základní škola Praha – Kolovraty

31 Leden

Páťáci čtou prvňáčkům

Páťáci čtou prvňáčkům

Ve středu 15.1.2014 ve škole proběhla akce, kterou pro naše prvňáčky připravili žáci pátých tříd. Bylo to velmi příjemné setkání, při kterém páťáci prvňáčkům přinesli ukázat knížky, které měli nejraději, když ještě také byli malými a teprve začínajícími školáky.
 

 

Připravili si i krátká povídání o knížkách a otázky na téma kniha, kterými zapojili menší spolužáky do zajímavých debat. Prvňáčci také zjistili, jak pěkně umí jejich kamarádi číst a jistě to pro ně bylo i velmi motivující. Nakonec nakreslili i mnoho pěkných obrázků, jako ilustrace k přečteným knížkám.

Velmi se těšíme na další setkání.

Fotodokumentaci z akce naleznete ZDE.

Ohlasy z prvních tříd:

Jonáš Cingr  1.A: „Moc se mi líbilo, jak páťáci dobře čtou.“

Kristýnka  Emanuelová  1.A: „Mně se líbilo, když nám páťáci četli a když jsme si mohli prohlížet knížky. Nejvíc se mi líbila knížka Kuky se vrací.“

Andulka Sommerová  1.C: „Moc se mi líbilo losování, kterou knížku nám budou páťáci číst.“

Terezka Priskinová  1.C: „Líbilo se mi, že nám páťáci četli krásné knihy.“

Eliška Pavlová  1.B: „Mně se líbila knížka O třech prasátkách. Líbilo se mi to, protože těm prasátkům vlk bořil domek.“

Kačka Kolmanová  1.B: „Mně se to líbilo, seděli jsme v kroužku a páťáci nám četli.“

20 Leden

Dětský fotbalový pohár

Dne 16. 1. 2014 se vybraní žáci 1. a 2. tříd naší školy zúčastnili Dětského fotbalového poháru, jehož pořadatelem je Pražský fotbalový svaz (PFS) ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) a za podpory Magistrátu hl. města Prahy (MHMP). I ve velké konkurenci se našim družstvům podařilo obsadit 4. a 8. místo.
 

 

Všem hráčům blahopřejeme.

Velké poděkování patří  panu Tomáši Reitmeierovi, který trénuje v klubu Sokol Kolovraty mladší přípravku  a ujal se náboru, přípravy a realizace celé akce.

Další informace a fotogalerii Dětského fotbalového poháru naleznete ZDE.

14 Leden

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku k zápisu do prvních tříd a ke koncepci vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty.
Schůzka se uskuteční v pondělí 27. ledna 2014 od 17. hod. v prostorách MŠ Kolovraty.

 

 

 

Za Základní školu Praha-Kolovraty se schůzky zúčastní vedení školy a zástupci pedagogického sboru.

Těšíme se na Vaši účast.

 

10 Leden

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolujeme si Vám připomenout, že ve dnech 4. – 6. 2. 2014 se v naší škole koná zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/15.
Archy k objednání časů jsou umístěny v MŠ Praha-Kolovraty (rodiče dětí, které nenavštěvují MŠ Praha-Kolovraty, se mohou objednat telefonicky ve škole).

 

 
 

K zápisu vezměte s sebou: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Zpráva pro budoucí prvňáčky:

Milé děti, moc se na Vás těšíme. Připravili jsme pro Vás plno zajímavých úkolů a překvapení.
 

7 Leden

Sběr papíru

Kontejner na sběr papíru bude přistaven na dvorku staré budovy od 13. do 17.1.2014.
Děkujeme všem, kteří nám při sběru papíru pomáhají.

 

 

20 Prosinec

PF 2014

Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2014.

Kolektiv zaměstnanců Základní školy Praha-Kolovraty

 

 
 
 

 

20 Prosinec

Poděkování

Vážení rodiče a přátelé školy,

velice děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě školního plesu i Vám, kteří jste finančně přispěli na nákup interaktivních pomůcek.
Na letošním plese jsme celkem získali darem 12 050,- Kč a dalších 1207,- Kč prodejem občerstvení od rodičů. Vánočním jarmarkem škola získala 19 957,- Kč a další finanční prostředky získáváme sběrem papíru.
 

