základní škola Praha – Kolovraty

23 Srpen

Zahájení školního roku 2018/19

Zahájení školního roku: 3. 9. 2018 v 8.00 hod.

Výuka 3.9.: 8.00 – 8.45 hod. (rodiče žáků 1. tříd mohou být přítomni ve třídě)
Děti, které nejsou přihlášené do ŠD, si vyzvednou po vyučování rodiče.

Uvítání prvňáčků za účasti p. starosty proběhne podle počasí venku nebo ve třídách budovy Albíny Hochové.

Výuka ostatní dny v 1. týdnu: 1. ročníky do 9.40 hod, ostatní třídy dle rozvrhu hodin – maximálně však 5 vyučovacích hodin (rozvrhy a rozmístění tříd budou zveřejněny na webových stránkách školy)

Školní družina

ŠD je pro přijaté žáky v provozu od 1. školního dne v návaznosti na konec vyučování.

Školní jídelna

Stravování žáků je zajištěno od 3. 9. 2018. Oběd bude 3.9. vydáván v době od 11:00 do 12:30.

Upozorňujeme, že všichni žáci přihlášení ke školnímu stravování mají automaticky přihlášen oběd na 3. 9. 2018. Pokud na tento den pro žáka rodiče oběd nepožadují, je potřeba jej telefonicky odhlásit u vedoucí školní jídelny.

 

29 Červen

Úřední hodiny v době prázdnin

V době letních prázdnin Vám budeme k dispozici:

každé pondělí a středu od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00

Mimo tyto časy si můžete schůzku domluvit telefonicky popř. e-mailem (naleznete v kontaktech)

Krásné léto!!!

27 Červen

JSME VÍTĚZI SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU

I v letošním roce se nám podařilo obhájit vítězství ve sběrové soutěži Pražských služeb a.s.  Zvítězili jsme v konkurenci 53 základních a mateřských škol. 

Všem sběračům i jejich rodinám moc děkujeme za celoroční snahu a píli.

Dne 26.6. proběhlo v tělocvičně školy slavnostní vyhlášení výsledků. 20 nejpilnějším sběračům a 3 nejlepším třídám předali ceny zástupci Pražských služeb a.s.

Několik fotografií z této slavnosti můžete vidět ZDE.

22 Červen

Zapomenuté oblečení

V týdnu od 25. – 29.6. 2018 budou ve vestibulech budov školy k nahlédnutí krabice se zapomenutým oblečením žáků. Prosíme rodiče, kteří u svých dětí postrádají nějaký kus ze šatníku, aby jej zkusili dohledat. Během začátku července bude nevyzvednuté oblečení dáno do textilního kontejneru.

14 Červen

Nová pravidla pro platební styk se školou

Vážení rodiče,

v souvislosti s ochranou osobních údajů Vás s platností od 1.7.2018 žádáme o změnu variabilního symbolu při platbách za Vaše dítě. Třídní učitelé žákům předají individuální unikátní kód, který, prosím, zadávejte do všech příkazů k úhradě jako variabilní symbol. Tento kód bude žákovi/žákyni zachován po celou dobu studia na Základní škole Praha-Kolovraty.

V případě dotazů kontaktujte hospodářku školy, Ing. Renatu Slaninovou, tel. 267 711 445, mail: r.slaninova@zskolovraty.cz

1 Červen

Připomínáme Hru na školu

Hra na školu pro buducí prvňáčky se uskuteční ve dnech:

6.6.2018 od 16.30 – děti a rodiče
13.6.2018 od 16.30 – děti
v budově Albíny Hochové

Moc se na budoucí školáky a jejich rodiče těšíme 🙂