dnes si připrav dobře ořezanou tužku, pravítko, gumu a papír A4, velikost tvého pracovního sešitu. Procvičíme si spolu přímku, úsečku a povíme si o polopřímce. Pro zopakování úsečky otevři PS na str. 76 cv. 2, 3.

VV a PČ – dodělej projekt Kolovraty. Pokud jej máš hotový, zkus navrhnout svoji roušku, nakresli a pošli do skupiny. Můžeš pastelkami, voskovkami, fixami, nechám na tobě:)

Středa 20.5. 

MATEMATIKA – budeme dál procvičovat násobky 5. Vezmi si papír, udělej si malé lístečky a na každý napiš jeden násobek 5, nezapomeň na číslo 0. Popros někoho doma, ať ti pohlídá čas a změří ti, za jak dlouho seřadíš násobky, jak jdou za sebou, ano? … připravit, pozor, teď!:) Napiš do skupiny tvůj čas:) Pak si dodělej na str. 63 cv. 3,4,5.

ČESKÝ JAZYK – napíšeš si dnes diktát, zopakujeme, co už umíš. Připomeň si, kde se píše u, ú, ů. Popros opět někoho doma. Otevři učebnici na str. 109 a můžeš psát podle diktátu nahoře a). Pak oprav případné chyby a ve čtvrtek, pokud budeš na videohovoru, ukážeš a řekneš, jak se ti diktát povedl. Pokud nebudeš, pošli do skupiny.

PRVOUKA – povídáme si o hospodářských zvířátkách, domácích ptácích. Promysli si a představ si, že by jsi měl(a) nějaké takové zvíře nebo ptáka doma. Jaké by to mělo být? A jak by ses o něj staral(a)? Napiš pár vět do malého sešitu prvouky. Zopakuj si mláďátka podle učebnice.

ČESKÝ JAZYK – máš doma jistě knihy s pohádkami. Připrav si jednu z nich a vyber svoji oblíbenou pohádku. Přečti nahlas, potichu. Napiš do skupiny, jak se tvoje oblíbená pohádka jmenuje a kdo je hlavní hrdina.

To je vše:)

Úterý 19.5. čas dalšího videohovoru zůstává, bude ve čtvrtek v 9:30h a v 10:40:)

ČESKÝ JAZYK – i když jsme začaly nově psaní velkých písmen, zopakuj si všechny slovní druhy, jak jdou za sebou, pak co jsou podstatná jména, slovesa, předložky, spojky a ke každému si řekni několik slov. V PS na str. 33 si udělej cv. 4. Otevři si učebnici na str. 99 vypracuj ústně cv. 4.

ANGLICKÝ JAZYK – minulou hodinu jsme ukončily 5. lekci testem a dnes začínáme novou lekci. 6. lekce Summertime, pročti si nová slovíčka na konci pracovního sešitu k 6.lekci. V učebnici se podívej na str. 50 – 51, nová slovní zásoba. Přečti si nahlas několikrát nová slovíčka – oblečení. Už jsme se s nimi seznámily ve škole. V PS si udělej str. 44 a 45. Trénuj si otázku: What are you wearing? Co máš na sobě? a odpovíme I’m wearing… Mám na sobě…

Můžeš si zábavně procvičovat v odkazu: – https://www.youtube.com/watch?v=r7VL5MRD3I0

MATEMATIKA – zopakuj si násobky 2,3,4 a přidej s pomocí housenky násobky 5. V PS na str. 62 udělej cv. 4 a na str. 63 cv 1.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nasobky/prirazovani5.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/najdi-vetrelce/pocitame.html

ČESKÝ JAZYK – čti si ve své knize.

HUDEBNÍ VÝCHOVA – už umíš novou píseň, pusť si ji znovu na youtube a zpívej, tancuj, vytleskej nebo si vezmi měchačky, hrnce…:) a doprovázej se rytmicky.

Pondělí 18.5.  dnes videohovor v 9:30h a v 10:30h

KD – děti, v rámci komunikačních dovedností jste dělaly sebehodnocení, jak doma zvládáte učivo, porovnání učení se doma a ve škole…zkuste se zamyslet a napsat, jak se vidíš ty sám(sama), jak myslíš, že tě vidí druzí (kamarádi, rodiče, paní učitelka…), napiš 3 až 5 vět.

ČESKÝ JAZYK – pokud nemáš v PS str. 32, dodělej. Otevři si učebnici na str. 99, dnes se pobavíme o psaní velkých písmen, přečti si nahlas žlutý rámeček, udělej ústně cv. 1 a 2. V PS na str. 33 vypracuj cv. 2 a 3. Kdo bude na videohovoru, uděláme společně. Vlastní jména se píší na začátku s velkým písmenem, ostatní jsou jména obecná, ta se píší s malým písmenem.

K procvičení slovních druhů jdi na odkaz níže:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

MATEMATIKA – zopakuj si, co jsou jednotky hmotnosti a objemu. Máš hotovou housenku s násobky 5, řekni si je tam i zpět, zapoj pohyb, výskoky, dřepy, tleskání…v PS na str. 62 udělej cv. 1,2,3. Ve cv. 1 si říkej nahlas příklady.

ČESKÝ JAZYK – otevři písanku na str. 30. Je tam básnička pro maminku, Den matek víme, kdy je, to jsme si už zjišťovaly, zopakuj si to ještě jednou, básničku pak přečti mamince, udělej tuto stranu podle zadání. Čti si svou knihu.

Hotovo!:)

 

Pátek 15.5.

MATEMATIKA – tak děti, v posledním videohovoru jsme si začaly povídat o jednotkách hmotnosti, dívaly jsme se na str. 55 v PS, udělej si do cv. 6. Zvážil(a) ses? Nezapomeň napsat. Vezmi doma třeba mouku, cukr… a zvaž na kuchyňské váze, zda opravdu váží 1kg. Nalej do litráčku, který má maminka v kuchyni mléko, zda má opravdu 1 l.

ČESKÝ JAZYK – podívej se na str. 32 v PS, kde se ještě dnes podíváme na opakování slovních druhů. Přečti si nahoře básničku. Doplň ve cv. 1, nezapomeň napsat nad slova čísla slovních druhů. A dodělej cv. 2 a 3.

PRVOUKA – zopakuj si mláďátka hospodářských zvířat a domácích ptáků. Proč chováme hospodářská zvířata a domácí ptáky? Otevři si malý sešit, napiš datum 15. května a nadpis Hospodářská zvířata, napiš si: chováme je pro užitek (maso, mléko a kůži), namaluj si jedno z nich. Pak si nadepiš Domácí ptáci, napiš: Chováme je pro užitek nebo pro okrasu a nakresli zase podle výběru z učebnice str. 54-55.

TV – nejprve se protáhni, pak udělej 20 dřepů s výskokem, jestli máš doma švihadlo, zaskákej si přes něj, s míčem dribluj, vyhazuj nad hlavu a chyť…možná se půjdeš projít, pojedeš na kole…Pohybu zdar!:) až

Přeji krásný víkend, opatrujte se!

 

 

Čtvrtek 14.5.

ČESKÝ JAZYK – děti, dnes vyhlašuji takovou malou soutěž. Zopakujte si nejprve, co jsou podstatná jména, pak popros někoho doma, ať ti změří čas, dáme si 3 minuty, zkus v tomto čase vymyslet a napsat co nejvíc podstatných jmen od písmene „P“. Pak mi napiš, kolik slov jsi vymyslel(a)!:)…vydechni, protřep ruce, řekni si všechny slovní druhy, jak jdou pěkně za sebou. V PS na str. 31 se podíváme na další slovní druhy a těmi jsou citoslovce, budeš hned vědět, jsou to různé zvuky:) Udělej cv. 1 a 2.

MATEMATIKA – zopakuj násobky, které znáš. Zkus si dnes říct i násobky 5, myslím, že ti půjdou dobře! Udělej si, pokud ještě nemáš, housenku s násobky 5, tím se je i budeš učit:) Otevři PS na str. 61, procvič si příklady ve cv. 9 a pak udělej cv. 1 – 7. Dělení na čtvrtiny znamená rozdělení celku na 4 stejné části.

PČ a VV – dnes se budeme věnovat projektu „Kolovraty“, zaměř se na název ulice, zkus vypátrat původ, tip na výlet, kam rádi chodíte nebo jezdíte s rodiči, kamarády na kole, nakreslete, pošlete i foto, mapku…kdo nebydlí v Kolovratech, napíše z okolí svého domova. Těším se na vaše práce, bude to do příštího čtvrtka:)

 

Středa 13.5.  Ahoj děti, máme už opět polovinu týdne…pustíme se do práce.

