základní škola Praha – Kolovraty

Naše jídelna nabízí příjemné prostředí, zdravé a chutné jídlo, milé kuchařky. Jídelna vaří obědy pro ZŠ a stravu pro děti MŠ.

Pokyny ke stravování

Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, ovoce (moučník, saláty nebo kompoty, zeleninové přílohy k hlavním jídlům).

Obědy pro děti se vydávají od 11,30 – 13,30 hod / Od 11,30 – 11,50 hod. pro cizí strávníky do jídlonosičů. Je možné se v tuto dobu stravovat v oddělené části naší školní jídelny.

  • Přihlášení ke stravování vyřizuje zákonný zástupce dítěte  a dospělý zaměstnanec elektronicky prostřednictvím přihlašovacího systému, který je umístěn na úvodní straně webu školy. Od vedoucí školní jídelny obdrží bližší informace o způsobu úhrady stravného a jeho výši. Stravné je vždy hrazeno předem, nejpozději do 5. dne v daném měsíci.
  • Přihlašování a odhlašování strávníků provádí strávník (zákonný zástupce) nejméně den předem nebo výjimečně do 7:00 hodin příslušného dne přímo vedoucí školní jídelny osobně v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 267 711 444, nebo na e-mail: skolnijidelna@email.cz.
  • První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase od 11:30 – 11:50 hodin před výdejem obědů strávníkům. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a uvařené jídlo je zlikvidováno.

Způsoby platby:

Na účet školní jídelny č.ú.:35 – 292 297 319/0800

– Variabilní symbol: unikátní vnitroškolní kód žáka, naleznete ho v žákovské knížce.

Text příkazu k úhradě: jméno dítěte

V hotovosti: u vedoucí školní jídelny. K poště 416, Praha -Kolovraty

Ceny:

Základní škola  – žáci 

6-10 let 520,00 Kč/měs.
11-14 let 540,00 Kč/měs.
Variabilní symbol rodné číslo dítěte

Vážení rodiče, v souvislosti s neustálým růstem cen potravin (máslo, mléčné výrobky, ovoce, zelenina) navyšujeme s platností od 1.12.2017 ceny stravování pro děti MŠ.

Rozdělení celodenní stravy:
přesnídávka 9,- Kč
Oběd 18,- Kč (sedmileté děti 22,- Kč)
Svačina 8,- Kč

MŠ celodenní strava

 do 6 let   700,00 Kč/měs.
7 leté (předškoláci)   780,00 Kč/měs.

MŠ polodenní strava

do 6 let 540,00 Kč/měs.
7 leté (předškoláci) 620,00 Kč/měs.

Zálohy se platí po dobu 10. měsíců.

Pokud zákonný zástupce žáka a další strávníci neuhradí předepsanou úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu a neučiní tak ani v náhradním nejbližším termínu, bude dočasně či natrvalo zablokováno vydávání stravného danému strávníkovi.

 

Pro naše strávníky chod naší školní jídelny zajišťují tyto pracovnice:

Vedoucí školní jídelny: Lenka Semerádová

Vedoucí kuchařka: Martina Bandasová

Kuchařky:

Jana Vosáhlová
Dáša Nebeská
Jaroslava Křivánková
Lenka Prchalová

 

Kontaktní údaje:

Školní jídelna, K Poště 416, Praha -Kolovraty
Telefon: 267 711 444
E-mail: skolnijidelna@email.cz