základní škola Praha – Kolovraty

Vážení rodiče,

Ve čtvrtek 5. prosince v kulturním sále U Boudů

od 14 : 15 do 15 : 00 hod.

připravuje školní družina divadelní představení

O strašně líném Honzovi

(divadlo Androméda). Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden

do ŠD K Poště.

Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky před kulturním sálem U Boudů.

Paní vychovatelky budou vybírat 50,- Kč

do středy 4. prosince .

 

 

Vážení rodiče,

            V listopadu 13. 11. a 14. 11.  připravuje školní družina výtvarné dílny.

Děti si budou moci vyrobit ozdobnou textilní placku. Vychovatelky budou

vybírat od dětí 65,- Kč do úterý 12. 11. 2019.

Děti budou rozděleny do dvou dnů podle jednotlivých oddělení a to:

 

Budova Albíny Hochové

Den/čas 12 : 30 – 13: 15  13 :15 – 14: 00 14 : 00 –  14 : 45
St 13. 11.           2. B           2. C           2. A

 

Budova K Poště

Den/čas 12 : 30 – 13 : 15 13 : 15 – 14 : 00 14 : 00 – 14 : 45
Čt 14. 11.           1. B           1. C           1. A

 

Krásné dny přejí,

vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 16. 5. bude ve školní družině „ Bubnování Susha.“ Jedná se o aktivitu, kdy každé dítě má svůj bubínek

a společně bubnují pod vedením lektora. Program je přizpůsoben věku dětí a obsahuje i výukové prvky.

Ti, kteří se budou chtít této aktivity zúčastnit, odevzdají své paní vychovatelce  50 Kč do úterý 14. 5.

 

Děti budou rozděleny do skupin a to:

 

čas 12 : 45 – 13 : 30 13 : 30 – 14 : 15 14 : 15 – 15 : 00 15 : 00 – 15 : 45
třída 1. A, 1. B, 1. C 2. A, 2. B, 2. C 3. A, 3. B, 3. C 4.A, 4.B, 4.C,4.D

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD

 

 

Vážení rodiče,

 Ve středu 6. března v kulturním sále U Boudů od 14 : 15  do 15 : 00 hod.

připravuje školní družina divadelní představení  – Perníkový dědek

(divadlo Androméda). Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden

do ŠD K Poště. Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky před kulturním sálem U Boudů.

Paní vychovatelky budou vybírat 50,- Kč  do úterý 5. března.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

V úterý 27. listopadu v kulturním sále U Boudů, od 14 : 15 do 15 : 15 hod.

připravuje školní družina divadelní představení Vánoční kabaret – (divadlo Androméda).

Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden do ŠD K Poště.

Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky před kulturním sálem U Boudů.

Paní vychovatelky budou vybírat 50,- Kč do pondělí 26. listopadu.

 

 

 

 

Vážení  rodiče, prázdniny klepou na dveře a my připravujeme pro děti „STUŽKOVANOU.“

Tato akce proběhne dne 26. 6. 2018 na hřišti Na Parkánu od 13 : 30 do 15 : 30.

Doporučujeme, aby děti měly vhodnou sportovní obuv.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Přejeme klidné a pohodové prázdniny,

Vychovatelky ŠD

Vážení rodičeve čtvrtek 17. 5. 2018 od 14 : 00 asi do 15 : 30 proběhne

v sále U Boudů pěvecká soutěž „ZLATÝ SLAVÍK DRUŽINY.“ Po skončení

soutěže si můžete děti vyzvednout před sálem.Ti, kteří nebudou vystupovat,

půjdou s námi fandit. Je možné, že soutěž skončí dříve v tom případě,

odvedeme všechny děti zpět do školní družiny. Děti, které se soutěže

nezúčastní z důvodu kroužku, budou v budově ŠD U POŠTY.

 

Vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

V dubnu 24. 4. a 25. 4. připravuje školní družina výtvarné dílny. Děti si budou moci vyzdobit malováním chňapku (dárek pro maminky). Ti, kteří budou mít zájem o tuto činnost, přinesou své p. vychovatelce 90,- Kč do pátku 20. 4. 2018.

