základní škola Praha – Kolovraty

Den Země

19. 4. 2016 žáci 4. a 5. ročníků uctili den Země úklidem Kolovrat. Akce se konala v rámci celonárodního projektu Ukliďme Česko, do kterého jsme se zapojili. Čtvrté a páté třídy prošly Kolovraty po vytyčených trasách a nasbírané odpadky připravily v pytlích na odvoz. Ten byl zajištěn ÚMČ. Na bezpečnost při úklidu dohlížela strážnice MP Prahy 15, paní Zelenayová, které tímto děkujeme.