11 Červen

Den otevřených dveří v nové budově 2. stupně

Vážení přátelé,

zveme vás na Den otevřených dveří v naší nové budově 2. stupně. Přijďte se podívat na prostory, ve kterých probíhá výuka 2. stupně. Můžete si prohlédnout používané učebnice, seznámit se s koncepcí výuky 2. stupně naší základní školy a podívat se na výtvory žáků, které vznikly v rámci projektu Kolovratské Recyklohraní.

Budeme se na Vás těšit!

Kdy? 28.6.2021 od 14.00 do 16.30

Kde? Budova školy Do Hlinek 926/9 – dřevostavba

24 Květen

Hra na školu pro budoucí prvňáčky

Hra na školu

Vážení rodiče, milé děti. Pokud situace dovolí, naše tradiční „hra na školu“ proběhne v těchto termínech:

  1. setkání 9.6.2021 od 16.30 – rodiče (pokud to nebude v rozporu s platnými opatřeními), děti, paní učitelka
  2. setkání 16.6.2021 od 16.30 – děti, paní učitelka

Místo: budova školy Albíny Hochové 880/26a

Co s sebou: pouze přezůvky pro děti, vše ostatní pro vás máme připraveno

POZOR: Pokud bude nadále platit opatření týkající se nošení ochrany úst a nosu, je nutné, aby dospělé osoby i děti toto opatření respektovaly.

Moc se na vás těšíme 🙂

13 Květen

Provoz školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

věnujte pozornost informacím k provozu školy od 17.5.2021.

Výuka od 17.5. bude probíhat prezenčně pro 1. až 6. ročníky bez rotací dle původních rozvrhů. Účast žáka na výuce je podmíněna negativním testem a nošením chirurgické roušky (nebo roušky odpovídající normám dle platných nařízení). Při venkovních aktivitách si mohou děti roušku sundat pouze v případě, že od sebe mají rozestup alespoň 2 m.

Testování probíhá 1x týdně antigenními testy (informace o přesných časech testování vám předají třídní učitelé).

Školní družina je v provozu bez omezení, ranní družina od 6.30 (kromě pondělí, kdy probíhá testování) .

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Těmto žákům bude poskytnut týdenní přehled učiva k doplnění.

Pro výuku Tv jsou povoleny pouze venkovní aktivity, v případě nepříznivého počasí náhradní činnosti.

 

30 Duben

Změny v provozu škol od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 3.5.2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: Celý článek >

26 Duben

Výzva pro rodiče

VÝZVA PRO RODIČE !!

Zopakujte svým dětem, jak se zachovat, pokud by je někdo lákal do auta.
Neznámý muž se snaží zneužít důvěřivosti dětí i v naší lokalitě. Více v reportáži CNN Prima News.

Více informací v reportáži ZDE

21 Duben

Provoz ranní školní družiny od 26.4.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce, že od 26.4.2021 částečně obnovujeme ranní provoz školní družiny. Ranní školní družina bude otevřena od 7.00 mimo testovací dny (tedy mimo pondělí a čtvrtek).

Další informace pro rodiče, kteří jsou zaměstnanci IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro tyto děti  je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině dětí (tato skupina bude tvořena žáky z různých tříd a bude jí přidělena samostatná učebna). V rámci programu se tyto  děti dle technických možností školy zapojí do distanční výuky své třídy (závisí na počtu zájemců a počtu volných PC) a vypracují zadané úkoly.  Pro skupinku dětí IZS bude ŠD v provozu každý pracovní den od 7.00 do 17.00.  Dohled nad žáky bude zajištěn dle personálních možností školy (asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD).   

Příslušnost k vybraným profesím IZS doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Zájemci se mohou hlásit na reditel@zskolovraty.cz.

 

 

 

 

14 Duben

Výzva budoucím prvňáčkům

Milí předškoláčci, i když jsme se nemohli vidět u zápisu, nezapomněly jsme na vás.
Ve vestibulu tělocvičny se na vás od 12. do 23. dubna  bude těšit pejsek s kočičkou. V jejich domečku si vyzvedněte úkoly a doma je vypracujte. Domeček bude přístupný vždy od 14.00 do 16.00.

Pokud splněné úkoly přinesete zpátky ve dnech 26. – 30. dubna (opět mezi 14.00 a 16.00), čeká na vás malá odměna.

Už se na vaše práce těšíme.

Vaše paní učitelky 🙂