18 Listopad

Vydávání obědů žákům 3. ročníků

Vážení rodiče třeťáků,

vzhledem k tomu, že se první a druhé ročníky od 18. 11. vrátily k prezenční výuce, mohou tyto děti obědvat ve školní jídelně. Aby bylo možné dodržovat všechna nařízení, prosíme Vás o respektování času pro výdej obědů. Žáci 3. ročníků mají vyhrazený čas 11:00-12:00. V tuto dobu jim budou vydány obědy do jídlonosičů. Moc děkujeme za pochopení.

12 Listopad

Provoz základní školy Praha-Kolovraty od 18. 11. 2020

1.Vyučování

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Výuka žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat dle rozvrhu hodin pro běžnou výuku s tím, že místo zpěvu a pohybových aktivit budou zařazeny náhradní činnosti. Pobyt ve třídách bude dle možností prokládán pobytem venku.

Aby bylo dosaženo požadavku dodržování rozestupů a zamezení míchání žáků různých tříd, budou třídy rozmístěny takto:

  • 1.A, 1.B, 1.C zůstávají v budově K Poště 450/7
  • 2.A zůstává v budově vily
  • 2.B a 2.C se na přechodnou dobu přesunou do budovy Albíny Hochové

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  V této souvislosti je potřeba, aby rodiče děti vybavili alespoň dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použité roušky.

Škola zajistí po dobu celého pobytu žáku ve škole pravidelné větrání a prostředky na dezinfekci rukou.

Přestávky budou nastaveny tak, aby se žáci z různých tříd neshlukovali.

Ostatním žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Konzultace je možné dohodnout s třídními učiteli nebo vyučujícími konkrétního předmětu.

Školní družina

Školní družina bude v provozu v běžném režimu mimo ranní družinu.

Ranní družina nebude do odvolání z personálních a hygienických důvodů v provozu.

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu v plném režimu.

Vydávání jídel probíhá v tomto režimu:

  • žáci 1. a 2. ročníků budou jídlo konzumovat v jídelně. Škola zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu žáků a míchání žáků z různých tříd
  • žáci 3. až 6. ročníků a cizí strávníci si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů a zkonzumují si jej doma

Ostatní:

Pokud se žák 1. či 2. ročníku nemůže z nějakého důvodu dlouhodobě účastnit výuky, dohodne zákonný zástupce s třídním učitelem náhradní formu zadávání a plnění úkolů na přechodnou dobu.

Při návratu do školy 18. 11. 2020 žáci předloží potvrzení o bezinfekčnosti

Pro případ výskytu onemocnění Covid-19 platí pravidla popsaná v Manuálu MŠMT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual). Tato pravidla jsou popsaná na webových stránkách školy v záložce COVID-19.

Vážení rodiče, paní učitelky se budou maximálně snažit, aby výše uvedená opatření nebyla pro děti příliš zatěžující. Věříme, že vše společnými silami zvládneme tak, aby se v brzké době mohly do školy vrátit i ostatní děti.

Děkujeme za spolupráci.

12 Listopad

SIM karty pro žáky

Vážení rodiče,

škola získala k dispozici 20 kusů SIM karet, které může poskytnout žákům, kteří mají problém s připojením na online výuku. Pokud byste měli o tuto SIM kartu zájem, ozvěte se, prosím, paní zástupkyni ředitele Renatě Slaninové (rslaninova@zskolovraty.cz).

3 Listopad

Jak na online vyučování :-)

Milé děti, online výuku zvládáte většinou skvěle, děkujeme Vám za to. Kdybyste si přesto chtěly připomenout pravidla, přikládáme obrázek 🙂

 

22 Říjen

Podzimní prázdniny

Milé děti, příští týden nás čekají podzimní prázdniny. Nebudou úplně takové, na jaké jste zvyklé. Podívejte se, jaký vzkaz posílá všem školákům pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

8 Říjen

Logická olympiáda – šesťáci

Upozorňujeme všechny zaregistrované žáky šestých ročníků, že test základního kola Logické olympiády pro kategorii B (žáci 2 .st ZŠ a víceletých gymnázií) je možno řešit od 8. do 14. 10. 2020 včetně.

Do soutěže děti vstoupí na stránce „Vstup do soutěže“ zadáním emailu a hesla, které obdrželi po registraci. Pokud přístupové heslo nemají, vyžádejte si nové heslo zde.

K samotnému testu se dostanou po přihlášení kliknutím na odkaz „Vypracovat test“. Testy kola spustíte na všech prohlížečích – Google Chrome, Mozilla Firefox od verze 6.0 nebo Internet Explorer od verze 11. Před spuštěním si připravte tužku a poznámkový papír, můžete použít kalkulačku, všechny ostatní pomůcky jsou zakázané. Na vyřešení soutěžních úkolů žáci mají 30 minut. Po spuštění on-line testu jej nelze přerušit!!

Výsledky kategorie B se dozví soutěžící i učitelé ve svém uživatelském profilu po ukončení a vyhodnocení základního kola v sobotu 17. 10. 2020.

Hodně štěstí 🙂

 

5 Říjen

Logická olympiáda – informace pro zaregistrované žáky

Test základního kola Logické olympiády pro kategorii A: žáci 3. – 5. tř. ZŠ je možno řešit od 1. do 7. 10. 2020 včetně. Prosíme, ať si všichni  zaregistrovaní žáci test vyplní.

Do soutěže děti vstoupí na stránce „Vstup do soutěže“ zadáním emailu a hesla, které obdrželi po registraci. Pokud přístupové heslo nemají, vyžádejte si nové heslo zde.

K samotnému testu se dostanou po přihlášení kliknutím na odkaz „Vypracovat test“. Testy kola spustíte na všech prohlížečích – Google Chrome, Mozilla Firefox od verze 6.0 nebo Internet Explorer od verze 11. Před spuštěním si připravte tužku a poznámkový papír, můžete použít kalkulačku, všechny ostatní pomůcky jsou zakázané. Na vyřešení soutěžních úkolů žáci mají 30 minut. Po spuštění on-line testu jej nelze přerušit!!

Pak už se můžou začít řešit soutěžní úkoly. Správná odpověď se vybírá myší a po kliknutí se orámuje modře. Na další otázku se přesunete tlačítkem „Další“. Pokud se chcete vrátit k předchozí otázce, stiskněte „Předchozí“. Tlačítko „Ukončit test“ se zobrazí až u poslední otázky a použijete ho, až když máte opravdu všechny otázky hotové. Po uplynutí času se test ukončí automaticky a výsledky budou samozřejmě uloženy.

Výsledky kategorie A se dozví soutěžící i učitelé ve svém uživatelském profilu po ukončení a vyhodnocení základního kola v sobotu 10. 10. 2020.

Hodně štěstí!