MATEMATIKA – stále si opakuj všechny násobky 2,3,4, které už umíš stále lépe a lépe!:) Budeme pokračovat v procvičování násobků 4. Dodělej si v PS str. 60. A je tam k zamyšlení ve cv. 3 slovní úloha, popřemýšlej nad ní. V odkazu procvičuj…

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

ČESKÝ JAZYK – zopakuj slovní druhy, připomeň si také, co jsou přídavná jména, číslovky a dnes se podíváme na další, a to budou příslovce. K procvičení si udělej v PS str. 30 cv. 1 a 2. Ptáme se na ně kde, jak, kdy, kam…? Pokud nemáš, dodělej si na str. 31 cv. 3.

PRVOUKA – probíráme hospodářská zvířátka. V této době můžeš vidět mláďátka, možná už jsi viděl(a)? Napiš do skupiny, pokud ano:) Zopakuj si podle učebnice na str. 52-53, jak se jmenují mláďátka. Přečti pak str. 54-55, bude to spojené i se ČTENÍM. Udělej si v PS str. 62. Podívej se na odkaz:

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-1.htm

A máš hotovo:)

 

 

Úterý 12.5.

ČESKÝ JAZYK – podíváme se dnes na další slovní druhy, včera jsme procvičily přídavná jména, budeme si pamatovat, že to jsou vlastnosti podstatných jmen, ptáme se na ně jaký, jaká, jaké. Nezapomeň si procvičit i ty slovní druhy, které už znáš, podst.jména, slovesa, předložky a spojky. Dnes přidáme číslovky. Dodělej v PS na str. 29 cv. 3. Otoč na str.31 a vybarvi ve cv. 3 podle zadání.

ANGLICKÝ JAZYK – dnes jsme si slíbily, že si napíšeš test na lekci 5. Zopakuj si z učebnice a poslechu základní slovíčka, názvy místností, máš je ještě nalepené doma?:) Také si zopakuj upstairs/downstairs, on the left/right. Pošlu test č. 5 a poslech k testu.

MATEMATIKA – stále procvičuj násobky 2,3,4. Dodělej v PS str. 59 a na str. 60 si udělej cv. 4.

ČESKÝ JAZYK – čti si ve své knize a pak řekni někomu doma, o čem jsi právě četl(a), jaké tam jsou hlavní postavy a kde se děj odehrává.

HUDEBNÍ VÝCHOVA – v těchto dnech nám hezky prší. Zamysli se a zkus si vzpomenout na písničky, kde se zpívá o vodě, dešti, pak napiš do skupiny. Můžeš se poradit doma nebo i kouknout na internet. A uč se naši písničku Hlavně že jsme na suchu:)

 

Pondělí 11.5.  Ahoj děti, dnes začínáme opět nový týden, nezapomeňte, kdo může, uvidíme se a uslyšíme s 1.skupinou v 9:30h a s 2.skupinou v 10:30h, těším se na vás:)

Tento týden bude další videohovor ne ve čtvrtek, ale ve středu ve stejném čase.

KD – nezapomněl(a) jsi včera popřát mamince k svátku? Věřím, že ne. Buď napiš do skupiny nebo řekneš při videohovoru:) Také slavíme Den tatínků, zjisti, jaký to je den. Téma naší hodiny je chování v nebezpečných situacích, zopakuj si důležitá telefonní čísla na tísňové linky a řekni někomu doma, jak by ses zachoval(a) v nějaké krizové situaci…

ČESKÝ JAZYK – zopakuj si, jak jdou slovní druhy za sebou a dnes se podíváme na ostatní slovní druhy, buď společně ve videohovoru nebo sám (sama) v PS na str. 29 cv. 1 a 2.

MATEMATIKA –  zopakuj násobky 2,3,4 tam i zpět, udělej si u toho nějakou aktivitu (výskoky, tleskání…), zkusíme nějaké příklady spolu, ostatní poprosí někoho doma o 10 příkladů a ty zapisuj výsledky (jako při pětiminutovce ve škole). Otevři si PS str. 59 cv.

ČESKÝ JAZYK – vezmi k ruce písanku, otevři na str. 29 a napiš podle zadání. Krásně se nám to hodí k prvouce:), čti si ve své rozečtené knize…to je vše:)

Čtvrtek 7.5. – dnes v 9:30h 1. skupina, v 10:30h 2. skupina videohovor, kdo nemůže, lze se domluvit individuálně.

ČESKÝ JAZYK – budeme společně pracovat v PS na str. 29 cv. 4 a str. 30 cv. 2, ostatní udělají samy. Opakuj si slovní druhy, jsou podstatná jména, slovesa, předložky, spojky.

MATEMATIKA – opět bueme pracovat společně v PS na str. 58, doděláme a v rámci procvičování na str. 59 cv. 7 žlutý sloupeček, ostatní udělají samy:) Jinak si všichni stále opakujeme násobky 2,3,4. Doporučuji na procvičení tento odkaz: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

PČ a VV– pomoz doma mamce, taťkovi, co bude potřeba, něco na zahradě, v kuchyni…

Tento týden máme pátek opět volný, minulý týden bylo také volno, zjisti si v kalendáři, co je za svátky.

Středa 6.5.

MATEMATIKAhttps://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/mezi-broucky/nasobeni4priklad1.htm

Dnes si nejprve procvič v odkazu násobilku 4. Pak otevři PS na str. 59, udělej cv. 1, 6. Úlohu 3 udělej do malého sešitu, napiš datum 6.5. a udělej zápis, znázornění, výpočet i odpověď. Cv. 4 a 5 dopiš jen výsledky do PS.

ČESKÝ JAZYK – zopakuj si dnes abecedu, jak rozdělujeme hlásky, vytleskej, vyskákej. V PS vypracuj na str. 41 cv. 1, 2, 3.

Na čtvrteční videohovor si připrav, bude to v rámci pracovních činností, papír A4 a nastříhej si lístečky se slovními druhy, na každém proužku budeš mít jeden slovní druh, napiš barevně, ať je to veselé:) pro inspiraci pošlu foto do skupiny.

PRVOUKA – zkus se zamyslet nad tím, co jsou hospodářská zvířata a jaké znáš? Máš některé ve svém okolí? Otevři si učebnici na str. 52-53, přečti a prohlédni obrázky. V PS si udělej str. 60.

ČESKÝ JAZYK – otevři si čítanku na str.109, přečti nahlas, potichu, udělej i úkoly pod úryvkem:)

Dnes máš splněno!:)

 

Úterý 5.5.

ČESKÝ JAZYK – Dneska si znova zopakuj vyjmenování slovních druhů. Včera vám to hezky šlo, mám z vás radost! Dnes si otevři učebnici na str. 97, budeš potřebovat i malý sešit, napiš datum 5. května a udělej cv. 4 podle zadání.

ANGLICKÝ JAZYK – odkaz https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

dnes doděláme lekci 5 a zkusíme příští týden napsat test, pošlu do skupiny.  Nelekni se těch odkazů:) je to na poslech, zopakování, pracuj průběžně, vracej se k nim v průběhu celého týdne.

Odkazy na poslech, v prvním si zopakuj slovíčka v 5. lekci:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05?cc=cz&selLanguage=cs

V učebnici na str. 43

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_05/singalong_unit05chant?cc=cz&selLanguage=cs

Poslechni si také příběh ze str. 42 https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_05?cc=cz&selLanguage=cs .

V PS bys měl(a) mít dodělané do str. 43 v 5.lekci.

Poslechy dělej průběžně, můžeš se k nim vracet celý týden. V učebnici máme hru na str. 44, popros někoho doma, pošlu nahrávku do skupiny.

MATEMATIKA – už umíš násobky 2,3, teď už i 4. Zopakuj, dodělej si str. 57 a na str. 58 cv. 2.

ČESKÝ JAZYK – dodělej čtenářský deník a vyber si, jakou další knihu budeš číst a můžeš začít:)

HUDEBNÍ VÝCHOVA – uč se dál naši novou písničku z minula https://www.youtube.com/watch?v=8DylPUjO2WU

To je vše:)

Pondělí 4. května

Ahoj druháčci, kdo dnes může, ať se připojí v 9:30h a v 10:30h.

KD – napiš do skupiny, co jsi hezkého zažil(a) o prodlouženém víkendu.

ČESKÝ JAZYK – zopakuj si slovní druhy, ty co už znáš. V PS začni dělat str. 28, budeme dělat i společně.

Odkaz na procvičování párových souhlásek:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/B-P/cviceni.html

MATEMATIKA – zopakuj násobky 2,3,4, udělej si na str. 56 cv. 3, doplň v PS str. 57 cv. 6. Procvičuj násobení 4 v odkazu

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nazorna-nasobilka-4/pocitame.html

ČESKÝ JAZYK – dnes vezmi  k ruce písanku na str. 28. Měl(a) bys mít hotový čtenářský deník, pokud ještě ne, dodělej a nezapomeň, pokud můžeš, donést do školy:)

Máš hotovo:)

Čtvrtek 30.4. Ahoj děti, máme tu poslední vyučovací den v tomto týdnu, ale v 9:30h se uvidíme, uslyšíme!:) Připrav si čítanku a PS matematiku a český jazyk. Dnes je takový „kouzelný, čarodějný“ den…:)  

ČESKÝ JAZYK – jdi v PS na str. 46 a hned další strana je Příloha č. 1a, tu si dnes uděláš, budeš potřebovat nůžky a lepidlo.

