základní škola Praha – Kolovraty

2 Prosinec

Zápis do 1. tříd 2017

Pozor!

Novelou školského zákona byla změněna lhůta pro konání zápisu do 1. tříd.

Termín konání: 18. – 20.4.2017

Objednávky termínů se budou zapisovat do časových archů, které budou od 1.4. 2017 vyvěšeny v prostorách MŠ Kolovraty.

Prosíme rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, aby si s dostatečným předstihem zajistili doporučení školního poradenského zařízení a odborného lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa. Obě tato doporučení rodiče přinesou společně s žádostí o odklad PŠD k zápisu.

§ 37 školského zákona – úpravy účinné od 1. ledna 2017

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

2 Prosinec

Informace k jednotné přijímací zkoušce na střední školy (víceletá gymnázia)

Novela školského zákona, která vešla v platnost 1. září 2016, stanovila povinnost zohlednit v rámci přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou výsledek konání tzv. jednotné přijímací zkoušky. Vzhledem k tomu, že se jednotná přijímací zkouška týká primárně žáků základních škol, tedy i žáků naší školy, zveřejňujeme základní informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky z pohledu samotných uchazečů, dále přehled důležitých termínů a odkazy na související dokumenty a další informace.

Informace k jednotné zkoušce ZDE

30 Listopad

Školní vánoční jarmark – 8.12.2016

Základní škola Praha – Kolovraty Vás zve na předvánoční jarmark, který se koná ve čtvrtek  8. prosince od 16 do 18 hodin v budově školy na Mírové ulici a v sále restaurace U Boudů.

Přijďte si koupit výrobky z dílny našich dětí a podpořit tak školu.

Těšíme se na Vás.

28 Listopad

Hledáme speciálního pedagoga na úvazek 0,5

V rámci projektu OPVV hledáme speciálního pedagoga s odpovídajícím dokončeným vzděláním dle Zákona o pedagogických pracovních.

Nástup: leden 2017

Výňatek ze zákona 563/2004 ve znění pozdějších předpisů

Speciální pedagog
Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd

a) zaměřené na speciální pedagogiku,
b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo
c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou.

 

11 Listopad

Pozvánka na valnou hromadu sdružení Klubko

Valná hromada Klubu Kolovraty o.s. se uskuteční v úterý, 6. prosince 2016 ve staré budově školy v 19.00 hod.

Program:

1) hospodaření za školní rok 2016/2017
2) finanční dary rodičů pro školní rok 2016/2017
3) schválení stanov
3) volná debata

Za sdružení
Dana Heřmánková, předsedkyně

10 Listopad

Posilovna

Upozorňujeme, že ve dnech 23.11., 30.11, 14.12 a 21.12.2016 bude z důvodu hromadné akce v době 17.30 – 19.00 posilovna pro veřejnost uzavřena.

9 Listopad

Máme finalistu Logické olympiády

Skvělá zpráva!

Náš žák Vojtěch Ďoubal postoupil do finále soutěže Logická olympiáda.
Finále proběhne v pondělí 28. listopadu 2016 v Míčovně Pražského hradu.

Našemu finalistovi blahopřejeme a držíme palce!