základní škola Praha – Kolovraty

24 Září

Volby do školské rady – listina kandidátů

Ve dnech 2. – 23. 9. 2013 proběhlo podávání návrhů kandidátů na členy školské rady. Přijímání návrhů bylo ukončeno 23.9.2013 v 15 hod.

Listinu kandidátů naleznete ZDE

 

Volby proběhnou tajným hlasováním, tedy vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky, zapečetěné razítkem školy. Zastoupení osoby při hlasování není přípustné, oprávněný volič hlasuje osobně. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

  • Termín voleb

Volby proběhnou dne 10. 10. 2013 ve staré budově školy na adrese Mírová 57/47, Praha – Kolovraty, 103 00. Volební místnost bude otevřena od 14:00 do 18:00 hodin.

  • Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdržíte v den voleb ve volební místnosti po ověření Vaší totožnosti, jako oprávněného voliče, proto si s sebou k volbám přineste občanský průkaz. Na hlasovacím lístku naleznete seznam kandidátů, z nichž si zvolíte maximálně dva a ty viditelně označíte. Hlasovací lístky s označeným vyšším počtem kandidátů než dva budou považovány za neplatné, stejně jako hlasovací lístky přetržené.

24 Září

Seminář TAKTIK

Vážení rodiče,

ZŠ Praha-Kolovraty se v tomto škole zapojí do mezinárodního semináře TAKTIK (nakladatelství Taktik), který patří již několik let mezi nejoblíbenější matematické semináře.

Seminář nabízí:

  • zajímavé a kreativní úkoly    
  • originální plnobarevný design formulářů
  • všechny úkoly doplněné atraktivními obrázky
  • řešení a postupy k úkolům v následující sérii
  • pěkné věcné ceny či diplomy

Do semináře se mohou zapojit žáci 2. až 5. tříd jako:

  • jednotlivci (registrační poplatek – 210,- Kč)
  • dvojice (registrační poplatek – 270,-Kč)
  • trojice (registrační poplatek – 360,- Kč)

Do semináře se žáci přihlašují prostřednictvím třídních učitelů do 7. 10. 2013. Přihlášku obdrží žáci u tř. uč.

Další informaci o semináři naleznete ZDE.

23 Září

Logická olympiáda (Dětská Mensa ČR)

Vážení rodiče,

využijte nabídky Dětské Mensy ČR a přihlaste své dítě do soutěže „Logická olympiáda“.

Mensa ČR dlouhodobě spolupracuje se školami při rozvoji intelektového nadání žáků a Logická olympiáda je dalším ze způsobů, jak nadání pomoci rozpoznat a vzbudit zájem o rozvoj individuálních vloh dětí a mládeže.

Logická olympiáda přináší zábavnou formou aktivity, na které ve školních osnovách mnohdy nezbývá místo. Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. Lze tedy říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum“. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Registrace do Logické olympiády 2013 je zahájena a bude ukončena 30. září 2013.

Podmínky registrace žáků a další informace k soutěži naleznete ZDE.

 

23 Září

Zahájení činnosti kroužků

Přípravka z Čj   od 23.9. (pondělí 14: 00)   Cena: 500,-Kč

Přípravka z M   od 24.9. (úterý 14:00)    Cena: 500,-Kč

Zumba   od 30.9. (pondělí 13:14 – 14:00, Malá tělocvična)   Cena: 650,- Kč

Angličtina pro začátečníky (1.-2.třída)   od 30.9. (pondělí 14:30 – 15:15)   Cena: 1000,- Kč (třída 3.B.)

Angličtina pro mírně pokročilé   od 1.10. (úterý 14:30 – 15:15)   Cena: 1200,- Kč (učebna 4.B.)

Francouzština   od: 4.10. (čtvrtek 14:30 – 15:15)  Cena: 1200,- Kč (učebna 3.B.)