MATEMATIKA – vezmi k ruce housenku s násobky 4. Zopakuj je tam i zpět. V PS na str. 56 udělej cv. 1,2,3.

PČ a VV – pošlu do mailu rodičům, vytoříš si nědo k dnešku, výběr bude na tobě…

Středa 29.4.

MATEMATIKA – dnes si dáme zase něco z geometrie. Otevři si PS na str. 80. Zopakuj si, co je vrchol a strana geometrického útvaru, pak udělej tuto stranu.

ČESKÝ JAZYK – zopakuj vše o slovních druzích, co už umíš. Otevři si PS na str. 26 a dodělej cv. 2. Podívej se do učebnice na str. 95 a udělej ústně cv. 3, procvičíš spojky.

PRVOUKA – projdi si svůj PS a pokud nemáš něco dodělaného do str. 58, dodělej. Otevři si odkaz a zkus poznávat, kdyžtak popros někoho z rodičů. 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni1.htm

ČESKÝ JAZYK – otevři si písanku na str. 26, udělej celou stranu a dole si zkus několikrát říct jazykolam:)

A je to!:) Můžeš si pouštět a učit se naši novou písničku…

Úterý 28.4.

ČESKÝ JAZYK – dnes si zopakujeme to, co jsme se doposud naučily. Otevři si PS na str. 43 a udělej si cv. 1 i s hádankou, pak cv. 2. Věřím, že to pro tebe bude hračka:) pro další procvičování párových souhlásek jdi na odkaz níže:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5861

ANGLICKÝ JAZYK – poslechni si znovu nahrávku v učebnici na str. 43, pojmenuj místnosti, které se učíme v této lekci, zvládneš sám(sama)?:) zkus…jdi na str. 47 a čti, můžeš několikrát za sebou a zkus si i přeložit. Procvič si v PS na str. 42., cv. 2 pošlu zase do skupiny. Do příštího týdne si udělej i str. 43 v rámci procvičování.

MATEMATIKA – dnes procvičuj v odkazech, pak si zopakuj násobení 4.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/na-trikolkach/nasob3.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

ČESKÝ JAZYK – otevři malý sešit čj nebo svůj čmárák, napiš datum 28. dubna, zkus napsat vzkaz pro své spolužáky, co jim chceš vzkázat… Můžeš se pro pomoc kouknout v učebnici na str. 84, už jsme dělaly. Napiš aspoň 3 věty, pošli do skupiny!

HV – dnes se začneme učit novou písničku „Hlavně že jsme na vzduchu“ je tam i text:)

https://www.youtube.com/watch?v=8DylPUjO2WU

Ať se ti daří!:)

 

Pondělí 27.4.

Ahoj děti, tento týden budeme mít kratší, v pátek 1. května je státní svátek, Svátek práce.

KD – jak sis užil(a) víkend? Máš nějaký zajímavý zážitek? Napiš o něm a přidej foto, nějaký obrázek a pošli do skupiny.

ČESKÝ JAZYK – stále se věnujeme slovním druhům. Abysme sis je dobře zapamatoval(a), zopakuj si všechny, které už znáš. Znovu si otevři učebnici na str. 95, přečti si, co jsou spojky. Udělej ústně cv. 2. Pak otevři PS str. 27, přečti si nahoře říkanku a pak udělej cv. 1. Potrénuj v odkazu…:)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3012

MATEMATIKA – Procvič násobky 2,3,4 nahoru i dolů, skákej na jedné noze, na druhé noze, vytleskej, skákej snožmo, zapoj k tomu pohyb:) V PS dodělej str. 54.

ČESKÝ JAZYK – dnes otevři písanku na str. 25, piš dle zadání. Dole máš místo k provcičení…Pak čti ve své knize, případně dodělávej čtenářský deník.

Hotovo:)

 

Pátek 24.4. – a už je tu zase pátek…Jdeme na to:)

V 10h nezapomeň, pokud máš možnost, uslyšíme se, uvidíme se:)

MATEMATIKA – vytleskej, vyskákej násobky 2,3,4, kdyžtak ti pomůže housenka:) Otevři PS str. 54 a udělej cv.1,2,9. Pokud bude možnost, ať ti někdo nadiktuje příklady, a ty piš výsledky do cv. 8 (násobení, dělení 2,3)

ČESKÝ JAZYK – vyjmenuj slovní druhy, pak co jsou podstatná jména, slovesa, předložky. Udělej si v PS str.26 cv.2 a v učebnici na str. 95 si přečti, co jsou spojky, další slovní druh.

PRVOUKA – zahraj si dnes na takového malého průzkumníka, pozorovatele… jdi ven a: najdi sedmikrásku, pampelišku, čuchni k tulipánu, narcisu… či jiné voňavé kytičce. Zaposlouchej se do zpěvu ptáčků, obejmi nějaký strom, podívej se kolem sebe nebo do trávy a objev nějakého živočicha, jen prohlédni a vyfoť:)

TĚLOCVIK – bude v mailu:)

Těším se na zítra!:)

 

Čtvrtek 23.4

ČESKÝ JAZYK – včera jste sis napsal(a) diktát, kdo ještě neposlal, pošlete do skupiny, jak se vám to povedlo! Zopakuj opět slovní druhy, dělej dřepy. Co jsou podstatná jména, vyhledej kolem sebe pět. Co jsou slovesa, udělej s podstatnými slovy větu. A co jsou předložky? Zkus vytvořit alespoň tři věty se všemi třemi slovními druhy. Otevři si PS na str. 26 cv. 2 a udělej si dole soutěž.

MATEMTIKA – jak ti jdou násobky 2,3? Věřím, že už je umíš skvěle! Procvičuj i násobky 4, zkoušej si s housenkou dělat příklady. Dnes dokonči v PS str. 53. Vyzkoušej si násobení a dělení v odkazu:)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3071

PRACOVNÍ ČINNOSTI + VÝTVARNÁ VÝCHOVA – od pondělí máme téma Den Země. Posílala jsem také odkaz rodičům na mail. Zkus dnes nakreslit k tématu Země, co tě napadne, pusť uzdy fantazii:) Můžeš nakreslit Zemi, jaká je, jakou by sis přestavoval(a) nebo co jí přeješ….Zalij doma, venku na zahradě, za oknem kytičky a zasaď nějakou kytičku, bylinku….

Ať se ti hezky pracuje!:)

 

Středa 22.4.

MATEMATIKA – dnes si uděláme něco z geometrie. Trochu to bude spojené s násobením, ale nelekni se, zvládneš to:) Jdi v PS na str. 82, připrav si tužku č. 2 nebo 3, gumu a pavítko. Bude rýsování, ale musíš si pomoci násobilkou 2, budeš dělit na poloviny. Udělej celou stranu. Ve cv. 6 máš i příklady:)

ČESKÝ JAZYK – zopakuj abecedu, co jsou souhlásky, samohlásky tvrdé, měkké. Otevři si malý sešit, napiš datum 22. dubna a popros někoho doma, ať ti nadiktuje z učebnice str. 112/b nahoře. Připrav pero, hezky rovný sed, nohy opři do podlahy a můžeš začít:) Po dopsání vyklep ruce, uvolni zápěstí. A napiš mi, jak jsi dopadl(a)!:) Zopakuj si slovní druhy a jdi na str. 94, udělej ústně cv. 2.

PRVOUKA – zkus popřemýšlet, co mají společného živočichové, rostliny a houby, a v čem se liší? Napiš do sešitu. Podívej se v učebnici na str. 51, přečti si ještě jednou a jestlipak zkusíš vymyslet ještě další ptáky, kteří u nás zůstávají, kromě těch v učebnici? Dnes je Den Země, jdi ven a pozoruj, co vše se teď děje v přírodě…je toho tolik krásného k vidění…

ČESKÝ JAZYK – malinko přeskočíme v písance, jdi na str. 27, doplň, napiš podle úkolů. Teď vezmi k ruce čítanku, otevři na str. 114. Minule jste krásně vymýšlely slova, podobně jako v básni na druhé straně. Přečti si dnes, Řeč a písmo, udělej i úkoly pod textem.

Máš hotovo!:)

Úterý 21.4.

Ahoj děti:) pustíme se do práce…

ČESKÝ JAZYK – umíš už vyjmenovat slovní druhy, co jsou podstatná jména, slovesa…vymysli 3 věty, kde máš podstatné jméno a sloveso (rozhlédni se kolem a půjde ti to raz, dva:) ) Včera jsme přidaly další slovní druh – předložky. Zopakuj si z učebnice str. 94 předložky. V PS udělej na str.26 cv. 1 a 3. Na procvičení si zkus doplnit předložky viz.odkaz.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3011

ANGLIČTINA – provcičujeme různé názvy místností, zopakuj si. Přidáme si dnes další slovní zásobu – nahoře/dole (upstairs/downstairs), vpravo/vlevo (on the right/on the left).  Otevři si učebnici na str. 45 a pošlu do skupiny nahrávku obou cvičení. Několikrát poslechni a zopakuj. K tomu si zkus v PS podle poslechu (také pošlu do skupiny) udělat str. 40. Projdi se po bytě a pokud máš ještě nalepné názvy místností, znovu zopakuj. Uděllej na str. 38 a doplň i str. 39. Nemusíš to dělat najednou, ale do příští hodiny v rámci opakování se k tomu vracej:)

MATEMATIKA – vezmi si housenky, máme už tři:) a projdi všechny násobky 2, 3 i 4. Dodělej v PS str. 52 a na str. 53 doplň ve cv. 8.

ČESKÝ JAZYK –  Dočítej svou knihu, dopisuj do čtenářského deníku a vyprávěj mamce, taťkovi…, o čem jsi četl(a)…

HUDEBNÍ VÝCHOVA – zpívej, tanči, poskakuj, vytleskávej do rytmu písně, které znáš ze školy a posílám do mailu jeden velmi zajímavý odkaz, koukni na něj:) a připomeň si také píseň Pátá:)

Pro dnešek je to vše:)

Pondělí 20.4.

KD – vezmi si k sobě sešit „čmárák“ a napiš, co jsi dělal(a) o víkendu, namaluj k tomu obrázek a zamysli se, zda jsi uělal(a) třeba něco zdravého pro sebe nebo pro někoho, pro své okolí…22. dubna je Den Země. Zamysli se i nad tím, jaká naše Země je, co na ní je, co potřebuje, co jí naopak škodí.

Pro rozmluvení a zábavu se zkus naučit tento jazykolam: Zamete to ta teta, nebo nezamete to ta teta? Říkej si nejprve pomalu a pak rychleji, několikrát za sebou. Můžete pak zkusit doma všichni:) 

ČESKÝ JAZYK – zopakuj si slovní druhy, co jsou podstatná jména. Na procvičení podstatných jmen klikni na odkaz

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm.

Zopakuj si, co jsou slovesa, dodělej v PS str. 25. A v učebnici si nově přečti na str. 94, co jsou předložky, budeš určitě hned vědět:), koukni na obrázek s úkolem.

MATEMATIKA – zopakuj násobky 2, 3, pomocí housenky procvič násobky 4. V PS dodělej str. 51, na str. 52 cv. 6,7.

ČESKÝ JAZYK – dnes si otevři písanku na str. 24. Pokračuj ve čtení své knihy. Blíží se pomalu konec dubna a měl(a) by sis zapsat knihu do čtenářského deníku.

To je dnes vše:)

Pátek 17.4.

A je tu pátek…

MATEMATIKA   – dnes si uděláme něco z geometrie. Připrav si pravítko, gumu, tužku. Zopakuj jednotky délky – mm, cm, dm, m. Odhadni, kolik může měřit pracovní sešit, tužka, guma, tvůj psací stůl, okno…otevři si PS na str. 77 a udělej tuto stranu. Pro zopakování násobilky, pokud budeš mít chuť, posílám opět odkazy, první je na násobení, druhý odkaz na dělení.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

ČESKÝ JAZYK – zopakuj slovní druhy, co jsou podstatná jména, slovesa a dokonči str. 24 cv. 3 v PS. Na str. 25 udělej cv. 1,2. Otevři si učebnici na str.84 a pracuj podle zadání.

PRVOUKA – otevři si učebnici na str. 50. Minulou hodinu jsme se zaměřovaly na rostliny a stromy, dnes se zaměříme na živočichy. V PS si udělej str. 63. Dnes nebo během víkendu jdi ven a pozoruj živočichy, které uvidíš. Někteří jste mi už posílaly. Tentkrát se víc zaměř na ptáky, jestli uvidíš nějaké hnízdo, budku…a zase pošli foto:)

TĚLOCVIK – dnes jsem si pro vás připravila něco málo z jógy…Pohodlně se posaď na podložku, nejlépe do tureckého sedu, můžeš i venku, …Zavři oči, ruce si polož na stehna a klidně dýchej. Chvíli takto zkus vydržet, sleduj svůj dech.  Lehni si na záda, uvolni se, chvíli vydrž a zase sleduj svůj dech… Zkusíš udělat svíčku? Vydrž v ní s oporou zad. Vrať se do lehu a opět chvíli lež uvolněně na zádech, jen klidně dýchej se zavřenýma očima. Teď si zkusíme společně zacvičit Pozdrav Slunci. Je to krátká sestava, kterou, pokud neznáš, naučíš se, není to nic složitého.

Posílám odkaz do skupiny:) Dejte mi vědět, jak se vám cvičilo:)

Děkuju a přeju hodně zdaru!:)

Jinak běhej, skákej, házej si míčem, jakýkoliv pohyb, kdykoliv!

 

Čtvrtek 16.4.

Ahoj děti, včera jste mi někteří z vás posílaly fotky z procházky a taky vaše vymyšlená slova byla úžasná a vtipná, moc vás všechny chválím!!!:) Pokud půjdete dnes ven, vyfoťte a pošlete do skupiny.

A pustíme se do práce.

ČESKÝ JAZYK – vyjmenuj  všechny slovní druhy. Co jsou podstatná jména a také slovesa. Otevři si učebnici a dnes i malý sešit, napiš datum 16. dubna a vypracuj ze str. 93 cv.5, procvičíš si také i,í/y,ý a zároveň i slovesa. Dej si pauzu od psaní, vyklepej ruce a udělej ústně cv. 6 z této strany. Otevři PS na str. 24 cv. 2 a soutěž.

MATEMATIKA – zopakuj si s pohybem násobky 2 a 3, v rámci VV a PČ si udělej další housenku s násobky 4. V PS na str. 50 vyznač ve cv. 2 násobky 3, str. 51 cv. 1,2. Na další procvičení odkaz níže.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nazorna-nasobilka-3/pocitame.html

PČ a VV – vytvoř si zmíněnou housenku s násobky 4. Vezmi si papír a dnes podobnou formou (posláno do mailu rodičům) vytvoř krásný jarní obrázek:)

 

Středa 15.4.

Ahoj děti, včera se nám spojení moc nedařilo, ale domluvíme a vyladíme to, snad se to zadaří:) Máme společnou skupinu, ta funguje dobře!:) Děkuju moc za posílané věci, pracujete hezky!

MATEMATIKA – dnes se víc zaměříme na násobilku 3. Ale i tak zopakuj pěkně násobky 2 tam i zpět. Na zopakování navíc sčítání a odčítání vypracuj v PS str. 47 žlutý sloupeček, cv. 7. Teď si procvič násobky 3,  tam i zpět, dělej dřepy a zpět výskoky. Udělej si v PS na str. 50 cv. 1, 4, 5. K procvičení klikni na níže uvedený odkaz. Uvidíš, jak ti to půjde a nevěs hlavu, pokud ne, procičujeme to!:)

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nakupujeme/priklady1.htm

ČESKÝ JAZYK – umíš už hezky říct, co jsou podstatná jména a jak si na ně ukazujeme? Určitě ano. K procvičení si otevři učebnici na str. 91 a udělej ústně cv. 5. Otevři si malý sešit, napiš datum 15. dubna, otoč v učebnici na str. 92 cv. 8, napiš od každého písmene 3 podstatná jména. Můžeš hrát s někým doma takovou hru, že se budete střídat a vymýšlet ústně slova od domluveného písmene:)

Hned pod tím je další slovní druh, a to jsou slovesa. Přečti si na této straně žlutý rámeček a udělej cv. 1 podle úkolu. Teď už víš, co jsou slovesa, můžeš krásně tvořit věty, podstatné jméno + sloveso. V PS na str. 24 si udělej cv. 1.

PRVOUKA – přečetl(a) sis, jaké části má květina, strom, máš nakresleno v sešitu. Prohlédni si a přečti si v učebnici str. 48,49. Pokud bude hezké počasí, vezmi si nějaký blok, tužku a jdi ven. Můžeš klidně ve čtvrtek nebo v pátek. Projdi se po zahradě nebo jdi na procházku a zkus zapsat rostliny, stromy a keře, které jsi cestou poznal(a). A poznej další nové… Pokud se ti bude nějaký hodně líbit, vyfoť a pošli i s názvem do skupiny. Zopakuj si, jaké části má květina, strom, keř…

ČESKÝ JAZYKdnes si vezmi k ruce čítanku, otevři na str. 115. Přečti si tuto stranu, vypracuj i s úkoly. Zkus poslední úkol na této straně napsat:) a pak pošli do skupiny, těším se na to!:)

Ať se ti hezky pracuje!:)

 

Úterý 14.4.

