základní škola Praha – Kolovraty

11 Říjen

Úspěšní řešitelé Logické olympiády

Vážení rodiče, milé děti,

s radostí Vás informujeme o úspěchu našich žáků v nominačním kole Logické olympiády.

V kategorie A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v našem kraji 970.

Do krajského semifinále postupují tito žáci naší školy:

 

Pořadí (škola)

Pořadí (kraj)

Celkové pořadí

Příjmení, jméno

Třída

1.

9.-11.

39.-45.

Syrovátková, Iva

3. A

2.

41.-43.

175.-192.

Doubravová, Anežka

4. A

3.

49.-55.

240.-259.

Bartoš, Lukáš

4. B

 

Blahopřejeme  nejen všem úspěšným řešitelům, ale všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Na naše semifinalisty jsme hrdí a přejeme jim v dalším kole hodně úspěchů.

 

Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy

11 Říjen

Pomáháme

Vážení rodiče, milé děti,

stejně jako v minulém, také v letošním školním roce navázala naše škola spolupráci s fondem SIDUS – obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

Projekty pro tento školní rok:

  • dětská hra Můj malý Dinopark (pro žáky 1. roč.)

Děti si postaví svůj vlastní DinoPark,  naučí se rozeznávat nejznámější dinosaury, přiřadit jednotlivým dinosaurům jejich charakteristický znak a seřazovat je podle velikosti či druhu obživy. V každé hře naleznete dárek v podobě volné vstupenky do skutečných DinoParků po celé ČR. K náhledu ZDE.

Cena hry Můj malý DinoPark: 39,- Kč

  • dětská hra Jen na vlastní nebezpečí (pro žáky 2. -5. tříd)

Žáci základních škol se účastní projektu „Jen na vlastní nebezpečí“, který spočívá v sestavování a vytváření vlastních komunikačních značek. Žáci si při práci s publikací rozvíjí zábavnou formou slovní zásobu, komunikační dovednosti a vlastní kreativitu. Jednotlivé značky mohou měnit a tvořit opakovaně. K náhledu ZDE.

Cena hry Jen na vlastní nebezpečí: 39,- Kč

Zakoupením každé hry přispějete na léčbu mnoha dětským pacientům prostřednictvím Fondu Sidus.

Partneři fondu SIDUS:

  • Pediatrická klinika UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole
  • Dětská Klinika Fakultní nemocnice Olomouc

 

Více informací naleznete ZDE.

HRY SI ŽÁCI MOHOU ZAKOUPIT PROSTŔEDNICTVÍM TŘÍDNÍ UČITELKY/UČITELE!

Děkujeme, že pomáháte.

11 Říjen

Výsledky voleb na členy školské rady z řad zákonných zástupců

Ve volbách na členy školské rady ZŠ Praha-Kolovraty z řad zákonných zástupců, které proběhly dne 10. 10. 2013, byli zvoleni tito noví členové:

Mgr. Stanislava Bartošová

Mgr. Lukáš Bernard

 

V Praze, dne 11. 10. 2013

Mgr. Vladimíra Neklapilová

předsedkyně volební komise

7 Říjen

Kroužek němčiny

Pro dodatečný zájem otvíráme kroužek němčiny.

Kroužek povede Mgr. Alena Bláhová každé úterý od 13.15 do 14.00 hod.

Cena cca 1000,- (dle počtu dětí)

Začátek kroužku: 1.11.2013

Přihlašujte se na přihlášce ke stažení ZDE. Přihlášku odevzdejte třídní učitelce/učiteli.

7 Říjen

10. 10. 2013 se uskuteční volby do školské rady

Vážení rodiče,

přijďte podpořit svým hlasem navržené kandidáty do školské rady ZŠ Praha-Kolovraty. Listinu kandidátů naleznete ZDE.

Volby proběhnou dne 10. 10. 2013 ve staré budově školy na adrese Mírová 57/47, Praha – Kolovraty, 103 00. Volební místnost bude otevřena od 14:00 do 18:00 hodin.

Volby proběhnou tajným hlasováním, tedy vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky, zapečetěné razítkem školy. Zastoupení osoby při hlasování není přípustné, oprávněný volič hlasuje osobně. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

Hlasovací lístky obdržíte v den voleb ve volební místnosti po ověření Vaší totožnosti, jako oprávněného voliče, proto si s sebou k volbám přineste občanský průkaz. Na hlasovacím lístku naleznete seznam kandidátů, z nichž si zvolíte maximálně dva a ty viditelně označíte.