Výtvarný kroužek   od 2.10. (středa 14:00 – 15:00)   Cena: bude upřesněna dle počtu zájemců (cca 1000,- Kč)

Divadelní kroužek Kašpárek   od 1.10. (úterý 14:00 – 15.00)  Cena: 1080,- Kč /18x (učebna 3.B)

Rockový kroužek   od 3.10. (čtvrtek 14.30 -16:00)   Cena: od 1000,-Kč do 1600,- Kč (bude upřesněno dle počtu zájemců)

Věda nás baví   od 1.10. (úterý 14:00 – 15.00 a středa 14:00 – 15:00), cena dle podmínek organizátora (více informací a přihlášku naleznete ZDE)

Kroužek Dámy od 3.10. (čtvrtek 14:00 – 15:00) ZDARMA přihlášky posílat na: latelpo@centrum.cz

——–

Dětský pěvecký sbor Coro Piccolo Praha , pravidelné zkoušky – středa 15.15-17.45

 

 

16 Září

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se konci funkčního období současných členů školské rady z řad oprávněných osob (dle § 167 bodu 6 a 8 školského zákona, který stanoví, že „funkční období člena školské rady zvoleného v řádných volbách je tříleté a funkční období člena školské rady zvoleného v doplňkových volbách končí shodně s s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách“) , proběhnou dne 10.10.2013 řádné volby do školské rady ZŠ Praha-Kolovraty. Návrhy kandidátů je možné podávat v kanceláři školy do 23.9.2013 do 15. hod.

Všechny informace k způsobu a průběhu voleb a k podávání návrhů na kandidáty naleznete zde.

Formulář návrhu na kandidáta naleznete zde.

3 Září

Úspěšný školní rok 2013/14

Všem našim žákům přejeme úspěšný školní rok 2013/14 a těšíme se na další spolupráci s rodiči i veřejností.

 

19 Srpen

Informace k zahájení školního roku 2013/14

 

Zahájení školního roku: 2. 9. 2013 v 8.00 hod.

Výuka 1. den: 8.00 – 8.45 hod. (rodiče žáků 1. tříd mohou být přítomni ve třídě)

Výuka ostatní dny v 1. týdnu: 1. ročníky do 9.40 hod, ostatní třídy dle rozvrhu hodin – maximálně však 5 vyučovacích hodin (rozvrhy a rozmístění tříd budou zveřejněny na webu školy od 26. 8.2013 ve složce Školní rok)

Školní družina

ŠD je pro přijaté žáky v provozu od 1. školního dne v návaznosti na konec vyučování.

Školní jídelna

Stravování žáků je zajištěno od 2. 9. 2013.

Přihlášky ke školnímu stravování je možné podávat v týdnu od 26. 9. do 30. 9.2013 vždy od 8.00 hod. do 14.00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny (tel. 267 711 444).

Upozorňujeme, že všichni žáci přihlášení ke školnímu stravování mají automaticky přihlášen oběd na 2. 9. 2013. Pokud na tento den pro žáka rodiče oběd nepožadují, je potřeba jej telefonicky odhlásit u vedoucí školní jídelny.

 

Vážení rodiče,

pokud vaše dítě nebylo přijato do ŠD, můžete využít služby rodinného centra MACEK. Rodinné centrum Kolovraty – MACEK, nabízí pro školní rok 2013/14  Dětský klub Poškoláček. Poškoláček je určen pro děti ve věku od 7 do 10 let a bude probíhat každý pracovní den od 12.30 do 16.30 hodin, pokračování do 17.30 či jiné časy jsou možné po individuální dohodě. Poškoláček bude probíhat v klubovně MACKA (vedle KD „U Boudů“), za příznivého počasí pak na dětském hřišti v ulici Mladotova.

Odkaz na webové stránky rodinného centra Macek naleznete zde.

17 Červenec

Úřední hodiny v období letních prázdnin

V období červenec – srpen budou úřední hodiny ZŠ Praha-Kolovraty:

každou středu od 9,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Konzultace mimo úřední dobu je možné dohodnout telefonicky popř. e-mailem.

27 Červen

Loučení se žáky 5. tříd

27.6.2013 jsme se za přítomnosti pana starosty Ing. Michala Habarta rozločili s letošními žáky pátých tříd.

Žáci obdrželi v upomínku ročenku třídy a za MČ Praha-Kolovraty knihu. Kuchařky školní jídelny připravily našim „absolventům“ malé pohoštění.

Všem přejeme  v nové škole hodně úspěchů!

Tabla 5. tříd si můžete prohlédnout v Infocentru.

 

26 Červen

Úřední hodiny v období letních prázdnin

V období červenec – srpen budou úřední hodiny ZŠ Praha-Kolovraty:

každou středu od 9,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Konzultace mimo úřední dobu je možné dohodnout telefonicky popř. e-mailem.