základní škola Praha – Kolovraty

22 Září

Listina kandidátů z řad zákonných zástupců pro volby do školské rady

Listina kandidátů z řad zákonných zástupců pro volby do školské rady 2016

Kandidát č. jméno
1.  pan Mgr. Lukáš Bernard
2.  paní Zuzana Ďoubalová

Návrhy na kandidáty byly podávány v kanceláři ZŠ Kolovraty, Mírová 57/47 od 2. 9. 2016 do 20. 9. 2013. Přijímání návrhů bylo ukončeno 20. 9. 2013 v 15 hodin. Kandidáti s kandidaturou souhlasí.

V Praze, 21. září 2016
Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

20 Září

Využijte nabídky dalších kroužků v naší škole

Výtvarné hrátky : středa 14:00 – 15:00 hod. ; vedoucí: Zuzana ČermákováTento kroužek je určen pro ty, kdo se chtějí aktivně věnovat kresbě, malbě, nebo výtvarnu obecně. Od úplných základů se budeme učit jak správně pracovat s tužkou, uhlem, s pastely, temperou a dalšími materiály. Naučíme se vnímat, kombinovat barvy, stínovat, vrstvit, seznámíme se základy kompozice. Prostor bude dán i jiným technikám – modelování, kašírování, dekorování, tvorba mozaiky.   Přihlášení ZDE.

Tvořeníčko: středa 15:30-16:30 hod.;  vedoucí: Zuzana ČermákováTvořivé hodiny věnované převážně plastickému ztvárnění věcí kolem nás i tvoření podle vlastní fantazie za použití nejrůznějších technik a materiálů – plstění z ovčí vlny, odlévání sádry, modelování, malování na sklo a textil, tvorba z přírodnin, papíru. Přihlášení  ZDE.

Další informace ke kroužkům:

vystrizek-krouzky

17 Září

4.A přebírá cyklistickou štafetu

Po krásných dnech začátku září přinesla sobota 17.9. uplakané počasí. Ale ani
špatná předpověď neodradila nové „cyklistické naděje“ ze 4. A od startu. Trať byla místy náročná a blátivá, ale všichni ji zvládli a po zdolání 26 kilometrů dorazili do cíle. Natrénováno by tedy bylo a teď něco delšího, třeba „Z Dubče do Dubče“ 24.9.

Vojtěch Zadražil, TU 4. A

13 Září

Logická olympiáda – registrace do 30. září

O Logické olympiádě (soutěž organizuje Mensa ČR)

Logická olympiáda je určena všem žákům mateřských a základních škol (a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií) a studentům středních škol, kteří mají hlavu na svém místě a chtějí porovnat své síly s ostatními z celé České republiky.

Více o soutěži ZDE.

Registrace soutěžících do Logické olympiády 2016 bude zahájena 1. srpna 2016 a bude možná do 30. září 2016.

Každý, kdo chce soutěžit, se musí během srpna a září zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou. Registrace z minulých let nejsou platné!

REGISTRACE ZDE.

Do několika minut po registraci systém vygeneruje přihlašovací heslo, které bude sloužit ke vstupu do profilu soutěžícícho a především pro přihlášení se do základního kola soutěže, které se bude vyplňovat on – line. Pokud přístupové heslo nedostanete, zkontrolujte spam a koš a případně si vyžádejte nové heslo na stránce Vstup do soutěže / Zapomněl jsem heslo.  Více informací o průběhu soutěže najdeš na záložce O SOUTĚŽI.

 

2 Září

Informace o volbách do školské rady

Informace zákonným zástupcům nezletilých žáků ZŠ Kolovraty k volbám do školské rady 2016

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků ZŠ Kolovraty,
vzhledem k tomu, že končí funkční období současných členů školské rady, je nutné vyhlásit řádné volby nových členů školské rady. Školská rada ZŠ Kolovraty má celkem šest členů. Za zákonné zástupce nezletilých žáků školy budou voleni dva zástupci. Další dva členové školské rady budou voleni z řad pedagogů a další dva členové školské rady budou jmenováni zřizovatelem školy, tedy úřadem městské části.

Volby proběhnou tajným hlasováním, tedy vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky, zapečetěné razítkem školy. Zastoupení osoby při hlasování není přípustné, oprávněný volič hlasuje osobně. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

