základní škola Praha – Kolovraty

Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku pondělí 4. září 2017
       1. pololetí pondělí 4. 9. 2017 – středa 31. 1.  2018
       2. pololetí čtvrtek 1. 2. 2018 – pátek 29. 6. 2018

Prázdniny

Podzimní čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017
Vánoční sobota 23. 12. 2017 až úterý 2. 1. 2018 (vyučování začne ve středu 3. 1. 2018)
Pololetní pátek 2. 2. 2018
Jarní pondělí 12. 2. – pátek 18. 2. 2018
Velikonoční čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018
Hlavní pondělí 2. 7. – pátek 31. 8. 2018

Ředitelské volno

Ředitelská volna pátek 29. 9. 2017
čtvrtek 1. 2. 2018
pondělí 30. 4. 2018
pondělí 7. 5. 2018

Státní svátky, ostatní svátky

Den české státnosti čtvrtek 28. 9. 2017
Den vzniku samostatného českého státu sobota 28. 10. 2017
Den boje za svobodu a demokracii pátek 17. 11. 2017
Den obnovy samostatného čes. státu pondělí 1. 1. 2018
Velikonoční pondělí 2. 4. 2018
Svátek práce úterý 1. 5. 2018
Den vítězství úterý 8. 5. 2018
Den slovanských věrozvěstů čtvrtek 5.7. 2018
Den upálení Mistra Jana Husa pátek 6.7. 2018

Pedagogické rady

1.  8. 11.2017
2.  17.1.2018
3.  4.4.2018
4.  20.6.2018

Třídní schůzky a konzultační hodiny

1. pro rodiče žáků 1. tříd 5. 9. 2017
1. pro rodiče žáků 2. – 5. ročníků 5. 9. 2017
2. pro rodiče žáků 1. – 5. ročníků 20. 3. 2018
3. pro rodiče žáků 1. – 5. ročníků 12. 12. 2017 konzultace
4. pro rodiče žáků 1. – 5. ročníků 14. -31.5. 2018 konzultace ve třech
Konzultační hodiny třídních učitelek a učitelů Dle individuálních termínů TU

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd  17. – 18. 4. 2018