základní škola Praha – Kolovraty

19 Srpen

Informace k zahájení školního roku 2013/14

 

Zahájení školního roku: 2. 9. 2013 v 8.00 hod.

Výuka 1. den: 8.00 – 8.45 hod. (rodiče žáků 1. tříd mohou být přítomni ve třídě)

Výuka ostatní dny v 1. týdnu: 1. ročníky do 9.40 hod, ostatní třídy dle rozvrhu hodin – maximálně však 5 vyučovacích hodin (rozvrhy a rozmístění tříd budou zveřejněny na webu školy od 26. 8.2013 ve složce Školní rok)

Školní družina

ŠD je pro přijaté žáky v provozu od 1. školního dne v návaznosti na konec vyučování.

Školní jídelna

Stravování žáků je zajištěno od 2. 9. 2013.

Přihlášky ke školnímu stravování je možné podávat v týdnu od 26. 9. do 30. 9.2013 vždy od 8.00 hod. do 14.00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny (tel. 267 711 444).

Upozorňujeme, že všichni žáci přihlášení ke školnímu stravování mají automaticky přihlášen oběd na 2. 9. 2013. Pokud na tento den pro žáka rodiče oběd nepožadují, je potřeba jej telefonicky odhlásit u vedoucí školní jídelny.

 

Vážení rodiče,

pokud vaše dítě nebylo přijato do ŠD, můžete využít služby rodinného centra MACEK. Rodinné centrum Kolovraty – MACEK, nabízí pro školní rok 2013/14  Dětský klub Poškoláček. Poškoláček je určen pro děti ve věku od 7 do 10 let a bude probíhat každý pracovní den od 12.30 do 16.30 hodin, pokračování do 17.30 či jiné časy jsou možné po individuální dohodě. Poškoláček bude probíhat v klubovně MACKA (vedle KD „U Boudů“), za příznivého počasí pak na dětském hřišti v ulici Mladotova.

Odkaz na webové stránky rodinného centra Macek naleznete zde.

17 Červenec

Úřední hodiny v období letních prázdnin

V období červenec – srpen budou úřední hodiny ZŠ Praha-Kolovraty:

každou středu od 9,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Konzultace mimo úřední dobu je možné dohodnout telefonicky popř. e-mailem.

27 Červen

Loučení se žáky 5. tříd

27.6.2013 jsme se za přítomnosti pana starosty Ing. Michala Habarta rozločili s letošními žáky pátých tříd.

Žáci obdrželi v upomínku ročenku třídy a za MČ Praha-Kolovraty knihu. Kuchařky školní jídelny připravily našim „absolventům“ malé pohoštění.

Všem přejeme  v nové škole hodně úspěchů!

Tabla 5. tříd si můžete prohlédnout v Infocentru.

 

26 Červen

Úřední hodiny v období letních prázdnin

V období červenec – srpen budou úřední hodiny ZŠ Praha-Kolovraty:

každou středu od 9,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Konzultace mimo úřední dobu je možné dohodnout telefonicky popř. e-mailem.

26 Červen

Sběr papíru 2012/13

Vážení rodiče, děkujeme všem za skvělou spolupráci při sběru papíru ve školním roce 2012/13. V soutěži škol, pořádané firmou Kovošrot Group s.r.o., skončila naše škola na 2. místě a v přepočtu nasbíraných kg na jednoho žáka jsme nejlepší!

Těšíme se na další spolupráci.

14 Červen

Úspěch školy v celorepublikovém finále Kinderiády

12. června 2013 proběhlo v Edenu celorepublikové finále 15. ročníku Kinderiády. Soutěže se zúčastnilo 42 družstev škol z celé republiky. Družstvo naší školy ve složení: Kateřina Šáchová, Alexandra Dupuy, Karolína Nováčková, Michaela Ondroušková, Karolína Čechová, František Hruška, Matyáš Král, Matyáš Jetmar, jakub Knapp a Tomáš Vála, obsadilo v konečném hodnocení 8. místo a je tak nejlepší z pražských škol. Naše žákyně Karolína Nováčková vybojovala „zlato“ v hodu kriketovým míčkem.O skvělém umístění našich sportovců vyšel v dnešním Deníku článek, který naleznete zde.

Všem našim reprezentantům blahopřejeme!

Poděkování dále patří paní učitelce Šlajerové, třídním učitelkám žáků a také rodičům.

 

PDF

14 Červen

Řádné volby do školské rady

Vážení rodiče,

v souvislosti s blížícím se koncem funkčního období členů školské rady při Základní škole Praha-Kolovraty, svoláváme shromáždění oprávněných osob. Na shromáždění podá volební komise všechny potřebné informace ke konání řádných voleb do školské rady.

 

Termín konání shromáždění: 25. 6. 2013, 17.00 hod.

Místo: Sál u Boudů, Praha-Kolovraty

Všichni zákonní zástupci žáků ZŠ Praha-Kolovraty jsou srdečně zváni.

 

Za volební komisi

Mgr. Vladimíra Neklapilová

12 Červen

Prosba

Hledáme pro týden 17.6.2013 – 21.6.2013 tatínky – dobrovolníky k vážení a skládání sběru do kontejneru. Zájemce prosíme, aby se spojili s ředitelkou popř. hospodářkou školy.

Předem děkujeme za pomoc.

7 Červen

Fotografování

Dovolujeme si připomenout, že dne 10.6.2013 probíhá ve škole fotografování tříd.

6 Červen

Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů 12. a 19. 6. 2013

Vážení rodiče ,

dovolujeme si připomenout termíny setkání  budoucích prvňáčků a jejich rodičů – 12. a 19. 6. 2013.

Obě dvě schůzky budou probíhat od 17:00 do 17:45 v nové budově K Poště 460/7. První schůzka bude společně s rodiči, na druhé budou v učebnách už pouze děti s paní učitelkou (rodiče vyčkají). S sebou si přinést pastelky.

Těšíme se na Vás!