základní škola Praha – Kolovraty

Název projektu: ZŠ Kolovraty 64
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009891
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 077 500 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_064 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu v ZŠ je personální posílení našeho týmu o školníhoasistenta a školního speciálního pedagoga, využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, extrakurikulární a rozvojové aktivity jako je klubzábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohroženýchškolním neúspěchem a projektový den ve škole

Nastavené šablony:

2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

2.II/16 Využití ICT ve výuce v ZŠ

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

2.II/18 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/20 Projektový den ve škole