30 Duben

Změny v provozu škol od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 3.5.2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: Celý článek >

26 Duben

Výzva pro rodiče

VÝZVA PRO RODIČE !!

Zopakujte svým dětem, jak se zachovat, pokud by je někdo lákal do auta.
Neznámý muž se snaží zneužít důvěřivosti dětí i v naší lokalitě. Více v reportáži CNN Prima News.

Více informací v reportáži ZDE

21 Duben

Provoz ranní školní družiny od 26.4.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce, že od 26.4.2021 částečně obnovujeme ranní provoz školní družiny. Ranní školní družina bude otevřena od 7.00 mimo testovací dny (tedy mimo pondělí a čtvrtek).

Další informace pro rodiče, kteří jsou zaměstnanci IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro tyto děti  je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině dětí (tato skupina bude tvořena žáky z různých tříd a bude jí přidělena samostatná učebna). V rámci programu se tyto  děti dle technických možností školy zapojí do distanční výuky své třídy (závisí na počtu zájemců a počtu volných PC) a vypracují zadané úkoly.  Pro skupinku dětí IZS bude ŠD v provozu každý pracovní den od 7.00 do 17.00.  Dohled nad žáky bude zajištěn dle personálních možností školy (asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD).   

Příslušnost k vybraným profesím IZS doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Zájemci se mohou hlásit na reditel@zskolovraty.cz.

 

 

 

 

14 Duben

Výzva budoucím prvňáčkům

Milí předškoláčci, i když jsme se nemohli vidět u zápisu, nezapomněly jsme na vás.
Ve vestibulu tělocvičny se na vás od 12. do 23. dubna  bude těšit pejsek s kočičkou. V jejich domečku si vyzvedněte úkoly a doma je vypracujte. Domeček bude přístupný vždy od 14.00 do 16.00.

Pokud splněné úkoly přinesete zpátky ve dnech 26. – 30. dubna (opět mezi 14.00 a 16.00), čeká na vás malá odměna.

Už se na vaše práce těšíme.

Vaše paní učitelky 🙂

10 Duben

Testování a nošení roušek ve škole

Vážení rodiče,

respektujeme nesouhlas některých z vás s testováním žáků a nošením ochrany úst a nosu. Berte prosím na vědomí, že škola nemůže tato vládní opatření jakkoliv ovlivnit či obcházet. Veškerá nesouhlasná stanoviska tedy adresujte příslušným orgánům, které opatření vydávají a schvalují. Pojďme teď společně dětem postupný návrat do školy i přes veškeré zákazy a omezení usnadnit. My pro to opravdu uděláme maximum a na děti už se moc těšíme. Budeme se snažit výuku dle možností doplnit pobytem na čerstvém vzduchu a pohybovými aktivitami venku.

Doplnění informací k testování:

Dle nového stanoviska MŠMT je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/. Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

Pokud této možnosti využijete, je potřeba v uvedeném seznamu test vyhledat a nám sdělit název testu a alespoň řádek, na kterém se v seznamu nachází. V případě použití vlastního testu musí zákonný zástupce či jím pověřená osoba při provedení testu dítěti asistovat. Tuto skutečnost je potřeba TU sdělit předem, abychom zajistili dodržení bezpečnostních pravidel.

Děkujeme vám za spolupráci

9 Duben

Krizové ošetřovné od 12.4.2021

Vážení rodiče,

veškeré informace k ošetřovnému a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na stránkách MPSV ZDE.

Instruktážní video k vyplnění naleznete ZDE.

V případě krizového ošetřovného se nevyžaduje potvrzení školy o uzavření, to je nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

7 Duben

Bezpečný návrat do škol – Informace MŠMT k testování

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od pondělí 12.4.2021 nastává návrat žáků 1. stupně formou rotační výuky, prosíme vás o prostudování informací a podmínek MŠMT k návratu žáků do škol.

Nejčastější dotazy k 1. fázi návratu žáků ZDE
Testování ve školách ZDE

Pokud nechcete, aby se Vaše dítě z důvodu nesouhlasu s testováním či s nošením roušek účastnilo prezenční výuky, informujte třídního učitele a dohodněte si způsob zadávání práce a případnou konzultaci k upřesnění učiva. Po dobu nepřítomnosti žáka na prezenční výuce nemá žák nárok na náhradní výuku distanční formou, bude pracovat doma dle zadání vyučujících.

Prezenční výuka v ZŠ Kolovraty bude probíhat v těchto rotacích:

Týden od 12.4.2021
Budova: třída
Mírová: 4. A, 4. B, 4. C
K Poště: 1. A, 1. B, 1. C
A. Hochové: 3. B
Vila: 2. A/1

Týden od 19.4.2021
Mírová: 5. A, 5. B, 5. C
K Poště:  2. B, 2. C
A. Hochové: 3. A, 3. C
Vila: 2. A/2

6. třídy nadále distančně.

Jídelny:

V provozu budou obě jídelny dle původního rozdělení strávníků. Žáci na distanční výuce si budou jídlo vyzvedávat do jídlonosičů.

Jídelna  K Poště: pokud možno v časech od 11.00 do 12.00
Jídelna Pod Zastávkou: průběžně

Není přípustné, aby si jídlo vyzvedávala osoba, která je nemocná, v karanténě či izolaci, což platí i pro osoby žijící ve stejné domácnosti s touto osobou. Prosím, buďte ohleduplní.

Pokud nemáte o stravování dítěte zájem, je třeba včas obědy odhlásit.

Školní družina:

  • prioritně pro žáky 1. – 3. ročníků
  • ranní družina z provozních důvodů do odvolání nebude poskytována

Testování: vždy v pondělí a čtvrtek

Milí rodiče žáků 1. a 2. tříd, pokud vám to časové možnosti dovolí, přijďte své dítě otestovat vy. Pro děti bude testování příjemnější a nám tím velmi pomůžete. Podívejte se  s dětmi na instruktážní videa, která jsme zveřejnili v dalším příspěvku.

O časech a místech testování vás budou informovat TU. Testování žáků  1. a 2. tříd (kromě 2.A) bude probíhat v tělocvičně, abychom zajistili požadované rozestupy 1,5 m.
Upozorňujeme, že se jedná o samoodběr, tzn., že si dítě test provádí samo popř. mu jej provádí zákonný zástupce.

Kdo se netestuje:

Osoba, která doloží, že:

  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Děkujeme vám za spolupráci.

Preventivní testování ve školách se řídí mimořádným opatřením MZ ze dne 6. dubna 2021 ZDE

16 Březen

Je spuštěn registrační systém k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče předškoláků,

upozorňujeme, že od 16.3.2021 je spuštěn registrační systém k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/22.

Vstup do registrace naleznete na pravé liště hlavní strany webových stránek  – zápis předškoláci

Veškeré informace k zápisům naleznete v záložce školní rok – předškoláci. Přímý odkaz ZDE.