18 Únor

Sport Kids Camp

,,Vážení rodiče,
v návaznosti na naši novou spolupráci se Sport Kids Camp, Vám zasíláme nabídku přihlášení Vašeho syna/dcery na letní sportovní příměstský kemp Sport Kids Camp. Jedná se o akci pro děti ve věku od 5 let, která zahrnuje širokou nabídku sportovních aktivit a jejímž cílem je v dětech probouzet co největší lásku ke sportu, nadšení z pohybu a motivaci zlepšovat se. Trenéři se zaměřují na sportovní rozvoj, ale také osobnostní růst dětí. Sport, zábava, kamarádi a super trenéři, to je léto se Sport Kids Camp 2021!
 
Vybrat si můžete z několika turnusů:
1. turnus: příměstská forma, 19.-23.7. 2021: ZŠ Horáčkova, Praha 4 – Pankrác
2. turnus: forma s přespáním, 3.-10.7. 2021: OPEN GATE SCHOOL, Babice u Prahy
3. turnus: příměstská forma, 9.-13.8. 2021: ZŠ Dolní Břežany
4. turnus: příměstská forma, 16.-20.8. 2021: ZŠ Poláčkova, Praha 4 – Budějovická
 
Více se o kempu dozvíte na tomto odkazu, kde najdete také jednoduché epřihlášky na všechny turnusy léta 2021. Přihláška je nezávazná, pokud by se některá z akcí nemohla konat z důvodu COVID situace, organizátoři ručí za navrácení částky za kemp ve výši 100%. Závazné přihlášky se odvezdávají v květnu. 
 
2 Únor

Elektronická verze testů k jednotným přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na přijímací
zkoušky do maturitních oborů středních škol.

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na
přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté
studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

 

21 Leden

Přijímací řízení na střední školy 2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přihlášek na střední školy, uvádíme postup, který je nutný dodržet:

  • Přihlášky vytiskne zástupkyně ředitelky školy po ukončení 1. pololetí školního roku na základě vyplněného formuláře, který dostanou žáci od třídních učitelů
  • S vyplněnou přihláškou dostanou žáci Žádost o vydání zápisového lístku
  • Přihlášky podávají zákonní zástupci žáka na příslušné gymnázium do 1. 3. 2021
  • Zápisový lístek s informacemi k jeho vyplnění dostanou žáci nejpozději do 15. 3. od ZŘŠ po odevzdání žádosti o vydání zápisového lístku
  • Jednotná přijímací zkouška pro osmiletá gymnázia se koná ve dnech 14. a 15. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení zveřejní příslušné střední školy.

Celkové informace MŠMT k přijímacímu řízení

Doporučené odkazy:

CERMAT  ZDE

MŠMT ZDE

20 Leden

Lucie Nejedlá: Škola v době “covidové”

                            Škola v době “covidové”

Nacházíme se v nelehké době, která vstoupila do našich životů a zasáhla každého z nás – ať už prvňáčka nebo ostříleného šesťáka, učitele, asistentky, vychovatelky a všechny, kteří se na každodenním koloběhu školy podílejí. Náročná je tato doba stejně tak i pro rodiny žáků a vůbec každého kolem nás.

Z médií k nám putují různé informace, pseudoinformace a mnohdy i “erudované” studie o tom, kam díky této době naše školství směřuje nebo dokonce, kam se vzdělanost našich dětí díky distanční výuce řítí… Díky sociálním sítím a různým diskusním fórům si můžeme sdílet informace, vyjadřovat své názory, pomáhat si radami, ale také vyjadřovat kritiku, nesouhlas nebo dokonce hodnotit cokoliv a také kohokoliv. Můžeme si přečíst katastrofické scénáře o tom, jak naše děti budou nevzdělané, odříznuté od reality, sociálních kontaktů a ztratí i ty znalosti a dovednosti, které doposud stačily získat.

Máme svobodu slova, právo na vyjádření svého názoru. Každý, nechť si vlastní názor učiní svobodně podle svého.

Když sleduji kolem sebe své kolegy – nejen jako pedagožka, ale také jako matka žáka, vzdělávaného většinou on-line formou výuky, vyhraněné katastrofické scénáře nemohu podpořit.

Vidím totiž obrovský kus práce, snahy, úsilí a každodenní nové a nové dovednosti, které učitelé, asistenti i vychovatelé získávají, a ještě dále rozvíjejí, aby je předávali žákům. Jsem přesvědčená, že naše děti tuto vzdělávací “transfuzi” z druhé strany monitorů PC, tabletů nebo mobilů přijímají a vstřebávají víc, než si pesimisté myslí. Možná dokonce některým žákům vyhovuje taková forma vzdělávání více než ta klasická prezenční.

Naše děti pracují dále na projektech, dále čtou, píšou, počítají, přemýšlí, vymýšlí řešení a plní různé úkoly, stejně jako tomu bylo předtím ve školních lavicích. Jako bonus ovšem získávají mnoho nových dovedností, které jim prezenční výuka sama nemůže nabídnout – práci s multimédii, nebo různými platformami – např. Google Classroom. Zvládnou již pracovat v prostředí on-line testů, cvičení, kvízů a dotazníků, což jsou také dovednosti (soft skills) potřebné pro 21. století.

