základní škola Praha – Kolovraty

10 Listopad

Beseda se spisovatelkou

V pátek 8. 11. proběhla ve třetích třídách beseda se spisovatelkou paní Kateřinou Blažkovou.

 

Některé děti už znaly její první knížku „ Nalin algabram“. Beseda se však týkala hlavně volně navazujícího druhého dílu „ Prázdniny s Nalou“. Obě knihy zavádějí děti do říše fantazie a u mladých čtenářů se setkaly s velmi dobrým přijetím. V povídání paní Blažková prozradila něco o sobě, něco o tom, jak knížky vznikaly, něco o svých dětech, které ji inspirovaly k jejich napsání a také to, že se v této době připravuje k vydání třetí díl. Na závěr zodpověděla nejrůznější dotazy a podepsala dětem knihy, které si mohly zakoupit.

Fotografie z besedy naleznete ZDE.

Simona Beránková

6 Listopad

Turnaj v dámě

Dne 6. 11. 2013 jsme ve spolupráci s  Českou federací dámy uspořádali školní turnaj v dámě. Tento turnaj je součástí série turnajů, které se odehrají v šesti městech České republiky.

 

 Nejlépe umístěné děti budou moci hrát finále v Pardubicích. Turnaje jsou financovány společností O2. První tři umístěné děti postoupí na finále, které se bude konat začátkem roku 2014 v Pardubicích. Cesta pro finalisty i doprovod budou opět financovány prostřednictvím projektu O2 Think Big. Školního kola turnaje se zúčastnilo celkem 50 žáků naší školy.

Vítězové školního kola:

1. místo: Filip Slanina (4. A)

2. místo: Jakub Heřmánek (4. A)

3. místo: Lukáš Bartoš (4. B)

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů ve finále.

Fotografie z akce naleznete ZDE.

5 Listopad

Kapacita školní družiny pro příští školní rok

Vážení rodiče,

s radostí Vám oznamuji, že Magistrát hlavního města Prahy schválil naši žádost o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny na 210 žáků, a to od 1. 9. 2014.

 

 

V příštím školním roce bude tedy naše škola otevírat o dvě oddělení více a uspokojíme více žadatelů.

Děkuji tímto zřizovateli školy za spolupráci a Vám rodičům za trpělivost a vstřícnost.

Mgr. Vladimíra Neklapilová

5 Listopad

Sběr papíru – kontejner od 11.11.2013

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v týdnu od 11.11.2013 bude přistaven kontejner.

 

 

Zároveň Vám děkujeme za úžasnou pomoc, kterou sběrem papíru škole poskytujete. Ve sběrové soutěži Pražských služeb a.s. jsme již nyní, na počátku soutěže, na skvělém místě.

Pořadí školy můžete průběžně sledovat ZDE.

31 Říjen

Dětský fotbalový pohár 2014

Pražský fotbalový svaz (PFS) pořádá každoročně Dětský fotbalový pohár, kterého se mohou zúčastnit žáci z prvních a druhých tříd základních škol v Praze. Ve spolupráci s fotbalovým klubem Sokol Kolovraty nabízíme možnost zapojit se do turnaje také našim žákům.

 

Tomáš Reitmeier – držitel trenérské licence C UEFA Graasroots, který v místním fotbalovém družstvu Sokol Kolovraty trénuje mladší přípravku, dne 13.11. od 13. hodin předvede na hřišti Na Parkáně zájemcům ukázkový  „trénink“. Vyzvednutí družinových žáků a jejich odvod zpět do družiny je zajištěn.

Zájemci z 1. a 2. tříd se nahlásí u třídní učitelky.

Leták k akci naleznete ZDE.
Informace o Dětském fotbalovém poháru naleznete ZDE.

29 Říjen

POHÁR VĚDY – KVARK 2014

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abychom Vám tlumočili pozvánku k účasti ve 3. ročníku mezinárodní soutěže POHÁR VĚDY – KVARK 2014, která letos bude s rozšířenou s mezinárodní účastí.  Soutěž bude probíhat ve 4 soutěžních kolech a to od ledna do dubna 2014. Na řešení každého kola je jeden kalendářní měsíc, což je velký dostatek času – záleží pouze na vás, kolik času danému kolu věnujete.

 

 

Mezinárodní finále se uskuteční 13. – 15. června 2014 v Nymburce. Poháru vědy se mohou zúčastnit nejen debrujárské kluby, ale i žáci všech mateřských, základních a středních škol, dále rodinné týmy a kamarádi.Tato soutěž se od mnohých fyzikálních a technických soutěží vyznačuje tím, že je určena zejména širokým zájemcům o fyzikální hraní a experimentování, nikoli pouze extrémně fyzikálně nadaným jedincům, kteří hravě řeší složité fyzikální příklady. Do letošního ročníku se plánují zapojit: Kanada, Rakousko, Velká Británie, Francie, Slovensko, Slovinsko, Německo a Turecko.