7 Říjen

Odpoledne deskových her

Doporučujeme našim žákům

Odpoledne deskových her, které pořádá Občanské sdružení Naše Kolovraty dne 13.10.2013 od 14.00 do 17.00 hod.

Více ZDE.

4 Říjen

Hledáme instruktora pro lyžařský výjezd školy

Vážení rodiče,

jako každý rok, také v tomto školním roce plánujeme zimní lyžařský výjezd. Výjezd je plánován do Vítkovic 2. týden v březnu 2014.

V současné chvíli hledáme instruktora lyžování s platným certifikátem.

Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky výjezdu paní učitelky Jany Šlajerové na tel. 267 711 794 nebo na janasla@seznam.cz.

1 Říjen

Test nominačního kola „Logické olympiády“

Vážení rodiče, milí žáci,

test nominačního kola Logické olympiády pro kategorii A: žáci prvního stupně základních škol (1. – 5. třída) je možné řešit od 1. do 7. října 2013. Prosíme, ať si všichni zaregistrovaní žáci test vyplní. Již není možná dodatečná registrace žádného žáka.

Do soutěže žáci vstoupí na stránce „Vstup do soutěže“ zadáním emailu a hesla, které obdrželi po registraci. Pokud přístupové heslo nemají, vyžádejte si nové heslo na stránce Vstup do soutěže / Zapomněl jsem heslo. I v průběhu nominačních kol lze údaje žáků včetně emailů samozřejmě opravit a heslo získat.

K samotnému testu se dostanou po přihlášení kliknutím na odkaz „Vypracovat test“. Před spuštěním si připravte tužku a poznámkový papír, můžete použít kalkulačku, všechny ostatní pomůcky jsou zakázané. Na vyřešení soutěžních úkolů žáci mají 30 minut. Po spuštění on-line testu jej nelze přerušit!!

Pak už můžou začít řešit soutěžní úkoly. Správná odpověď se vybírá myší a po kliknutí se orámuje modře. Na další otázku se přesunete tlačítkem „Další“. Pokud se chcete vrátit k předchozí otázce, stiskněte „Předchozí“. Tlačítko „Ukončit test“ se zobrazí až u poslední otázky a použijete ho, až když máte opravdu všechny otázky hotové. Po uplynutí 30 minut se test ukončí automaticky a výsledky budou samozřejmě uloženy.

Přejeme Vašim žákům mnoho úspěchů v soutěži.

29 Září

Ukázková hodina miniházené

25. 9. naší školu navštívil trenér miniházené TJ Dukla Praha pan Bílek. Na ukázkové hodině seznámil žáky i pedagogický sbor se základními pravidly miniházené.  Předvedl,  jak je možné tuto hru praktikovat v hodinách tělesné výchovy  a na krátké ukázce zopakoval základy techniky ovládání míče. V průběhu ukázky měli někteří žáci možnost se zapojit a miniházenou si vyzkoušet.

Jako překvapení od TJ Dukla Praha obdržela naše škola 15 míčů a dvě branky zcela zdarma.  Pro pedagogy pak DVD s pravidly, technikou a příklady herních cvičení.

Pokud nám to půjde, můžeme se i zapojit do miniházenkářské ligy.

RNDr. Michaela Kotzyová

29 Září

Prázdninový pobyt rodičů s dětmi u moře v Itálii

V závěru letošních prázdnin naše škola letos poprvé zorganizovala prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi v přímořském městečku Cesenatico, pár kroků od písčité pláže. Účastníci prožili týden plný sluníčka i letních bouřek, příjemného koupání, výborného italského jídla a procházek do blízkého historického městečka plného krásných obchůdků. Mohli navštívit neodmyslitelné místní trhy, vydat se na výlet do San Marina či výlet lodí, odpočívat, zažít mnoho legrace, vyrobit krásné výrobky, uzavřít nová přátelství. Pobyt byl zpestřen výtvarným programem pro malé i velké. Poslední týden prázdnin rodičům vyhovoval, a tak bychom z této akce rádi udělali pravidelnou nabídku.  Termín na příští rok je tedy stanoven opět na poslední týden prázdnin.

Přihlášky můžete posílat na e-mail: janasla@seznam.cz, popř. se objednávejte u paní učitelky Šlajerové.         

Fotografie z pobytu naleznete ve fotogalerii – Cesenatico.