Ještě nedávno se mnozí potýkali s tím, jak poslat domácí úkol jako mailovou přílohu. Dnes ti samí žáci natáčí a posílají jako domácí práce krátká videa, podmalovaná hudbou přímo do virtuální učebny. Naše virtuální učebny dokonce fungují jako místa, kde se spolužáci setkávají i v době mimo výukový čas. Mohou se tak potkávat i ti, kteří by se jinak po vyučování nesetkali, dokonce se tu mohou setkávat i s učiteli.

Vím a věřím, že stejně jako naše děti, i my, tuhle dobu zvládneme navzdory všem těm katastrofickým scénářům a prognózám. Nic není jen černé nebo bílé, ale pokud se podíváte například na ukázky z lednové práce našich letošních šesťáků, věřím, že černé scénáře nebudete číst …

 

Lucie Nejedlá

 

29 Prosinec

Provoz školy od 4.1.2021

1.Vyučování

Od  4.1.2021 postupujeme podle PES 5, tzn., že je povolena osobní přítomnost žáků pouze 1. a 2. ročníků.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle rozvrhů hodin pro distanční výuku.

Výuka žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat dle rozvrhu hodin pro běžnou výuku s tím, že místo zpěvu a pohybových aktivit budou zařazeny náhradní činnosti. Pobyt ve třídách bude dle možností prokládán pobytem venku.
Všechny třídy budou ve své budove K Poště, 2.A ve vile.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  V této souvislosti je potřeba, aby rodiče děti vybavili alespoň dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použité roušky.

Škola zajistí po dobu celého pobytu žáku ve škole pravidelné větrání a prostředky na dezinfekci rukou.

Přestávky budou nastaveny tak, aby se žáci z různých tříd neshlukovali.

Potvrzení o bezinfekčnosti škola nevyžaduje. Spoléháme na zodpovědný přístup rodičů.

Školní družina

Školní družina bude pro žáky 1. a 2. tříd v provozu v běžném režimu. Ranní družina bude zajištěna od 7.00 hod v omezeném režimu – žáci budou ve svých učebnách a na chodbě bude zajištěn dozor.

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu v plném režimu.

Vydávání jídel probíhá v tomto režimu:

  • žáci 1. a 2. ročníků budou jídlo konzumovat v jídelně. Škola zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu žáků a míchání žáků z různých tříd
  • žáci 3. až 6. ročníků a cizí strávníci si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů a zkonzumují si jej doma
  • žáci 3. ročníků si mohou obědy vyzvedávat v časech od 11.00 do 12.00

Pokud zákonní zástupci žáků na distančním vzdělávání nemají o vyzvedávání obědů zájem, je nutné, aby obědy dětem odhlásili. Jídelna sama obědy automaticky neodhlašuje.

Ostatní:

Pokud se žák 1. či 2. ročníku nemůže z nějakého důvodu dlouhodobě účastnit výuky, dohodne zákonný zástupce s třídním učitelem náhradní formu zadávání a plnění úkolů na přechodnou dobu.

Pro případ výskytu onemocnění Covid-19 platí pravidla popsaná v Manuálu MŠMT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual). Tato pravidla jsou popsaná na webových stránkách školy v záložce COVID-19.

 

Děkujeme za spolupráci.

23 Prosinec

Notebooky k zapůjčení

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 4.1.2021 je opět nařízena distanční výuka u žáků 3. a vyšších tříd ZŠ, můžete si zažádat o zápůjčku notebooku pro Vaše dítě. Své požadavky pište paní Janě Vlkové na adresu jvlkova@zskolovraty.cz. Budeme Vás informovat o termínu předání.

Přejeme pohodové svátky.

9 Prosinec

16.12. od 17.00 webinář pro rodiče: „Virtuální svět“

Vážení rodiče,

ocitli jsme se v době, kdy okolnosti mimořádných opatření přesunuly část našeho života do digitální podoby. Děti trávily díky distanční výuce většinu dne u počítačů či mobilních telefonů a bohužel ne vždy se podařilo zajistit, aby se věnovaly pouze školním povinnostem. Ač nám digitální nástroje přináší řadu vymožeností, nezapomínejme na hrozby.

Zveme Vás na seminář Virtuální svět, ve kterém Vás Ing. Petr Šmíd, DiS (Portus Prachatice z. s.) seznámí se světem moderních technologiích ve vztahu k dětem, nebezpečím sociálních sítí (Instagram, TikTok), používáním smartphonů a hraním počítačových her.

Cílem semináře je propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu. Dotkneme se problematiky závislosti na virtuálním světě, sociálních sítí, kybersexu, počítačových her a obecně před čím se vyplatí na internetu chránit.

Semináře je vhodný pro všechny rodiče, zejména však pro rodiče žáků 3. až 6. ročníků.

Informace k semináři

Kdy? 16. 12. 2020

Od? 17.00

Kde? na odkazu www.portusplus.cz/stream (ten se bude šířit k posluchačům).

V den vysílání stiskněte červené tlačítko pod textem a v okně, které se zobrazí, stiskněte PLAY.

Pozn. realizátora: Vysílání je určeno pro rodiče, moc se přimlouváme za to, abyste si pro naše vysílání vytvořili určité soukromí, podobně jako jej tvoříte dětem pro distanční výuku (zejména přítomnost dětí – informace, které zazní nejsou určeny pro ně, navíc by mohly působit návodně).

12 Listopad

Informace k návratu žáků 1. a 2. ročníků do školy

Vážení rodiče,

jak jistě již víte, rozhodnutím vlády ze dne 11.11.2020 je s účinností od 18.11.2020 povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole.

Podrobné informace k provozu školy, školní družiny a školní jídelny od 18.11.2020 připravujeme.