Děti budou rozděleny do dvou dnů podle jednotlivých oddělení a to:

Budova Albiny Hochové

Den/čas 13 : 15 – 14 : 15 14 :15 – 15 : 15
Út 24.4.2018 2. A, 2. B 4. A, 4. B, 4. C

Budova K Poště

Den/čas 12 : 30 – 13 : 30 13 : 30 – 14 :30 14: 30 – 15 : 30
St 25.4.2018 1. A, 1.B 1.C, 3.A 3. B, 3. C

 

 

Vážení rodiče,
s platností od 1. dubna 2018 nebude možné uvolňovat děti ze ŠD na telefonickou výzvu ani v případech, kdy je vyzvedávání na telefonickou výzvu uvedeno v zápisním lístku.
Dále nebude možné, aby dítě vyzvedla ze ŠD osoba, kterou pověříte k vyzvednutí dítěte jednorázově přes telefon, sms nebo email. Dítě bude předáno pouze osobě, která je uvedena v zápisním lístku.
Tato opatření se vydávají z bezpečnostních důvodů.
Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče,

 

ve čtvrtek 1. 3. bude ve školní družině „ Bubnování Susha.“ Jedná se o aktivitu,kdy každé dítě má svůj bubínek a společně bubnují pod vedením lektora. Program je přizpůsoben věku dětí a obsahuje i výukové prvky. Ti, kteří se budou chtít této aktivity zúčastnit, odevzdají své paní vychovatelce  50 Kčdo úterý 27. 2.

Děti budou rozděleny do skupin a to:

 

čas 12:45 – 13:30 13:30 – 14:15 14:15 – 15:00 15:00 – 15:45
 

třída

 

1. A, 1. B, 1. C

 

2. A, 2. B, 2. C

 

3. B, 3. C, 3. D,

 

3. A

4. A, 4. B, 4. C

 

Vážení rodiče

Ve čtvrtek 16. listopadu v kulturním sále U Boudů,

od 14 : 15 do 15 : 00 hod připravuje školní družina 

divadelní představení – Chytrá kmotra liška.

Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden do ŠD K Poště.

Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky. 

Paní vychovatelky budou vybírat 50 Kč do středy 15. listopadu.

Vážení rodiče,

v úterý 3. 10. 2017 v kulturním domě „U Boudů“ připravujeme pro děti naučný, přírodovědný program o lišce Mie.  Děti, které se této akce zúčastní, přinesou paní vychovatelce 60,- Kč do pondělí 2. 10. 2017.

Ti, kteří s námi nepůjdou, budou odvedeny do ŠD U Pošty. Po skončení programu si můžete děti vyzvednout před sálem.

 

Vzhledem k velkému počtu dětí je program rozdělen do dvou skupin a to:

 

13:00 – 13:45 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 3.A
14:15 – 15:00 2.A, 2.C, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B,4.C

 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 15.6. od 14: 00 asi do 15: 30 proběhne v sále U Boudů pěvecká

soutěž „ZLATÝ SLAVÍK DRUŽINY.“ Po skončení soutěže si můžete děti vyzvednout

před sálem,ti, kteří nebudou vystupovat, půjdou s námi fandit. Je možné, že soutěž skončí dříve

v tom případě, odvedeme všechny děti zpět do školní družiny. Děti, které se soutěže

nezúčastní budou v budově ŠD U POŠTY.

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD.

 

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1. 6. bude ve školní družině „ Bubnování Susha.“ Jedná se o aktivitu,

kdy každé dítě má svůj bubínek a společně bubnují pod vedením lektora. Program je přizpůsoben

věku dětí a obsahuje i výukové prvky. Ti, kteří se budou chtít této aktivity zúčastnit, odevzdají své paní vychovatelce 50,- Kč do úterý 30. 5.

Děti budou rozděleny do skupin a to:

 

čas 12.30 – 13.15 13.15 – 14.00 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30
 

třída

 

1.A, 1.B, 1.C

 

2.A

2.C, 2.D, 3.B 2.B, 3.A, 3.C 4.A, 4.B

 

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

V květnu připravuje školní družina „KORÁLKOVÁNÍ“ které povede paní Kubiasová. Děti si budou

moci vyrobit z korálků náramek nebo náhrdelník. Ten, kdo bude mít zájem o tuto činnost, přinese

své paní vychovatelce 70 Kč do pátku 5. 5. 2017.

