základní škola Praha – Kolovraty

4 Říjen

Hledáme instruktora pro lyžařský výjezd školy

Vážení rodiče,

jako každý rok, také v tomto školním roce plánujeme zimní lyžařský výjezd. Výjezd je plánován do Vítkovic 2. týden v březnu 2014.

V současné chvíli hledáme instruktora lyžování s platným certifikátem.

Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky výjezdu paní učitelky Jany Šlajerové na tel. 267 711 794 nebo na janasla@seznam.cz.

1 Říjen

Test nominačního kola „Logické olympiády“

Vážení rodiče, milí žáci,

test nominačního kola Logické olympiády pro kategorii A: žáci prvního stupně základních škol (1. – 5. třída) je možné řešit od 1. do 7. října 2013. Prosíme, ať si všichni zaregistrovaní žáci test vyplní. Již není možná dodatečná registrace žádného žáka.

Do soutěže žáci vstoupí na stránce „Vstup do soutěže“ zadáním emailu a hesla, které obdrželi po registraci. Pokud přístupové heslo nemají, vyžádejte si nové heslo na stránce Vstup do soutěže / Zapomněl jsem heslo. I v průběhu nominačních kol lze údaje žáků včetně emailů samozřejmě opravit a heslo získat.

K samotnému testu se dostanou po přihlášení kliknutím na odkaz „Vypracovat test“. Před spuštěním si připravte tužku a poznámkový papír, můžete použít kalkulačku, všechny ostatní pomůcky jsou zakázané. Na vyřešení soutěžních úkolů žáci mají 30 minut. Po spuštění on-line testu jej nelze přerušit!!

Pak už můžou začít řešit soutěžní úkoly. Správná odpověď se vybírá myší a po kliknutí se orámuje modře. Na další otázku se přesunete tlačítkem „Další“. Pokud se chcete vrátit k předchozí otázce, stiskněte „Předchozí“. Tlačítko „Ukončit test“ se zobrazí až u poslední otázky a použijete ho, až když máte opravdu všechny otázky hotové. Po uplynutí 30 minut se test ukončí automaticky a výsledky budou samozřejmě uloženy.

Přejeme Vašim žákům mnoho úspěchů v soutěži.

29 Září

Ukázková hodina miniházené

25. 9. naší školu navštívil trenér miniházené TJ Dukla Praha pan Bílek. Na ukázkové hodině seznámil žáky i pedagogický sbor se základními pravidly miniházené.  Předvedl,  jak je možné tuto hru praktikovat v hodinách tělesné výchovy  a na krátké ukázce zopakoval základy techniky ovládání míče. V průběhu ukázky měli někteří žáci možnost se zapojit a miniházenou si vyzkoušet.

Jako překvapení od TJ Dukla Praha obdržela naše škola 15 míčů a dvě branky zcela zdarma.  Pro pedagogy pak DVD s pravidly, technikou a příklady herních cvičení.

Pokud nám to půjde, můžeme se i zapojit do miniházenkářské ligy.

RNDr. Michaela Kotzyová

29 Září

Prázdninový pobyt rodičů s dětmi u moře v Itálii

V závěru letošních prázdnin naše škola letos poprvé zorganizovala prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi v přímořském městečku Cesenatico, pár kroků od písčité pláže. Účastníci prožili týden plný sluníčka i letních bouřek, příjemného koupání, výborného italského jídla a procházek do blízkého historického městečka plného krásných obchůdků. Mohli navštívit neodmyslitelné místní trhy, vydat se na výlet do San Marina či výlet lodí, odpočívat, zažít mnoho legrace, vyrobit krásné výrobky, uzavřít nová přátelství. Pobyt byl zpestřen výtvarným programem pro malé i velké. Poslední týden prázdnin rodičům vyhovoval, a tak bychom z této akce rádi udělali pravidelnou nabídku.  Termín na příští rok je tedy stanoven opět na poslední týden prázdnin.

Přihlášky můžete posílat na e-mail: janasla@seznam.cz, popř. se objednávejte u paní učitelky Šlajerové.         

Fotografie z pobytu naleznete ve fotogalerii – Cesenatico.   

 

27 Září

Logická olympiáda – registrace do 30.9.2013

Vážení rodiče,

využijte nabídky Dětské Mensy ČR a přihlaste své dítě do soutěže „Logická olympiáda“.

Mensa ČR dlouhodobě spolupracuje se školami při rozvoji intelektového nadání žáků a Logická olympiáda je dalším ze způsobů, jak nadání pomoci rozpoznat a vzbudit zájem o rozvoj individuálních vloh dětí a mládeže.

Logická olympiáda přináší zábavnou formou aktivity, na které ve školních osnovách mnohdy nezbývá místo. Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. Lze tedy říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum“. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Registrace do Logické olympiády 2013 je zahájena a bude ukončena 30. září 2013.

Podmínky registrace žáků a další informace k soutěži naleznete ZDE.

 

24 Září

Volby do školské rady – listina kandidátů

Ve dnech 2. – 23. 9. 2013 proběhlo podávání návrhů kandidátů na členy školské rady. Přijímání návrhů bylo ukončeno 23.9.2013 v 15 hod.

Listinu kandidátů naleznete ZDE

 

Volby proběhnou tajným hlasováním, tedy vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky, zapečetěné razítkem školy. Zastoupení osoby při hlasování není přípustné, oprávněný volič hlasuje osobně. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

  • Termín voleb

Volby proběhnou dne 10. 10. 2013 ve staré budově školy na adrese Mírová 57/47, Praha – Kolovraty, 103 00. Volební místnost bude otevřena od 14:00 do 18:00 hodin.

  • Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdržíte v den voleb ve volební místnosti po ověření Vaší totožnosti, jako oprávněného voliče, proto si s sebou k volbám přineste občanský průkaz. Na hlasovacím lístku naleznete seznam kandidátů, z nichž si zvolíte maximálně dva a ty viditelně označíte. Hlasovací lístky s označeným vyšším počtem kandidátů než dva budou považovány za neplatné, stejně jako hlasovací lístky přetržené.

24 Září

Seminář TAKTIK

Vážení rodiče,

ZŠ Praha-Kolovraty se v tomto škole zapojí do mezinárodního semináře TAKTIK (nakladatelství Taktik), který patří již několik let mezi nejoblíbenější matematické semináře.

Seminář nabízí:

  • zajímavé a kreativní úkoly    
  • originální plnobarevný design formulářů
  • všechny úkoly doplněné atraktivními obrázky
  • řešení a postupy k úkolům v následující sérii
  • pěkné věcné ceny či diplomy

Do semináře se mohou zapojit žáci 2. až 5. tříd jako:

  • jednotlivci (registrační poplatek – 210,- Kč)
  • dvojice (registrační poplatek – 270,-Kč)
  • trojice (registrační poplatek – 360,- Kč)

Do semináře se žáci přihlašují prostřednictvím třídních učitelů do 7. 10. 2013. Přihlášku obdrží žáci u tř. uč.

Další informaci o semináři naleznete ZDE.

23 Září

Logická olympiáda (Dětská Mensa ČR)

Vážení rodiče,

využijte nabídky Dětské Mensy ČR a přihlaste své dítě do soutěže „Logická olympiáda“.

Mensa ČR dlouhodobě spolupracuje se školami při rozvoji intelektového nadání žáků a Logická olympiáda je dalším ze způsobů, jak nadání pomoci rozpoznat a vzbudit zájem o rozvoj individuálních vloh dětí a mládeže.

Logická olympiáda přináší zábavnou formou aktivity, na které ve školních osnovách mnohdy nezbývá místo. Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. Lze tedy říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum“. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Registrace do Logické olympiády 2013 je zahájena a bude ukončena 30. září 2013.

Podmínky registrace žáků a další informace k soutěži naleznete ZDE.

 

23 Září

Zahájení činnosti kroužků

Přípravka z Čj   od 23.9. (pondělí 14: 00)   Cena: 500,-Kč

Přípravka z M   od 24.9. (úterý 14:00)    Cena: 500,-Kč

Zumba   od 30.9. (pondělí 13:14 – 14:00, Malá tělocvična)   Cena: 650,- Kč

Angličtina pro začátečníky (1.-2.třída)   od 30.9. (pondělí 14:30 – 15:15)   Cena: 1000,- Kč (třída 3.B.)

Angličtina pro mírně pokročilé   od 1.10. (úterý 14:30 – 15:15)   Cena: 1200,- Kč (učebna 4.B.)

Francouzština   od: 4.10. (čtvrtek 14:30 – 15:15)  Cena: 1200,- Kč (učebna 3.B.)

Výtvarný kroužek   od 2.10. (středa 14:00 – 15:00)   Cena: bude upřesněna dle počtu zájemců (cca 1000,- Kč)

Divadelní kroužek Kašpárek   od 1.10. (úterý 14:00 – 15.00)  Cena: 1080,- Kč /18x (učebna 3.B)

Rockový kroužek   od 3.10. (čtvrtek 14.30 -16:00)   Cena: od 1000,-Kč do 1600,- Kč (bude upřesněno dle počtu zájemců)

Věda nás baví   od 1.10. (úterý 14:00 – 15.00 a středa 14:00 – 15:00), cena dle podmínek organizátora (více informací a přihlášku naleznete ZDE)

Kroužek Dámy od 3.10. (čtvrtek 14:00 – 15:00) ZDARMA přihlášky posílat na: latelpo@centrum.cz

——–

Dětský pěvecký sbor Coro Piccolo Praha , pravidelné zkoušky – středa 15.15-17.45

 

 

16 Září

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se konci funkčního období současných členů školské rady z řad oprávněných osob (dle § 167 bodu 6 a 8 školského zákona, který stanoví, že „funkční období člena školské rady zvoleného v řádných volbách je tříleté a funkční období člena školské rady zvoleného v doplňkových volbách končí shodně s s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách“) , proběhnou dne 10.10.2013 řádné volby do školské rady ZŠ Praha-Kolovraty. Návrhy kandidátů je možné podávat v kanceláři školy do 23.9.2013 do 15. hod.

Všechny informace k způsobu a průběhu voleb a k podávání návrhů na kandidáty naleznete zde.

Formulář návrhu na kandidáta naleznete zde.