základní škola Praha – Kolovraty

4 Říjen

Test základního kola Logické olympiády – vyplnit do 7.10.2019

Test základního kola Logické olympiády pro kategorii A: 3. – 5. třída je možné řešit od 1. do 7. 10. 2019 včetně. Prosíme rodiče zaregistrovaných žáků, ať dohlédnou na to, aby děti test v tomto termínu vyplnily.

Do soutěže děti vstoupí na stránce „Vstup do soutěže“ zadáním emailu a hesla, které obdrželi po registraci. Pokud přístupové heslo nemají, vyžádejte si nové heslo zde
http://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?zapomenute_heslo=1

I v průběhu základních kol lze údaje žáků včetně emailů samozřejmě opravit a heslo získat, stejně tak je možné dopotvrdit souhlasy rodičů, stačí, aby se nám ozvali. Na stránce soutěže www.logickaolympiada.cz najdete i telefonní číslo – 277 000 289. Rádi pomůžeme s jakýmkoliv problémem.

K samotnému testu se dostanou po přihlášení kliknutím na odkaz „Vypracovat test“. Testy nominačního kola spustíte na všech prohlížečích – Google Chrome, Mozilla Firefox od verze 6.0 nebo Internet Explorer od verze 11. Před spuštěním si připravte tužku a poznámkový papír, můžete použít kalkulačku, všechny ostatní pomůcky jsou zakázané. Na vyřešení soutěžních úkolů žáci mají 30 minut. Po spuštění on-line testu jej nelze přerušit!!

Pak už se můžou začít řešit soutěžní úkoly. Správná odpověď se vybírá myší a po kliknutí se orámuje modře. Na další otázku se přesunete tlačítkem „Další“. Pokud se chcete vrátit k předchozí otázce, stiskněte „Předchozí“. Tlačítko „Ukončit test“ se zobrazí až u poslední otázky a použijete ho, až když máte opravdu všechny otázky hotové. Po uplynutí 30 minut se test ukončí automaticky a výsledky budou samozřejmě uloženy.

Výsledky kategorie A se dozví soutěžící i učitelé ve svém uživatelském profilu po ukončení a vyhodnocení základního kola v sobotu 12. října 2019 ve 12h.

 

24 Září

Logická olympiáda – registrace žáků do 30.9.2019

Zahájení registrace 1. srpna 2019, soutěžící registrujte se prosím zde

Ukončení registrace 30. září 2019 v 23:59

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

 • Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:

Kategorie MŠ: mateřské školy

Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy

Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy

Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída).

Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií).

Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti běžného denního studia SŠ (gymnázium, SŠ, učiliště, konzervatoř atd). Maximální věk studenta je omezen na 20 let, soutěžit tedy mohou jen děti a studenti narození do 1.9.1999.

 • Harmonogram soutěže:

1. srpen 2019 – 30. září 2019 – registrace soutěžících a škol 

Základní kolo proběhne pro

kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2019
 kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2019
 kategorii C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21.  října 2019
 kategorii MŠ, A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. – 28.  října 2019 

 

 

23 Září

Navržení kandidáti pro volby do školské rady 2019

Kandidáti z řad zákonných zástupců

 • Mgr. Lukáš Bernard
 • Mgr. Blanka Hlaváčková, DiS
 • Jana Chalupecká
 • Vladimír Menšík

Listina kandidátů ZDE

Kandidáti z řad pedagogů

 • Miluše Doubravová
 • Mgr. Jana Pavlisová

Listina kandidátů ZDE

16 Září

Ozdravný pobyt na horách 26.- 31.1.2020

Vážení rodiče,

blíží se doba zimního ozdravného pobytu s lyžováním. Ubytováni budeme letos v horském hotelu Žižkova bouda, který se nachází 1,9 km od centra Pece pod Sněžkou, přímo na sjezdovce ESO. Děti budou mít jednoduše a účelně zařízené pokoje s vlastním umyvadlem.  Na patře budou k dispozici společné koupelny a toalety. Po letitých zkušenostech mohu s klidem říci, že je to pro děti to nejlepší řešení.

V letošním roce nabízíme zájemcům i jízdu na snowboardu. Připomínáme, že celý pobyt je určen pokročilejším lyžařům, tedy dětem, které již umí lyžovat. Odjezd bude v neděli 26.1. kolem poledne (začínáme večeří) a návrat v pátek (končíme snídaní).

Vedoucím pobytu je opět M.Kotzyová.

Přihlášku naleznete zde.

 

12 Září

Informace zákonným zástupcům nezletilých žáků ZŠ Praha – Kolovraty k volbám do školské rady 2019

Informace zákonným zástupcům nezletilých žáků ZŠ Praha – Kolovraty k volbám do školské rady 2019

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků ZŠ Praha – Kolovraty,

vzhledem k tomu, že končí funkční období současných členů školské rady, je nutné vyhlásit řádné volby nových členů školské rady. Školská rada ZŠ Praha – Kolovraty má celkem šest členů. Za zákonné zástupce nezletilých žáků školy budou voleni dva zástupci. Další dva členové školské rady budou voleni z řad pedagogů a další dva členové školské rady budou jmenováni zřizovatelem školy, tedy úřadem městské části.