  • Termín voleb
    Volby proběhnou dne 6. 10. 2016 ve staré budově školy na adrese Mírová 57/47, Praha – Kolovraty, 103 00. Volební místnost bude otevřena od 15:00 do 18:00 hodin.
  • Hlasovací lístky
    Hlasovací lístky obdržíte v den voleb ve volební místnosti po ověření Vaší totožnosti, jako oprávněného voliče, proto si s sebou k volbám přineste občanský průkaz. Na hlasovacím lístku naleznete seznam kandidátů, z nichž si zvolíte maximálně dva a ty viditelně označíte. Hlasovací lístky s označeným vyšším počtem kandidátů než dva budou považovány za neplatné, stejně jako hlasovací lístky přetržené.
  • Návrhy kandidátů
    Žádáme Vás o podání návrhů kandidátů na členy školské rady. Kandidáty mohou navrhovat zákonní zástupci. Kandidátem může být zákonný zástupce žáka školy, který bude navštěvovat školu ve školním roce 2016/2017. Pro návrh kandidátů je připraven formulář, splňující náležitosti volebního řádu. Tento formulář BUDE OD 6.9.2016 k dispozici na webové stránce školy v sekci dokumenty ke stažení. Návrhy kandidátů budou přijímány pouze na tomto kompletně vyplněném formuláři. Nevyplněná položka formuláře bude příčinou nepřijetí kandidáta. Navrhovatel může podávat více kandidátů, včetně své osoby.

Návrhy na kandidáty podávejte osobně v kanceláři ZŠ Kolovraty, Mírová 57/47, budou přijímány oproti podpisu. Tyto návrhy můžete podávat v úředních hodinách od 6. 9. 2016 do 20. 9. 2016 do 15 hodin.

  • Seznam kandidátů

Dne 21. 9. 2016 bude zveřejněna listina kandidátů na webové stránce školy a v prosklených vitrínách před oběma budovami školy.

Veškeré informace k průběhu a náležitostem voleb budou zveřejňovány na webové stránce školy, školních nástěnkách a prosklených vitrínách. Osoby registrované v informačním kanálu SMS budou o zásadních věcech informovány rovněž touto cestou.

Za volební komisi

Mgr. Vladimíra Neklapilová

Volební komise:

Mgr. Vladimíra Neklapilová – Reinerová
Mgr. Jana Pavlisová
Mgr. Jiří Kučera
Mgr. Eva Dvořáková
Renáta Nováková

2 Září

Věda nás baví

Oblíbený kroužek Věda nás baví pokračuje.

Zbrusu nové experimenty, nová poznání a nové zážitky. V tomto školním roce si s naším profesorem Albíkem sestavíte například model ekologického automobilu, dozvíte se jak funguje periskop či si vyrobíte vlastní krasohled a mnoho dalšího.

Dokážeme vám, že chemie, fyzika, přírodopis či astronomie mohou být vážně zábava.

Více informací o kroužku a přihlášení najdete na  webu.

 

2 Září

Zahájili jsme školní rok 2016/17

Dne 1. září jsme zahájili školní rok 2016/17. Tento den byl významný zejména pro naše nové prvňáčky, ti si zasloužili slavnostní přivítání. Využili jsme tedy krásného počasí i příjemného prostředí před budovou Albíny Hochové a malým školákům popřáli hodně úspěchů.

Za městskou část žáčky přivítal a obdaroval pěknou knížkou pan starosta Mgr. Antonín Klecanda a za zaměstnance školy děti pozdravila ředitelka školy Mgr. Vladimíra Reinerová. Každý nový školák dostal pamětní list a tričko s logem školy.

Po slavnostním zahájení se děti odebraly v doprovodu rodičů do tříd, kde pokračoval program prvního školního dne pod vedením třídních učitelek Mgr. Moniky Pikardové, Mgr. Štěpánky Nýčové a Mgr. Jany Lapešové.

Fotografie ZDE.

22 Srpen

Upozornění

Upozorňujeme, že 1. září 2016 nebude v provozu ranní družina.

22 Srpen

Organizace zahájení školního roku 2016/17

I. Vyučování ve 2. – 5. třídách
– 1. 9. vyučování 8.00 – 8. 45 hod.
– 2. 9. vyučování dle rozvrhu, který děti dostanou 1.9. (6. hodina odpadá)

Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, si vyzvednou po vyučování rodiče nebo odcházejí domů samy.
– Od 5. 9. (2. týden) podle platného rozvrhu.

II. Vyučování v 1. třídách
– 1.9. vyučování 8.00 – 8. 45 hod.
– 2.9. –
9. 9. 2016  vyučování 8.00 – 9.40 hod.
Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, si vyzvednou po vyučování rodiče.

1. třídy A – Mgr. Monika Pikardová (budova A. Hochové)
B – Mgr. Štěpánka Nýčová (budova A. Hochové)
C – Mgr. Jana Lapešová (budova A. Hochové)
2. třídy A – Vladimíra Šarapatková (budova K Poště)
B – Ivana Boušková (budova K Poště)
C – Mgr. Alena Bláhová (budova K Poště)
D – Mgr. Zdeňka Goyová (budova K Poště)
3. třídy A – Mgr. Dagmar Andrlová (budova Mírová)
B – Mgr. Simona Beránková (budova Mírová)
C – Mgr. Martina Ritterová (budova K Poště)
4. třídy A – Mgr. Vojtěch Zadražil (budova Mírová)
B – Bc. Ilona Štěrbová (budova Mírová)
5. třídy A – Mgr. Kateřina Jílková (budova Mírová)
B – Mgr. Jitka Pasková (budova Mírová)
C – Mgr. David Bartoš (budova Mírová)