základní škola Praha – Kolovraty

Vánoční jarmark

Děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu. Výtěžek použije škola na nákup nové interaktivní tabule.