Volby proběhnou tajným hlasováním, tedy vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky, zapečetěné razítkem školy. Zastoupení osoby při hlasování není přípustné, oprávněný volič hlasuje osobně. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

 • Termín voleb

Volby proběhnou dne 9. 10. 2019 ve staré budově školy na adrese Mírová 57/47, Praha – Kolovraty, 103 00. Volební místnost bude otevřena od 14:00 do 18:00 hodin.

 • Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdržíte v den voleb ve volební místnosti po ověření Vaší totožnosti, jako oprávněného voliče, proto si s sebou k volbám přineste občanský průkaz. Na hlasovacím lístku naleznete seznam kandidátů, z nichž si zvolíte maximálně dva a ty viditelně označíte. Hlasovací lístky s označeným vyšším počtem kandidátů než dva budou považovány za neplatné, stejně jako hlasovací lístky přetržené.

 • Návrhy kandidátů

Žádáme Vás o podání návrhů kandidátů na členy školské rady. Kandidáty mohou navrhovat zákonní zástupci. Kandidátem může být zákonný zástupce žáka školy, který bude navštěvovat školu ve školním roce 2019/2020. Pro návrh kandidátů je připraven formulář, splňující náležitosti volebního řádu. Tento formulář je k dispozici na webové stránce školy v sekci dokumenty ke stažení. Návrhy kandidátů budou přijímány pouze na tomto kompletně vyplněném formuláři. Nevyplněná položka formuláře bude příčinou nepřijetí kandidáta. Navrhovatel může podávat více kandidátů, včetně své osoby.

Návrhy na kandidáty podávejte osobně v kanceláři ZŠ Praha – Kolovraty, Mírová 57/47, Praha – Kolovraty, 103 00, budou přijímány oproti podpisu. Tyto návrhy můžete podávat v kanceláři hospodářky školy, od 13.9. – 20.9. 2019, a to vždy v úředních hodinách 9-12:00, 13-14:00, popřípadě v individuálním termínu po předchozí telefonické dohodě (tel. 267 711 445).

 • Seznam kandidátů

Dne 23. 9. 2019 bude zveřejněna listina kandidátů na webové stránce školy a v prosklených vitrínách před oběma budovami školy.

Veškeré informace k průběhu a náležitostem voleb budou zveřejňovány na webové stránce školy, školních nástěnkách a prosklených vitrínách. Osoby registrované v informačním kanálu SMS budou o zásadních věcech informovány rovněž touto cestou.

Za volební komisi

Mgr. Vladimíra Reinerová

6 Září

Informace školní jídelny

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že jsme nově zavedli čipový systém do jídelny, uvádíme souhrnné informace o platbách obědů.

Ceny obědů se nemění:

žáci 6 – 10 let 520,- měsíčně
žáci 11 – 14 let 540,- měsíčně

POZOR!
Po celý školní rok, ve kterém dítě završí 11 let, platí zálohu 540,-. Přeplatek bude vyúčtován na konci školního roku.

Částky zálohy jsou průměrné na 20 dní v měsíci, pokud má měsíc více pracovních dní, předpis na e-jídelníčku se navýší, není však nutno doplácet a naopak. Rodiče platí stále stejnou zálohu.

Vyúčtování se provádí 1x ročně po ukončení školní docházky.
Prosíme o nahlášení případné změny čísla účtu.

Platby prosíme nastavit tak, že první platba odchází v srpnu a poslední v květnu.

Odhlašování v systému e-jídelníček je možné do 14.00 hod.na následující den, první den nemoci máte možnost vyzvednutí oběda.

Děti jsou přihlášené stále tj. první i poslední školní den. Pokud v tyto dny o oběd nemáte zájem, je třeba ho odhlásit.

2 Září

Třídní schůzky prvních tříd

Vážení rodiče všech prvňáčků,

připomínáme Vám, že první třídní schůzky proběhnou v úterý 3.9.2019 od 17 hodin ve kmenových třídách.

 

26 Srpen

Ranní družina

Školní družina upozorňuje rodiče, že v pondělí 2.9.2019 nebude v provozu ranní družina.

22 Srpen

Zahájení školního roku 2019/20

Organizace 1. týdne školního roku

 • 2. 9. budou všichni žáci ve třídách od 8:00  do 8:45, družinové děti si poté přebírají vychovatelky ŠD
 • uvítání prvňáčků za účasti p. starosty proběhne od 8.00 na prostranství před poštou, v případě nepřiznivého počasí ve třídách
 • další dny probíhá výuka dle rozvrhů, 6. hodiny odpadají. 1. třídy mají 1. týden výuku do 10.00, následně si je rodiče mohou vyzvednout, družinové děti přebírá ŠD
 • 2.9. budou obědy vydávány v době od 11:00 do 12:30

 

Rozmístění tříd:

Budova Mírová: 4. A,B,C, 5. A, B, C, D

Budova K Poště: 1. B, C, 3. A, B, C

Vila: 1. A

Budova Albíny Hochové: 2. A, B, C