základní škola Praha – Kolovraty

9 Leden

Omezení provozu školní družiny

Vážení rodiče,

V pátek 12. 1. 2018 bude z důvodu zřízení volební místnosti MÚ Kolovraty v horní budově školy Albíny Hochové 880/26a omezen provoz školní družiny.

Děti, které navštěvují družinu v této budově, budou od 13:30 hod. v budově školy K Poště.

Proto Vás prosíme o laskavost, kdo máte možnost, vyzvedněte své děti co nejdříve.

Děkujeme,

vychovatelky ŠD

21 Prosinec

Kalendáře ke 120. výročí školy

U třídních učitelů a v kanceláři školy jsou v prodeji kalendáře ke 120. výročí školy. Kalendáře jsou plné nádherných obrázků našich žáků.

Nástěnný: 130,- Kč
Stolní: 150,- Kč

18 Prosinec

Vánoční sbírka pro Parazoo Vlašim

Pro předvánoční čas a školní vánoční jarmark jsme opět připravili sbírku na Parazoo ve Vlašimi. V parazoo se starají o zraněná zvířátka,snaží se je vyléčit a umožnit jim tak návrat do přírody. Tím, že jste přispěli,jste zvířátům a jejich ochráncům velmi pomohli.
Letos se totiž podařilo vybrat 2 094 korun.

Děkujeme všem dárcům.

Třída 5.A

15 Prosinec

Informace k platnosti posudku zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze informuje především rodičovskou veřejnost, že novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon o specifických zdravotních službách) došlo s platností od 1. 11. 2017 k očekávané změně v platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku. Tento posudek je v platnosti po celou dobu, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte.

 

 

12 Prosinec

Informace pro rodiče dětí, které jedou na lyžařský výcvik

Ve středu 3.1.2018  v 17:00 hod. proběhne v budově na Mírové ulici krátká schůzka pro rodiče všech dětí, které jedou na lyžařský výcvik. Účast je velmi důležitá vzhledem k materiálům, které musí rodiče podepsat.

RNDr. Michaela Kotzyová – vedoucí kurzu

11 Prosinec

Mikuláš 2017

V pondělí 4. 12. byly všechny budovy školy plné čertů, andělů a Mikulášů.
Děti si vyslechly pochvaly i výtky ke svému chování, ale čertovské pytle zůstaly prázdné. Malí hříšníci měli po divokém čertovském reji pouze tvářičky počmárané od uhlí. Naopak v andělských košících se našlo i něco dobrého na zoubek :-).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA