základní škola Praha – Kolovraty

Vážení rodiče,

Ve čtvrtek 5. prosince v kulturním sále U Boudů

od 14 : 15 do 15 : 00 hod.

připravuje školní družina divadelní představení

O strašně líném Honzovi

(divadlo Androméda). Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden

do ŠD K Poště.

Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky před kulturním sálem U Boudů.

Paní vychovatelky budou vybírat 50,- Kč

do středy 4. prosince .

Vážení rodiče, v pondělí 2. 9. 2019 nebude v provozu ranní družina.

INFORMACE O ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

šk. rok 2019/20

Vážení rodiče,

žáci ŠD budou rozmístěni v budovách takto:

UČEBNA

BUDOVA ZŠ K POŠTĚ

p.VYCHOVATELKA

3. A 3. A, 3. B (část)

L. Velendorfová

3. B 1. A, 3. B (část)

L. Holubová

3. C 3. C, 3. B (část)

I. Urbanová

1. B 1. B

L. Kvašová

1. C 1. C

R. Stejskalová

 Budova K Poště – 4. A, 4. C, 5. D                                       R. Dubová

 

UČEBNA

BUDOVA ZŠ ALBÍNY HOCHOVÉ

p.VYCHOVATELKA

2. A 2. A, 4. B (část)

M. Doubravová

2. B 2. B, 4. B (část) + 5. B

D. Bárová

2. C 2. C, 4. B (část)

Ing. J. Stejskalová

 

 • V těchto budovách budou mít žáci také ranní a koncovou družinu.
 • Na dveřích budovy bude informace, kam zvonit na ranní a koncovou družinu.
 • Žáci budou spojováni do koncového oddělení v 16:00 hod.
 • Žáci, jejichž třída je rozdělená do více oddělení budou mít v notýsku ŠD informaci, do kterého oddělení budou chodit.
 • Je nutné, aby žáci docházející ze spodní budovy školy a vily měli v ŠD podepsané přezutí.
 • Doporučujeme, aby žáci měli podepsané všechny své věci.

 

 

 

 

Školní družina Základní školy Praha-Kolovraty je po dobu školních prázdnin mimo provoz.

 

Vážení rodiče,

výsledky přijímacího řízení do školní družiny pro školní rok 2019/2020 naleznete ZDE.

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že někteří z vás zapomněli na termín registrace do ŠD, museli jsme registrační systém ponechat otevřený ještě během pondělí 24.6. Z tohoto důvodu dojde k posunutí termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení do školní družiny. Výsledky budou zveřejněné 26.6.2019.

Děkujeme za pochopení.

 

Milí rodiče, blíží se konec školního roku a my máme pro děti připravené poslední dvě akce.

1. Ve čtvrtek 20. 6. od 14 : 00 do 15 : 30  „U Boudů“   ZLATÝ  SLAVÍK  ŠD.
Děti, které nebudou soutěžit  s námi půjdou fandit účinkujícím.
Po skončení si můžete děti vyzvednout před sálem.

2. Ve středu 26. 6. od 14 : 00 do 15 : 30 na hřišti Na Parkánu tradiční FÁBORKOVANÁ. V případě
nepříznivého počasí se akce ruší.

 

 

 

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Základní školy Praha Kolovraty pro školní rok 2019/20

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné elektronické přihlášky, která je na webu školy. Žáci mohou být přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD, což je 270 žáků, a to při splnění kritérií níže.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v elektronické přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není právní nárok.

Do ŠD Základní školy Praha- Kolovraty jsou přijímány děti podle těchto zásad a kritérií:

 • mladší žáci mají přednost před staršími

a to v tomto pořadí:

 1. Přednostně budou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku (10 bodů)
 2. Do výše kapacity mohou být přijímáni dojíždějící žáci 4. ročníků (4 body) a žáci 4. ročníků plně zaměstnaných rodičů (4 body)

Do školní družiny nemusí být přijat žák, který:

 • řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu,
 • závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Přihlášku nutno provést elektronicky na webových stránkách školy v době od 20.5.2019 do 20.6.2019

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 24. 6. 2019 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka, který obdržíte při potvrzení registrace v registračním systému (jméno žáka uvedeno NEBUDE). Kritéria jsou platná pro školní rok 2019/20.