Cílem Poháru vědy – Kvark 2014 je přenést téměř veškerou experimentální činnost na žáky, nikoli na učitele, tzn. že zpracování a řešení soutěžního je pouze na žácích! Záštitu nad Pohárem vědy – Kvark 2014 převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a AMD ČR jej připravuje v úzké spolupráci s Katedrou didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Veškeré podrobnosti o soutěži včetně možnosti registrace naleznete na:  www.poharvedy.cz

Připomínáme, že soutěžit mohou pouze týmy, které se řádně zaregistrují do 31. 12. 2013. Proto neváhejte, nahlédněte na www.poharvedy.cz  a svůj tým přihlaste! V případě nejasností se poraďte s paní učitelkou, panem učitelem.

Přejeme Vám hodně úspěchů!

 

29 Říjen

Říčany – „O trestu na nose“

Vypráví se, že v dávných dobách, kdy vládl vyšehradskému knížectví Nezamysl, docházelo k jeho častým sporům s Rozhoněm, knížetem kouřimským. Když Rozhoň dosadil na jedno sporné území Dvůr říčanský a podnikal dál výpady do knížectví vyšehradského, stala se válka nevyhnutelnou. Nezamysl svolal věrné vladyky a vydal se zjednat spravedlnost. V lítém boji na poli řečeném Strhov padla stovka vyšehradských , ale kouřimských ještě třikrát více a na padesát jich padlo do zajetí. Mezi nimi také Rozhoň. Než ho Nezamysl i se zajatci propustil, kázal mu pro výstrahu nechat srpem uříznout nos! Duch znetvořeného Rozhoně se údajně zjevuje na hradě v Říčanech.

 

 

Ve středu 23.10. se rozhodly naše dvě třídy 4.A. a 4.B.vyrazit do terénu a zjistit, co je na této báji pravda. Jako první vyrazila 4.B. s panem učitelem Bartošem a paní učitelkou Šlajerovou. O něco později se vydala na cestu 4.A. s paní učitelkou Kotzyovou. 4.B. vymýšlela úkoly a schovávala vždy kousek mapky s vyznačenou trasou pro 4.A., která podle ní šla a plnila zadané úkoly. Obě třídy se sešly v Říčanech na troskách onoho hradu. Na místě se žáci dozvěděli např., že říčanský hrad patří mezi nejvýznamnější stavby české hradní architektury posledních Přemyslovců. Byl postaven Ondřejem ze Všechrom, zakladatelem rodu pánů z Říčan, patrně v letech 1260-1270. Ani cestou zpátky žáci nezaháleli –  opakovaly si přírodopis určováním stromů.

Beznosého šlechtice jsme sice neviděli, ale kdo ví , musíme zřejmě navštívit hrad někdy v noci!

Fotodokumentaci z naučné vycházky naleznete ZDE.

Napsala: M. Kotzyová (tř.uč. 4.A)

14 Říjen

Hledáme instruktora lyžování

Vážení rodiče,

jako každý rok, také v tomto školním roce plánujeme zimní lyžařský výjezd. Výjezd je plánován do Vítkovic 2. týden v březnu 2014.

V současné chvíli hledáme instruktora lyžování s platným certifikátem.

Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky výjezdu paní učitelky Jany Šlajerové na tel. 267 711 794 nebo na janasla@seznam.cz.

11 Říjen

Úspěšní řešitelé Logické olympiády

Vážení rodiče, milé děti,

s radostí Vás informujeme o úspěchu našich žáků v nominačním kole Logické olympiády.

V kategorie A (první stupeň ZŠ) se do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v našem kraji 970.

 

Do krajského semifinále postupují tito žáci naší školy:

1. Syrovátková Iva (3. A) – pořadí v kraji 9. – 11., celkové pořadí 39.- 45.

2. Doubravová Anežka (4.A) – pořadí v kraji 41. – 43., celkové pořadí 175.-192.

3. Bartoš Lukáš (4.B) – pořadí v kraji 49. – 55., celkové pořadí 240. – 259.

 

Blahopřejeme  nejen všem úspěšným řešitelům, ale všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Na naše semifinalisty jsme hrdí a přejeme jim v dalším kole hodně úspěchů.

 

Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy

11 Říjen

Úspěšní řešitelé Logické olympiády

Vážení rodiče, milé děti,

s radostí Vás informujeme o úspěchu našich žáků v nominačním kole Logické olympiády.

V kategorie A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v našem kraji 970.

Do krajského semifinále postupují tito žáci naší školy:

 

Pořadí (škola)

Pořadí (kraj)

Celkové pořadí

Příjmení, jméno

Třída

1.

9.-11.

39.-45.

Syrovátková, Iva

3. A

2.

41.-43.

175.-192.

Doubravová, Anežka

4. A

3.

49.-55.

240.-259.

Bartoš, Lukáš

4. B

 

Blahopřejeme  nejen všem úspěšným řešitelům, ale všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Na naše semifinalisty jsme hrdí a přejeme jim v dalším kole hodně úspěchů.

 

Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy