základní škola Praha – Kolovraty

29 Říjen

Říčany – „O trestu na nose“

Vypráví se, že v dávných dobách, kdy vládl vyšehradskému knížectví Nezamysl, docházelo k jeho častým sporům s Rozhoněm, knížetem kouřimským. Když Rozhoň dosadil na jedno sporné území Dvůr říčanský a podnikal dál výpady do knížectví vyšehradského, stala se válka nevyhnutelnou. Nezamysl svolal věrné vladyky a vydal se zjednat spravedlnost. V lítém boji na poli řečeném Strhov padla stovka vyšehradských , ale kouřimských ještě třikrát více a na padesát jich padlo do zajetí. Mezi nimi také Rozhoň. Než ho Nezamysl i se zajatci propustil, kázal mu pro výstrahu nechat srpem uříznout nos! Duch znetvořeného Rozhoně se údajně zjevuje na hradě v Říčanech.

 

 

Ve středu 23.10. se rozhodly naše dvě třídy 4.A. a 4.B.vyrazit do terénu a zjistit, co je na této báji pravda. Jako první vyrazila 4.B. s panem učitelem Bartošem a paní učitelkou Šlajerovou. O něco později se vydala na cestu 4.A. s paní učitelkou Kotzyovou. 4.B. vymýšlela úkoly a schovávala vždy kousek mapky s vyznačenou trasou pro 4.A., která podle ní šla a plnila zadané úkoly. Obě třídy se sešly v Říčanech na troskách onoho hradu. Na místě se žáci dozvěděli např., že říčanský hrad patří mezi nejvýznamnější stavby české hradní architektury posledních Přemyslovců. Byl postaven Ondřejem ze Všechrom, zakladatelem rodu pánů z Říčan, patrně v letech 1260-1270. Ani cestou zpátky žáci nezaháleli –  opakovaly si přírodopis určováním stromů.

Beznosého šlechtice jsme sice neviděli, ale kdo ví , musíme zřejmě navštívit hrad někdy v noci!

Fotodokumentaci z naučné vycházky naleznete ZDE.

Napsala: M. Kotzyová (tř.uč. 4.A)

14 Říjen

Hledáme instruktora lyžování

Vážení rodiče,

jako každý rok, také v tomto školním roce plánujeme zimní lyžařský výjezd. Výjezd je plánován do Vítkovic 2. týden v březnu 2014.

V současné chvíli hledáme instruktora lyžování s platným certifikátem.

Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky výjezdu paní učitelky Jany Šlajerové na tel. 267 711 794 nebo na janasla@seznam.cz.

11 Říjen

Úspěšní řešitelé Logické olympiády

Vážení rodiče, milé děti,

s radostí Vás informujeme o úspěchu našich žáků v nominačním kole Logické olympiády.

V kategorie A (první stupeň ZŠ) se do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v našem kraji 970.

 

Do krajského semifinále postupují tito žáci naší školy:

1. Syrovátková Iva (3. A) – pořadí v kraji 9. – 11., celkové pořadí 39.- 45.

2. Doubravová Anežka (4.A) – pořadí v kraji 41. – 43., celkové pořadí 175.-192.

3. Bartoš Lukáš (4.B) – pořadí v kraji 49. – 55., celkové pořadí 240. – 259.

 

Blahopřejeme  nejen všem úspěšným řešitelům, ale všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Na naše semifinalisty jsme hrdí a přejeme jim v dalším kole hodně úspěchů.

 

Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy

11 Říjen

Úspěšní řešitelé Logické olympiády

Vážení rodiče, milé děti,

s radostí Vás informujeme o úspěchu našich žáků v nominačním kole Logické olympiády.

V kategorie A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 9042 řešitelů, z toho v našem kraji 970.

Do krajského semifinále postupují tito žáci naší školy:

 

Pořadí (škola)

Pořadí (kraj)

Celkové pořadí

Příjmení, jméno

Třída

1.

9.-11.

39.-45.

Syrovátková, Iva

3. A

2.

41.-43.

175.-192.

Doubravová, Anežka

4. A

3.

49.-55.

240.-259.

Bartoš, Lukáš

4. B

 

Blahopřejeme  nejen všem úspěšným řešitelům, ale všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Na naše semifinalisty jsme hrdí a přejeme jim v dalším kole hodně úspěchů.

