3 Listopad

Postup při žádosti o ošetřovné

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, mohou rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

ČSSZ pro vás připravila nový formulář žádosti o dávku ošetřovného, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Podrobné informace a odkaz na elektronický či pdf. tiskopis zde:

23 Říjen

Čerpání ošetřovného – aktuální informace

Aktuální informace k čerpání ošetřovného během posledního říjnového týdne, dle zprávy České správy sociálního zabezpečení:

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin, tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu od 26.10 – 1.11.2020 došlo k souběhu několika typů dnů (státní svátek, víkend, prázdniny).

V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

  • 26.-27.10.2020 – ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
  • 28. 10. 2020 – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
  • 29.-30.10 2020 – ošetřovné NENÁLEŽÍ, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
  • 31.10. – 1.11.2020 – ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend.

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje, bude k dispozici v příštím týdnu.

14 Říjen

Ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

V souvislosti s uzavřením prvních stupňů základních škol v ČR dne 14.10.2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář.

 

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí zde

 

14 Září

Ples ZŠ 2020 zrušen!!!

Vážení přátelé školy,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v boji proti Covid-19 rušíme i náhradní podzimní termín školního plesu.
Na baru U Boudů Vám proti vstupence vrátí úhradu. Pokud se rozhodnete vstupenku nevracet a částku ponechat škole, budou peníze přidány k částce vybrané pro školu Klubem rodičů Klubko.

Děkujeme za Vaši přízeň!!!

21 Červenec

Změna cen stravného ve školní jídelně

Vážení rodiče,

zaregistrujte, prosím, změnu výše stravného za obědy pro žáky ve školní jídelně, ke které dochází s platností od 1.9.2020.

Výše měsíčního stravného:

–    6  –  10 let            600,- Kč/měsíc

–  11  –  14 let            620,- Kč/měsíc

(do kategorie 11-14 let jsou zařazeni žáci, kteří dosáhnou 11 let v průběhu daného školního roku).

 

Aktualizujte, prosím, své příkazy k úhradě stravného.

Detailní informace naleznete ve složce Jídelna na našich webových stránkách.

26 Červen

Krásné prázdniny a úřední hodiny během nich

Dovolte,  abychom vám poděkovali za vaši přízeň a spolupráci, prožijte příjemné prázdniny a v novém školním roce 2020/2021 se na  vás těšíme!!!

Úřední hodiny ředitelství školy (Mírová 57/47) jsou stanoveny na každou středu, v době 9-12:00 a 13-14:00.

V případě potřeby volejte na kontaktní telefonní čísla.