 

V Praze dne 10. 5. 2019

 

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 16. 5. bude ve školní družině „ Bubnování Susha.“ Jedná se o aktivitu, kdy každé dítě má svůj bubínek

a společně bubnují pod vedením lektora. Program je přizpůsoben věku dětí a obsahuje i výukové prvky.

Ti, kteří se budou chtít této aktivity zúčastnit, odevzdají své paní vychovatelce  50 Kč do úterý 14. 5.

 

Děti budou rozděleny do skupin a to:

 

čas 12 : 45 – 13 : 30 13 : 30 – 14 : 15 14 : 15 – 15 : 00 15 : 00 – 15 : 45
třída 1. A, 1. B, 1. C 2. A, 2. B, 2. C 3. A, 3. B, 3. C 4.A, 4.B, 4.C,4.D

S přáním krásných dnů,

vychovatelky ŠD

 

Vážení rodiče,

Ve středu 6. března v kulturním sále U Boudů od 14 : 15  do 15 : 00 hod.

připravuje školní družina divadelní představení  – Perníkový dědek

(divadlo Androméda). Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden

do ŠD K Poště. Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky před kulturním sálem U Boudů.

Paní vychovatelky budou vybírat 50,- Kč do úterý 5. března.

 

 

 

Vážení rodiče,

V úterý 27. listopadu v kulturním sále U Boudů, od 14 : 15 do 15 : 15 hod.

připravuje školní družina divadelní představení Vánoční kabaret – (divadlo Androméda).

Ten, kdo se představení nezúčastní, bude odveden do ŠD K Poště.

Děti si můžete vyzvednout po skončení pohádky před kulturním sálem U Boudů.

Paní vychovatelky budou vybírat 50,- Kč do pondělí 26. listopadu.

 

 

Vážení rodiče,

V pátek dne 5. 10. 2018 bude z důvodu zřízení volební místnosti MÚ Kolovraty

v horní budově školy Albíny Hochové 880/26a, OMEZEN PROVOZ školní družiny.

Děti, které navštěvují družinu v této budově, budou od 13.30 hod. v budově školy K Poště.

Pokud máte možnost, vyzvedněte, své děti co nejdříve.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Vážení rodiče, upozorňujeme, že v pondělí 3. září 2018 nebude ranní družina.

 

 

INFORMACE O ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vážení rodiče,

žáci ŠD budou rozmístěni v budovách takto:

UČEBNA

BUDOVA ZŠ K POŠTĚ

p.VYCHOVATELKA

2. A 2. A, 4. A, 4. C (část)

L. Velendorfová

2. B 2. B, 4. C (část)

L. Holubová

2. C 2. C, 4. C (část) R. Stejskalová
3. A 3. A, 3. C (část) L. Kvašová
3. B 3. B, 3. C (část) I. Urbanová

UČEBNA

BUDOVA ZŠ ALBÍNY HOCHOVÉ

p.VYCHOVATELKA

1. A 1. A, 4. B (část) M. Doubravová
1. B 1. B, + část 4. B a 4. D D. Bárová
1. C 1. C, 4. D (část) Ing. J. Stejskalová
 • V těchto budovách budou mít žáci také ranní a koncovou družinu.
 • Na dveřích budovy bude informace, kam zvonit na ranní a koncovou družinu.
 • Žáci budou spojováni do koncového oddělení v 16:00 hod.
 • Žáci, jejichž třída je rozdělená do více oddělení budou mít v notýsku ŠD informaci, do kterého oddělení budou chodit.
 • Je nutné, aby žáci docházející ze spodní budovy školy a vily měli v ŠD podepsané přezutí.
 • Doporučujeme, aby žáci měli podepsané všechny své věci.

