základní škola Praha – Kolovraty

Akce organizované školou

Plán akcí bude průběžně doplňován a aktualizován.

 

Měsíc Akce Organizace
Září Třídní schůzky 1. tříd

Focení prvňáčků

Společné bubnování 3. – 5. třídy

Třídní schůzky 2. – 5. tříd

 

3. 9.

11. 9.

9. a 12. 9.

10. 9.

 

Říjen Beseda s Policií ČR – 5. třídy

ProPrev – 5. třídy

Podzimní prázdniny

Ředitelské volno

 

 

29. – 30. 10.

31. 10.

Listopad Ředitelské volno

Beseda s Policií ČR – 4. třídy

Dopravní výchova – 4. třídy

Dopravní výchova – 5. třídy

Pedagogická rada

Beseda s Policií ČR – 3. třídy

Kolovratský vánoční jarmark

1.      11.

 

23. 10., 4. 11.

5. – 6. 11.

13. 11.

 

Prosinec Konzultace

Beseda s Policií ČR – 2. třídy

Vánoční prázdniny

3. 12.

12. 12.

23. 12. 19 – 3. 1. 20

Leden Beseda s Policií ČR – 1. třídy

Dopravní výchova – 4. třídy

Dopravní výchova – 5. třídy

Pedagogická rada

Ozdravný pobyt na horách

Konec 1. pololetí, vysvědčení

 

16. – 17. 1.

17. 1. a 20. – 21. 1.

22. 1.

26. – 31. 1

30. 1.

Únor Pololetní prázdniny

Jarní prázdniny

31. 1.

24. 2. – 1. 3.

Březen ŠvP Chaloupky – 2. BC

Třídní schůzky

Den zdraví

Matematický klokan

Školní ples

Dopravní výchova – 4. třídy

Dopravní výchova – 5. třídy

Kolovratský Velikonoční jarmark

9. – 13. 3.

17. 3.

 

 

27. 3.

26. – 27. 3.

27. a 30. – 31.3.

 

Duben Schůzka v MŠ před zápisem do ZŠ

Zápis do 1. tříd

Velikonoční prázdniny

Pedagogická rada

Přijímací zkoušky na SŠ

Den Země

1. 4.

7. – 8. 4.

9. 4.

22. 4.

12. – 28. 4.

 

Květen Turnaj v dámě

Konzultace ve třech

Focení tříd

Testování 5. tříd Niques, 4. tříd TIMSS

Školní akademie a jarmark

 

11. – 29. 5.

 

 

Červen

 

Dopravní výchova – 4. třídy

Dopravní výchova – 5. třídy

Kolovratský Den dětí

Výběrové řízení do školní družiny

Hra na školu ve spolupráci s MŠ

Pasování na čtenáře – 1. třídy

Pedagogická rada

Vyhlášení soutěže o nejlepší čtenářský deník

a sběrové soutěže

Den páťáků

Rozloučení s páťáky

Konec 2. pololetí, vysvědčení

5. a 8. 6.

9. – 10. 6.

 

8. – 22. 6.

3. a 10. 6.

 

24. 6.

 

25. 6.

26. 6.

29. 6.

30. 6.

Další akce Turnaj v miniházené – 4. třídy

Turnaj ve vybíjené – 3. a 4. třídy

Sběr papíru

Soutěž o nejlepší čtenářský deník

Sběr víček

 


Předběžná nabídka kroužků pro školní rok  2019/2020

  • Přípravka z českého jazyka
  • Přípravka z matematiky
  • Jóga pro děti
  • Angličtina

 

Kroužky externích subjektů:

  • Keramika Daniely Krausové
  • Věda nás baví
  • Kreativní mysl