základní škola Praha – Kolovraty

21 Prosinec

Kalendáře ke 120. výročí školy

U třídních učitelů a v kanceláři školy jsou v prodeji kalendáře ke 120. výročí školy. Kalendáře jsou plné nádherných obrázků našich žáků.

Nástěnný: 130,- Kč
Stolní: 150,- Kč

18 Prosinec

Vánoční sbírka pro Parazoo Vlašim

Pro předvánoční čas a školní vánoční jarmark jsme opět připravili sbírku na Parazoo ve Vlašimi. V parazoo se starají o zraněná zvířátka,snaží se je vyléčit a umožnit jim tak návrat do přírody. Tím, že jste přispěli,jste zvířátům a jejich ochráncům velmi pomohli.
Letos se totiž podařilo vybrat 2 094 korun.

Děkujeme všem dárcům.

Třída 5.A

15 Prosinec

Informace k platnosti posudku zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze informuje především rodičovskou veřejnost, že novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon o specifických zdravotních službách) došlo s platností od 1. 11. 2017 k očekávané změně v platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku. Tento posudek je v platnosti po celou dobu, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte.

 

 

12 Prosinec

Informace pro rodiče dětí, které jedou na lyžařský výcvik

Ve středu 3.1.2018  v 17:00 hod. proběhne v budově na Mírové ulici krátká schůzka pro rodiče všech dětí, které jedou na lyžařský výcvik. Účast je velmi důležitá vzhledem k materiálům, které musí rodiče podepsat.

RNDr. Michaela Kotzyová – vedoucí kurzu

11 Prosinec

Mikuláš 2017

V pondělí 4. 12. byly všechny budovy školy plné čertů, andělů a Mikulášů.
Děti si vyslechly pochvaly i výtky ke svému chování, ale čertovské pytle zůstaly prázdné. Malí hříšníci měli po divokém čertovském reji pouze tvářičky počmárané od uhlí. Naopak v andělských košících se našlo i něco dobrého na zoubek :-).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
7 Prosinec

Kolovratský environkoutek – projekt financovaný HM Praha

Informace o realizaci projektu v rámci dotačního programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukončením realizace v roce 2017)

Název projektu: „Kolovratský environkoutek“

Realizace projektu

Cílem projektu byla výroba a realizace nástěnných tabulí, které budou umístěny na dříve nevyužívané zdi dvora školní budovy. Za přispění zřizovatele – MČ Praha Kolovraty se podařilo zeď opravit. Byla odstraněna stará omítka, provedeno nové omítnutí a natření fasádní barvou. Podél zdi byly renovované lavičky, které slouží k sezení popř. jako stolečky na odložení psacích potřeb při venkovní výuce. Nástěnné tabule byly hrazeny z DP na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s realizací do roku 2017).

Stručný popis textů informačních tabulí:

Tabule č. 1: Hmyzí domečky, motýlí loučka
Tato tabule dětem představuje význam hmyzu v přírodě a pro člověka. Tabule vysvětluje vztahy a jevy, které budou pozorovatelné na přilehlé motýlí loučce.

Tabule č. 2: Globální environmentální problémy
Současná environmentální krize je velmi komplikované a obsáhlé téma. Tabule poskytuje přehled současných problémů a ohrožení životního prostředí ve zjednodušené formě vhodné pro cílovou skupinu.

Tabule č. 3: Využívání energií a její alternativy
Zásoby fosilního paliva se rapidně snižují, přičemž jejich alternativ je celá řada. Tabule představuje obnovitelné zdroje energie a jejich využití v současné, na energii závislé společnosti.

Tabule č. 4: Ekologicky šetrná zahrada
Tato tabule představuje dětem principy šetrného hospodaření na zahradě, aby ji po dlouhou dobu mohli dobře užívat lidé i jiní živí tvorové, kteří v ní nacházejí útočiště.

Tabule č. 5: Čtyři roční období – středoevropská příroda

Změny, kterými prochází příroda Střední Evropy během jednotlivých ročních období, mohou děti zaznamenávat na tabuli s volnými přihrádkami. V rámci výuky prvouky či přírodovědy žáci pod vedení pedagoga sami vytváří obsah tabule vyvěšováním přírodnin a tvorbou popisků.

Tabule č. 6: Odpady – poločasy rozkladu
Degradabilita odpadu je problém, který většinou zůstává na skládce a dále není vidět. Tabule děti seznamuje s poločasem rozpadu jednotlivých druhů odpadu a apeluje na redukci, recyklaci a znovuvyužití odpadu jako suroviny. Vzhledem k tomu, že naše škola třídí odpady a sbírá starý papír (jsme několikanásobnými vítězi sběrové soutěže Pražských služeb a.s.), vysvětlujeme žákům ve výuce, jak důležité je třídit a využívat přírodní materiály.

Využití nástěnných tabulí ve výuce

Nástěnné tabule jsou využívány ve výuce v předmětech prvouka (1. až 3. ročník), přírodověda (4. a 5. ročník) a komunikační dovednosti, a to při naplňování očekávaných výstupů pro tyto vzdělávací oblasti v souladu se školním vzdělávacím programem KOPR.

Projekt byl financován hlavním městem Praha v rámci dotačního programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016

 

 

4 Prosinec

Školní vánoční jarmark

Srdečně všechny zveme na další školní vánoční jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek 7.12.2017 od 16.00 hod na jednotlivých budovách školy (mimo budovu vily). Na jarmarku žáci školy nabídnou k prodeji své vánoční výrobky.

Přejeme všem krásný advent.

30 Listopad

Výzva rodičům

Upozorňujeme rodiče na pohyb exibicionisty v Kolovratech. Eliminujte, prosím situace, kdy se Vaše dítě pohybuje po Kolovratech samo. S policií jsme v kontaktu a žáky průběžně a opakovaně informujeme o tom, jak se mají v dané situaci chovat.
Při jakémkoliv poznatku o výskytu tohoto člověka neprodleně informujte policii i školu.

 

12 Říjen

Omezení provozu školní družiny

Vážení rodiče,

V pátek dne 20. 10. 2017 bude z důvodu zřízení volební místnosti MÚ Kolovraty
v horní budově školy K Poště 450/7 OMEZEN PROVOZ školní družiny.
Děti, které navštěvují družinu v této budově, budou od 13.30 v budově školy
Albíny Hochové.
Pokud máte možnost, vyzvedněte, prosíme, své děti co nejdříve.

Děkujeme za pochopení.