A máme po Velikonocích…doufám, že jste si je všichni i s rodiči užili a odpočinuli jste si? DNES V 10H ZKUSÍME SPOJENÍ:)

Pustíme se do práce a začneme opakováním…

ČESKÝ JAZYK – zopakuj si slovní druhy, jak jdou za sebou. S pomocí učebnice na str. 91 si zopakuj, co jsou podstatná jména a jak si na ně ukazujeme: TEN, TA, TO. Otevři PS na str. 22, dodělej cv. 3 a 4, na str. 23 cv. 1,2 a když to zvládneš, udělej i cv. pro bystré hlavy.

ANGLICKÝ JAZYK – můžeš si pustit znova nahrávku, kterou jsem posílala z učebnice na str. 68. Porozuměl(a) jsi? Pokud ano, tak skvělé!!! Pak se vrátíme k naší lekci 5. Zazpívej si ze str. 43 chant. Projdi se po bytě a zkus pojmenovat místnosti. Napiš si na kousek papíru každý jeden název a nalep na dveře, futro..a pokaždé, když do místnosti půjdeš, přečti si. Za chvíli to budeš krásně umět!:) Otevři si PS str. 37, dole se nauč otázku: Is it a (book)? – Je to kniha? Pak podle poslechu ve skupině doplň…V učebnici na str. 44 (bude také ve skupině) si zahraj s někým doma hru. Vyber si jednu věc a druhý hádá podle otázek, kde daná věc je a co to je…:)

MATEMATIKA – vytleskej násobky dvou, tam i zpět. Vyskákej násobky tří, tam i zpět. Udělej dnes v PS str. 49 a na str. 50 si udělej cv. 3, kde jsou násobky tří.

ČESKÝ JAZYK – otevři si písanku, vrať se na str. 15. Čti si svoji knihu:)

HUDEBNÍ VÝCHOVA – doufám, že se ti líbí písnička „Medvědi nevědí“ – zpívej si ji kdykoliv, nemusíš jen v úterý:) Zkus se zamyslet, jak by sis představoval(a) ztvárnit JARO hudbou…pokud můžeš, pusť si doma s někým na youtube Čtvero ročních období – JARO, hudební skladatel Antonio Vivaldi (italský skladatel)

 

Středa 8.4.

Ahoj děti, dnes je poslední den před prázdninami. Přečetl(a) sis, jak a proč se nazývají jednotlivé dny v tomto týdnu? Pamatuješ si, jak se říká středě? Tak dnes pozor!:)

MATEMATIKA

Procvič si násobky dvou a tří s housenkou, zkoušej si k násobkům dvou říkat příklady. V PS na str. 47 ve cv. 6 jsou okénka pro diktát. Ať ti někdo z rodičů doma nadiktuje těchto 10 příkladů, piš výsledky: 2 . 5, 2 . 3, 10 : 2, 8 : 2, 2 . 2, 0 . 2, 14 : 2, 6 . 2, 2 : 2, 7 . 2. Jak to šlo? Otoč si na str. 48 a dneska uděláš tuto stranu celou, je tu dělení po částech, přečti si zadání a sleduj v 1. cvičení, jak se kytičky rozdělují do váz a co se děje s příkladem pod ním. Pak zkus cv. 2 a 3 stejným způsobem a nakonec udělej i cv. 4. Vezmi si doma misky, talířky… k tomu zase korálky, knoflíky… a zkus rozdělovat, ať to vidíš ve skutečnosti, lépe tomu porozumíš??

ČESKÝ JAZYK

Dneska si zopakujeme zase něco ze staršího učiva a připomeneme si… Otevři si odkaz níže a procvič si párové souhlásky.

https://www.proskoly.cz/test-popis/140

Napiš si písanku na str. 23, dnes to bude Velikonoční pro holky:) a podívejte se na pohádku

Chaloupka na vršku „Jak se pomlázky ztratily“
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

PRVOUKA

Naučil(a) ses popsat části rostliny. Nalepil(a) sis do svého sešitu kytičku. Teď si v učebnici přečti na str. 47 o stromech na jaře. Nauč se části kvetoucího stromu, nakresli a popiš do malého sešitu, napiš datum 7. dubna a nadpis Stromy na jaře. Určitě půjdeš ven na zahradu nebo na procházku, všímej si stromů kolem sebe:) a přivoň si k nějaké kytičce nebo květu na stromě, cítíš tu vůní? Natrhej si sedmikrásky, omyj a sněz, jsou velmi zdravé! ?

Čekají tě prázdniny, moc si je užij, také sluníčka, pohybu venku, hlavně ve zdraví!

A víš co? Překvap tím, že si uklidíš pokojíček a třeba pomůžeš mamce s pečením, vařením na Velikonoce a výzdobou… Pošli obrázek do skupiny!:)

Měj se moc krásně! A čti si ve své rozečtené knize!:)

Úterý 7.4.

Ahoj děti, máme tady další den a bude podle předpovědi krásně slunečný…tak pojďme do práce, ať můžeš jít ven:)

ČESKÝ JAZYK – na procvičení si dnes nejprve v učebnici na str. 89 udělej cv. 11. Vymysli ke každému alespoň 3 slova. Můžeš některá napsat do sešitu. Řekni si slovní druhy, jak jdou za sebou a zaměř se na podstatná jména, co vyjadřují? Teď už to určitě dobře víš:) Vyzkoušej sám (sama) sebe v PS sešitu na str. 22 cv. 1 a 2.

ANGLIČTINA – máme probranou lekci 4 a do skupiny pošlu test i poslech u 1. úkolu. Test je i na „online výuka.“ Pokud máš možnost, vytiskni a napiš, pokud ne, udělej ústně. Dnes začneme lekci 5 My house. Otevři si učebnici na str. 40-41 a prohlédni si obrázek, o čem se asi budeme bavit. Poslechni si na naší skupině My house, ukazuj a opakuj. Poté si otevři PS na str. 36 a udělej cv. 1. Projdi se po vašem bytě, domě a zkus pojmenovávat různé místnosti. Taky se dnes naučíme číst v učebnici na str. 43 „the chant.“ Posílám do skupiny.

MATEMATIKA – připrav housenky, teď už máš dvě:) s násobky dvou a tří. Můžeš si housenku nějak hezky vybarvit, aby se ti s ní lépe pracovalo. Proběhni se s housenkou v ruce po pokojíčku, kuchyni…a říkej si násobky dvou tam i zpět, pak vezmi housenku s násobky tří a „vyvenči“ i tuto housenku:):) Vydýchej se, protáhni se a otevři si PS na str. 47, udělej si cv. 2, teď se podívej na fialové slovní úlohy, vypočítej 3 až 5. Až budeš hotov, vezmi si do ruky pravítko a zopakuj si, co je 1 cm,  kolik má mm, změr si penál, gumu, pero, pastelku….

ČESKÝ JAZYK – otevři písanku na str. 22, napiš. Dneska si přečti na online výuka článek o Velikonocích, čti si potichu, nahlas, s rodiči, povyprávěj, co ses dozvěděl(a). A postupně zkus dělat to, co se v daný den má:)

HUDEBNÍ VÝCHOVA – dnes budeš potřebovat čítanku:) otevři si ji na str. 107, přečti, odpověz na otázky pod textem. Pak si zazpívej písničku z minula https://www.youtube.com/watch?v=RKl90ZTpEQQ

Přeji úspěšný den!:)

Pondělí 6.4.

Dobré ráno, milí druháčci, tento týden bude krátký, tak pojďme na to!

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Jaký jsi měl(a) víkend, zažil(a) jsi něco neobyklého?  Napiš mi do mailu nebo do skupiny. Zkus se zamyslet nad tím, jaké jsou podmínky života, jaké jsou možnosti jejich ohrožení. A jak ty sám (sama) můžeš své prostředí a své zdraví podporovat, ochraňovat přírodu, živočichy, rostliny….napiš o tom několik vět. Klidně se jdi projít po zahradě nebo na malou procházku a zkus si o tom povídat s někým z rodičů…Můžeš napsat i to, co jsi třeba viděl(a) v přírodě a nebylo to správné. Vezmi si doma, pokud máš, nějaký sešit, kam budeš psát různé, i třeba příklady nebo slova na procvičování, takový „čmárák“:) Pokud nemáš, tak na papír.

