základní škola Praha – Kolovraty

23 Duben

Kolovratský velikonoční jarmark

V sobotu 12.dubna 2014 jsme zhlédly na Kolovratském jarmarku loutkové představení “ Šípková Růženka „. Tuto pohádku připravili žáci naší základní školy, pod vedením paní učitelky Ivany Bouškové. Děti hrály s nadšením, chutí a radostí. Bylo vidět, že divadlo je baví. Je to zásluha paní učitelky, která děti pěkně vedla a připravila vtipný a hezký scénář. Pohádka pobavila určitě i návštěvníky jarmarku, kteří se zájmem sledovali malé herce. Nám oběma se představení libilo a oceňujeme statečnost a šikovnost dětí, které hrály jak zkušení herci.

 

 

Lenka Holubová a Dagmar Bárová, vychovatelky ŠD

Fotografie z představení naleznete ZDE.

15 Duben

20. ročník Aprílového běhu

Vybraní žáci reprezentovali ZŠ Praha Kolovraty na 20. ročníku APRÍLOVÉHO BĚHU, který se konal 1.4.2014 v parku na Židovských pecích. Celkem se na čtyřech tratích v osmi kategoriích představilo 500 závodníků z 18-ti škol. Naše škola se tohoto běhu zúčastnila prvním rokem a ostudu žáci určitě neudělali.

 

Získali jsme 1x první místo – Kateřina Šáchová 3. třída, 1x čtvrté místo – Karolína Nováčková 5. třída a 1x páté místo – Laura de Heij.

Děti také přispěly na konto pro postižené děti.

Blahopřejeme všem.

2 Duben

Klima školy

Vážení rodiče,

v rámci autoevaluace školy probíhá v tomto školním roce sociometrické šetření na téma klima školy a klima třídy.

V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku, který je připraven na portálu www.proskoly.cz v sekci Nabídka testů.
Test je anonymní a při jeho vyhodnocení bude využit pouze údaj o třídě, do které Váš syn/dcera patří. Se jménem žáka či rodiče se v databázi výsledků nijak nepracuje a konkrétní odpovědi rodičů nelze zjistit.
 

 

Výsledky šetření pro nás budou cennou zpětnou vazbou, kterou dále využijeme při dalším zkvalitňování činnosti školy.

Přístupové údaje pro vyplnění dotazníku obdržíte od třídních učitelů.

Test bude otevřen v termínu od 2.4.2014 do 12.4.2014.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Přihlásit se k vyplnění dotazníku můžete ZDE.

21 Březen

Turnaj v dámě – finále v Pardubicích

18. 3. se v Pardubicích konal finálový turnaj projektu Dáma do škol „Think Big Cup“. Turnaje se zúčastnili čtyři ve školním kole nejlépe umístění žáci, aby změřili své síly s hráči z nejrůznějších koutů Čech i Moravy.

Lukáš Bartoš z 4. B  se umístil na krásném 4. místě, Filip Slanina z 4.A  na 5. místě, Jakub Heřmánek z 4.A na 7. místě a Adam Hofman z 5.A obsadil 15. místo z 2O soutěžících v této kategorii.

 

 

Medaile nám tedy unikla o pár bodů, ale zato jsme alespoň získali zkušenosti do dalších klání. A jako bonus jsme ještě našli čas na prohlídku starého města, navštívili i krásný pardubický zámek a samozřejmě nakoupili pravý pardubický perník.

Fotografie z turnaje naleznete ZDE.

20 Březen

Máme zlato !!!

Máme zlato !!!

V letošním roce jsme přihlásili do soutěže ve vybíjené kromě chlapců i družstvo dívek. Ukázalo se, že to byla dobrá volba.

Děvčata výborně reprezentovala nejen na hřišti ale i svým chováním. Nenašla se žádná škola, která by je porazila. Zaslouženě zvítězily a získaly zlatou medaili.
 

 

Srdečně blahopřejeme.

Chlapci obsadili 5. místo.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Fotografie ze soutěže naleznete ZDE.

20 Březen

Lyžařský pobyt – Vítkovice 9.3.- 14.3. 2014

V neděli večer jsme odjížděli na lyžování do Vítkovic v Krkonoších trochu s obavami, že nebude kde lyžovat, protože sníh se za jarního počasí držel na sjezdovkách jen silou vůle. Naše obavy se naštěstí nepotvrdily, sníh vydržel až do konce našeho pobytu a ještě nám k tomu každý den svítilo sluníčko.
 

 

Ubytovali jsme se na chatě Eliška u sjezdovky a v pondělí ráno jsme děti rozřadili do 3 družstev podle schopností a dovedností. Děti trpělivě poslouchaly rady instruktorů, a protože byly moc šikovné, dostali jsme se i k výuce carvingu a jízdě na snowboardu, který si někteří přibalili. 

Protože časem rostl počet lyžařů a také škol, svah se občas proměnil v dálnici D1 v pátek odpoledne, což bylo „dost hustý“… 🙂

Ve středu, tedy třetí a v příručkách uváděný kritický den, vzali někteří za vděk odpočinkem v horizontální poloze při poledním klidu a odpoledne jsme se vydali na výlet do Vítkovic a blízkého okolí. 

Na předposlední den byl naplánovaný obří slalom, který se všem dětem podařilo projet a některým dokonce ve skvělém čase. Nesměla chybět také klasická koulovačka proti jiným družstvům, jízda pozadu na mírném svahu, ve dvojicích, živý slalom a různé další hry na sněhu…

Pátek proběhl ve znamení balení, ale dopoledne jsme si byli ještě všichni zalyžovat. 

A pak po obědě hurá domů…

Za celý pobyt se nikomu při lyžování nic vážného nestalo.