 

Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy

11 Říjen

Pomáháme

Vážení rodiče, milé děti,

stejně jako v minulém, také v letošním školním roce navázala naše škola spolupráci s fondem SIDUS – obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

Projekty pro tento školní rok:

  • dětská hra Můj malý Dinopark (pro žáky 1. roč.)

Děti si postaví svůj vlastní DinoPark,  naučí se rozeznávat nejznámější dinosaury, přiřadit jednotlivým dinosaurům jejich charakteristický znak a seřazovat je podle velikosti či druhu obživy. V každé hře naleznete dárek v podobě volné vstupenky do skutečných DinoParků po celé ČR. K náhledu ZDE.

Cena hry Můj malý DinoPark: 39,- Kč

  • dětská hra Jen na vlastní nebezpečí (pro žáky 2. -5. tříd)

Žáci základních škol se účastní projektu „Jen na vlastní nebezpečí“, který spočívá v sestavování a vytváření vlastních komunikačních značek. Žáci si při práci s publikací rozvíjí zábavnou formou slovní zásobu, komunikační dovednosti a vlastní kreativitu. Jednotlivé značky mohou měnit a tvořit opakovaně. K náhledu ZDE.

Cena hry Jen na vlastní nebezpečí: 39,- Kč

Zakoupením každé hry přispějete na léčbu mnoha dětským pacientům prostřednictvím Fondu Sidus.

Partneři fondu SIDUS:

  • Pediatrická klinika UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole
  • Dětská Klinika Fakultní nemocnice Olomouc

 

Více informací naleznete ZDE.

HRY SI ŽÁCI MOHOU ZAKOUPIT PROSTŔEDNICTVÍM TŘÍDNÍ UČITELKY/UČITELE!

Děkujeme, že pomáháte.

11 Říjen

Výsledky voleb na členy školské rady z řad zákonných zástupců

Ve volbách na členy školské rady ZŠ Praha-Kolovraty z řad zákonných zástupců, které proběhly dne 10. 10. 2013, byli zvoleni tito noví členové:

Mgr. Stanislava Bartošová

Mgr. Lukáš Bernard

 

V Praze, dne 11. 10. 2013

Mgr. Vladimíra Neklapilová

předsedkyně volební komise

7 Říjen

Kroužek němčiny

Pro dodatečný zájem otvíráme kroužek němčiny.

Kroužek povede Mgr. Alena Bláhová každé úterý od 13.15 do 14.00 hod.

Cena cca 1000,- (dle počtu dětí)

Začátek kroužku: 1.11.2013

Přihlašujte se na přihlášce ke stažení ZDE. Přihlášku odevzdejte třídní učitelce/učiteli.

7 Říjen

10. 10. 2013 se uskuteční volby do školské rady

Vážení rodiče,

přijďte podpořit svým hlasem navržené kandidáty do školské rady ZŠ Praha-Kolovraty. Listinu kandidátů naleznete ZDE.

Volby proběhnou dne 10. 10. 2013 ve staré budově školy na adrese Mírová 57/47, Praha – Kolovraty, 103 00. Volební místnost bude otevřena od 14:00 do 18:00 hodin.

Volby proběhnou tajným hlasováním, tedy vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky, zapečetěné razítkem školy. Zastoupení osoby při hlasování není přípustné, oprávněný volič hlasuje osobně. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

Hlasovací lístky obdržíte v den voleb ve volební místnosti po ověření Vaší totožnosti, jako oprávněného voliče, proto si s sebou k volbám přineste občanský průkaz. Na hlasovacím lístku naleznete seznam kandidátů, z nichž si zvolíte maximálně dva a ty viditelně označíte.

7 Říjen

Odpoledne deskových her

Doporučujeme našim žákům

Odpoledne deskových her, které pořádá Občanské sdružení Naše Kolovraty dne 13.10.2013 od 14.00 do 17.00 hod.

Více ZDE.

4 Říjen

Hledáme instruktora pro lyžařský výjezd školy

Vážení rodiče,

jako každý rok, také v tomto školním roce plánujeme zimní lyžařský výjezd. Výjezd je plánován do Vítkovic 2. týden v březnu 2014.

V současné chvíli hledáme instruktora lyžování s platným certifikátem.

Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky výjezdu paní učitelky Jany Šlajerové na tel. 267 711 794 nebo na janasla@seznam.cz.