základní škola Praha – Kolovraty

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku pondělí 2. září 2019
       1. pololetí pondělí 2. 9. 2019 – čtvrtek 30. 1.  2020
       2. pololetí pátek 31. 1. 2020 – úterý 30. 6. 2020

Prázdniny

Podzimní úterý 29. 10. 2019 a středa 30. 10. 2019
Vánoční pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020
Pololetní pátek 31. 1. 2020
Jarní pondělí 24. 2. 2020 – neděle 1. 3. 2020
Velikonoční čtvrtek 9. 4. 2020
Hlavní středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020

Ředitelské volno

Ředitelská volna čtvrtek 31. 10.2019 a pátek 1. 11. 2019

Státní svátky, ostatní svátky

Den české státnosti sobota 28. 9. 2019
Den vzniku samostatného českého státu pondělí 28. 10. 2019
Den boje za svobodu a demokracii neděle 17. 11. 2019
Den obnovy samostatného čes. státu středa 1. 1. 2020
Velký pátek
10. 4. 2020
Velikonoční pondělí 13. 4. 2020
Svátek práce pátek 1. 5. 2020
Den vítězství pátek  8. 5. 2020
Den slovanských věrozvěstů neděle 5. 7. 2020
Den upálení Mistra Jana Husa pondělí 6. 7. 2020

Pedagogické rady

1. 13. 11.
2. 22. 1.
3. 22. 4.
4. 24. 6.

Třídní schůzky a konzultační hodiny

1. pro rodiče žáků 1. tříd  3. 9.
1. pro rodiče žáků 2. – 5. ročníků  10. 9.
2. pro rodiče žáků 1. – 5. ročníků  3. 12.
3. pro rodiče žáků 1. – 5. ročníků  17. 3.
4. pro rodiče žáků 1. – 5. ročníků  11.-29. 5.
Konzultační hodiny třídních učitelek a učitelů individuálně

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd 7. a 8.4.2020