základní škola Praha – Kolovraty

Naše jídelna nabízí příjemné prostředí, zdravé a chutné jídlo, milé kuchařky. Jídelna vaří obědy pro ZŠ a stravu pro děti MŠ.

Pokyny ke stravování

Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, ovoce (moučník, saláty nebo kompoty, zeleninové přílohy k hlavním jídlům).

Obědy pro děti se vydávají od 11,30 – 13,30 hod / Od 11,30 – 11,50 hod. do jídlonosičů.

  • Přihlášení ke stravování vyřizuje zákonný zástupce nově příchozího dítěte  elektronicky prostřednictvím přihlašovacího systému, který je umístěn na úvodní straně webu školy. Stávající strávníci jsou automaticky přihlášeni po celou dobu školní docházky.  Stravné je vždy hrazeno předem, nejpozději do 10. dne předcházejícího měsíce.
  • Přihlašování a odhlašování strávníků provádí strávník (zákonný zástupce) nejméně den předem nebo výjimečně do 7:00 hodin příslušného dne přímo vedoucí školní jídelny osobně v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 267 711 444, nebo na e-mail: skolnijidelna@zskolovraty.cz.
  • První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase od 11:30 – 11:50 hodin před výdejem obědů strávníkům. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a uvařené jídlo je zlikvidováno.

Způsoby platby:

Na účet školní jídelny č.ú.:   35 – 292 297 319/0800

– Variabilní symbol: unikátní vnitroškolní kód žáka

Text příkazu k úhradě: jméno dítěte, ŠJ

V hotovosti: u vedoucí školní jídelny. K poště 416, Praha -Kolovraty

Ceny:

Základní škola  – žáci 

6-10 let 520,00 Kč/měs.
11-14 let 540,00 Kč/měs.
Variabilní symbol unikátní vnitroškolní kód žáka

 

MŠ celodenní strava

 do 6 let   700,00 Kč/měs.
7 leté (předškoláci)   780,00 Kč/měs.

MŠ polodenní strava

do 6 let 540,00 Kč/měs.
7 leté (předškoláci) 620,00 Kč/měs.

Rozdělení celodenní stravy:
přesnídávka 9,- Kč
Oběd 18,- Kč (sedmileté děti 22,- Kč)
Svačina 8,- Kč

 

Zálohy se platí po dobu 10. měsíců.

Pokud zákonný zástupce žáka a další strávníci neuhradí předepsanou úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu a neučiní tak ani v náhradním nejbližším termínu, bude dočasně či natrvalo zablokováno vydávání stravného danému strávníkovi.

 

Pro naše strávníky chod naší školní jídelny zajišťují tyto pracovnice:

Vedoucí školní jídelny: Lenka Semerádová

Vedoucí kuchařka: Martina Bandasová

Kuchařky:

Jana Vosáhlová
Dáša Nebeská
Jaroslava Křivánková
Lenka Prchalová

 

Kontaktní údaje:

Školní jídelna, K Poště 416, Praha -Kolovraty
Telefon: 267 711 444
E-mail: skolnijidelna@zskolovraty.cz