Děti budou rozděleny do tří dnů podle jednotlivých oddělení a to:

Úterý       9. 5. 12.30 – 13.45 13.45 – 15.45
2.C 2.B, 3.C
Středa    10. 5. 12.30 – 14.15 14.15 – 15.30
1.A, 1.B, 1.C 4.A, 4.B
Čtvrtek   11. 5. 12.30 – 13.45 13.45 – 15.45
2.A, 3.B 3.A, 2.D

 

těšíme se na hojnou účast dětí a pěkné výrobky

vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

V dubnu připravuje školní družina výtvarné dílny. Děti si budou moci vyzdobit zápisník s magnetem na zadní straně a tužku. Ten, kdo bude mít zájem o tuto činnost přinese své pí. vychovatelce 65 Kč do čtvrtka 30. 3. 2017Děti budou rozděleny do dvou dnů podle jednotlivých oddělení a to:

Čas 12.30 – 13.15 13.15 – 14.00 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30
Pondělí  3. 4. 2017 2.B, 2.D 2.A, 2.C 3.A, 3.B 3.C, 4.B
Čas                              12.30 – 14.00                    14.00 – 14.45
Středa   5. 4. 2017 1.A, 1.B, 1.C  4.A

 

S přáním krásných jarních dnů,

vychovatelky ŠD
Milí rodiče,

 

zdravíme vás v novém roce a přejeme vám, ať je pro vás tento rok

krásný a úspěšný.

Rádi bychom vás informovali, že ve čtvrtek 26. 1. v kulturním domě

„U Boudů“ od 14. 15hodin  do 15  hodin připravujeme pro děti

divadelní představení z cyklu – Etikapro děti – pohádku

„Evelínko, vzhůru na Kvokštejn.“

V tomto příběhu se děti dozví něco o nástrahách cestování a

ohleduplnosti k cestujícím.

Vstupné je 50,- Kč, které děti přinesou svým vychovatelkám

do úterý 24. 1.

 

Krásné dny přejí vychovatelky ŠD

 

Milí rodiče,

školní družina má pro děti na listopad připravené dvě akce:

1. Ve čtvrtek 3. listopadu v kulturním sále U Boudů, od 14.15 do 15.15 hod. divadelní představení:

O rohaté princezně“ – divadlo Androméda.

Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden do ŠD K Poště. Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky. Jen je třeba je upozornit, aby si s sebou vzaly tašku. Paní vychovatelky budou vybírat 30 Kč do 31. 10. 2016.

2. Dřevíčkovou dílnu – děti si budou moci pod vedením lektora vyzkoušet práci se dřevem a vyrobit si drobnou hračku. Ti, kteří budou mít zájem, přinesou své pí. vychovatelce 100 Kč do 31. 10. 2016.

Vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročnější práci, budou děti rozděleny podle tříd do čtyř dnů, a to:

Albíny Hochové

čas 12.30 – 13.30 13.30 – 14.30 14.30 – 15.30
Pondělí 7.11.2016 1.B 1.A 1.C

K Poště

čas 12.30 – 13.30 13.30 – 14.30 14.30 – 15.30
Úterý 8.11.2016 2.C 2.B 3.C
Středa 9.11.2016 3.A 4.A
Čtvrtek 10.11.2016 3.B 4.B

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD

 

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že v pátek 14. 10. 2016 bude probíhat druhé kolo

senátních voleb, bude v tento den opět, OMEZEN PROVOZ školní družiny

v budově školy K Poště 450/7. Děti, které navštěvují v této budově družinu,

budou od 13.30 hod. v budově školy Albíny Hochové.

Pokud máte možnost, vyzvedněte, prosíme, své děti co nejdříve.

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče,

v pondělí dne 10.10 a ve čtvrtek 13.10.proběhne ve školní družině přednáška o myslivosti. Dětem bude přednášet pan Moravec, který je dlouholetý myslivec.

S přáním krásných dnů, vychovatelky ŠD.

Rozpis:

Albíny Hochové 10.10. od 12.30 do 13.30 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.D

K Poště 13.10. od 13.30 do 14.30 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B

 

 

Vážení rodiče,

V pátek dne 7. 10. 2016 bude z důvodu zřízení volební místnosti MÚ Kolovraty

v horní budově školy K Poště 450/7, OMEZEN PROVOZ školní družiny.

