základní škola Praha – Kolovraty

24 Březen

Pozor – důležité upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k opakujícím se případům „lákání“ dětí do auta cizím mužem (nový případ na Říčansku), Vás žádáme o maximální obezřetnost. Minimalizujte pohyb Vašeho dítěte po Kolovratech bez dozoru (před vyučováním, po vyučování, po obědě, po družině, při cestě na kroužky), pokud to je možné, nepouštějte nikam dítě samotné.

V případě jakýchkoliv podezření ihned volejte 158 nebo 156.

Ve škole jsou děti opakovaně poučovány, navažte tedy na nás:

Opakujte dětem, aby se vyhýbaly rizikovým terénům a vysvětlete jim, jak si říct o pomoc kolemjdoucím (nejlépe mamince s kočárkem, či nespěchajícím seniorům). Zejména pak by děti měly:
– vyhýbat se opuštěným a nebezpečným místům
(ulice, kde nechodí mnoho lidí, lesní stezky…)
– do školy a ze školy chodit bezpečnou cestou, i když je delší
– nikdy nenastupovat k cizí osobě do auta

Nastavte si s dětmi jasná pravidla příchodů a odchodů. Dohoda by měla být o tom kam jdu, s kým jdu a kdy se vrátím. Pokud se někde zdržím, dám domů vědět! V případě, že dítě nedoprovázíte, sledujte čas, kdy má přijít domů nebo do školy, ke kamarádovi, na kroužek atd. (Pokud je to možné, domluvte se s dítětem, aby vám svůj příchod potvrdilo např. sms zprávou)

V případě jakýchkoliv podezření ihned volejte 158 nebo 156.

7 Březen

Informace k zápisu do 1. tříd

Termín konání zápisu v  Základní škole Praha- Kolovraty: 18. – 20. 4. 2017
Začátek zápisu:
vždy ve 14, 00 hod.
Místo:
budova Mírová 57

POZOR!!!!

Zákonní zástupci provedou registraci dítěte k zápisu v registračním systému přímo na webových stránkách školy (http://zskolovraty.cz/zapis-registrace/). Tento systém bude aktivní od 20. března 2017. Po zaregistrování Vám systém odešle e-mail s odkazem na potvrzení registrace. Registraci je potřeba do 60 minut potvrdit, jinak je termín opět uvolněn ostatním.

Zápis bude probíhat v těchto fázích:

a) neformální – motivační části se účastní pouze děti, jejichž rodiče souhlasí s přítomností dítěte u zápisu a jeho účastí na připravených činnostech. Motivační část sestává z plnění úkolů formou hry (putování s Machem a Šebestovou). Uložené úkoly se týkají schopností a dovedností, ze kterých lze orientačně posuzovat školní připravenost. Vlastní činnost pedagoga s dítětem trvá 20 minut. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen na všech součástech zápisu.

b) formální část – v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Formální části se účastní opět pouze dítě, jehož zákonný zástupce s účastí dítěte u zápisu souhlasí.

V průběhu formální části zákonný zástupce:

 • Odevzdá vyplněnou žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
 • V případě, že žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost o odklad  PŠD (zároveň se žádostí o přijetí k PŠD) včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.
 • Legitimuje se platným OP a předloží rodný list dítěte (dle § 36 odst. 4 správního řádu).
 • Cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu.

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy do 14 dnů po konání zápisu. Rozhodnutí v listinné podobě vydáváme pouze na vyžádání.

Zákonný zástupce bude v průběhu zápisu informován, jak může do doby zahájení školní docházky dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji.

Zápis do školy by měl být pro dítě i pro rodiče příjemným zážitkem, na který budou vzpomínat. My pro to uděláme maximum 🙂 . Nikoho nebudeme zkoušet, budeme si s dětmi hrát, kreslit a povídat. Těšíme se na Vás.  😀

Formuláře k využití

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníků pro školní rok 2017/18

Ředitelka Základní školy Praha-Kolovraty stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/18:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha-Kolovraty (4 body).
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v Základní škole Praha-Kolovraty vzdělává (3 body).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části (2 body).
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha (1 bod).

V případě, že v jednom z kritérií, vyjma kritéria č. 1, nebude možno přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce školské rady.

V Praze dne 1. března 2017
Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Desatero pro rodiče ZDE.

 

 

28 Únor

Školní ples – dárci předmětů do dražby a další sponzoři školy

Děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu školy.

Seznam předmětů k dražbě a finančních darů

Dárci předmětů do dražby:

 • Hotely Srní
 • Engel s. r. o.
 • bovys
 • Grévin Praha
 • Alimpex food a. s.
 • Alfa Classic
 • Česká pojišťovna
 • Pegas
 • Česká masna
 • Restaurace U Boudů
 • Restaurace a pizzerie La Paluba

Sponzoři školy – finanční dary

 • HB Alarm
 • Novatronic
 • pan Martin Šusta

Výzdobu zajistilo Květinářství Kolovraty

27 Únor

Jednotná přijímací zkouška 2017

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 – ke stažení ve formátu PDF.

17 Únor

Výsledky školního kola Pythagoriády

Ve středu 1.2. 2017 se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády.

Zde jsou úspěšní řešitelé (s celkovým počtem bodů minimálně 10)

Možné maximum bodů: 15

  Příjmení Jméno Celkem
1 Danda Miroslav 15
1 Ďoubal  Vojtěch 15
2 Bernard Matouš 14
2 Kolman Vojtěch 14
2 Šustová Adéla 14
3 Králová  Kateřina 13
4 Kotenová  Markéta 11

 

2 Únor

Zahájen předprodej vstupenek na školní ples!!!

 

Tradiční školní ples na podporu Základní školy Praha-Kolovraty
Tentokrát „v duchu 30. let“ (dobový kostým není podmínkou)
Kdy: 3. března 2017 od 20:00 do 02:00 hod.
Kde: sál u Boudů

K poslechu a tanci hraje skupina Pohoda

Program: Víno, tanec, zpěv, dražba

VSTUPENKY (v prodeji U Boudů od 1. 2. 2017)

> 150,- Kč (klasická vstupenka)

> 300,- Kč (VIP LIGHT) wellcom drink, malé občerstvení na stůl a polštářek na židli

> 500,- (VIP SUPER) wellcome drink, malé občerstvení servírované na stříbře, polštářek na židli, voucher na 3 vstupy pro 1 osobu do školní posilovny nebo 1 vstup do pro 3 osoby školní sauny

Výtěžek z plesu bude využit na nákup a instalaci interaktivních prvků na pozemky školy.