základní škola Praha – Kolovraty

Prevence rizikového chování je v naší škole realizována všemi pedagogy školy. Každoročně vychází z aktuálního  Preventivního programu školyPreventivní program školy 2018/19 , o jehož naplňování dbá školní metodička prevence Mgr. Vladimíra Reinerová.

K realizaci prevence rizikového chování využíváme různých dotací a grantů, především dotace MHMP v rámci projektu „Zdravé město Praha“. O tom, jak jsou naše projekty úspěšné se můžete přesvědčit zde.

Do výuky ve všech třídách jsme zařadili jednu hodinu týdně komunikačních dovedností.

Záměrem předmětu komunikační dovednosti je výchova žáka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce. Žáci se učí pracovat se svými emocemi, učí se týmové spolupráci, respektu. Nechybí zde témata týkající se jejich zdraví a bezpečí.

Na obrázcích jsou ukázky některých prací žáků 5. tříd. Zápisky tvoří děti samy doma na základě toho, co se dozví nebo o čem si povídají v hodině.

Fotodokumentace ZDE