základní škola Praha – Kolovraty

Dopravní výchova

Žáci čtvrtých tříd si ověřili své vědomosti na dopravním hřišti v Říčanech.