základní škola Praha – Kolovraty

Nabízíme možnost pronájmu učeben ve staré budově školy Mírová 57.

O možnostech pronájmu se informujte v kanceláři hospodářky školy:

paní Jana Vlková

tel. 222 365 572
e-mail: jvlkova@zskolovraty.cz

Ceník (s účinností od 1.12.2018):

(u již uzavřených smluv s platností do 30.6.2019 se ceny nemění)

typ místnosti 45 min 60 min
učebna 110,- 150,-
PC učebna 160,- 190,-
kuchyňka 50,- 100,-
keramická dílna 200,- Kč s pecí – smlouva
250,- Kč s pecí- jednotlivé akce