ČESKÝ JAZYK

Zopakuj si všechny slovní druhy, možná už je umíš říct? Nebo si otevři učebnici na str. 90. Otevři si PS na str. 21 a zkus doplnit cv. 2, uděláš bez koukání?:) Vyklepej ruce a teď se zastavíme  u podstatných jmen, koukni na str. 91. Prohlédni si obrázek a zkus tam najít co nejvíc podstatných jmen, ve žlutém rámečku si nejprve přečti, co jsou. Pak se rozhlédni doma a zkus jich opět najít co nejvíc. Znovu se vrať k PS na str. 21, doplň cv. 1. Dole si udělej soutěž:)

MATEMATIKA

Pro zopakování – říkej násobky dvou a u každého udělej dřep, zpátky poskakuj jako ptáček:) Zkus si dnes přidat násobky tří, po jedné noze od 0, zpět po druhé noze! K procvičení si otevři PS na str. 46 a udělej cv. 3 až 7, u cv. 3 pouze vypočítej. Pokud budeš chtít, jdi na odkaz a procvičuj násobilku dvou.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka/pocitame.html

ČESKÝ JAZYK

Dnes si otevři písanku na str. 21, než začneš psát, hezky se posaď rovně, záda budou ráda:) nohy opři do podlahy, ať máš čisté, rovné tahy. A s lehkostí motýlí písanku máš za chvíli:) Vysvětli i větu dole na stránce. Otevři čítanku na str. 86, čti nahlas a udělej i úkoly pod textem.

Hezký den a ať se ti dobře pracuje! Má být hezky, tak se jdi proběhnout!:)

 

 

Pátek 3.4.

Máme tu opět pátek…utíká to jako voda…

MATEMATIKA

Včera sis v PS sešitu procvičil dělení na dvě stejné části. Dnes pokračuj v procvičování na str. 45, mělo by to jít lépe a lépe…udělej si celou stranu. Znova si zopakuj s housenkou násobky 2, skákej, tleskej u toho, pomalu zkoušej i násobky 3.  Rychlíci už vytvořili housenku s násobky 3, kdo nemá, může si pomalu připravit a procvičovat. Kdo chce ještě potrénovat, jdi na odkaz: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html.

ČESKÝ JAZYK – dneska máš jistě naučenou básničku z čítanky, krásně ji přednes někomu doma!:) Věřím, že to šlo bezvadně:)

Než se pustíš do nácviku slovních druhů, dnes si opět napiš diktát na procvičení slov se skupinami dě,tě, ně… . Popros někoho doma, aby ti diktoval z učebnice na str. 89 cv. 9a. Do sešitu napiš nejprve datum 3.dubna. Hodně štěstí a zkus bez chyb!:) až budeš mít hotovo, vyklepej ruce, protáhni se, než se pustíš do další práce. Rodiče, ať zkontrolují, zakroužkují případné chyby a pošli foto.

Zopakuj si slovní druhy, jak jdou za sebou, říkej klidně s pomocí učebnice na str.90 nebo PS na str. 20. Tam si vypracuj cv. 1,2.

PRVOUKA + TĚLOCVIK  máme teď krásné téma jaro. To můžeš vidět všude kolem sebe. Otevři si učebnici  str. 46 a přečti si ji, pak vypracuj v PS str. 58. Až budeš mít hotovo, vydej se ven, na zahrádku, zahradu nebo se projít. Zkus najít nějakou jarní kytičku, už jsi to jednou dělal. Utrhni, vylisuj. Až ji budeš mít vylisovanou, do malého sešitu prvouky napiš nadpis JARO a nalep ji tam s tím, že ji hezky popíšeš jako je tomu v učebnici na str. 46. Venku si udělej dřepy, výskoky, pokud máš švihadlo, zaskákej si, zadribluj míčem, proběhni se a vnímej přírodu kolem sebe:)

Hezky si to užij!:)

 

Čtvrtek 2.4. Dobré ráno, děti. Pustíme se do práce.

ČESKÝ JAZYK –  podívej se do učebnice na str. 90, prohlédni si obrázek, povyprávěj, co na něm vidíš. Pozornost zaměř na ukazatele a přečti si názvy všech slovních druhů. Projdi si celou stranu a zkoušej doplnit do cv. 3 s pomocí ukazatelů na obrázku. Zkoušej si říkat, který slovní druh je první, který je např. čtvrtý, pátý…Něměj strach, když to hned nepůjde, jsme s nimi na začátku:) Pak si otevři PS na str. 20 a udělej si cv. 3 a 4.

MATEMATIKAviděla jsem, jak jste krásně pracovaly s plyšovými kamarády doma:) Procvič si opět násobilku dvou, zopakuj si s housenkou příklady na násobení.  V PS na str. 43 si udělej cv. 4., otoč na str. 44 a udělej dnes tuto stranu na procvičení dělení na dvě stejné části.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÍ ČINNOSTI – je jaro, blíží se Velikonoce, tak se dnes pusť do jarního – velikonočního tvoření, výběr nechám na tobě, výzdoba oken, něco na stůl…pro inspiraci zasílám do mailu rodičům. Pošli pak foto s výtvorem, budu se moc těšit!!!:)

Tvoření a práci zdar!

 

Středa 1.4. – Zdravím vás, děti, dneska si dáme všechny předměty, které máme, od pondělí do pátku, včetně plavání….Takže se do toho pustíme….

NEBOJTE, APRÍÍÍÍL!:):):)

MATEMATIKA – Zopakuj si násobilku dvou, vezmi si k sobě housenku s násobky a ke každému řekni příklad, aby vyšel ten daný násobek (př. násobek 2 – příklad bude 1 . 2 atd.) Otevři si PS na str. 43 cv. 6 a k násobilce procvičíme opět +, -, abysme to nezapomněly. A teď se vrátíme opět k násobilce. Připrav si tři plyšáky a tři nějaké stejné věci, bombóny, knoflíky, korálky…rozděl spravedlivě svým třem plyšákům. Kolik dostane každý plyšák? Udělej z toho příklad. Podívej se na str. 43 na cv. 1, abys opravdu porozuměl. Pokračuj cv. 2 a 3.

ČESKÝ JAZYK – Už jsme trochu naťukly v učebnici na str. 90, co jsou slovní druhy a zkoušel(a) jsi kolem sebe najít nějaké věci, osoby, zvířata.  To jsou jedny z nich – podstatná jména. Na str. 92 ve cv. 6 jsou samá podstatná jména. Tady máš ještě doplnit i,í/y,ý. Napiš do sešitu, nezapomeň datum 1. dubna. Třídit názvy osob, zvířat a věcí nemusíš! Pak si zkus na uvedených webových stránkách udělat v sekci 2.ročník – doplň be, bě.

https://www.gramar.in/cs/test.php

PRVOUKACo všechno ses naučil o čase?  Zopakuj si v PS na str. 56, 57. Zkus sám (sama):)

ČESKÝ JAZYK – uč se dál básničku v čítance na str. 108 a čti si dnes ve své rozečtené knize.

Máš splněno!:)

 

Úterý 31.3. Tak děti, máme tady poslední březnový den v tomto roce. Děkuju za obrázky vaší myšlenkové mapy a taky chválím, že jste věděly, jaký významný den byl v sobotu 28.3. …výročí  narozenin Jana Ámose Komenského, nazývaného Učitel národů.

ČESKÝ JAZYK –  procvič si v učebnici na str. 88 a 89 slova s probranými slabikami, udělej si ústně cv. 4 str. 88 a cv. 11 str. 89. Dneska se nám hezky spojí český jazyk a HUDEBNÍ VÝCHOVA:), a to ve cv. 8 na str. 89. Posílám odkaz na písničku:

https://www.youtube.com/watch?v=RKl90ZTpEQQ ….vypiš slova dle zadání u tohoto cvičení., pak si při „hudební výchově“ zkus zazpívat celou písničku s poslechem youtube.

ANGLICKÝ JAZYK – v PS úplně vzadu máš CD, pusť si jej a č. 2 si zazpívej a zopakuj abecedu, pak si pusť č. 10 a zopakuj si básničku z učebnice  str. 35 I´ve got…Pokud vzadu cd nemáš, klikni na tento odkaz…

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs. Výběr 2 – songs and chants – Unit 4. Abeceda – songs And chants – intro – the alphabet chant. 

V učebnici zůstaň a přečti si str. 39, zkus několikrát a soustřeď se na správnou výslovnost. V PS sešitu bys měl(a) mít hotovou str. 34, pokud ne, dodělej a doknči 4. lekci na str. 35. Do příštího týdne si vzadu udělej opět jednu knížečku na str. 67,68.

MATEMATIKA – zopakuj si se skákáním na jedné noze a pak na druhé tam a zpět násobilku dvou. Připraujeme se na dělení, tak se do toho pustíme víc. Udělal(a) jsi v PS na str. 42 rozdělení různých věcí. Pozoruj ve cv. 6 co se děje při dělení. Připrav si doma 10 papírků a pomocí knoflíků, párátek, korálků…rozděl 12 ks na 4 papírky (koukni na cv. 5) a zkoušej obdobné příklady…procvič ještě na str. 43 ve cv. 5.

ČESKÝ JAZYK –  otevři písanku, koukni se na str. 20. Protože už začalo jaro, tak si dnes napiš tuto stranu. A včera, jak sis četl(a) básničku v čítance na str. 108, zkus se ji do pátku naučit zpaměti a pak ji přednes rodičům, potrénuj paměť:)

Pro denšek je to všechno!:)

 

 

Pondělí 30.3.

