základní škola Praha – Kolovraty

Název projektu: Zelená učebna ZŠ Praha-Kolovraty

Tento projekt je spolu financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je zlepšení stavu zahrady ZŠ Praha-Kolovraty a vytvoření
Zelené učebny (jurty) s řadou instalací. Projekt vytvoří prostředí pro
praktickou environmentální výchovu žáků a široké komunity a podpoří
biodiverzitu lokality. V rámci projektu vznikne Zelená učebna pro
celoroční využití, výukové záhony a budou instalovány informační tabule.
Zahradu bude využívat nově otevřený přírodovědný kroužek.
Naše venkovní učebna – jurta o průměru 7m s krytou terasou o rozměrech
3x4m. Jurta je celoročně obyvatelná, vybavená kamny, kuchyňkou a drobným
nábytkem.

V areálu školy v ulici Albíny Hochové vzniknou vyvýšené záhony pro
podporu biodiverzity na pozemku. Součástí budou též budky pro ptáky a
hmyzí domky, kůlna na nářadí a vysázíme nové stromy.

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz