3 Listopad

Postup při žádosti o ošetřovné

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, mohou rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

ČSSZ pro vás připravila nový formulář žádosti o dávku ošetřovného, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Podrobné informace a odkaz na elektronický či pdf. tiskopis zde:

23 Říjen

Čerpání ošetřovného – aktuální informace

Aktuální informace k čerpání ošetřovného během posledního říjnového týdne, dle zprávy České správy sociálního zabezpečení:

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin, tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu od 26.10 – 1.11.2020 došlo k souběhu několika typů dnů (státní svátek, víkend, prázdniny).

V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

  • 26.-27.10.2020 – ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
  • 28. 10. 2020 – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
  • 29.-30.10 2020 – ošetřovné NENÁLEŽÍ, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
  • 31.10. – 1.11.2020 – ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend.

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje, bude k dispozici v příštím týdnu.

14 Říjen

Ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

V souvislosti s uzavřením prvních stupňů základních škol v ČR dne 14.10.2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář.

 

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí zde

 

14 Září

Ples ZŠ 2020 zrušen!!!

Vážení přátelé školy,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v boji proti Covid-19 rušíme i náhradní podzimní termín školního plesu.
Na baru U Boudů Vám proti vstupence vrátí úhradu. Pokud se rozhodnete vstupenku nevracet a částku ponechat škole, budou peníze přidány k částce vybrané pro školu Klubem rodičů Klubko.

Děkujeme za Vaši přízeň!!!