základní škola Praha – Kolovraty

Zaměstnanci školy a jejich funkce ve školním roce 2018/19

Mgr. Vladimíra Reinerová ředitelka školy reditel@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Pavlisová zástupce ředitele jpavlisova@zskolovraty.cz
Lucie Kubatíková třídní učitelka 1. A lkubatikova@zskolovraty.cz
Mgr. Ivana Boušková třídní učitelka 1. B ibouskova@zskolovraty.cz
Mgr. Alena Bláhová třídní učitelka 1. C ablahova@zskolovraty.cz
Bc. Jana Kejřová třídní učitelka 2. A jkejrova@zskolovraty.cz
Mgr. Simona Beránková třídní učitelka 2. B sberankova@zskolovraty.cz
Mgr. Jitka Pasková třídní učitelka 2. C jpaskova@zskolovraty.cz
Mgr. Monika Pikardová třídní učitelka 3. A mpikardova@zskolovraty.cz
Mgr. Štěpánka Nýčová třídní učitelka 3. B snycova@zskolovraty.cz
Jana Karešová třídní učitelka 3. C jkaresova@zskolovraty.cz
Mgr. Vojtěch Zadražil třídní učitel 4. A vzadrazil@zskolovraty.cz
Mgr. Kateřina Jílková třídní učitelka 4. B kjilkova@zskolovraty.cz
Ing. Petra Schoulová třídní učitelka 4. C pschoulova@zskolovraty.cz
Mgr. Zdeňka Goyová třídní učitelka 4. D zgoyova@zskolovraty.cz
Mgr. Dagmar Andrlová
třídní učitelka 5. A dandrlova@zskolovraty.cz
Mgr. Pavla Homolová třídní učitelka 5. B phomolova@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Pavlisová
třídní učitelka 5.C jpavlisova@zskolovraty.cz
Mgr. Libuše Nováková učitelka, koordinátor školní knihovny lnovakova@zskolovraty.cz
RNDr. Michaela Kotzyová učitelka bez třídnictví, AJ mkotzyova@zskolovraty.cz
Mgr. Ludmila Brancuzská speciální pedagog lbrancuzska@zskolovraty.cz
Veronika Lišková asistentka pedagoga v 1.A vliskova@zskolovraty.cz
Gabriela Vorlová asistentka pedagoga ve 2.A gvorlova@zskolovraty.cz
Mgr. Kamila Rinnová asistentka pedagoga ve 3.C krinnova@zskolovraty.cz
Jaroslava Fialová asistentka pedagoga ve 4.A jfialova@zskolovraty.cz
Ing. Petra Voborská asistentka pedagoga v 5.A pvoborska@zskolovraty.cz
Barbora Čiháková asistentka pedagoga v 5. B bcihakova@zskolovraty.cz
Bohumila Procházková školní asistent bprochazkova@zskolovraty.cz
Lenka Holubová vedoucí vychovatelka ŠD lholubova@zskolovraty.cz
Lucie Velendorfová vychovatelka ŠD lvelendorfova@zskolovraty.cz
Romana Stejskalová vychovatelka ŠD rstejskalova@zskolovraty.cz
Luďka Kvašová vychovatelka ŠD lkvasova@zskolovraty.cz
Dagmar Bárová vychovatelka ŠD dbarova@zskolovraty.cz
Miluše Doubravová vychovatelka ŠD mdoubravova@zskolovraty.cz
Ing. Jaroslava Stejskalová vychovatelka ŠD jstejskalova@zskolovraty.cz
Ivana Urbanová vychovatelka ŠD iurbanova@zskolovraty.cz

 

Mgr. Vladimíra Reinerová koordinátor ICT
Mgr. Pavla Homolová
výchovný poradce
Mgr. Jitka Pasková koordinátor ŠVP
Mgr. Ludmila Brancuzská školní speciální pedagog

 

Ing. Renata
Slaninová
zástupce ředitele, ekonom školy rslaninova@zskolovraty.cz
Jana Vlková administrativa, správa tělocvičny jvlkovazs@seznam.cz