Ahoj děti, vítám vás po víkendu zase zpátky. Jak jste se měly o víkendu? Nastala změna času, kam, že se posouvaly hodiny? To a ještě spousta dalších věcí jsou spojené s JAREM. Dneska si na KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI připrav papír A4, tužku a pastelky. Uděláš si dneska „myšlenkovou mapu.“ Pamatuješ si ji? Dělaly jsme ji, např. na téma Vánoce…Posílám foto do naší skupiny. Doprostřed si jako téma napiš JARO a k tomu, co všechno tě napadne. K další bublině, když tě zase napadnou nějaké věci, přidělěj další. Pak pošli fotku do skupiny:)

A připomeň si, jaká významná osoba měla v sobotu 28.3. oslavu narozenin? Kdo to byl?

ČESKÝ JAZYK –  zopakuj si abecedu, pěkně nahlas. Zadupej tvrdé souhlásky, pak pěkně po špičkách měkké souhlásky. Napiš si je na papír a ke každé vymysli ústně jedno slovo. Pak si otevři učebnici, nelekni se, je to skoro na konci:) na str. 111 je dole skupina bě, pě, vě, mě, ty napiš do sešitu a). Procvič si zmiňované slabiky. Nezapomeň na datum 30. března:)

MATEMATIKA – vezmi si do ruky svoji vyrobenou housenku, přečti si nahlas násobky dvou. Pak housenku zabal a teď je řekni zpaměti tam i zpět. V PS na str. 41 si dodělej k procvičení násobení cv. 5,6,7,8 a na druhé str. 42 se podíváme na dělení,  udělej s rodiči a pomocí korálků, knoflíků cv. 1, pak doplň do cv. 2,3.

ČESKÝ JAZYK – co patří k tvým oblíbeným pořadům? Sleduješ teď pravidelně i UčíTelku? Povídej doma…Podívej se do čítanky na str. 108, jak tomu bylo v případě špačka:) je tam humorná básnička a pod ní úkoly, ty udělej k básničce. Špaček je mimochodem jedním z ptáků, kteří se k nám brzy na jaře vrací z teplých krajin.

Přeju úspěšné vypracování úkolů!:)

 

 

Pátek 27.3.

Tak tu máme poslední den ve druhém týdnu učení na dálku.

MATEMATIKA – co jsem viděla na odkazech, které mi posíláte, všichni jste splnily úkoly na jedničku!!!:) a taky jsem už viděla některé výtvory „násobilkové housenky“, výborně! Opakuj si stále násobky dvou a můžeš pomalu zkoušet příkady typu  Zjistil(a) jsi, co je to pár? Určitě ano a našel (našla) jsi toho dost. Podívej se v PS na str. 41 na sloupeček, co je například ještě pár. K tomu si vypracuj cv. 1,2,3,4. Pak si spočítej, kolik je vás členů rodiny. Připrav si každého jedny rukavice nebo ponožky. Kolik máš párů? Kolik je to věcí dohromady? Zkus si udělat příklad na násobení a zamysli se i nad tím, jak to uděláš zpátky, že všechny zase podělíš zpátky, tedy příklad na dělení.

ČESKÝ JAZYK – dneska si dáme pauzu od slabik, souhlásek a slovních druhů a vydáme se za Robinsonem:) Otevři si učebnici na str. 87 a vyprav se na chvíli za dobrodružstvím…Odpověz na otázky a vypracuj do pondělí zadané úkoly. Hotové obrázky mi pošli, těším se na ně!:)

PRVOUKA –  Dneska si zahraj na průzkumníka:) Najdi, kolik máte doma hodin, hodinek, budíků dohromady, mobily počítat nemusíš:) Kolik je jich digitálních a kolik s ciferníkem (analogové). Možná někdo máte i přesýpací?!:) Vyber si jedny a nakresli do sešitu.

V PS na str. 53 si udělej, pokud nemáš k tématu Části dne, str. 53, buď si to udělej dnes, ale stačí také přes víkend.

TĚLOCVIK – Pořádně se protáhni, udělej si 10 výskoků, 10 dřepů a ukaž doma kotrmelec, na posteli, na zemi na podložce, hlavně opatrně!!! Pak popros mamku, taťku, babičku, ať ti změří, jak dlouho vydržíš stát na jedné noze, pak na druhé. Můžete si dát soutěž:)

Přeji vám všem hezký den, hezký víkend a těším se na vaše obrázky!:)

 

 

Čtvrtek 26.3.

Ahoj děti, moc vás zdravím! Už se mi po vás stýská…Doufám, že jste všechny zdravé a i rodiče…Chci vám poděkovat za všechny práce, obrázky, listy v PS, co mi posíláte! Dělá mi to radost!!! Jen prosím, když něco budeš s rodiči posílat na portál online výuka, podepiš se, ať vidím, kdo mi to posílá:) ne vždy to tam je napsané, děkuju!

Dneska se pustíme nejprve do ČESKÉHO JAZYKA. Ještě k opakování slabik, ať si to opravdu dobře zapamatuješ, si otevři učebnici na str. 88 cv. 5 a na str. 89 cv. 7, udělej ústně  …..Našly jste a vyjmenovaly alespoň 10 věcí, zvířat či osob, které jsou kolem tebe? Určitě ano. Dneska je napiš, zatím jen na papír, piš psace. Víš, že se jim v českém jazyce říká podstatná jména? Podívej se v učebnici na str. 90 a seznam se i s ostatními, jak se jim říká.

MATEMATIKA – dneska propojíme geometrii a násobilku:) Nejprve si připrav pravítko, tužku a gumu. Otevři PS na str. 75. Zopakuj si rozdíl mezi úsečkou a přímkou a s pomocí pravítka si zopakuj,  kolik mm má 1 cm. Pak udělej tuto stranu.

Pomalu přejdeme k PRACOVNÍM ČINNOSTEM A VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ. Teď budeš asi potřebovat pomoc rodičů. Vezmi si papír A4. Zkus si změřit jeho šířku a délku. Kolik jsi naměřil(a)? Naměř si na délku proužky, které budou široké 3 cm a vystřihni. Začni si, stejně jako v odkazu níže, tvořit takové housenky s násobky. Dnes si udělej násobky dvou a můžeš pomalu zkusit i násobky třech.

https://cz.pinterest.com/pin/577234877227490523/

Zamysli se, co asi znamená 1 pár a zkus si na svém těle a doma ukázat, co všechno může být pár.

Hodně zdaru!:)

 

Středa 25.3.

Máme tady další den, co nás dneska čeká?:) Zase něco procvičíme a naťukneme něco nového…

MATEMATIKA –  v rámci procvičování si do pátku dodělej postupně v PS str. 29. ….Prosím, tuto stranu, ať mi rodiče pošlou na portál online výuka:) Jak ti včera šlo dělat příklady na násobení? Věřím, že ano:) můžeš tvořit s něčím jiným zase jiné příklady na násobení. Pak si zkus v PS na str. 39 udělat slovní úlohy. Pustíš se do toho sám(sama)? Alespoň to zkus, když to nepůjde, poradí rodiče…Pak ještě zapiš na str. 40 ve cv. 2, kolik teček má kostka…a dodělej i cv. 6. Pokud vám zbyde chvilka, zahraj si s někým doma na str. 34 bingo, to můžeš kdykoliv:)

ČESKÝ JAZYK – jak jsi včera zvládl(a) napsat diktát? Klidně mi napište, kolik kdo měl chyb! Ještě pro pořádné upevnění slabik si procvičuj v učebnici na str. 88 cv. 1, 3. Pak si otevři sešit a napiš ze cv. 2 podle úkolu. Pro další, co nás bude čekat, jsou slovní druhy. Zkus se dneska zatím jen podívat kolem sebe, jaké věci, osoby a zvířata tam jsou? Řekneš jich alespoň 10?

PRVOUKA – z minulé hodiny sis vypracoval(a) v PS str. 54,55, téma Minulost – přítomnost – budoucnost, zopakuj si dny v týdnu, co bylo za den včera, co je dnes za den a jaký bude zítra? Na další straně bylo, co lidé dělají. Nakresli, jaké povolání dělají tví rodiče, pošli obrázek. A napiš, čím bys chtěl(a) být jednou ty?

ČESKÝ JAZYK – čti si svou knihu, nahlas, potichu a pak vyprávěj, o čem jsi četl(a).

Přeji hodně zdaru a máš zase kus práce za sebou!:)

 

Útery 24.3.

ČESKÝ JAZYK Tak děti, protože si myslím, že jste si pěkně procvičily slabiky bě, pě, vě, mě, poprosím teď rodiče, aby ti ze str. 86 v učebnici nadiktovali cv. 9, zkus si napsat diktát, držím palce! Udělej si pauzu, zaskákej si, protřepej nohy, ruce, oběhni maminku, taťku, babičku…:) tak, posaď se zpátky ke stolu, otevři si PS a dodělej str. 18.