 

Moc si vážíme Vaší vstřícnosti a těšíme se na spolupráci.

Díky Vám.

Mgr. Vladimíra Neklapilová
ředitelka školy

9 Prosinec

Tradiční školní ples

Vážení rodiče,

připomínáme blížící se termín konání školního plesu. Těšit se můžete na hudební skupinu Fobos, předtančení, vystoupení žáků školy a půlnoční překvapení. Prodej lístků zajišťuje Infocentrum Kolovraty.

Tradiční školní ples

Kdy? 13.12.2013 od 19.00 hod.
Kde? Sál u Boudů v Kolovratech

 

 

Jste srdečně zváni.

Děkujeme touto cestou sdružení Naše Kolovraty a všem rodičům, kteří nám s přípravou plesu pomáhají.

9 Prosinec

Ozdravný pobyt na horách (pro lyžaře)

Vážení rodiče, i v letošním školním roce nabízíme pro Vaše děti (lyžaře) zimní ozdravný pobyt s lyžováním. Pobyt je naplánován v termínu od 9. do 14. 3. 2014 ve Vítkovicích.

Ubytování: chata Eliška přímo u sjezdovky ve Vítkovicích.
 

 

Doprovod:

Mgr. Martina Ritterová a Mgr. Dagmar Andrlová, p. Martin Šusta (instruktoři lyžování),
Renata Vosáhlová (zdravotnice),
p. Petr Čuřín a p. Jiří Kubias (doprovod z řad zákonných zástupců)

U každého družstva jsou s dětmi 2 dospělí.

Pobyt je určen pro děti, které nejsou lyžaři začátečníci a umí se obout, obléci, nastoupit a vystoupit z lanovky /sedačky/.
Formulář přihlášky žáci obdrží od třídní/ho učitelky/e.

Předběžná cena pobytu: 3 800,- Kč.

Zálohu 1 000, – Kč je potřeba zaplatit do 15. 1. 2014 třídní/mu učitelce/učiteli.

Bližší informace na tel.: 603 878 652

6 Prosinec

Mikulášký rej

5. prosinec byl v naší škole dnem Mikulášů, čertů a andělů. Již od rána panovala tajemná atmosféra. Ze tříd páťáků se po osmé hodině ozývalo šustění, špitání a sem tam cinkot řetězů či zvonečků. Z ostatních tříd netrpělivě vykukovaly dětské hlavičky. V 9 hodin v obou budovách vypukl ten správný mikulášský rej, kterému neunikl ani človíček.
 

 

O tom, že to našim Mikulášům, čertům i andělům moc slušelo se můžete přesvědčit ve fotogalerii ZDE

 

….a pro zajímavost něco z minulosti…

Mikuláš se narodil ve městě Patara v římské provincii Asii do křesťanské řecké rodiny. Běžně se počítá, že se tak stalo mezi lety 280/286, ale udávají se i dřívější termíny, z nichž nejzazší mluví o roku 250. Z toho, že se stal patronem rybářů a námořníků, bývalo odvozováno, že by mohl být původně povoláním rybář či námořník, pravděpodobnější ale je, že se jeho rodina zabývala obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti otce měl dědictví rozdat chudým. Někteří z toho odvozují, že v té době byl už váženým knězem či biskupem. Obecně se předpokládá, že se stal biskupem (či nejvýznamnějším knězem) v Myře (nyní Demre v Turecku) kolem roku 300 a to ve velmi mladém věku.

Mikuláš je zobrazován jako starší biskup s vousem; na Východě je zobrazován holohlavý. Jako nejčastější atribut mívá Mikuláš u sebe tři zlaté koule na knize. Tento atribut je spojen s legendou o šlechtici a jeho třech dcerách. Mikuláš bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu.

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí. Né vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní policajt. Anděl je ze všech společníků nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí, však v době, ze které tento zvyk pochází, tedy v době kdy byly podobné laskominy a některé druhy ovoce méně dostupné, toto bylo oceňováno více než dnes. Ve všech dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary.

Zdroj: cs.wikipedia