Děti, které navštěvují družinu v této budově, budou od 13.30 v budově školy

Albíny Hochové.

Pokud máte možnost, vyzvedněte, prosíme, své děti co nejdříve.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

Vážení rodiče, v pondělí 27.6 pro prvňáky a druháky a ve středu 29.6. pro třeťáky a čtvrťáky připravuje školní družina SPORTOVNÍ DEN.“ Akce proběhne na dětském hřišti Na Parkánu, vždy od 14.00. Je třeba, aby děti měly vhodnou sportovní obuv a oblečení. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

S přáním krásných dnů vychovatelky ŠD.

 

 

Vážení rodiče, z provozních důvodů bude ranní družina v době od 20.6. do 24.6. pouze v budově K Poště. Odpolední družina se nemění.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče, školní družina připravuje pro děti zábavnou hru Fáborkovanou, která bude rozdělena do dvou dnů – 25.5. prvňáci a 26.5. druháci, třeťáci a čtvrťáci. Hra bude probíhat na dětském hřišti Na Parkánu vždy od 14.00. Je třeba, aby děti měly vhodné sportovní oblečení a obuv.  V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Krásné dny přejí vychovatelky ŠD.

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 28.4. od 14.00 asi do 15.30 hod. proběhne v sále U Boudů pěvecká soutěž „ZLATÝ SLAVÍK DRUŽINY“. Po skončení soutěže si můžete děti vyzvednout před sálem (připomenout dětem, aby si s sebou vzaly tašky). Ti, kteří nebudou vystupovat, půjdou s námi fandit. Je možné, že soutěž skončí dříve v tom případě, odvedeme všechny děti zpět do školní družiny. Děti, které se soutěže nezúčastní budou v budově  POŠTY.

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD.

 

 

Vážení rodiče,
v úterý 22.3. od 14,00 – 15,00 hod. pořádá školní družina
v sále U Boudů divadelní představení-
Evelínko, neutrácej tolik! (divadlo Pod čepicí).
Rodiče mohou své děti vyzvednout před sálem, po skončení představení.
(Je třeba upozornit děti, aby si vzaly s sebou tašku.)
Děti, které se představení nezúčastní, budou odvedeny do ŠD K Poště.
Děti přinesou 50Kč do pondělí 21.3.

S přáním krásných dnů, vychovatelky ŠD

 

 

 

Vážení rodiče,
školní družina chystá dne 25. 1. a 26. 1. výtvarné dílny, kde si děti budou moci pod vedením lektorky malováním vyzdobit tašku.
Je třeba, aby děti (v případě zájmu) přinesly své p. vychovatelce 75Kč do 13. 1. 2016.

 

Děkujeme, vychovatelky ŠD

Rozpis podle tříd:

Pondělí 25. 1.

12.30 – 13.30   2.B, 2.C

13.30 – 14.30   2.A, 4.A

14.30 – 15.30   3.B, 4.B

Úterý 26. 1.   

12.30 –  13.30   1.A, 1.B

13.30 – 14.30   1.C, 1.D

14.30 – 15.30   3.A, 4.C

 

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na vánoční jarmark, který se bude konat dne 8.12.2015 v sále U Boudů od 16. do 18.hodin.
Děti zde budou prezentovat svoje výrobky, které si můžete zakoupit.
Budeme rádi, když se přijdete podívat.
Výtěžek bude použit na vybavení jednotlivých oddělení školní družiny.
                                                                                                                             Těšíme se na vás :-D

 

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 12.11. od 14,15 – 15,15hod. pořádá školní družina
v sále U Boudů divadelní představení-
Písnička za dva šestáky (divadélko Kůzle).
Rodiče mohou své děti vyzvednout před sálem, po skončení představení.
(Je třeba upozornit děti, aby si vzaly s sebou tašku.)
Děti, které se představení nezúčastní, budou odvedeny do ŠD K Poště.
Děti přinesou 40 Kč do středy 11.11.

budova K Poště do kabinetu: 272 681 985, mobil: 605 742  201

budova Albíny Hochové: 222 365 479, mobil 704 435 372