základní škola Praha – Kolovraty

27 Září

Čtvrté třídy pokračují v tradici cyklojízd

Počasí najednou změnilo ráz a z léta je tu opravdový podzim. Ale ani chladná rána neodradila cyklisty ze 4.D, 4.A a 4.C od společných vyjížděk na kolech. Za asistence strážníků městské policie si vyzkoušeli své cyklistické dovednosti, zopakovali si dopravní značky a pravidla silničního provozu. Nakonec si v sedlech kol užili i podzimního sluníčka. Tak zase na jaře….

Mgr. Vojtěch Zadražil

26 Září

Skartace kopií kartiček ZP

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat, že vzhledem k platným předpisům o ochraně osobních údajů jsme ke dni 25.9.2018 skartovali nám dostupné kopie kartiček zdravotních pojišťoven Vašich dětí.

21 Září

Logická olympiáda

Upozorňujeme, že do 30. září 2018 probíhá registrace do soutěže Logická olympiáda. Podrobné informace a možnost registrace naleznete ZDE.

Logická olympiáda 2018

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

  • Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:

Kategorie MŠ: mateřské školy
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída).
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií).
Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti běžného denního studia SŠ (gymnázium, SŠ, učiliště, konzervatoř atd). Maximální věk studenta je omezen na 20 let, soutěžit tedy mohou jen děti a studenti narození do 1.9.1998.

  • Harmonogram soutěže:

1. srpen 2018 – 30. září 2018 – registrace soutěžících a škol 

Základní kolo proběhne pro

kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  ve dnech 1. – 7. října 2018
kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2018
kategorii C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21.  října 2018
kategorii MŠ, A1, A2: mateřské školy a 1. ročník základní školy ve dnech 22. – 28.  října 2018 

13 Září

Víčka pro Hynka

Vážení rodiče, rozhodli jsme se, že i v letošním roce budeme pokračovat ve sbírání víček a pomůžeme tak dobré věci. V tomto roce budeme pomáhat malému Hynkovi, jehož příběh si můžet přečíst ZDE

O pravidlech pro sbírání víček i jiných možných způsobech pomoci se dozvíte ZDE.

Za každou pomoc Vám i Vašim dětem upřímně děkujeme.

10 Září

Lego Robotika

Vážení rodiče a milí žáci, chceme Vás upozornit na nabídku nového kroužku, který bude v případě Vašeho zájmu otevřen. Jedná se o kroužek Lego Robotika, podrobné informace naleznete ZDE.

3 Září

Sběr papíru

Vážení rodiče a příznivci školy, i v letošním školním roce se naše škola zúčastní soutěže ve sběru papíru. První kontejner bude přistaven 10.-17.září 2018. Za každý kilogram starého papíru předem děkujeme.

23 Srpen

Zahájení školního roku 2018/19

Zahájení školního roku: 3. 9. 2018 v 8.00 hod.

Výuka 3.9.: 8.00 – 8.45 hod. (rodiče žáků 1. tříd mohou být přítomni ve třídě)
Děti, které nejsou přihlášené do ŠD, si vyzvednou po vyučování rodiče.

Uvítání prvňáčků za účasti p. starosty proběhne podle počasí venku nebo ve třídách budovy Albíny Hochové.

Výuka ostatní dny v 1. týdnu: 1. ročníky do 9.40 hod, ostatní třídy dle rozvrhu hodin – maximálně však 5 vyučovacích hodin (rozvrhy a rozmístění tříd budou zveřejněny na webových stránkách školy)

Školní družina

ŠD je pro přijaté žáky v provozu od 1. školního dne v návaznosti na konec vyučování.

Školní jídelna

Stravování žáků je zajištěno od 3. 9. 2018. Oběd bude 3.9. vydáván v době od 11:00 do 12:30.

Upozorňujeme, že všichni žáci přihlášení ke školnímu stravování mají automaticky přihlášen oběd na 3. 9. 2018. Pokud na tento den pro žáka rodiče oběd nepožadují, je potřeba jej telefonicky odhlásit u vedoucí školní jídelny.

 

29 Červen

Úřední hodiny v době prázdnin

V době letních prázdnin Vám budeme k dispozici:

každé pondělí a středu od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00

Mimo tyto časy si můžete schůzku domluvit telefonicky popř. e-mailem (naleznete v kontaktech)

Krásné léto!!!