základní škola Praha – Kolovraty

Zaměstnanci školy a jejich funkce ve školním roce 2019/20

Mgr. Vladimíra Reinerová ředitelka školy reditel@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Pavlisová zástupce ředitele jpavlisova@zskolovraty.cz
Mgr. Dagmar Andrlová

Ing. Petra Voborská

třídní učitelky 1. A dandrlova@zskolovraty.cz

pvoborska@zskolovraty.cz

Mgr. Monika Pikardová třídní učitelka 1. B mpikardova@zskolovraty.cz
Mgr. Štěpánka Nýčová třídní učitelka 1. C snycova@zskolovraty.cz
Mgr. Veronika Hanáčková třídní učitelka 2. A vhanackova@zskolovraty.cz
Mgr. Ivana Boušková třídní učitelka 2. B ibouskova@zskolovraty.cz
Mgr. Alena Bláhová třídní učitelka 2. C ablahova@zskolovraty.cz
Mgr. Jana Kejřová třídní učitelka 3. A jkejrova@zskolovraty.cz
Mgr. Simona Beránková třídní učitelka 3. B sberankova@zskolovraty.cz
Mgr. Jitka Pasková třídní učitelka 3. C jpaskova@zskolovraty.cz
Mgr. Lenka Zadražilová třídní učitelka 4. A lzadrazilova@zskolovraty.cz
Mgr. Pavla Homolová třídní učitelka 4. B phomolova@zskolovraty.cz
Jana Karešová třídní učitelka 4. C jkaresova@zskolovraty.cz
Mgr. Vojtěch Zadražil třídní učitel 5. A vzadrazil@zskolovraty.cz
Mgr. Kateřina Jílková třídní učitelka 5. B kjilkova@zskolovraty.cz
Ing. Petra Schoulová třídní učitelka 5.C pschoulova@zskolovraty.cz
Mgr. Zdeňka Goyová třídní učitelka 5.D zgoyova@zskolovraty.cz
Mgr. Libuše Nováková učitelka, koordinátor školní knihovny lnovakova@zskolovraty.cz
RNDr. Michaela Kotzyová učitelka bez třídnictví, AJ mkotzyova@zskolovraty.cz
Bc. Veronika Polnická učitelka bez třídnictví vpolnicka@zskolovraty.cz
Dana Merclová asistentka pedagoga v 1.A dmerclova@zskolovraty.cz
Veronika Lišková asistentka pedagoga ve 2.A vliskova@zskolovraty.cz
Gabriela Vorlová asistentka pedagoga ve 3.A gvorlova@zskolovraty.cz
Martina Matušková Plášilová asistentka pedagoga ve 3.B mplasilova@zskolovraty.cz
Marcela Kratochvílová asistentka pedagoga ve 4.C mkratochvilova@zskolovraty.cz
Jaroslava Fialová asistentka pedagoga v 5.A jfialova@zskolovraty.cz
Bohumila Procházková školní asistent bprochazkova@zskolovraty.cz
Lenka Holubová vedoucí vychovatelka ŠD lholubova@zskolovraty.cz
Lucie Velendorfová vychovatelka ŠD lvelendorfova@zskolovraty.cz
Romana Stejskalová vychovatelka ŠD rstejskalova@zskolovraty.cz
Luďka Kvašová vychovatelka ŠD lkvasova@zskolovraty.cz
Dagmar Bárová vychovatelka ŠD dbarova@zskolovraty.cz
Miluše Doubravová vychovatelka ŠD mdoubravova@zskolovraty.cz
Ing. Jaroslava Stejskalová vychovatelka ŠD jstejskalova@zskolovraty.cz
Ivana Urbanová vychovatelka ŠD iurbanova@zskolovraty.cz
Romana Dubová vychovatelka ŠD rdubova@zskolovraty.cz

 

Mgr. Vladimíra Reinerová koordinátor ICT
Mgr. Pavla Homolová
výchovný poradce
Mgr. Jitka Pasková koordinátor ŠVP

 

Ing. Renata
Slaninová
zástupce ředitele, ekonom školy rslaninova@zskolovraty.cz
Jana Vlková administrativa, správa tělocvičny jvlkovazs@seznam.cz