základní škola Praha – Kolovraty

Akce organizované školou

Plán akcí bude průběžně doplňován a aktualizován.

Měsíc Akce Organizace
Září  

 

 

Třídní schůzky 1. tříd

Focení prvňáčků

Společné bubnování 3. – 5. třídy

Třídní schůzky 2. – 5. tříd

Beseda s Policií ČR – 5. třídy

ProPrev – 4. třídy

Sportovní den

6.9.

6. 9.

 

11. 9.

Říjen Beseda s Policií ČR – 4. třídy

ProPrev – 5. třídy

Podzimní prázdniny

 

 

 

29. – 30. 10.

 

 

Listopad

 

Dopravní výchova – 4. třídy

Dopravní výchova – 5. třídy

ŠvP Srní – 3. AB

Pedagogická rada

Beseda s Policií ČR – 3. třídy

Kolovratský vánoční jarmark

2. 11., 5. 11.

6. – 7. 11.

12.-16.11.

14. 11.

 

Prosinec Konzultace

Vánoční jarmark

Beseda s Policií ČR – 2. třídy

Vánoční prázdniny

11. 12.

13. 12.

 

22. 12. – 2. 1. 19

Leden Beseda s Policií ČR – 1. třídy

Dopravní výchova – 4. třídy

Dopravní výchova – 5. třídy

Ozdravný pobyt na horách

Pedagogická rada

Konec 1. pololetí, vysvědčení

 

16. – 17. 1.

18. 1. a 21. 1.

 

23. 1.

31. 1.

Únor Pololetní prázdniny

ŠvP Chaloupky

Jarní prázdniny

1. 2.

 

18. – 24. 2.

Březen  

 

Školní ples

Třídní schůzky

Den zdraví

Matematický klokan

Dopravní výchova – 4. třídy

Dopravní výchova – 5. třídy

Kolovratský Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

8. 3.

19. 3.

 

21. – 22. 3.

25. – 26.3.

 

Duben Schůzka v MŠ před zápisem do ZŠ

Pedagogická rada

Velikonoční prázdniny

Zápis do 1. tříd

Přijímací zkoušky na SŠ

ŠvP Srní

Den Země

3. 4.

17. 4.

18. 4.

9. – 10. 4.

12. – 30. 4.

 

 

Květen Turnaj v dámě

Turnaj v miniházené – 4. třídy

Konzultace ve třech

Focení tříd

Testování 5. tříd Niques, 4. tříd TIMSS

 

 

13. – 31. 5.

 

 

Červen  

Dopravní výchova – 4. třídy

Dopravní výchova – 5. třídy

Kolovratský Den dětí

Výběrové řízení do školní družiny

Preventivní výjezd 5. tříd

Hra na školu ve spolupráci s MŠ

Turnaj ve vybíjené – 3. a 4. třídy

Pasování na čtenáře – 1. třídy

Pedagogická rada

Vyhlášení soutěže o nejlepší čtenářský deník a sběrové soutěže

Den páťáků

Rozloučení s páťáky

Konec 2. pololetí, vysvědčení

 

4. – 5. 6.

 

 

3. – 17. 6.

3. – 7. 6., 10. – 14. 6.

5. a 12. 6.

 

 

19. 6.

 

25. 6.

26. 6.

27. 6.

28. 6.

Další akce Sběr papíru

Soutěž o nejlepší čtenářský deník

Sběr víček

 

Plán Prevence na školní rok 2018/2019

 

Předběžná nabídka kroužků pro školní rok  2018/2019

 • Přípravka z českého jazyka
 • Přípravka z matematiky
 • Procvičování z českého jazyka 2- 5. třída
 • Angličtina pro začátečníky
 • Angličtina pro mírně pokročilé
 • Angličtina pro pokročilé: 3. – 5. třída
 • Německý jazyk
 • Dramatický kroužek
 • Výtvarný kroužek
 • Tvořeníčko
 • Sportovní gymnastika
 • Sportovní hry
 • Školní časopis

Kroužky externích subjektů:

 • Keramika Daniely Krausové
 • Věda nás baví
 • Náboženství