Tak si sdělujte dojmy a doufám, že příští rok se opět uvidíme v krásném prostředí hor.

 

Mgr. Martina Ritterová

Fotodokumentaci z pobytu naleznete ZDE.

12 Březen

Letní zájezd pro rodiče s dětmi – Itálie

Již druhým rokem naše škola pořádá letní zájezd pro rodiče s dětmi do slunné Itálie.

Pod vedením paní učitelky Šlajerové, Krausové a paní zdravotnice Vosáhlové prožijeme letos opět týden plný koupání, pohody, legrace, tvoření, cvičení…Budeme vyrábět vlastní buben, malovat své opálené tělo, společně stavět z písku, vyrábět šperky /korálkování/, malovat kamínky, ráno cvičit na pláži 5 tibeťanů. Všichni – rodiče i děti, si společně vyzkouší 1. pomoc pod odborným vedením. Také nechybí možnost výletů / San Marino, loď s rybími specialitami a tancem, Benátky…

Fotografie z loňského pobytu naleznete ve fotogalerii ZDE.

 

 
 

Podrobné informace naleznete ZDE.

Přihlášku naleznete ZDE. (odevzdat včetně zálohy do konce dubna)
 

„Slunce, moře, sport a spousta zábavy – to je to, co Cesenatico je. Leží přímo v srdci riviéry Romagna, Casenatico již 7x získalo ocenění za kvalitu vody a vybavení, je ideálním místem pro strávení dovolené pro celou rodinu. Uspokojí i nejnáročnější a nejvšestrnnější sportovce – vodní sporty, atletika, aqapark, cyklistické stezky, bruslařská dráha, golf, ale i rodiny s malými dětmi a seniory – pozvolný přístup do moře, dětské hřiště, vlastní pláž...“

 

6 Březen

Výběrové řízení na kronikáře/kronikářku městské části

Úřad městské části Praha-Kolovraty vypisuje výběrové řízení na kronikáře/kronikářku městské části, spojenou s finanční odměnou (dohoda o pracovní činnosti).
Úkolem kronikáře/kronikářky městské části bude psát kroniku městské části (od roku 2014) v rozsahu cca 3-5 stran měsíčně.
 

 
 

Součástí práce kronikáře bude rovněž získávání podkladů pro kroniku formou:

 • spolupráce s organizacemi v obci, s mateřskou a základní školou,
 • spolupráce s organizátory společenských, kulturních a sportovních akcí,
 • spolupráce s médii, podnikateli a občany,
 • sledování a zaznamenávání mimořádných přírodních jevů v místě,
 • archivace plakátů a letáků z akcí.

 
Požadavky:

 • osobní zaujetí pro tento druh činnosti,
 • osobní vztah k místu a jeho historii,
 • dobré stylistické schopnosti,
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • komunikativní povaha,
 • dobrá znalost informačních technologií vítána.

K přihlášce je nutné přiložit:

stručný životopis s důrazem na publicistickou/literární činnost (i amatérskou), jednu stranu zkušebního kronikářského textu o jakékoliv události v městské části, které byl zájemce osobně přítomen.

Předpokládaný nástup: 1.4.2014

Bližší informace podá Ing. Petr Souček, Ph.D. (zástupce starosty),soucek@kolovraty.cz

 

sipkaPřihlášky (společně se životopisem a autorským textem) doručte do podatelny úřadu v zalepené obálce (označené jako „Kronikář – neotvírat“) nejpozději do 31. března 2014.

 

Další informace naleznete ZDE.

4 Březen

„Praha plná počítačů aneb Pokus o vytvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků“

Dovolujeme si vás informovat o připravované ekovýchovné akci, která proběhne na území hl. m. Prahy v dubnu 2014, a to ve spolupráci hl. m. Prahy, kolektivního systému Asekol a agentury Dobrý den. Tato akce s názvem „Praha plná počítačů aneb Pokus o vytvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků na území Prahy“ bude na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy (pro MČ Praha 22, Praha – Benice, Praha – Kolovraty, Praha – Královice, Praha – Nedvězí sběrný dvůr ul. Bečovská 939, Praha – Uhříněves, tel. 731 122 905) zahájena dne 1. 4. 2014 v 9:00 hodin a ukončena dne 3. 4. 2014 v 15:00 hodin.
 

 

V uvedeném termínu bude všem občanům a právnickým subjektům umožněno na sběrných dvorech odložit své staré počítače a notebooky bezplatně a v jakémkoliv množství. Celá akce proběhne za plného provozu všech sběrných dvorů a jejich provoz nebude touto akcí přerušen ani omezen. Sběrné dvory je tedy možné i v průběhu akce ze strany občanů standardně využívat k odložení všech druhů odebíraných odpadů, včetně ostatních typů vysloužilých elektrozařízení. Po ukončení sběru vysloužilých počítačů a notebooků budou výsledky soutěže kolektivním systémem Asekol zpracovány a následně zveřejněny na www.asekol.cz a http://envis.praha-mesto.cz. Nejúspěšnější městské části budou kolektivním systémem Asekol předány i věcné ceny. Výsledek soutěže pak bude zapsán agenturou Dobrý den do České knihy rekordů.

20 Únor

Turnaj v miniházené

V pátek 14.2. se uskutečnil v ZŠ U obory v Uhříněvsi turnaj v mniniházené. V kategorii 1.- 3. tříd se výběr žáků ze 3.A naší školy umístil na fantastickém druhém místě. V kategorii 4.- 5. tříd, kde soutěžily zejména páté třídy, skončili  žáci 4. A na čestném pátém místě.

Fotodokumentaci z turnaje naleznete ZDE.
 

 

Všem, kteří se zúčastnili a skvěle reprezentovali naši školu děkujeme a blahopřejeme.

Mgr. Michaela Kotzyová