6 Říjen

Webinář pro rodiče

Vážení rodiče,

na základě pozitivních zkušeností z minulého školního roku jsme pro vás opět připravili webinář k problematice současných hrozeb v souvislosti s využíváním kyberprostoru.
Realizátorem webináře je společnost Portus Prachatice, se kterou naše škola již několik let spolupracuje.

Termín konání: 20.10.2021 v 17.00 hod.

Kde: Youtube (odkaz pro přihlášení zveřejníme  v den konání webináře)

Anotace k webináři:

NEZNÁMÁ ZÁKOUTÍ virtuálního světa
Poznejte aktuální trendy a současné hrozby v kyberprostoru, ve kterém se pohybují vaše děti. Cílem interaktivního webináře s hranými scénkami  a možností chatu  je propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu.

17 Září

Klub rodičů Klubko – příspěvky škole

Vážení rodiče a přátelé školy,

na třídních schůzkách jste byli informováni o možnosti přispět škole prostřednictvím příspěvku do klubu rodičů Klubko.
Za vaše případné příspěvky děkujeme a vážíme si jich.

Za Klubko: Radana Štefková

Za školu: Vladimíra Reinerová

 

Přehled využití příspěvků v minulém školním roce a plán využití pro tento školní rok naleznete ZDE

 

 

13 Září

Provoz škol od 13.9.2021

Informujeme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu při výuce.

Podrobné informace naleznete ZDE.

Všechna aktuální opatření týkající se provozu škol naleznete v záložce Covid 19 na úvodní straně webových stránek.

7 Září

Hlasuj o nejhezčí motiv

Milí žáci, vážení rodiče,

naše škola zahájila spolupráci se  společností Schools United, s.r.o., která se věnuje návrhům a výrobě sportovního oblečení s motivem školy. Na e-shopu si tak celé třídy i jednotlivci, zaměstnanci nebo příznivci naší školy budou moci objednávat oblečení s jednotným logem školy.

Vybrali jsme pro vás pět krásných barev a další krok je na vás. Pojďte si vybrat motiv, který se vám na oblečení bude nejvíce líbit.
O nejlepším návrhu rozhodněte ZDE. Hlasovat můžete do 20.9.2021.

Oblékneme si školu 🙂

26 Srpen

Organizace vyučování v prvním školním týdnu

Přivítání prvňáčků a organizace vyučování 1. tříd

 • proběhne 1. 9. 2021 v 8:00 v tělocvičně budovy Mírová 47/57 (Vchod – Sportovní centrum, Mírová)
 • prvňáčky přivítá paní ředitelka Vladimíra Reinerová a pan starosta Antonín Klecanda
 • společně zvládneme první povinné testování
 • paní učitelky dětem předají dárečky a pamětní listy

Prosíme o dodržování platného nařízení vlády o povinném zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

2. – 3. 9. 2021 mají 1. třídy 2 vyučovací hodiny. Po druhé vyučovací hodině si prvňáčky mohou vyzvednout rodiče. Družinové děti si převezmou paní vychovatelky.

Organizace výuky od 1. do 3. 9. 2021 pro 2. až 7. ročníky

 • 1. 9. 2021 proběhne testování žáků a zahájení školního roku ve třídách. Vyučování 1. 9. končí v 8:45. Družinové děti si převezmou od třídních učitelů vychovatelky ŠD.  Oběd bude vydáván od 11:00 do 12:30

Upozorňujeme, že ranní družina 1.9. nebude.

 • 2. 9. –  první 2 hodiny budou probíhat třídnické práce, pak výuka podle rozvrhu
 • Od 3. 9. se všichni učí podle platného rozvrhu
 • V prvním týdnu končí vyučování nejpozději ve 12:35
 • V 7. třídách se střídají sudé a liché cykly. 1. týden od 1. 9. je lichý, volitelné předměty budou tedy poprvé ve čtvrtek 9. 9., vždy ve dvouhodinových blocích.

Informace k opatřením v souvislosti s šířením onemocnění COVID 19 naleznete ZDE

24 Srpen

Rozmístění tříd ve školním roce 2021/22

Ve školním roce 2021/22 budou třídy rozmístěny takto:

Budova Mírová 57/47

 • přízemí: 3. A, 4. A, 4. B
 • 1. patro: 4. C, 5. A, 5. B
 • podkroví: 5. C

Budova K Poště 450/07

 • přízemí: 2. A, 2. B
 • 1. patro: 2. C, 3. B, 3. C

Budova Albíny Hochové 880/26a

 • 1. A, 1. B, 1. C

Budova Do Hlinek 926/9

 • přízemí: 6. A, 6. B
 • 1. patro: 7. A, 7. B
6 Srpen

Prodej čipů pro nové strávníky

Od 17.8.2021 bude zahájen prodej čipů pro nové strávníky.

Čipy jsou v prodeji v kanceláři školní jídelny K Poště 416/3 v těchto termínech:

17,18,19.8 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
25.8. od 9.00 hod. do 17.00 hod.
26,27.8. od 8.00 hod. do 12.00 hod.
30.8. od 9.00 hod. do 17.00 hod.
31.8. od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Mimo tyto termíny pouze po telefonické domluvě (vedoucí ŠJ: Lenka Semerádová 267 711 444)

Další informace ke stravování naleznete v záložce školní jídelna.

11 Červen

Den otevřených dveří v nové budově 2. stupně

Vážení přátelé,

zveme vás na Den otevřených dveří v naší nové budově 2. stupně. Přijďte se podívat na prostory, ve kterých probíhá výuka 2. stupně. Můžete si prohlédnout používané učebnice, seznámit se s koncepcí výuky 2. stupně naší základní školy a podívat se na výtvory žáků, které vznikly v rámci projektu Kolovratské Recyklohraní.

Budeme se na Vás těšit!

Kdy? 28.6.2021 od 14.00 do 16.30

Kde? Budova školy Do Hlinek 926/9 – dřevostavba

24 Květen

Hra na školu pro budoucí prvňáčky

Hra na školu

Vážení rodiče, milé děti. Pokud situace dovolí, naše tradiční „hra na školu“ proběhne v těchto termínech:

 1. setkání 9.6.2021 od 16.30 – rodiče (pokud to nebude v rozporu s platnými opatřeními), děti, paní učitelka
 2. setkání 16.6.2021 od 16.30 – děti, paní učitelka

Místo: budova školy Albíny Hochové 880/26a

Co s sebou: pouze přezůvky pro děti, vše ostatní pro vás máme připraveno

POZOR: Pokud bude nadále platit opatření týkající se nošení ochrany úst a nosu, je nutné, aby dospělé osoby i děti toto opatření respektovaly.

Moc se na vás těšíme 🙂