základní škola Praha – Kolovraty

Akce organizované školou

Plán akcí bude průběžně doplňován a aktualizován.

Měsíc Akce Organizace
Září Třídní schůzky 1.-5-tříd

Focení prvňáčků

Společné bubnování 3.-5.třídy

Beseda s Policií ČR – 1.třídy

ProPrev – 4.třídy

Výjezd do Itálie

Ředitelské volno

5.9.

5.9.

6.-7.9.

19.9.

20. – 21.9.

15.-24.9.

29.9.

Říjen Beseda s Policií ČR – 2.třídy

ProPrev- 5.třídy

Dopravní výchova 4.třídy

Dopravní výchova 5.třídy

Podzimní prázdniny

ŠvP Chaloupky – 3.BC

5.10.

3.,4.,10.,17.10.

30.-31.10.

31.10. a 1.11.

26. a 27.10.

30.10.-3.11.

 

Listopad

 

Pedagogická rada

Beseda s Policií ČR – 3.třídy

Kolovratský vánoční jarmark

 

8.11.

15.11.

26.11.

Prosinec Vánoční jarmark

Beseda s Policií ČR – 4.třídy

Konzultace

Vánoční prázdniny

 7.12.

11.12.

12.12.

23.12.-2.1.2018

Leden Beseda s Policií ČR – 5.třídy

Dopravní výchova 4.třídy

Dopravní výchova 5.třídy

Ozdravný pobyt na horách

Pedagogická rada

Konec 1.pololetí, vysvědčení

 

12. a 15.1.

16.1.

13.-20.1.

17.1.

31.1.

Únor Ředitelské volno

Pololetní prázdniny

ŠvP Chaloupky – 2.AB

Jarní prázdniny

 1.2.

2.2.

5.-9.2.

12.-18.2.

Březen Matematický klokan

Třídní schůzky

Dopravní výchova 4.třídy

Dopravní výchova 5.třídy

Turnaj v dámě

Kolovratský Velikonoční jarmark

Velikonoční prázdniny

 

20.3

19.-20.3.

21.3.

 

24.3.

29.-30.3.

 

Duben Schůzka v MŠ před zápisem do ZŠ

Pedagogická rada

Zápis do 1.tříd (POZOR ZMĚNA)

Přijímací zkoušky na SŠ

Den otevřených dveří ke 120 výročí školy
Akademie ke 120 výročí školy

Školní ples ke 120. výročí školy

Den Země

ŠvP Srní 2.C, 3.D

Ředitelské volno

 

4.4.

17.-18.4.

13. a 17.4.

21.4.

21.4.

21.4.

 

23.-27.4.

30.4.

Květen Ředitelské volno

Konzultace ve třech

Focení tříd

Testování 5.tříd Niques

Dopravní výchova 4.třídy

Sportovní den

 7.5.

14.-31.5.

 

 

25.-28.5.

31.5.

Červen Dopravní výchova 5.třídy

Kolovratský Den dětí

Výběrové řízení do školní družiny

Preventivní výjezd 5.tříd

Hra na školu ve spolupráci s MŠ

Pasování na čtenáře – 1.třídy

Pedagogická rada

Vyhlášení soutěže o nejlepší čtenářský

deník a sběrové soutěže

Den páťáků

Rozloučení s páťáky

Konec 2.pololetí, vysvědčení

 1.6.

2.6.

1.-17.6.

4.-15.6.

6. a 13.6.

19.6.

20.6.

 

26.6.

27.6.

28.6.

29.6.

Další akce Turnaj v miniházené

Turnaj ve vybíjené

Sběr papíru

Soutěž o nejlepší čtenářský deník

Sběr víček

 

Plán Prevence na školní rok 2017/ 2018

 

Předběžná nabídka kroužků pro školní rok  2017/2018

 • Přípravka z českého jazyka
 • Přípravka z matematiky
 • Procvičování z českého jazyka 2- 5. třída
 • Angličtina pro začátečníky
 • Angličtina pro mírně pokročilé
 • Angličtina pro pokročilé: 3. – 5. třída
 • Německý jazyk
 • Dramatický kroužek
 • Výtvarný kroužek
 • Tvořeníčko
 • Sportovní gymnastika
 • Sportovní hry
 • Školní časopis

Kroužky externích subjektů:

 • Keramika Daniely Krausové
 • Věda nás baví
 • Náboženství