ANGLIČTINA – zopakuj si části těla, otevři si učebnici str.37 přečti a doplň ze slov uvedených dole v zeleném rámečku. V PS si udělej str.33. Pokud budeš mít chuť, dodělej si i str.34.

MATEMATIKA – Zkus si vzít kamínky, knoflíky, bonbóny…a rozděl po dvou všem členům rodiny:) zkus dělat příklady na násobení a vymysli slovní úlohu.

Otevři PS na str. 40 a udělej cv. 1, 2, 3, 5.

ČESKÝ JAZYK – pojď dneska zase na písanku a procvič si na další straně psaní:) dneska str. 14. Na webových stránkách online výuka je nahrán soubor ke čtení s otázkami.

HUDEBNÍ VÝCHOVA – tou se nech provázet každý den, stejně jako tělocvik, zpívej si, skákej, tanči…zazpívej si s maminkou, vzpomeňte spolu na písničku, kterou ti zpívala, když jsi byl(a) malý(á). Pak zazpívej písničku, kterou máš rád ze školy…

Hezký den!:)

Pondělí 23.3.

Ahoj děti, jak jste si užily víkend? 🙂 Bylo to jiné, než když chodíš do školy?

KD – povídej o tom, pokud bylo něco jinak. Pak o tom  napiš. Zamysli se i nad tím, jaké jsou rozdíly, když chodíš do školy a učením na dálku, výhody, nevýhody…napiš 3 a více vět. Pak obejmi mamku, taťku, babičku, dědu…a poděkuj jim za to, jak se s tebou hezky učí!:)

ČESKÝ JAZYK – podívej se kolem sebe doma, venku…zkus najít věci, které mají slabiku dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Napiš je. Jsem zvědavá, kdo jich bude mít nejvíc!:)

MATEMATIKA – Zopakuj si v PS na str. 39 ve cv. 6 příklady na +, -. Pak si počítej příklady 1 . 2, 2 . 2, 3 . 2….násobilka dvou. Poté si vypočítej na str. 39 cv. 4, 5.

ČESKÝ JAZYK – dneska si napíšeme zase do písanky, otevři si ji na str. 13. Pak si čti ve své rozečtené knize. Můžeš klidně až večer v posteli, čti nahlas, potichu…

Každý den se proběhni, doma, venku, dívej se kolem sebe, co je tam pěkného, stromy, kytičky…:) Přeju hodně zdaru a pěkný den!:)

 

Pátek 20.3. A je tu pátek, poslední den v týdnu, který zkoušíme takto na dálku. Věřím, že i tento poslední  dáte skvěle!:) Těším se na vaše obrázky kytiček ze včerejška!:)

1.h MATEMATIKA

Před začátkem práce se podívej na hodiny a zkus si říct, kolik je hodin. Až skončíš, znovu se podívej na hodiny a řekni, kolik je teď? Jak dlouho jsi počítal?:)

Procvičujeme si stále sčítání a odčítání do 100, ale začaly jsme už i násobilku. Jak ti to jde? Zaskákej si po jedné noze násobky dvou do dvaceti, po druhé noze zaskákej od dvaceti do dvou:)

Otevři si  PS a pusť se na str. 39 do cv. 3. Pak si s vytleskáním napočítej po desítkách do 100 a dupáním zpátky po desítkách.

Vrať se na str. 26 a doplň cv. 1,2,3.

ČESKÝ JAZYK

Umíš básničku ze včera? Zkus si ji říct, je to v učebnici na str.85, pak udělej ústně na této str. cv. 4.

Otevři si PS na str. 18, udělej cv 1 a 2. Doplňuj písemně.

PRVOUKA – zopakuj si, co je minulost, přítomnost, budoucnost. Rozhlédni se kolem sebe a zkus vnímat věci, které tě obklopují. Popros maminku, babičku, dědu, ať ti vypráví, jaké to bylo v minulosti. Vyprávěj pak ty, co děláš během dne, co dělají oni v danou dobu. Zopakuj si dny v týdnu, měsíce v roce. Otevři si PS a do příštího týdne do středy vypracuj str. 54, 55.

Jestlipak si vzpomeneš, co je dnes za důležitý den? Někdy je 20.března, někdy 21.března…?

TĚLOCVIK

Mám pro vás, děti, cvičení spolu s procvičováním abecedy, můžeš zapojit brášku, sestru, mamku, taťku…:)

Cvičení a abecedě zdar!:) Věřím, že si u toho užiješ legraci! Až budeme zase spolu ve škole, zacvičíme si to!:)

https://webmail.wedos.net/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=1424&_token=TPJfw9okujVAT0fKFM64YWYoSvcK1OvR&_part=2

Průběžně se vracej také ke slovíčkům z anglického jazyka.

 

Čtvrtek 19.3.

Zdravím vás, děti a zdravím i rodiče!:)

I když v rozvrhu máme tělocvik v pátek a chodíme na plavání, nebudeme zahálet s pohybem:) Když bude zase hezké počasí, jdi ven, pokud to jde, projdi se, zaskákej si přes švihadlo, panáka, zaběhej si, dej si třeba závody s někým z rodiny, vezmi do ruky míč, cokoliv, co tě bude bavit:)

Dnes máme ČESKÝ JAZYK.

Otevři si učebnici na str. 85, přečti si  nauč se básničku ve cvičení 1, všimni si opět tučně vyznačených slov.

Otevři si sešit a přepiš do něj cvičení 2. Zkus si říct básničku…:) V PS pak vypracuj na str. 17 cv. 2, 3. Pokud budeš chtít další procvičování, koukni na níže nabízené portály.

MATEMATIKA – k procvičování +,- do 100 si můžeš procvičit zde:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3875.

Pak si otevři PS na str. 31 a udělej cv. 3,4,8.  Zopakuj si se skákáním panáka násobky dvou a pusť se v PS na str. 37 do chybějících cvičení. Něco na této straně máme už hotové, takže to určitě zvládneš za chviličku:)

VÝRVARNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pokud můžeš, jdi ven, najdi nějakou kytičku (maceška, petrklíč, sedmikráska…) utrhni si jednu, namaluj nebo můžeš pomocí trhací techniky z barevných papírů kytičku vytvořit sám a nalepit. Kytičku, kterou jsi utrhl(a),  dej do savého papíru (kapesník, kuchyňská utěrka) a vylisuj ji v knize. S pomocí někoho v rodině si o kytičce vyhledej v encyklopedii, na internetu informace a zajímavosti. Až se spolu uvidíme, přineseme si vylisované kytičky do školy a budeme si o nich vyprávět:)

Přeji hodně zdaru a pevné zdraví!

 

Níže máš dva odkazy na procvičování času, můžeš udělat kdykoliv:)

4. https://www.skolasnadhledem.cz/game/3043

5. https://www.skolasnadhledem.cz/game/3044

ČESKÝ JAZYK : Podařilo se ti vymyslet a napsat slova se slabikami bě/pě/vě/mě? Určitě ano. Dnes vymysli větu, ve které použiješ slova s těmito slabikami, můžou to být ta slova, co jsi vymyslel(a) nebo úplně jiná. Napiš věty, celkem budeš mít 4 věty. Pak si otevři učebnici na str. 85, udělej cvičení 3 ústně.

V PS na str. 17 vypracuj cv. 1 + PRO BYSTRÉ HLAVY. Vše píšeme a doplňujeme psace!:)

MATEMATIKA – Počítej po dvou do dvaceti a dělej při tom žabáky:) Pak počítej od dvaceti do dvou zpět a tentokrát dělej úklony do stran:) Protřepej nohy a ruce a jdeme na PS… str. 38 doplň cv. 1, 2, 4, 5, ve cv. 3 pozoruj. Až budeš hotov, udělej si na str. 31 k procvičení cv. 2.

ČESKÝ JAZYK – Dnes si otevři písanku na str. 12 a napiš. V čítance si otevři str. 78 Měsíce, hodí se nám to krásně k prvouce. Zodpověz i otázky pod úryvkem a přečti si lidové pranostiky.

Modrou písanku, co máte, děti, doma, pište podle potřeby, je k dalšímu procvičování.

Přeji hezký den.

 

 

 

Milé děti, vážení rodiče,

jako všechny ostatní třídy, tak i my po návratu ze školy v přírodě, kde se doufám, všem líbilo, budu zadávat úkoly zde.

Budu zasílat strany a cvičení z pracovních sešitů, které si děti budou vypracovávat. Bude to „učení na dálku“ podle rozvrhu jako ve škole:)

Níže zasílám i webové stránky na procvičování a ke zpestření. Kódy k přístupu na portál www.proskoly.cz jsem Vám již zaslala.

Přeji všem hodně zdaru a pevné nervy, zvládneme to!!!

Náměty k procvičování jsou tyto webové stránky :

https://www.gramar.in/cs/
https://www.matika.in/cs/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://skolakov.eu/

http://www.proskoly.cz/