 

 

 

 

Žáci přijatí do ŠD pro š. r. 2018/19

 

kód žáka počet bodů stav kód žáka počet bodů stav
1. ŠD006/18 10 přijat/a 105. ŠD010/18 10 přijat/a
2. ŠD009/18 10 přijat/a 106. ŠD014/18 10 přijat/a
3. ŠD020/18 10 přijat/a 107. ŠD016/18 10 přijat/a
4. ŠD030/18 10 přijat/a 108. ŠD019/18 10 přijat/a
5. ŠD033/18 10 přijat/a 109. ŠD023/18 10 přijat/a
6. ŠD035/18 10 přijat/a 110. ŠD028/18 10 přijat/a
7. ŠD043/18 10 přijat/a 111. ŠD039/18 10 přijat/a
8. ŠD047/18 10 přijat/a 112. ŠD041/18 10 přijat/a
9. ŠD059/18 10 přijat/a 113. ŠD044/18 10 přijat/a
10. ŠD062/18 10 přijat/a 114. ŠD045/18 10 přijat/a
11. ŠD068/18 10 přijat/a 115. ŠD046/18 10 přijat/a
12. ŠD089/18 10 přijat/a 116. ŠD057/18 10 přijat/a
13. ŠD092/18 10 přijat/a 117. ŠD065/18 10 přijat/a
14. ŠD094/18 10 přijat/a 118. ŠD066/18 10 přijat/a
15. ŠD099/18 10 přijat/a 119. SKOL289/18 10 přijat/a
16. ŠD101/18 10 přijat/a 120. ŠD075/18 10 přijat/a
17. ŠD106/18 10 přijat/a 121. ŠD076/18 10 přijat/a
18. ŠD108/18 10 přijat/a 122. ŠD077/18 10 přijat/a
19. ŠD114/18 10 přijat/a 123. ŠD080/18 10 přijat/a
20. ŠD115/18 10 přijat/a 124. ŠD082/18 10 přijat/a
21. ŠD125/18 10 přijat/a 125. ŠD084/18 10 přijat/a
22. ŠD127/18 10 přijat/a 126. ŠD088/18 10 přijat/a
23. ŠD129/18 10 přijat/a 127. ŠD090/18 10 přijat/a
24. ŠD135/18 10 přijat/a 128. ŠD091/18 10 přijat/a
25. ŠD144/18 10 přijat/a 129. ŠD095/18 10 přijat/a
26. ŠD150/18 10 přijat/a 130. ŠD096/18 10 přijat/a
27. ŠD152/18 10 přijat/a 131. ŠD109/18 10 přijat/a
28. ŠD155/18 10 přijat/a 132. ŠD117/18 10 přijat/a
29. ŠD157/18 10 přijat/a 133. ŠD121/18 10 přijat/a
30. ŠD160/18 10 přijat/a 134. ŠD124/18 10 přijat/a
31. ŠD161/18 10 přijat/a 135. ŠD128/18 10 přijat/a
32. ŠD164/18 10 přijat/a 136. ŠD137/18 10 přijat/a
33. ŠD167/18 10 přijat/a 137. ŠD139/18 10 přijat/a
34. ŠD168/18 10 přijat/a 138. ŠD145/18 10 přijat/a
35. ŠD169/18 10 přijat/a 139. ŠD147/18 10 přijat/a
36. ŠD170/18 10 přijat/a 140. ŠD148/18 10 přijat/a
37. ŠD171/18 10 přijat/a 141. ŠD158/18 10 přijat/a
38. ŠD172/18 10 přijat/a 142. ŠD183/18 10 přijat/a
39. ŠD175/18 10 přijat/a 143. ŠD188/18 10 přijat/a
40. ŠD176/18 10 přijat/a 144. ŠD189/18 10 přijat/a
41. ŠD177/18 10 přijat/a 145. ŠD191/18 10 přijat/a
42. ŠD187/18 10 přijat/a 146. ŠD197/18 10 přijat/a
43. ŠD202/18 10 přijat/a 147. ŠD198/18 10 přijat/a
44. ŠD206/18 10 přijat/a 148. ŠD203/18 10 přijat/a
45. ŠD215/18 10 přijat/a 149. ŠD207/18 10 přijat/a
46. ŠD002/18 10 přijat/a 150. ŠD208/18 10 přijat/a
47. ŠD015/18 10 přijat/a 151. ŠD209/18 10 přijat/a
48. ŠD017/18 10 přijat/a 152. ŠD220/18 10 přijat/a
49. ŠD025/18 10 přijat/a 153. ŠD222/18 10 přijat/a
50. ŠD031/18 10 přijat/a 154. ŠD001/18 4 přijat/a
51. ŠD034/18 10 přijat/a 155. ŠD008/18 4 přijat/a
