základní škola Praha – Kolovraty

Dopravní výchova

Od letošníého školního roku začala v rámci spolupráce s Městkou policií hl. m. Prahy spolupráce s Centrem dopravní výchovy Prahy 15. Výuka probíhá na dopravním hřišti a v učebnách na Veronském náměstí v Horních Měcholupech.