základní škola Praha – Kolovraty

26 Květen

Obvodní kolo Pythagoriády

Dne 17. 5. 2017  se konalo obvodní kolo Pythagoriády. Do tohoto kola postoupilo našich 6 žáků. Všichni se umístili na předních místech, do třetího místa máme tři úspěšné řešitele.

Blahopřejeme!

Umístění Jméno žáka Body
1. Ďoubal Vojtěch 15
2. Bernard Matouš 14
3. Šustová Adéla 13
5. Danda Miroslav 11
5. Kotenová Markéta 11
5. Králová Kateřina 11
25 Květen

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Každý rok v květnu pořádá Centrum dopravní výchovy soutěž mladých cyklistů.Reprezentace škol soutěží ve znalosti dopravních předpisů, jízdě zručnosti, jízdě na dopravním hřišti a ve zvládnutí zásad první pomoci. Naše škola vyslala do soutěže dva týmy a oba si vedly výborně.

Žáci pátých tříd (Ema Růžičková, Bára Čermáková, Pavel Petrok a David Stibůrek) obsadili v konkurenci deseti družstev druhé místo a čtvrťáci (Katka Jakešová, Katka Novotná, Filip Richter a Jáchym Zadražil) skončili pátí.

Všem reprezentantům blahopřejeme.

20 Květen

Finále pražských škol v české dámě

Letošního už 21. ročníku  turnaje pražských škol v české dámě se zúčastnilo v 11 turnajích na 10 školách 537 dětí, finále potom 22 mladších a 15 starších žáků. Z naší školy se finále zúčastnili a skvělého umístění dosáhli:
13. místo – Mirek Danda
14. místo – Tomáš Doubrava

15. místo – Václav Šedivý

Blahopřejeme!

 
9 Květen

Hra na školu

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

připomínáme, že Hra na školu se uskuteční v těchto termínech:

31.5. od 16.30
7.6. od 16.30
14.6. od 16.30

v budově školy K Poště.

Přiveďte děti na všechny termíny. S sebou jim dejte přezůvky a pastelky :-).
Těšíme se na Vás.

4 Květen

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd ve školním roce 2017/18

ROZHODNUTÍ
 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/18

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2017/18 u dětí s těmito registračními čísly:

1. SKOL 257/17   23. SKOL 282/17   45. SKOL 303/17   67. SKOL 278/17
2. SKOL 258/17   24. SKOL 283/17   46. SKOL 304/17   68. SKOL 284/17
3. SKOL 259/17   25. SKOL 285/17   47. SKOL 305/17   69. SKOL 309/17
4. SKOL 260/17   26. SKOL 286/17   48. SKOL 306/17   70. SKOL 268/17
5. SKOL 261/17   27. SKOL 287/17   49. SKOL 307/17   71. SKOL 293/17
6. SKOL 262/17   28. SKOL 288/17   50. SKOL 308/17   72. SKOL 326/17
7. SKOL 263/17   29. SKOL 289/17   51. SKOL 310/17   73. SKOL 313/17-B
8. SKOL 264/17   30. SKOL 290/17   52. SKOL 311/17   74. SKOL 313/17-A
9. SKOL 265/17   31. SKOL 291/17   53. SKOL 312/17      
10. SKOL 266/17   32. SKOL 292/17   54. SKOL 314/17      
11. SKOL 267/17   33. SKOL 323/17   55. SKOL 315/17      
12. SKOL 269/17   34. SKOL 324/17   56. SKOL 316/17      
13. SKOL 270/17   35. SKOL 294/17   57. SKOL 317/17      
14. SKOL 272/17   36. SKOL 295/17   58. SKOL 318/17      
15. SKOL 273/17   37. SKOL 296/17   59. SKOL 319/17      
16. SKOL 274/17   38. SKOL 297/17   60. SKOL 320/17      
17. SKOL 275/17   39. SKOL 298/17   61. SKOL 328/17      
18. SKOL 276/17   40. SKOL 299/17   62. SKOL 321/17      
19. SKOL 277/17   41. SKOL 300/17   63. SKOL 322/17      
20. SKOL 279/17   42. SKOL 301/17   64. SKOL 340/17      
21. SKOL 280/17   43. SKOL 302/17   65. SKOL 346/17      
22. SKOL 281/17   44. SKOL 325/17   66. SKOL 271/17      

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení.

Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha – Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

V Praze dne 4. května 2017
Mgr. Vladimíra Reinerová
Scan Rozhodnutí naleznete ZDE.

 

10 Duben

Registrace k zápisu do 1. tříd

Upozorňujeme, že systém pro registraci dětí k zápisu (záložka Předškoláci) bude aktivní do čtvrtka 13.4.2017 do 17.00 hod. Případné další registrace po tomto datu mohou být řešeny pouze telefonicky (267 712 795).

Nezapomeňte své dítě včas zaregistrovat!

Rezervace termínu k zápisu

10 Duben

Nabídka příměstských táborů Věda nás baví

Příměstské tábory Věda nás baví = Žádné nudné léto. O chytrou zábavu je letos postaráno!

Příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let jsou plné zajímavých pokusů, exkurzí, aktivit a nových zážitků. Příměstské tábory probíhají v týdenních turnusech každý pracovní den po celé letní prázdniny. Děti si z tábora odnesou spoustu pěkných zážitků, poznatků a na závěr tábora získají certifikát a odznak.

Termíny při Základní škole Praha-Kolovraty:
31.7. – 4.8.2017
7.8. – 11.8.2017

Podrobné informace včetně možnosti přihlášení ZDE.