52. ŠD036/18 10 přijat/a 156. ŠD012/18 4 přijat/a
53. ŠD038/18 10 přijat/a 157. ŠD013/18 4 přijat/a
54. ŠD049/18 10 přijat/a 158. ŠD018/18 4 přijat/a
55. ŠD050/18 10 přijat/a 159. ŠD021/18 4 přijat/a
56. ŠD051/18 10 přijat/a 160. ŠD022/18 4 přijat/a
57. ŠD053/18 10 přijat/a 161. ŠD024/18 4 přijat/a
58. ŠD054/18 10 přijat/a 162. ŠD027/18 4 přijat/a
59. ŠD055/18 10 přijat/a 163. ŠD029/18 4 přijat/a
60. ŠD063/18 10 přijat/a 164. ŠD032/18 4 přijat/a
61. ŠD064/18 10 přijat/a 165. ŠD037/18 4 přijat/a
62. ŠD070/18 10 přijat/a 166. ŠD040/18 4 přijat/a
63. ŠD071/18 10 přijat/a 167. ŠD042/18 4 přijat/a
64. ŠD073/18 10 přijat/a 168. ŠD048/18 4 přijat/a
65. ŠD078/18 10 přijat/a 169. ŠD052/18 4 přijat/a
66. ŠD079/18 10 přijat/a 170. ŠD056/18 4 přijat/a
67. SKOL290/18 10 přijat/a 171. ŠD058/18 4 přijat/a
68. ŠD083/18 10 přijat/a 172. ŠD069/18 4 přijat/a
69. ŠD085/18 10 přijat/a 173. ŠD072/18 4 přijat/a
70. ŠD086/18 10 přijat/a 174. ŠD087/18 4 přijat/a
71. ŠD093/18 10 přijat/a 175. ŠD100/18 4 přijat/a
72. ŠD097/18 10 přijat/a 176. ŠD102/18 4 přijat/a
73. ŠD098/18 10 přijat/a 177. ŠD103/18 4 přijat/a
74. ŠD104/18 10 přijat/a 178. ŠD105/18 4 přijat/a
75. ŠD112/18 10 přijat/a 179. ŠD107/18 4 přijat/a
76. ŠD113/18 10 přijat/a 180. ŠD123/18 4 přijat/a
77. ŠD116/18 10 přijat/a 181. ŠD126/18 4 přijat/a
78. ŠD119/18 10 přijat/a 182. ŠD131/18 4 přijat/a
79. ŠD120/18 10 přijat/a 183. ŠD134/18 4 přijat/a
80. ŠD130/18 10 přijat/a 184. ŠD136/18 4 přijat/a
81. ŠD132/18 10 přijat/a 185. ŠD142/18 4 přijat/a
82. ŠD140/18 10 přijat/a 186. ŠD146/18 4 přijat/a
83. ŠD141/18 10 přijat/a 187. ŠD149/18 4 přijat/a
84. ŠD143/18 10 přijat/a 188. ŠD151/18 4 přijat/a
85. ŠD154/18 10 přijat/a 189. ŠD153/18 4 přijat/a
86. ŠD156/18 10 přijat/a 190. ŠD162/18 4 přijat/a
87. ŠD166/18 10 přijat/a 191. ŠD163/18 4 přijat/a
88. ŠD174/18 10 přijat/a 192. ŠD165/18 4 přijat/a
89. ŠD178/18 10 přijat/a 193. ŠD179/18 4 přijat/a
90. ŠD181/18 10 přijat/a 194. ŠD180/18 4 přijat/a
91. ŠD190/18 10 přijat/a 195. ŠD182/18 4 přijat/a
92. ŠD193/18 10 přijat/a 196. ŠD184/18 4 přijat/a
93. ŠD199/18 10 přijat/a 197. ŠD192/18 4 přijat/a
94. ŠD200/18 10 přijat/a 198. ŠD194/18 4 přijat/a
95. ŠD201/18 10 přijat/a 199. ŠD195/18 4 přijat/a
96. ŠD210/18 10 přijat/a 200. ŠD196/18 4 přijat/a
97. ŠD213/18 10 přijat/a 201. ŠD204/18 4 přijat/a
98. ŠD216/18 10 přijat/a 202. ŠD205/18 4 přijat/a
99. ŠD217/18 10 přijat/a 203. ŠD211/18 4 přijat/a
100. ŠD219/18 10 přijat/a 204. ŠD212/18 4 přijat/a
101. ŠD223/18 10 přijat/a 205. ŠD214/18 4 přijat/a
102. ŠD003/18 10 přijat/a 206. ŠD218/18 4 přijat/a
103. ŠD005/18 10 přijat/a 207. ŠD221/18 4 přijat/a
104. ŠD007/18 10 přijat/a 208. ŠD185/18 4 přijat/a

Dodatečně přijatí

209. ŠD291/18 10 přijat/a
210. ŠD292/18 10 přijat/a
211. ŠD293ú18 10 přijat/a
212. ŠD294/18 10 přijat/a
213. ŠD295/18 10 přijat/a
214. ŠD311/18 10 přijat/a
215. ŠD310/18 10 přijat/a
216. ŠD301/18 10 přijat/a
217. ŠD296/18 10 přijat/a
218. ŠD297/18 10 přijat/a
219. ŠD300/18 4 přijat/a
220. ŠD299/18 4 přijat/a
221. ŠD298/18 4 přijat/a

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA KOLOVRATY

 

Přihlášení do školní družiny pro školní rok 2018/2019

             – přihlášení elektronickou přihláškou na www.zskolovraty.cz

POZOR: systém bude uzavřen 20.6.2018

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Základní školy Praha Kolovraty pro školní rok 2018/19

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci od 1. do 3. ročníku na základě rodiči řádně a pravdivě vyplněné elektronické přihlášky, která je na webu školy. Žáci mohou být přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD, což je 270 žáků, a to při splnění kritérií níže.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v elektronické přihlášce a kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není právní nárok.

Do ŠD Základní školy Praha- Kolovraty jsou přijímány děti podle těchto zásad a kritérií:

 • mladší žáci mají přednost před staršími

a to v tomto pořadí:

 1. Přednostně budou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku (10 bodů)
 2. Do výše kapacity mohou být přijímáni dojíždějící žáci 4. ročníků (4 body) a žáci 4. ročníků plně zaměstnaných rodičů (4 body)

Do školní družiny nemusí být přijat žák, který:

 • řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu,
 • závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Přihlášku nutno provést elektronicky na webových stránkách školy

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni do 25. 6. 2017 na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude uvedený pouze číselný kód žáka, který obdržíte při potvrzení registrace v registračním systému (jméno žáka uvedeno NEBUDE).  Kritéria jsou platná pro školní rok 2018/19.

V Praze dne 11. 5. 2018

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Provozní doba školní družiny

6:30 – 7:30                                      příjem žáků do ranní družiny

konec vyučování – 17:00               odpolední družina

Výše měsíční platby

250 Kč/měsíc

Platba

 – Číslo účtu:  292297319/0800.

 – Variabilní symbol: unikátní vnitroškolní kód žáka.

 – Datum splatnosti: 10.den aktuálního měsíce (první platba tedy k 10.9.2018, poslední k 10.6.2019, možno uhradit jednorázově – 2.500,- Kč)

– Text příkazu k úhradě: jméno dítěte, ŠD.

 Odhlášení ze školní družiny

Písemnou formou vedoucí školní družiny – paní Lence Holubové

(kontakt: druzinakolovraty@seznam.cz).

Přeplatky při vyúčtování

V průběhu července provádí hospodářka školy vyúčtování. V případě přeplatku budou finanční prostředky vráceny na Váš účet.

Kontakty

 – Lenka Holubová – vedoucí školní družiny, email: druzinakolovraty@seznam.cz

 budova K Poště                                 – mob. 605 742 201

– budova Albíny Hochové                     – mob. 704 435 372

 

Budova Albiny Hochové

Den/čas 13 : 15 – 14 : 15 14 :15 – 15 : 15
Út 24.4.2018 2. A, 2. B 4. A, 4. B, 4. C

Budova K Poště

Den/čas 12 : 30 – 13 : 30 13 : 30 – 14 :30 14: 30 – 15 : 30
St 25.4.2018 1. A, 1.B 1.C, 3.A 3. B, 3. C